Канон преподобному Павлу Комельскому, Обнорскому


Минея, 10 Января, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Возлюби́в Бо́га, преподо́бне, от всея́ души́ твоея́, Тому́ от ю́ности послужи́л еси́ в простоте́ се́рдца твоего́. Те́мже и просла́ви тя́: ве́сть бо Госпо́дь сла́вящия Его́ прославля́ти.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

От ю́ности, преподо́бне, Бо́гу прилепи́лся еси́ и невозвра́тно после́довал еси́ живоно́сным Его́ стопа́м: удали́вся бо ми́ра, водвори́лся еси́ в пусты́ню. Те́мже почита́ем па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ны́не, преподо́бне о́тче Па́вле, с ли́ки проро́к и апо́стол, му́ченик же и преподо́бных во све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, помина́й ча́да твоя́, ве́рою творя́щия па́мять твою́ светоно́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию родила́ еси́, Су́щаго из Отца́ без ма́тере, на́с же ра́ди из Тебе́ без отца́.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

От мла́да во́зраста, преподо́бне, возлюби́л еси́ пребыва́ти в дому́ Госпо́дни и зре́ти красоты́ Его́. Те́мже избра́ тя́ Госпо́дь от ми́ра, во е́же служи́ти тебе́ пред лице́м Его́ в преподо́бии и пра́вде.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Удали́вся ми́ра, тру́дное житие́ возлюби́л еси́, преподо́бне, е́же ко все́м послушли́ву бы́ти, и служи́ти все́м от кра́йняго смире́ния, и себе́ после́днейша вменя́ти от все́х. Те́мже и Госпо́дь просла́ви тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В безмо́лвии возлюби́л еси́ жи́ти, о́тче преподо́бне: те́мже, удали́вся от челове́к, водвори́лся еси́ в пусты́ни, со зверьми́ живы́й. Того́ ра́ди ны́не во све́те святы́х пребыва́я, помина́й творя́щия па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неора́нная Ни́ва яви́лася еси́, Кла́с жи́зненный ро́ждши, все́м причаща́ющимся безсме́ртия Хода́тая, во святы́х Свята́го, свя́то почива́ющаго.

Седален, глас 8

Пожи́в, преподо́бне, во а́лчбе и жа́жди и в про́чиих злострада́ниих, не дая́ поко́я те́лу твоему́, за е́же получи́ти бу́дущий поко́й, отону́дуже и жела́ния не погреши́л еси́, но получи́л еси́ о́ноя ра́дости, щади́мыя лю́бящим Бо́га, те́мже помина́й ча́да твоя́ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, да вси́ вопию́т ти́: о́тче на́ш Па́вле преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Стра́хом Бо́жиим огра́ждся от ю́ности, преподо́бне, и безмо́лвно Бо́гу послужи́л еси́, во уедине́нии пребыва́я, посто́м и жа́ждею смиря́я те́ло, моли́твою же чи́стою ду́шу просвеща́я.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Ху́дость ри́зную па́че все́х име́л еси́, преподо́бне, не возлюби́в мя́гких и сла́бящих те́ло: ве́сть бо от сего́ и душа́ смиря́тися и сообразова́тися вну́тренняя вне́шнему устрое́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безмо́лвие лобыза́в от ю́ности, и мно́га ле́та в то́м потруди́вся, вся́ким злострада́нием друча́ те́ло твое́ и не дая́ себе́ почива́ти теле́сне, да получи́ши бу́дущий поко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — е́же ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несомне́нною взыва́ем.

Песнь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Ты́ процве́л еси́, преподо́бне, в пусты́ни, Дави́дски, я́коже фи́никс, сия́я доброде́тельми, отону́дуже и позна́н бы́л еси́, я́ко мно́гим приходя́щим ревнова́ти твоему́ е́же по Бо́гу житию́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Ты́, преподо́бне, явле́н бы́л еси́ от доброде́тельнаго жи́тельства, от него́же все́м ви́дящим созидова́тися душа́ми и к ре́вности воздвиза́тися, е́же отрещи́ся ми́ра и твоему́ житию́ подо́битися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты́, преподо́бне, смири́вся па́че все́х, и от сего́ приобре́т умиле́ние души́ и сле́з исто́чник непрестаю́щь, и сия́ вмени́в хле́б де́нь и но́щь, по проро́ческому рече́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́, утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Позна́в Бо́га, преподо́бне, по вме́стному челове́ком, те́мже и позна́н бы́л еси́ от Бо́га по и́мени про́чих оте́ц, и ду́ш па́стырь устро́ен бы́л еси́, сия́ наставля́я к доброде́телем и приводя́ Бо́гу спаса́емы.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Возлюби́в, блаже́нне, всено́щное бде́ние, си́м очища́я у́м тво́й, ду́шу же просвеща́я, и те́ло твое́ смиря́я, и ко дневны́м трудо́м благопоко́рно устроя́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любо́вь к Бо́гу и к бли́жнему стяжа́в, зако́на и проро́к исполня́я глави́зну, и́бо не любя́й бли́жняго, ниже́ Бо́га возлюби́ти мо́жет, ты́ же, преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, обоя́ испо́лнил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, чу́до, все́х чуде́с нове́йшее! Я́ко Де́ва, во утро́бе вся́ческая Содержа́щаго неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.

Кондак, глас 8

Все́ твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в, и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся, и, та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию. Сего́ ра́ди и Христо́с тя́ просла́ви и да́ром чуде́с обогати́. Те́мже вси́ вопие́м ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Икос

Удали́вся, преподо́бне, от челове́ков и безмо́лвно житие́ возлюби́в, и пусты́ню дости́г споспе́шну к сему́ лю́бящим Бо́га, и в то́й мно́га ле́та пожи́л еси́, оскорбля́емь от де́монов и от ненака́занных челове́к, и вся́ сия́ претерпе́л еси́, Бо́гу тя́ укрепля́ющу, и о́ных не́мощь обличи́л еси́ терпе́нием твои́м, и отсю́ду устро́ен бы́л еси́ па́стырь ду́ш, си́х у́бо словесы́ уча́, де́лы же показу́я изве́стне и разу́мне. Те́мже и ча́да твоя́, пра́зднующе па́мять твою́, вопию́т ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Поще́нием огради́вся от ю́ности, си́м те́ло твое́ смиря́я и благопоко́рно души́ сотворя́я, к сему́ же и стра́сти успива́я, без стуже́ния от си́х пребы́л еси́, поя́ Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Язы́ка воздержа́ние испра́вил еси́, о́тче преподо́бне, от многоглаго́лания сему́ возбраня́я, на моли́тву же сего́ простира́я, и е́же то́чию ну́ждная глаго́лати к по́льзе слы́шащих и пе́ти Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Нищету́ самово́льную Христа́ ра́ди стяжа́в, и от все́х жите́йских безыме́нен пребы́л еси́, доброде́тельми же обогати́лся еси́ и мно́гих к ре́вности воздви́гл еси́, науча́я пе́ти Христу́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Целому́дрие стяжа́в попремно́гу и чистоту́ теле́сную, я́коже подоба́ет святы́м, и́стинное же смире́ние и сокруше́ние се́рдца вельми́ удержа́л еси́ и ско́рбных нанесе́ние, ра́дуяся, приима́л еси́, поя́ Бо́гу: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Стра́х Бо́жий стяжа́в в себе́ и си́м наказа́в чу́вства твоя́, е́же не преходи́ти свои́х преде́лов, ни поврежда́тися от си́х уму́, и отсю́ду Бо́гу угоди́л еси́, во смире́нии поя́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зве́рие ди́вии, преподо́бне, кровоя́дцы су́ще, приходя́ще к тебе́, кро́тцы быва́ху от благода́ти Бо́жия, живу́щия в тебе́, ничто́же ти́ ско́рбно показу́юще, но и повеле́нию твоему́ повинова́хуся, пою́щаго: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на во все́х ро́дех, Де́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия, Ты́ Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная, не опали́вшися огне́м Непристу́пнаго Све́та. Те́мже Тя́ вси́ благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Пребы́вшу ти́, о́тче, мно́га ле́та в пусты́ни в безмо́лвии, и поще́нии, и все́х ско́рбных в терпе́нии и попремно́гу Бо́гу угоди́вшу, отону́дуже и О́н тя́ прославля́ет я́ко Своего́ уго́дника.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Па́вле, моли́ Бо́га о на́с.

Поще́нием насажде́н бы́в, я́ко дре́во при вода́х, блаже́нне, воздержа́ния, процве́л еси́ доброде́тельми, и в ме́ру дости́г во́зраста исполне́ния Христо́ва, и духо́внаго соверше́ния получи́л еси́, я́коже мо́щно челове́ку.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты́ у́бо, преподо́бне, хоте́л еси́ утаи́тися от челове́к и еди́н безмо́лвствовати, но Бо́г не оста́ви тебе́ неве́дома бы́ти, но все́м показа́ житие́ твое́ доброде́тельное, на по́льзу хотя́щим стопа́м твои́м после́довати.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же все́ми влады́чествующи тварьми́, лю́дем Твои́м да́руй побе́дное одоле́ние, врага́ полага́ющи примири́тельна Це́ркви, да Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Светилен

Поревнова́в, блаже́нне, преподо́бному Се́ргию, от него́же и наста́влен бы́в на духо́вныя по́двиги, многоле́тне потруди́лся еси́ в безмо́лвии, и посте́, и про́чиих страда́ниих, и ны́не, во све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, на́с помина́й.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer