Канон преподобному Савватию Соловецкому


Преподобный Савватий Соловецкий

Минея, 27 Сентября, Кано́н преподо́бнаго

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Препе́тая Соесте́ственная Тро́ице, Преблаги́й Бо́же,/ Иже па́че ума́ да́ры рабо́м Свои́м дая́,/ и моему́ мра́чному уму́ све́тлую посли́ благода́ть, всех страсте́й очища́ющую,/ песнь ны́не начина́ющу ми. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Твоя́ похвалы́ нача́ти хотя́щу ми, Савва́тие,/ моли́твами твои́ми посли́ благода́ть,/ стра́сти души́ и телесе́ очища́ющу ми и ум просвеща́ющу,/ да воспою́ твоя́ по́двиги, преподо́бне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Жела́ние боже́ственно в се́рдцы прие́м,/ усе́рдно мирска́го многово́лненнаго смуще́ния отбе́г,/ к ти́хому приста́нищу безмо́лвия прии́де./ Те́мже и Христо́с изволе́ние твое́ прия́т, о́тче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на/ и пло́тию родила́ еси́, Пречи́стая,/ Иже из Отца́ без ма́тере и нас ра́ди из Тебе́ без отца́. 

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Возвесели́л еси́, о́тче,/ над все́ми Су́щаго Бо́га терпе́нием свои́м,/ те́мже тя досто́йно просла́ви. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Показа́ тя Христо́с, Савва́тие, звезду́ пресве́тлу,/ кры́ющася, я́ко во о́блаце, в пусты́ни,/ чудесы́ озаря́юща нас. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Доброде́телей труды́ и по́ты, Савва́тие,/ поко́й со все́ми святы́ми прия́л еси́,/ и́хже и возвесели́л еси́ свои́м житие́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ и́же па́че естества́ благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, яви́ся,/ те́мже Ти, ра́дуйся, вопие́м. 

Седален, глас 4

Жите́йское мо́ре воздержа́нием без труда́ преплы́в,/ ко приста́нищу ти́хому безстра́стия, ра́дуяся, приста́л еси́,/ преподо́бне о́тче наш Савва́тие, богому́дре и преблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вство и рождество́, вы́ше естества́, в Тебе́, Богоро́дице, совокупи́ся,/ я́ко всех Соде́теля и Бо́га воплоти́вшагося породила́ еси́,/ Спа́са душ на́ших.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Вме́сто от ме́ста преходя́,/ бе́гая сла́вы челове́ческия,/ Небе́сныя сла́вы рачи́тель был еси́, о́тче преподо́бне. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Терпели́вно труд проходи́л еси́ в кино́вии,/ томя́ плоть и порабоща́я разу́мне,/ до́брыми утвержда́яся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боле́знь боле́зньми отража́ти разсуди́в,/ во́лею в рабо́ту вдава́яся Христа́ ра́ди,/ страсте́й рабо́ты избежа́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во,/ и по Рождестве́ па́ки яви́лася еси́ де́вствующи,/ те́мже немо́лчными гла́сы, е́же ра́дуйся,/ Тебе́, Влады́чице, ве́рою несумне́нною вопие́м. 

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Разгна́в страсте́й мрак, о́тче,/ к све́ту доброде́телей доше́д и све́тел быв,/ мра́чныя ду́хи лука́вствия отгоня́еши от челове́к, Савва́тие. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Тьму бесо́в потребля́я, Савва́тие, чи́стыми ти моли́твами,/ тьму грехо́в мои́х потреби́, о́тче,/ чистоту́ доброде́телей наставля́я мя твори́ти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Страстьми́ очерне́на мя, о́тче, прило́ги чужда́го всего́ бы́вша,/ предста́тель те́плый бу́ди ми,/ вся́каго зла избавля́я и исцеля́я стру́пы язв мои́х. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя утвержде́ние и наде́жду на́шему спасе́нию, Богоневе́сто, и́мамы. 

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Преше́д мо́ре, в пусте́м ото́це вселя́ешися, страсте́й мо́ре изсуша́я/ и то немо́кренно проходя́, крестови́дным поще́нием разделя́я,/ в тве́рдости доброде́телей вселя́яся, о́тче,/ бесо́в кре́пость разруши́л еси́. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Во успе́нии твое́м, о́тче, бу́ри ве́лии бы́вшей,/ Иоа́ннови стремле́ние уставля́ет и твоему́ погребе́нию слу́жит,/ Фео́дор же от истопле́ния в мо́ри предста́тельством твои́м пресла́вно спаса́ется,/ Го́споду тя прославля́ющу. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вси и́же в мо́ри обурева́емии к твоему́ предста́тельству прибега́ют,/ и, тя призыва́юще, беду́ющии спаса́ются,/ и нас, бе́дствующих лю́те и напа́стьми одержи́мых,/ ми́лостивно, о́тче, предста́в, спаси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, чу́до, еже всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе И́же вся́ческая Содержа́щаго сло́вом,/ неискусому́жно прие́мши, нете́сно вмести́. 

Кондак, глас 2

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров, му́дре,/ и, крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах, и во бде́ниих, и в поще́ниих,/ злострада́ньми плоть твою́ изнуря́я:/ тем был еси́ преподо́бных удобре́ние./ Сего́ ра́ди любо́вию па́мять твою́ пра́зднуем,/ преподо́бне Савва́тие,// моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Икос

Ка́ко возмогу́ твои́ премно́гая чудеса́, о́тче, изрещи́/ или́ труды́ твои́ и злострада́ния, и́миже потруди́лся еси́, преподо́бне Савва́тие,/ а́ще не ты, свя́те, пода́си ми сло́во, недосто́йному рабу́ твоему́?/ Ты бо еси́ мона́хов похвала́ и утвержде́ние,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Просла́вити восхоте́в Влады́ка и яви́ти тя, тая́щася Своего́ раба́,/ гроб твой зна́меньми и си́лами обогати́/ и в мо́ри беду́ющих и тя призыва́ющих спаса́ет, вопию́щих:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нный Зоси́ма свяще́нныя твоя́ мо́щи, о́тче, нетле́нны обре́т во гро́бе,/ усе́рдно подъе́млет, я́ко многоце́нное бога́тство нося́,/ неистощи́мо сокро́вище свое́й кино́вии сокры́в, вопия́ше:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ни гроб, хода́тай забве́ния, возмо́же твоя́ доброде́тели, о́тче, утаи́ти:/ трубы́ бо ясне́йше зна́меньми пропове́да твоя́ боле́зни по́стническия, и́миже Бо́гови прибли́жился еси́,/ я́же зря, чу́дный Зоси́ма со ученики́ вопия́ше:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное Селе́ние, ра́дуйся,/ Тебе́ бо ра́ди дае́тся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице. 

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Прилепи́ся любо́вию ти, о́тче Савва́тие, блаже́ный Зоси́ма,/ бде́ния при́сно но́щию в гробни́це ти творя́,/ твою́ по́мощь на враги́ прие́мля/ и ча́дом свои́м засту́пника тя име́я, с ни́миже поя́ше:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Насле́дник ото́ка, насле́дник и доброде́телем ти, о́тче,/ блаже́нный Зоси́ма снасле́дник и ве́чнаго ти блаже́нства бысть,/ отню́дуже и беду́ющим ку́пно предстае́те, те́мже спаса́еми вопию́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О дво́ице присноблаже́нная,/ я́ко еди́но блаже́нство иму́щая от Бо́га, версто́ предо́брая, Савва́тие и Зоси́мо,/ нас, призыва́ющих вы, те́плым предста́тельством ва́шим от всех лю́тых спаса́йте, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты, еди́на во всех ро́дех, Де́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́гу,/ Ты Божеству́ бысть пребыва́ние, Всенепоро́чная,/ не опали́вшися огне́м Непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́стная. 

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Восприе́м я́ко ны́не трудо́в свои́х и по́тов, преподо́бне,/ честь и сла́ву неистле́нну от Христа́ Бо́га,/ свы́ше нас назира́й, твоя́ по́двиги почита́ющих,/ бога́тныя ти да́ры бога́тно нам источа́я. 

Припев: Преподóбне о́тче Савва́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Ны́не на Небеса́х пра́ведным свеселя́ся, Савва́тие, с ни́миже Христо́ви предстоя́,/ моли́ мир ми́рови пода́ти, и Цёрквам еди́нство, стране́ на́шей побе́дная,/ и всем скорбя́щим предста́тельство и спасе́ние, о́тче. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Приими́ песнь твоего́ раба́, о́тче,/ бога́тными благода́тьми возда́ждь грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние, и лю́тых избавле́ние,/ на Суде́ ми́лость, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие,/ иде́же ты пребыва́еши, о́тче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Троичен: Еди́но у́бо Боже́ственное Существо́, но Соста́вми Тро́ицу,/ вси ве́рнии, восхва́лим,/ в неслия́нных Соста́вех Отца́ Пребезнача́льна, Сы́на и Ду́ха Всесвята́го. 

Светилен

Святы́ни храм был еси́, блаже́нне, по боже́ственному прича́стию,/ ра́йский граждани́н, в не́мже напитава́ешися невозбра́нно дре́ва разу́мнаго и нетле́нныя сла́вы,/ па́мять творя́, Савва́тие, о́тче богому́дре, ве́рно хвалящих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, ве́рных похвало́, ра́дуйся, преподо́бных утвержде́ние,/ ра́дуйся, правосла́вных сла́во, ра́дуйся, свет су́щих во тьме,/ ра́дуйся, хра́ме пресвяты́й, ра́дуйся, Бо́жий раю́,/ кля́твы разреше́ние, Благослове́нная Мари́е.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки