Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Боголюбская»


Икона Богородицы Боголюбская

глас 4

Минея, 18 Июня, Кано́н

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и вос­пою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Благогове́ют пред Тобо́ю, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы/ и святы́х чи́ни че́стно слу́жат Ти,/ пра́веднии красу́ются, кня́зь же Андре́й мо́лится,/ и град Влади́мир похваля́ется све́тло./ Мы же, гре́шнии, припа́дая к Твое́й свято́й ико́не, Боголюби́вая, ми́лости про́сим:/ оза­ри́ на́ша серд­ца́, Пресвята́я Де́во Богоро́дице.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Кня́зь Андре́й вопия́ше со слеза́ми:/ Пресвята́я Цари́це Богоро́дице, упова́ние христиа́ном,/ умо­ли́ Сы́на Сво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, о держа́ве Твое́й,/ Ты бо изво́лила еси́ в преде́лех стра­ны́ Влади́мирския/ оби́тели Свое́й сла́вно созда́тися во и́мя Твое́, Боголюби́вая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прииди́те, христоимени́тии лю́дие,/ умы́ та́йно очи́стившеся,/ притеце́м в храм Ма́тере Хри­ста́ Бо́га на́шего,/ Боголюби́мое ме́сто стра­ны́ Влади́мирския/ я́ко Богоприя́тное селе́ние ви́дяще:/ в нем бо явля́ет нам Свою́ ми́лость Влады́чица.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Под кров Твой, Богоро́дице Де́во, прибега́ем вси, ро́ди челове́честии:/ про­све­ти́, Боголюби́вая, ме́сто свято́е тор­же­ства́ Твоего́,/ и мы, гре́шнии раби́ Твои́, моля́щеся Пречи́стей Твое́й ико́не,/ про́сим от Тебе́ прия́ти вели́кия ми́лости.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́м и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Засту́пнице и покро́в гра́ду Влади́миру и вся́кому гра́ду и стране́,/ бу́ди нам Помо́щница и прибе́жище, Боголюби́вая,/ всех нас засту­пи́, Гос­по­же́ Цари́це и Богоро́дице,/ и во вся́ких злых ме́стех ве́рныя сохрани́.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

При­и­ми́ хва­лу́ от уст на́ших недосто́йных, о Пресвята́я Богоро́дице, Де́во Боголюби́вая,/ наде́ждо на́ша и похвало́!/ Покланя́емся Тво­е­му́ пресла́вному о́бразу:/ моль­бу́ при­и­ми́ о рабе́х Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пречи́стеи ру́це Твои́, Цари́це и Богоро́дице,/ ми́лостивно воздви́гни к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему,/ прося́щи отпуще́ния согреше́ний на́ших, и житие́ на́ше испра́ви,/ и вся́кия благода́ти испо́лни нас и ми́лости сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Боголюби́вая,/ сохра­ни́ рабы́ Твоя́ от вся́кия сопроти́вныя си́лы,/ и изба́ви от вся́кия напа́сти,/ и ра́дость ми́ру сотво­ри́ душе́вную и теле́сную,/ и пре́зри нам вся согреше́ния.

Седален, глас 5

Пречи́стая Де́во Боголюби́вая,/ поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния Твоего́:/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, всех спасти́/ и, я́ко Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́терними Твои́ми моли́твами/ все­гда́ избавля́еши чту́щих Тя от всех бед, Боголюби́вая.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа­се́ зову́щия:/ сла́ва, Хри­сте́, си́ле Твое́й.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Ева́нгелия Христо́ва Богогла́сный списа́тель Лука́/ напи­са́ о́браз Твой чу́дный, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и Младе́нца Ти Преве́чнаго на руку́ изобрази́;/ святы́й же кня́зь Андре́й в нощно́м виде́нии узре́в Тя, моля́щуюся за ны,/ даде́ нам о́браз Тво­е­го́ моле́ния,/ к Нему́же притека́ющия бед и напа́стей избавля́еши.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ Ты изво́лила еси́ изы́ти из Гре́ческия стра­ны́ в чудотво́рнем о́бразе Твое́м/ и дой­ти́ до свята́го ме́ста, иде́же и яви́лася еси́ кня́зю Андре́ю;/ он же, моля́ся Тебе́, со слеза́ми вопия́ше:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ изба́ви нас от вся́ких бед и скорбе́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На Тя упова́ние возложи́хом, Боголюби́вая Ма́ти Де́во,/ Предста́тельницу Тя живо­та́ тве́рду и непоколеби́му стяжа́хом,/ моли́ о нас, рабе́х Твои́х, Всеще́драго Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты еси́ похва­ла́ и вене́ц святы́м всем,/ вси на Тя по Бо́зе наде́жду возложи́хом/ и Тебе́ мо́лимся, Боголюби́вая Цари́це, Бо́жия Ма́ти,/ Помо́щнице гре́шным и спасе́ние рабо́м Твои́м.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и роди­ла́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Вся́кое ме́сто, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Свое́ю ми́лостию просвеща́еши,/ гра́ду же Влади́миру и ме́сту Боголюби́мому вели́кая похва­ла́ и утвержде́ние,/ в беда́х су́щим ско́рая Помо́щница.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Пропове́дует пресла́вно вели́чия Твоя́ Ла́вра,/ я́же во Твое́ и́мя нача́ло прия́, Ма́ти Бо́жия Боголюби́вая,/ хва́лят моле́бницы, и велича́ют чудотво́рный о́браз Тво­е­го́ моле́ния о нас, и глаго́лют:/ утвер­ди́, Го́споди, оби́тель сию́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

При­спе́ дне́сь па́мять твоя́, кня́же Андре́е,/ ра́дуется пресла́вный град Влади́мир/ и Боголюби́мое ме́сто красу́ется, зову́ще:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице, спа­си́ нас/ и изба́ви от вся́кия ну́жды и печа́ли.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, злата́я кади́льнице,/ стра́сти па́губныя отже­ни́ от нас/ и утвер­ди́ нас непоколеби́мых, Пресвята́я Де́во Боголюби́вая,/ не и́мамы бо и́ныя по́мощи, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Прише́ствием честна́го о́браза Тво­е­го́, Цари́це Богоро́дице,/ освяти́ла еси́ ме́сто Боголюби́мое,/ на не́мже оби́тель Свою́ от дре́вних лет сохраня́еши,/ иде́же и нас сподо́би Тебе́ пе́ти чи́стыми се́рдцы.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Не ужаса́йся, кня́же Андре́е, и не диви́ся,/ ви́дев о́браз Пречи́стыя Богоро́дицы, от Гре́ческия стра­ны́ изше́дший,/ дои­ти́ же гра́да Росто́ва не изво́ливший:/ се бо до́йде до ме́ста свята́го, свы́ше пронарече́ннаго,/ и подви́же вопи́ти тебе́ к Преблагослове́нней:/ о Всеми́лостивая!/ моли́ о нас Сы́на Сво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Воздви́гнем ру́це свои́ горе́ и вознесе́м хвале́ния Го́сподеви:/ се бо вои́стинну прии́де Пречи́стая Де́ва и Богоро́дица Боголюби́вая:/ вся озаря́я ве́рныя Боже́ственною Свое́ю ико́ною.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Храм живы́м и освяще́нный су́щи, Пренепоро́чная,/ Пребезнача́льное Сло́во пло́тию роди­ла́ еси́, безслове́сия мир изба́вльшее,/ изба́ви и нас от напа́стей Твои́ми моли́твами, Боголюби́вая.

Кондак, глас 3

Де́ва дне́сь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й кня́зь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская стра­на́ торжеству́ет,/ нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Икос

Де́во и Ма́ти Боголюби́вая, Цари́це Мари́е Богоро́дице,/ Ми́лостивая Хода́таице к Сы́ну Сво­е­му́ и Бо́гу на́шему за ны, рабы́ Твоя́!/ Ты, Отрокови́це, благоизво́лила еси́ Тво­е­му́ пречу́дному о́бразу,/ его́же напи­са́ Богоглаго́ливый Лука́,/ пе́рвее от стра­ны́ Гре́ческия, пото́м же и от ца́рствующаго гра́да Ки́ева изы́ти,/ по умоле́нию благове́рнаго кня́зя Андре́я,/ и яви́ти ми́лость Свою́ новопросвеще́нным лю́дем стра­ны́ сея́,/ но, не изво́ливши дости́гнути гра́да Росто́ва, возлюби́ла еси́ пребыва́ти в преде́лех Влади́мирских,/ иде́же и яви́лася еси́ ве́рному рабу́ Тво­е­му́, кня́зю Андре́ю,/ моля́щися о лю́дех Твои́х Сы́ну и Бо́гу Твоему́,/ я́коже дре́вле свято́му Андре́ю в хра́ме Влахе́рнстем./ Те́мже святы́й кня́зь Андре́й, новописа́в Тебе́, Моли́твенницу о лю́дех Твои́х,/ оста́ви нам сей моли́твенный лик Твой, Боголюби́вая Ма́ти,/ и осно­ва́ оби́тель в ме́сте Тво­е­го́ явле́ния,/ из нея́же от чудотво́рныя Тво­ея́ ико́ны и по всей стране́ Росси́йстей/ ми́лость, и по́мощь, и исцеле́ние подае́ши с ве́рою приходя́щим к Тебе́:/ нас бо ра́ди мо́лиши, Богоро́дице, Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́сте,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Боголюби́вому житию́ первонача́льник и наста́вник, кня́же Андре́е, был еси́/ и моле́бно подвиза́лся еси́ пред пречу́дным о́бразом Бо́жия Ма́тере:/ светле́йши бо со́лнца воз­сия́ пречестна́я ико́на Пресвяты́я Богоро́дицы,/ Е́йже моли́ся спасти́ся нам.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Херуви́м и Серафи́м превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во утро́бе Свое́й/ и благоволи́ла дои­ти́ о́бразу Тво­е­му́ Боголюби́маго ме́ста./ Мы же, раби́ Твои́, вси ве́рнии, пе́сньми Тя ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пресвята́я Гос­по­же́ Де́во Богоро́дице, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего,/ вся́ко мо́жеши нам бы́ти Помо́щница,/ посети́вшая чу́дным о́бразом Твои́м Боголюби́мое ме́сто сие́, Боголюби́вая Влады́чице,/ посе­ти́ и нас и не оста́ви, я́коже Сама́ ве́си,/ с ве́рою приходя́щих к Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При­сту­пи́ к чу́дному о́бразу Боголюби́выя Богома́тере вели́кий кня́зь Андре́й/ и, просте́р ру́це свои́, взем я́ко безце́нное сокро́вище, и воз­ве­сти́ отцу́ своему́,/ ка́ко чуде́сно из Вышегра́да посе­ти́ ме́сто Боголюби́мое.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рож­де­ство́ Богоро́дичо спас­ло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

При­и­ми́ моле́ние на́ше, Пречи́стая Богоро́дице,/ сохра­ни́ и засту­пи́ от вся́каго зла/ и не отри́ни нас от Сво­е­го́ честна́го о́браза:/ Тя бо и́мамы Моли́твенницу те́плу, и сте́ну тве́рду, и покро́в неруши́мый,/ и зем­ли́ на́шей вели́кую похва­лу́ и утвержде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуемся душе́ю и весели́мся се́рдцем,/ взира́юще на о́браз Твой, Пресвята́я Богоро́дице Боголюби́вая,/ иму́ще Тя держа́ву непобеди́мую и утвержде́ние непоколеби́мое,/ наде́жду, и упова́ние, и душа́м на́шим спасе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помо́щница еси́ в ско́рбех, и в напа́стех, и беда́х/ и в темни́цах избавле́ние,/ на бра́ни и в ра́тех заступле́ние, Богоотрокови́це Чи́стая,/ и избавле́ние всем ве́рным челове́ком, и похвала́,/ и гра́ду на́шему вели́кое утвержде́ние.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное тор­же­ство́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Се Тебе́, Пресвята́я Цари́це Боголюби́вая,/ посыла́ется с Небе­се́ Арха́нгел Гаврии́л,/ Царя́ всех и Бо́га провозвести́ти прише́ствие и возгласи́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ на́с.

Ра́дуйся, Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Пречи́стая, прия́телище Бо́жие,/ ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние и Е́вино избавле́ние,/ горо́ свята́я и пресла́вная и свяще́нный черто́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты еси́ похва­ла́ христиа́ном, Влады́чице,/ Ты ору́жие на вра­ги́ и стена́,/ к Тебе́ прибега́ем, Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем:/ Гос­по­же́ Цари́це Богоро́дице,/ спа­си́ и сохра­ни́ правове́рныя лю́ди Твоя́, Боголюби́вая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице!/ Не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и а́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри Честне́йшую, Небе́сных и земны́х сил сла́внейшую,/ всех бо Твор­ца́ роди­ла́ еси́ и Бо́га./ Но, о Влады́чице!/ при­и­ми́ ми́лостивно на́ше моле́ние,/ все­гда́ бо на Тя наде́емся.

Светилен

Боголю́бскому дре́вле Андре́ю предста́вшая/ и ико́ну исто́чник чуде́с показа́вшая,/ Боголюби́вая Ма́ти пе́сненно дне́сь да почти́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во:/ Ты благопреме́нна сотво­ри́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего/ ма́терними Твои́ми моли́твами.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки