Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Феодоровская»


Икона Богородицы Феодоровская

Минея, 14 Марта, Канон Богородицы

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рзый ум разуме́ти Писа́ния ученико́м Твои́м, Го́споди,/ отве́рзи ны́не и на́ша се́рдца к разуме́нию вели́чия Твоего́ и Ма́тери Твое́я,/ да с Не́ю боголе́пно просла́вим Тя. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рсти толку́щим две́ри милосе́рдия Твоего́ обетова́вый, Влады́ко наш,/ отве́рзи нам утро́бы человеколю́бия Твоего́,/ име́я на сие́ моля́щую Тя Хода́таицу. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отве́рсто иногда́ бы́сть моли́твою Илиино́ю не́бо,/ ра́ди беззако́нновавшаго Изра́иля заключе́нное,/ отве́рст да бу́дет и нам, гре́шным, вход в Небе́сная предста́тельством Твои́м, Богороди́тельнице. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отве́рзшая рождество́м Твои́м врата́ ве́чная, Богороди́тельница Пречи́стая,/ отве́рзи предста́тельством Твои́м заключе́нный серде́ц на́ших две́ри,/ да Сын Твой и Бог наш вни́дет и освяти́т я. 

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твоего́ плотска́го е́же на земли́ смотре́ния/ да незабве́нно устро́иши воспомина́ние,/ дал еси́ нам, Влады́ко, ико́ну Твою́ и Ро́ждшия Тя,/ те́мже, взира́юще на о́ную, мо́лим Тя:/ руководи́ нас к позна́нию и любле́нию Тебе́,/ воплоще́ннаго Бо́га и Спа́са душ на́ших. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твое́й Пренепоро́чныя Ма́тере всечестны́й о́браз любо́вию объе́млюще,/ из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́, живу́щему на Небесе́х:/ начертай на сердца́х на́ших кра́сный о́браз доброде́телей Ея́,/ да велича́ем Тя, Го́спода и Спа́са на́шего. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Твой всечестны́й о́браз, Влады́чице, любе́зно на земли́ прие́млюще,/ зове́м к Тебе́, су́щей во сла́ве Небе́сней,/ да при́сно хода́тайствуеши нам благода́ть мы́слити и твори́ти досто́йная Твоего́ вели́чия,/ е́же сотвори́ Тебе́ Си́льный. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Твои́х благодея́ний воспомина́ние, твори́мое дне́сь,/ дви́жет се́рдца на́ша со устна́ми к благохвале́нию Твоему́, Влады́чице,/ но сотвори́, да и кра́сный лик Твои́х доброде́телей/ привлече́т се́рдца на́ша к любле́нию и подража́нию о́ных. 

Седален, глас 3

Си́и лю́дие устна́ми чтут Мя,/ се́рдце же их дале́че отстои́т от Мене́, –/ рече́ иногда́ Госпо́дь Вседержи́тель ко иуде́ем, еди́н вне́шний вид благоче́стия являющим./ Но да и мы не ту́южде с ни́ми ча́сть и осужде́ние восприи́мем, бра́тие,/ вся́чески блюде́мся дел, подо́бных лицеме́рию./ Сего́ ра́ди пра́зднующе и всечестны́й сей пра́здник,/ да не яви́мся извне́ то́чию благогове́йны,/ вну́трь же у́ду зли и нечести́вии пред Испыту́ющим се́рдца и утро́бы,/ в простоте́ се́рдца поклони́мся Ему́, я́коже Сам рече́, Ду́хом и и́стиною,/ да та́ко бу́дем подража́тели Пресвяте́й Де́ве,/ в Не́йже не глас то́чию, но па́че душа́ велича́ше Го́спода/ и Дух ра́довашеся о Бо́зе, Спа́се Свое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Покро́ва Твоего́ Боже́ственнаго, Пречи́стая Богоро́дице Влады́чице,/ да не отъи́меши от рабо́в Твои́х, мо́лят Тя уго́дники Сы́на Твоего́:/ великому́ченик Фео́дор Стратила́т и преподо́бнии чудотво́рцы,/ страны́ сея́ Костромски́я и Га́лицкия засту́пницы,/ и́хже моле́ние приими́ и поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й одесну́ю Престо́ла вели́чествия на высо́ких,/ снизше́л еси́ к дольнейшим страна́м земли́/ и, всели́вся во чре́во смиренному́дрыя Ма́тере Де́вы,/ яви́л еси́ ми́рови, я́ко Ты призира́еши на смире́ние рабо́в Твои́х/ и дае́ши им благода́ть Твою́,/ ея́же да и мы сподо́бимся, да́руй нам бы́ти ревни́тели смиренному́дрыя Твое́я Ма́тере. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седя́й на ра́мех Херуви́м и Серафи́м,/ благоволи́л еси́ пло́тию седе́ти на объя́тиях Чисте́йшия Отрокови́цы,/ да сим пока́жеши нам, я́ко Ты, Свя́те святы́х,/ обита́еши в сердца́х еди́ных любителей чистоты́ и целому́дрия,/ его́же рачи́тели и нас покажи́ моли́твами ро́ждшия Тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Седя́щему во сла́ве на Престо́ле Божества́/ сподо́билася еси́ Ма́терь бы́ти,/ ра́ди изя́щнейшия чистоты́ и смиренному́дрия,/ и́хже люби́тели и нас покажи́ моли́твами Твои́ми,/ да и мы сподо́бимся ча́сти, угото́ванной рачи́телем чистоты́ и смиренному́дрия Твоего́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Седе́ти во сла́ве Сы́на Твоего́ сподо́бившаяся, Пренепоро́чная Де́во,/ не преста́й моля́щи бла́гость Его́,/ да и мы, взира́юще на о́браз святы́я жи́зни Твое́я/ и о́ному на́шим жи́тельством сообразу́ющеся,/ тоя́жде сла́вы на Небесе́х бу́дем прича́стницы. 

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужаса́хуся и смуща́хуся костромсти́и жи́телие,/ мне́вше зна́мение Твоего́ о них про́мысла,/ ико́ну Ма́тере Твое́й, во пла́мени сгоре́вшу,/ но сие́ смуще́ние премени́л еси́ в ра́дость, Го́споди,/ показа́в им а́бие о́браз сей, от огня́ и пе́пела невреди́м./ Си́це да и мы, по обурева́ющих нас искуше́ниях и напа́стех,/ при́сно ра́дуемся о Твое́м, е́же о нас благоволе́нии,/ мо́лим Тя, Человеколю́бче. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужасо́шася иногда́ полки́ наше́дших на град Кострому́ супоста́тов,/ егда́ от воображе́ния зра́ка лица́ Твоего́, Го́споди, и Пресвяты́я Твое́й Ма́тере/ пусти́л еси́ на сих стре́лы мо́лниины,/ но сей у́жас да вложи́ши в се́рдца/ и всех, стремящихся ратобо́рствовати достоя́ние Твое́,/ мо́лим Тя с Хода́таицею на́шего избавле́ния. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ужа́сни и ско́рбни бы́вше жи́телие Городца́,/ узре́вше ико́ну Твою́, Богома́ти, пренесе́ну во град Кострому́:/ мня́ху бо себе́ сим пренесе́нием лише́нных бы́ти Твоего́ о них Ма́терняго благоволе́ния,/ но да не и мы, таково́ю же иногда́ ско́рбию объя́ти,/ бу́дем лише́ни зна́мений Твоего́ покровительства,/ не преста́й, Влады́чице, пребыва́ющи с на́ми Твое́ю ми́лостию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко о́чи рабы́ни в ру́ку госпожи́ свое́й,/ та́ко о́чи на́ши всегда́ к Тебе́ возводи́м,/ о Многоблагоутро́бная Госпоже́ на́ша и Спаси́тельнице Всесвята́я Богоро́дице!/ При́зри у́бо на ны ми́лостивно,/ ца́рствующая на Небеси́ с Сыно́м твои́м и Бо́гом,/ и уще́дрити ны, гре́шныя, потщи́ся,/ я́ко вся Тебе́ возмо́жна су́ть. 

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Боже́ственное Твое́ разуме́ем истоща́ние, Иису́се, Бо́же наш,/ егда́, взира́юще на о́браз Ма́тере Твое́я,/ зрим Тя с Не́ю я́ко Младе́нца, рука́ми Ея́ держи́ма,/ те́мже благодаря́ще сему́ Твоему́ е́же к нам снизхожде́нию,/ мо́лим Тя, нас ра́ди младе́нствовавшаго,/ бы́ти нам ми́лостива о гресе́х на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния е́же от Де́вы, да при́сно сла́вится та́инство,/ дарова́л еси́ нам, Христе́ Царю́, всечестну́ю Ма́тере Твое́я ико́ну/ с воображе́нным на ней ви́дом Пречи́стаго лица́ Твоего́,/ те́мже и мо́лим Тя, Вседарови́тый Го́споди,/ да да́си нам при́сно сла́вити воплоще́ние Твое́,/ и́мже челове́цы Божеству́ соединихомся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния е́же от Де́вы, да при́сно сла́вится та́инство,/ дарова́л еси́ нам, Христе́ Царю́, всечестну́ю Ма́тере Твое́я ико́ну/ с воображе́нным на ней ви́дом Пречи́стаго лица́ Твоего́,/ те́мже и мо́лим Тя, Вседарови́тый Го́споди,/ да да́си нам при́сно сла́вити воплоще́ние Твое́,/ и́мже челове́цы Божеству́ соединихомся. 

Кондак, глас 8

Благода́рственная принося́ще Ти, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех,/ и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему,/ из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́ и ми́ли ся де́ем:/ не преста́ни, Влады́чице,/ Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами/ подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем,/ ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвале́.

Икос

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во,/ и всем, к Тебе́ прибега́ющим,/ и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й/ и вся приглаша́ти Тебе́ научи́в:/ ра́дуйся, сто́лпе де́вства;/ ра́дуйся, две́рь спасе́ния./ Ра́дуйся, Нача́льнице мы́сленнаго назда́ния;/ ра́дуйся, Пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости./ Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно;/ ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м./ Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая;/ ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая./ Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения;/ ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая./ Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам;/ ра́дуйся, Невестокраси́тельнице душ святы́х./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не служи́ти тва́ри па́че Творца́ законоположи́вый челове́ком, Спа́се наш,/ сотвори́, усе́рдно мо́лим Тя с Богоро́дицею,/ да Ду́хом Твои́м просвеща́еми,/ не к рукотворе́нным изображе́нием отно́сим Боголе́пное служе́ние,/ но чрез о́браз Твой возно́симся умы́ и се́рдцы,/ к Еди́ному Тебе́, отце́в Бо́гу благослове́нному. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Не послужи́ша бы́вшии в пещи́ Вавило́нстей му́дрии ю́ноши безду́шному истукану,/ но Еди́ному Тебе́, во о́бразе А́нгела посреде́ пла́мене я́вльшемуся Сы́ну Бо́жию, поклони́шася,/ и́хже ли́ку и ча́сти сопричти́ и всех, изображе́нием сладча́йшаго зра́ка Твоего́ дви́жимых/ к прославле́нию Тебе́, отце́в Бо́га благослове́ннаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не послужи́ла еси́ Бо́гу нра́вом плотски́х иуде́ев, Пренепоро́чная Де́во,/ но ду́хом и и́стиною, я́ко и́стинная Раба́ Его́, покланя́лася еси́ Ему́./ Те́мже да и мы с Тобо́ю и́стиннии бу́дем покло́нницы Его́,/ хода́тайствуй нам благода́ть,/ е́же не в суеве́рном Богопочита́нии, но во и́стинном благоче́стии и ве́ре/ служи́ти отце́в Бо́гу благослове́нному. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Не послужи́ла еси́ ми́ру и суете́ его́, Богороди́тельнице,/ но, всему́ предпоче́тши еди́наго Бо́га и зако́н Его́,/ была́ еси́ усе́рднейшая всех Раба́ Госпо́дня,/ те́мже и сподо́билася еси́ послужи́ти ве́лией та́йне Бо́жия воплоще́ния, я́ко Богома́терь,/ но сотвори́, да и мы, отве́ргшеся ми́ра и я́же су́ть в ми́ре,/ вседу́шно прилепи́мся и послу́жим Еди́ному Отце́в Бо́гу благослове́нному. 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отроча́ мла́до на́шего ра́ди спасе́ния был еси́, Безле́тный Бо́же наш Иису́се,/ Его́же воображе́ние зря́ще на свяще́нней ико́не,/ усе́рдною в Тя ве́рою вопие́м Ти:/ бу́ди Воспита́тель, Наста́вник и Покрови́тель младе́нцем и отроко́м на́шим,/ да и си́и во и́стинней ве́ре навы́кнут глаго́лати Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́трок дванадесятоле́тен бы́вый, Иису́се,/ посреде́ ста́рец и учи́телей во святи́лищи пребыва́я, послу́шал еси́ их/ и, совопрошася с ни́ми, явля́л еси́ святу́ю ре́вность к Боже́ственному зако́ну,/ да сим и на́ша о́троки наста́вший/ тща́тися во вре́мя ю́ности стяжава́ти духо́вную, я́же от зако́на Твоего́ прему́дрость,/ да и они́ науча́тся се́рдцы и усты́,/ словесы́ же и де́лы превозноси́ти Тя во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О́троки от пещи́ Вавило́нския изба́вльшему Го́споду/ моли́ся приле́жно, Богоневе́стная Отрокови́це,/ да да́рует всем, под кров Твой прибега́ющим,/ неврежде́нным бы́ти от огня́ искуше́ний и пла́мене похоте́й,/ да, та́ко Тобо́ю изба́вльшеся,/ чи́стыми душа́ми и нескве́рными устна́ми благослови́м с Тобо́ю Еди́наго Изба́вителя Го́спода/ и превозно́сим Его́ во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отрокови́цам Твое́ целому́дрие и чистота́ да бу́дет красота́ и сла́ва,/ чревонося́щим Твое́ безболе́зненное и свято́е рождество́/ да бу́дет сла́дкое утеше́ние и отра́да,/ всем же, вся́каго по́ла и во́зраста чту́щим Тя, Богоневе́сто,/ доброде́тели Твоя́ да бу́дут еди́ным упражне́нием их,/ я́ко си́ми то́кмо досто́йне от челове́ка прославля́ется Госпо́дь, живы́й во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Вся́кое коле́но Небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних да покланя́ется Тебе́,/ я́ко нося́щему в Себе́ неизме́нный Преблаже́ннаго Отца́ Твоего́ о́браз, Иису́се./ С ни́миже и мы, ве́рою просвеща́еми,/ Тя, И́стиннаго Бо́га, о́браз челове́ч от Де́вы прии́мшаго, боголе́пно велича́ем. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Вся́ка уста́ да заградя́тся суесло́вящих,/ я́ко не́сть досто́йно чествова́ти Твою́ и Пречи́стыя Ма́тере Твое́й ико́ну, Влады́ке:/ се бо, просла́вив сию́ чудеса́ми,/ научи́л еси́ достоя́ние Твое́ Тебе́ и во о́бразе пло́ти Твое́й/ с Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию прославля́ти и велича́ти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вси ро́ди ве́рных, по прорече́нию Твоему́, блажа́т Тя,/ Благослове́нная, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти./ С ни́ми же и мы, ве́рою совоку́плени,/ благогове́йно чту́ще свяще́нное лица́ Твоего́ изображе́ние,/ прославля́ем Твоя́ вели́чия, я́же сотвори́ Тебе́ Госпо́дь сил,/ с Ним же Тя велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Всяк язы́к сме́ртных, по достоя́нию, изнемога́ет велича́ти Тя,/ над все́ми превознесе́нную, о Богоневе́сто!/ Те́мже и мы, прославля́юще Тя дне́сь, испове́дуем на́ше кра́йнее неможе́ние,/ но, сие́ испове́дующе, мо́лим Тя,/ да по мно́жеству щедро́т Твои́х, прии́меши ма́лое сие́ приноше́ние,/ во зна́мение мно́гия любве́ и усе́рдия нас, велича́ющих Тя. 

Светилен

Свет Лица́ Твоего́ и Пресвяты́я Твое́я Ма́тере/ яви́вый нам, Влады́ко, во всечестне́й ико́не сей,/ сотвори́ нас, я́ко ча́да све́та ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х,/ да, егда́ яви́шися во сла́ве с Ро́ждшею Тя,/ сообра́зны бу́дем светле́йшему со́лнца о́бразу Твое́й сла́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́жия тезоимени́тый да́ра страда́лец Христо́в Фео́дор/ Боже́ственный вои́стинну дар, пречестну́ю Пречи́стыя Богома́тере ико́ну,/ гра́ду на́шему Костроме́ прине́с, вруча́ет,/ ю́же мы с неизрече́нною ра́достию, я́ко Небе́сное сокро́вище, прие́млюще,/ играим духо́вне и ликовству́ем, просвеща́еми све́том Боже́ственнаго лица́ Мари́и При́сноде́вы,/ от Нея́же возсия́ Пра́ведное Со́лнце – Христо́с,/ просвеща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки