Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Любечская»


p1aj3pk130bbtngt1g9q1qmm1p4d5 - Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Любечская»

Минея, 7 Мая, Кано́н

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим в непристу́пней све́те Ма́терь Све́та,/ в ико́не Свое́й чудотво́рней чудесы́ пресла́вными сия́ющу/ и ду́ши на́ша озаря́ющу, да ра́дуемся, зову́ще:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Небеса́ у́бо да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется,/ зря́щи чудеса́ ве́лия, ико́ною Присноде́вы быва́емая,/ да пра́зднует же град Лю́беч све́тло чудотво́рныя ико́ны Богома́тери день явле́ния,/ сию́ почита́я, я́ко сте́ну огражде́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, Влады́чице,/ ве́чную Жизнь ро́ждши – Христа́,/ Его́же я́ко Младе́нца на руку́ Твое́ю носи́ла еси́,/ я́коже Тя на ико́не Твое́й святе́й ви́дим, Де́во Всенепоро́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Воскресе́ния ме́ртвых Вино́вника и Жизнода́вца ро́ждшая, Богоблагода́тная,/ е́же ра́дуйся от всех родо́в христиа́нских слы́шиши,/ ико́ною же Твое́ю свято́ю ве́рныя утеша́еши и подвиза́еши вопи́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Мари́е Всеблагослове́нная.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный Хра́ме, неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ны́не гра́да Лю́беча лю́дие испо́лнишася ра́дости/ явле́нием чудотво́рныя ико́ны Твоея́, Богоро́дице,/ и пра́зднуют све́тло пра́здник Ея́ явле́ния,/ я́ко вои́стинну торжество́ Правосла́вия/ и е́ресей посрамле́ние Твое́ю си́лою, Влады́чице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Виждь, Чи́стая, правосла́вных собо́ры,/ на поклоне́ние чудотво́рному о́бразу Твоему́ гряду́щия./ Виждь и нас, гре́шных, к многоцеле́бному о́бразу Твоему́ с любо́вию припа́дающих,/ грехо́в разреше́ния и жития́ исправле́ния прося́щих,/ и не лиши́ нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния, Всенепоро́чная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тече́т струя́ чуде́с незави́стная/ от ико́ны Твоея́ чи́стыя, Богоро́дице Де́во,/ от нея́же ве́рнии исцеле́ние и утеше́ние прие́млют, моля́щеся те́пле,/ зол избавле́ние и ве́лию Твою́ ми́лость, Пречи́стая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Все́ю душе́ю и мы́слию смире́нною чудеса́ Твоя́ сла́вим, Влады́чице,/ с любо́вию предстоя́ще чудотво́рней Твое́й ико́не,/ в не́йже зало́г благоволе́ния Твоего́ нам дарова́ла еси́, Богоневе́сто./ Те́мже неотсту́пна бу́ди от нас Твое́ю ми́лостию.

Седален, глас 2

Моле́ния на́ша, со усе́рдием приноси́мыя Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, Богома́ти пречи́стая,/ ми́лостивно услы́ши и бу́ди нам покро́в держа́вен и заступле́ние кре́пкое от враг ви́димых и неви́димых,/ предвари́ и от бед изба́ви нас, Влады́чице Всеблага́я,/ еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моле́ния на́ша, со усе́рдием приноси́мыя Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, Богома́ти пречи́стая,/ ми́лостивно услы́ши и бу́ди нам покро́в держа́вен и заступле́ние кре́пкое от враг ви́димых и неви́димых,/ предвари́ и от бед изба́ви нас, Влады́чице Всеблага́я,/ еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выми Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Се Пречи́стыя раб, преподо́бный Анто́ний, неви́димо гряде́т к нам от Го́рних высо́т/ сопра́здновати с на́ми день явле́ния чудотво́рныя ико́ны Богома́тери,/ е́юже оте́чествие его земно́е просла́вися чудесы́,/ в не́мже сла́вится и́мя Твое́, Мари́е Богоблагода́тная.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Избра́нник Твой, Госпоже́,/ на горе́ Пече́рстей оби́тель пресла́вну во и́мя Твое́ созда́ и огради́, преподо́бный Анто́ний,/ зде же, во оте́чествии его́ земне́м, просла́вися чудесы́ Твой о́браз святы́й,/ Твои́м благоволе́нием, Влады́чице.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ мы же, веселя́щеся о Твое́м заступле́нии, Де́во,/ Твою́ чудотво́рную ико́ну ра́достно окружа́ем/ и сию́ любе́зно лобыза́ем, зову́ще:/ Ты еси́ на́ше ра́дование, сла́ва и похвала́, Богоневе́сто.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ре́ку исцеле́ний и исто́чник чуде́с/ ико́ну Твою́ святу́ю по достоя́нию имену́ем, Богоро́дице,/ е́юже град Лю́беч све́тло красу́ется,/ стяжа́в в себе́ толи́кий дар Твоея́ ми́лости,/ и благода́рно славосло́вит Твое́ ему́ заступле́ние.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Безме́рное милосе́рдие Твое́ познае́м, Влады́чице,/ в чудесе́х пресла́вных, от ико́ны Твоея́ быва́емых./ Сего́ ра́ди че́ствуем ю с любо́вию и благогове́нием,/ и ра́бски пред не́ю Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, ра́дости на́шея Вино́внице/ и спасе́ния на́шего Хода́таице, Мари́е Благода́тная.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Присту́пим, ве́рнии, с любо́вию к чудотво́рному о́бразу Присноде́вы/ и поклони́мся ему́ со благогове́нием,/ се бо в нем чуде́с си́лу проявля́ет Всеблага́я Влады́чица и вся спаса́ет,/ с ве́рою несомне́нною почита́ющих пречи́стаго ли́ка Ея́ подо́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неотсту́пна бу́ди, Влады́чице, по́мощию Твое́ю и заступле́нием/ нам, смире́нным рабо́м Твои́м,/ и я́коже избра́ннику Твоему́, преподо́бному Анто́нию, ми́лость Твою́ яви́ла еси́,/ си́це и нам, во оте́чествии его́ Тя пою́щим, покажи́ милосе́рдие Твое́ неисче́тное,/ в житии́ на́шем и при кончи́не нас при́сно заступа́ющи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пева́емая чудеса́ Твоя́, во гра́де Лю́бечи бы́вшая, Богоотрокови́це Де́во,/ удивля́ют челове́ков помышле́ния,/ и ве́рныя влеку́т на поклоне́ние чудотво́рному Твоему́ о́бразу,/ в не́мже чуде́с си́лу пресла́вно прояви́ла еси́, Влады́чице,/ на спасе́ние на́ше и утвержде́ние.

Песнь 6

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немотству́ющих и исправле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

При́зри ми́лостивно, Де́во, на лю́ди Твоя́,/ пред ико́ною Твое́ю честно́ю те́пле Тебе́ моля́щияся./ Сохрани́ град Твой от вся́каго зла, потре́бная ему́ подава́ющи,/ снабдя́щи и покрыва́ющи Твоея́ по́мощи и заступле́ния и́щущия.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Спа́са Христа́ о нас умоли́ти потщи́ся, Богоро́дице,/ Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ простри́ к Нему́ ру́це Твои́ честни́и на умоле́ние,/ и́миже Его́ я́ко младе́нца носи́ла еси́,/ и спаси́ град и лю́ди, на Тя упова́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Да изба́вимся от вся́ких злоключе́ний Твои́м предста́тельством, Богома́ти Влады́чице,/ чту́щия ве́рно Твой святы́й пра́здник,/ в не́мже чуде́с Твои́х мно́жество воспева́ем,/ и, Твои́ми ми́лостями крася́щеся,/ Тя еди́ну ско́ро Предста́тельствующую Помо́щницу имену́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пое́м Тя и покланя́емся Ти, Богома́ти Де́во,/ с ве́рою и любо́вию пропове́дающе мно́гая и пресла́вная Твоя́ чудеса́,/ в Лю́бечи ико́ною Твое́ю чудотво́рною явле́нная./ Ты же, я́ко Ми́лостива су́щи,/ я́коже дре́вле отце́м на́шим, си́це и нам, смире́нным, щедро́ты Твоя́ да́руй,/ заступа́ющи и спаса́ющи нас от вся́ких бед.

Кондак, глас 8

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны, недосто́йныя,/ и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние,/ в беда́х ско́рую по́мощь нам да́руй,/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Икос

А́нгела земна́го и челове́ка Небе́снаго, преподо́бнаго Анто́ния, умоле́нием/ и Твои́м неисче́тным милосе́рдием преклоня́ема, Влады́чице Преблага́я,/ услы́ши нас, благоутро́бно похва́льныя пе́сни Тебе́ принося́щих/ и во умиле́нии глубо́цем зову́щих Ти:/ ра́дуйся, Бо́га Отца́ Неве́сто Непоро́чная;/ ра́дуйся, Бо́га Сы́на Роди́тельнице Неискусобра́чная./ Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го селе́ние избра́нное;/ ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы Таи́ннице Пречестна́я./ Ра́дуйся, а́нгельских во́инств удивле́ние;/ ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние./ Ра́дуйся, Лю́беча похвало́;/ ра́дуйся, Росси́и сла́во./ Ра́дуйся, наде́ждо ненаде́жных;/ ра́дуйся, врачевство́ боля́щих./ Ра́дуйся, Утоли́тельнице печа́лей;/ ра́дуйся, ра́досте скорбя́щих./ Ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Песнь 7

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́троки в пещи́ халде́йстей Изба́вльшаго/ пло́тию родила́ еси́, Де́во,/ и на руку́ Твое́ю я́ко Младе́нца Того́ носи́ла еси́,/ с Ни́мже и на ико́не Тя зрим, Всепе́тая,/ хва́льным отце́в Бо́гом и препросла́вленным.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Всех ве́рных собира́еши, Влады́чице, пе́ти Тебе́ немо́лчныя хвалы́/ и чуде́с Твои́х мно́жество пропове́дати велегла́сно;/ Ты же, я́ко Милосе́рдая Ма́ти,/ не пре́зри и нас, днесь славосло́вящих Тя/ и ро́ждшагося от Тебе́ хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко вои́стинну свяще́нный и ра́достный день наста́/ явле́ния свята́го и чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Богома́ти Пречи́стая,/ в не́мже град Лю́беч духо́вно весели́тся и воспева́ет Твоя́ чудеса́,/ мы же, покланя́ющеся Тебе́ пред всечестно́ю ико́ною Твое́ю,/ ра́достно созерца́ем на Ней руко́ю Твое́ю держи́маго Предве́чнаго Младе́нца,/ хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мона́хов росси́йских первонача́льника, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ оте́чествие земно́е днесь, благоволе́нием Твои́м озаре́нное, Присноде́во Мари́е,/ со стра́хом и ра́достию пра́здник све́тел Тебе́ сотворя́ет, зовя́:/ Ты еси́ моя́ похвала́ и утвержде́ние,/ Ма́ти хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́троцы изра́илевы,/ я́коже в горниле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сей святы́й и светоно́сный день торжества́ Богома́тери,/ в не́мже явле́ние многоцеле́бнаго Ея́ о́браза све́тло пра́зднуем,/ ве́рныя и боголюби́выя ду́ши созыва́ет/ моле́бныя похвалы́ Засту́пнице на́шей приноси́ти и ра́достно к Ней вопи́ти:/ ра́дуйся, Богоро́дице,/ от всех родо́в христиа́нских превозноси́мая во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Прииди́, правосла́вная Лю́бечская па́ство, и виждь/ ве́лие благоутро́бие Влады́чицы на́шея Богоро́дицы,/ в явле́нии ико́ны Ея́ тебе́ даро́ванное,/ от Нея́же чуде́с струи́ истека́ют, и зна́мения благода́тная соверша́ются,/ и всем щедро́ты Ея́ подаю́тся, превознося́щим и́мя Ея свято́е во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Воззри́ на нас ми́лостивно, Влады́чице, предстоя́щих Тебе́ с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся Тебе́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м,/ его́же в Лю́бечи ди́вно яви́ла еси́/ и чудесы́ мно́гими просла́вила еси́,/ си́ми Правосла́вную ве́ру утвержда́ющи и е́реси низлага́ющи,/ благонра́вныя же рабы́ Твоя́ подвиза́ющи превозноси́ти Тя во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приими́ на́шу сле́зную моли́тву, Всеблага́я,/ и испроси́ нам оставле́ние грехо́в, ми́рное житие́ и благу́ю кончи́ну от Го́спода:/ ве́мы бо, вемы вои́стинну, Де́во,/ я́ко вся возмо́жна Тебе́, а́ще то́кмо восхо́щеши./ Те́мже со упова́нием кре́пким пое́м во сла́ву Твою́/ и превозно́сим Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Свети́ся, ра́дуйся, гра́де Лю́беч,/ се бо в Тебе́ заря́ чуде́с возсия́ – ико́на Пречи́стыя Де́вы;/ лику́йте Лю́бечстии лю́дие,/ обре́тшии зало́г несомне́нный благоволе́ния Богома́тери,/ Свое́ю ико́ною в вас чудоде́йствующей,/ и по до́лгу хвале́бными гла́сы Пречи́стую велича́йте.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О, Боже́ственнаго и вселюбе́знаго ли́ка Твоего́ подо́бие/ и безме́рных чуде́с от него́ излия́ние, Влады́чице,/ град Лю́беч и всю па́ству его́ просвеща́ют духо́вно/ и щедро́тами Твои́ми обогаща́ют и́щущих Твоего́ заступле́ния:/ Ты бо еси́ вои́стинну кре́пкое на́ше упова́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О Ма́ти и Де́во, ро́ждшая святы́х Святе́йшее Сло́во!/ Слове́с на́ших хвале́бных не пре́зри,/ и́миже чудеса́ ико́ны Твоея́ прославля́ти дерза́ем, смире́ннии,/ но моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ на ми́лость к нам преклони́ся и от вся́ких бед нас изба́ви,/ да Тя непреста́нно велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да сохрани́ши, Влады́чице, град и лю́ди/ пребыва́нием в них чудотво́рныя ико́ны Твоея́ осене́нныя,/ да спасе́ши держа́ву Росси́йскую от вся́каго зла́го нестрое́ния и враг ви́димых и неви́димых./ Мо́лим Тя, Всеблага́я,/ сохрани́ ста́до Твое́ в Правосла́вии це́ло/ и спаси́ нас, Тя благогове́йно велича́ющих.

Светилен

Ико́ну Твою́ всечестну́ю град Лю́беч, я́ко сокро́вище драго́е, стяжа́,/ от лет дре́вних чудесы́ просла́вленную,/ о Сла́дкая Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ пред не́юже Тебе́ покланя́ющеся, мо́лимся:/ бу́ди нам покро́в недви́жим и Хода́таица спасе́ния.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer