Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»


Икона Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Аудио:
27:28

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и вос­пою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Ангел вопия́ше Тебе́, Де́во Чи́стая: ра́дуйся! Мы же что Ти принесе́м, блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, я́ко яви́ла еси́ нам в сия́ после́дняя вре­ме­на́ сокро́вище неоску́дное – чудотво́рную ико́ну Твою́ на освяще́ние и исцеле́ние душ и теле́с на́ших.

Ты бу́ди нам утвержде́ние и в беда́х ско́рое заступле́ние, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, на Тебе́ наде́емся, непреста́нно моля́ще Твою́ благосты́ню.

Бога́тство духо́вное неиждива́емое дарова́ла еси́ рабо́м Твои́м, Жизнь ро́ждшая, Пренепоро́чная Чи́стая Де́во, ико́ну Твою свяще́нную, ея́же прославле́ние све́тло пра́зднующе, ве́рнии, избавля́емся от вся́ких бед и ско́рбных обстоя́ний.

Свята́я Влады́чице, Пречи́стая Бога на́шего Ма́ти, всех Твор­ца́ неизрече́нно ро́ждшая, моли́ все­гда бла́гость Его страсте́й нас изба́вити и оставле́ние грехо́в нам дарова́ти.

Сла­ва: Оза­ри́, всепе́тая Де́во, чи́стшая све́тлостей со́лнечных, слепотству́ющий ум наш ра́зумом и́стиннаго Богове́дения, да не поги́бнем лю́те во гресе́х на́ших: по́мыслы благоче́стия серд­ца́ на́ша про­све­ти́, да, спа́сшеся Тобо́ю, ра́достно возгласи́м: сла́ва си́ле, сла́ва и милосе́рдию Тво­е­му́, Го́споди, Благоде́телю всеблаги́й.

И ныне: Мо́лим Тя, я́же пре́жде век избра́нная в Ма́терь Го́спода, исце­ли́ рассла́бленныя грехо́м ду́ши на́ша, ожи­ви́ росо́ю покая́ния серде́чнаго и моли́твы сле́зной, укре­пи́ в сердца́х рабо́в Твои́х ве́ру и́стинную и любо́вь нелицеме́рную, да сподо́бимся по́двигом до́брым подвиза́тися, ве́ру непоро́чну соблю­сти́, житие́ ми́рно сконча́ти, хва­ля́ Го́спода: сла́ва долготерпе́нию Тво­е­му́, Спа́се наш.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утвер­ди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дицу, дарова́вшую пречи́стый о́браз Свой в по́мощь и Боже́ственное заступле́ние святе́й оби́тели сей от враг ви́димых и неви́димых.

Богонача́льным манове́нием свята́я ико́на Твоя, Влады́чице, от лет дре́вних храни́мая, ны́не, я́ко ча́ша, благода́ть Твою́ оби́льно излива́ющая, есть достоя́ние оби́тели Тво­ея́, те́мже благоче́стно прославля́юще Тя, Богоро́дице, досто́йно велича́ем.

Не оста́ви нас, Богоро́дице, нечи́стыми страстьми́ вла́ятися, не оста́ви в беззако́ниях на́ших поги́бнути, но моля́щихся Тебе житие́ свое́ испра́вити научи́ и Твое́ милосе́рдие воспе́ти досто́йно.

Челове́ков моли́твы и А́нгелов славосло́вие, Влады́чице, прие́млющи, и мое­го́ убо́гаго не отвра­ти́ моле́ния, скорбь души́ моея́ утоля́ющи, па́че же терпе́ние в ско́рбех при́сно мне подаю́щи.

Сла­ва: Влады́чице Пречи́стая, ели́ка про́сим днесь от Тебе́ прия́ти, сия́ от чудотво́рныя Тво­ея́ ико́ны нам пода́ждь, и немощно́е наше произволе́ние утвер­ди́, и небе́сных благ жела́ние в серд­ца́ на́ша всели́.

И ныне: На́шему спасе́нию бу́ди, Богоро́дице, хода́таица и наста́вница, но и теле́сныя ну́жды и боле́зни на́ша исце­ли́; зане́ малове́рни и нетерпели́ви су́ще, по́мыслом уны́ния в беда́х наших вдае́мся и наипа́че терпе́ния дар у Бо́га проси́ти тре́буем.

Седален

Я́ко вои́стину Боже́ственное украше́ние Це́ркви и зало́г ми́лости Тво­ея́ к христоимени́тым лю́дем ико́на Твоя́, Богоро́дице Дево, показа́ся: всяк бо, с ве́рою к ней приходя́й, в неду́зех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние, в беда́х вспоможе́ние от Тебе́ ско́ро прие́млет, всеми́лостива бо су́щи, ми́лости Тво­ея́ исто́чник в чудотво́рнем о́бразе Твое́м нам зде явля́еши, да сла́вим и́мя Твое́ преблагослове́нное во ве́ки.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Боже­ства́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спа­се́ зову́щия: сла́ва, Хри­сте́, си́ле Твое́й.

И́же в беда́х су́щии челове́цы, ве́дите, я́ко близ вас избавле́ние ве́рное обрета́ется, а́ще то́кмо с ве́рою сие́ призыва́ти бу́дете, си́це глаго́люще: о, Влады́чице, помо­зи́ и про­сти́ нас гре́шных, о нас милосе́рдовавши.

Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко ве́ры испо́лненная моли́тва Тобо́ю не отщети́тся; но сицевы́я ве́ры ле́ности ра́ди на́шея не стяжа́хом, а́ще и стяжа́ти возжеле́хом. Те́мже и вопие́м: ве́руем, Пречи́стая, помо­зи́ на́шему малове́рию.

Широ́кий пу́ть жития́ зле возлюби́хом, Богоро́дице, к поги́бели сы́ны своя́ влеку́щий и ве́ру их сокруша́ющий; но пред свято́ю Твое́ю ико́ною предстоя́ще, покая́ние о сем прино́сим и по́мощи Тво­ея́ смире́нно про́сим, во е́же на путь спасе́ния обрати́тися.

Е́же ко вре́менному житию́ потре́бное вма́ле поле́зно есть, но па́че сих о су́хости серде́ц на́ших воспла́чем, о бра́тие, и исцеле́ния страсте́й на́ших проси́ти потщи́мся, грехо́вное житие́ свое́ ока́явше и го́рних даро́в те́пле возжеле́вше.

Сла­ва: Я́дом страсте́й извраще́на ми душа́, и но́зе мои́ по пути́ спасе́ния ходи́ти не возмо́гут, а́ще не Тво­им, Пречи́стая, предста́тельством благода́тную обря́щу по́мощь, во е́же на путь пра́вый устреми́ти души́ моея́ ше́ствие.

И ныне: Це́рковь, в не́йже ико́на Твоя́ пребыва́ет, Богоро́дице, враче́бница неду́гов теле́сных и душе́вных явля́ется, ве́ры же учи́тельница и неве́рия я́вная обличи́тельница.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и роди­ла́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Люде́й моль­бы́ и славосло́вия, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом и на вся́ком ме́сте возноси́мыя, благоутро́бно, Влады́чице, при­и­ми́, и, у́зами Тво­ея́ люб­ве́ ду́ши на́ша проро́чески связа́вши, сия́ в Небе́сное при­в­ле­цы́ Ца́рство, и та́мо Тво­е­му́ лицу́ поклони́тися сподо́би.

Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти, к чудотво́рней ико́не Тво­ей притека́ющим и усе́рдно покланя́ющияся ми́лостей Твои́х и щедро́т не лиша́еши, от бед сия́ спаса́еши, от неду́г избавля́еши, ду́хи лука́выя от ни́х прогоня́еши, утеше́ние же и здра́вие всем подаю́щи, яко всеблага́я.

К Тво­ей, Де́во, прибега́ем бла́гости, и о́чи серде́ц на́ших к Тебе́, Чи́стая, возво́дим: не пре́зри воздыха́ний на́ших моли́твенных, но бу́ди нам покро́в и помо́щница в день су́дный.

Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние душа́м и телесе́м на́шим, Ма́ти Бо́жия, от святы́я Тво­ея́ ико́ны подае́ши, е́йже благоче́стно покланя́емся и усты́ и се́рдцем благогове́йно сию́ целу́ем, Твоя́ чуде­са́ и неисче́тную ми́лость к христиа́нскому ро́ду при́сно сла́вяще.

Сла­ва: Изве́стная ве́рных еси́ помо́щница и вся́ких благ пода́тельница, Пречи́стая Де́во, ико́ною бо Твое́ю чудотво́рною неисче́тныя ми́лости прося́щим подае́ши и вся спаса́еши, и́же Тебе́ ве́рно вопию́т от души́: поми́луй и спа­си́ нас, Влады́чице.

И ныне: Ма́ти Бо́жия всеблага́я, милосе́рдых щедро́т Твои́х не лиши́ нас, обнища́вших во гресе́х, и от че́люстей мы́сленнаго во́лка исхи­ти́ ду́ши на́ша, да не поги́бнем до кон­ца́, но прино́сим при́сно пло­ды́ покая́ния Бо́гу.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

О, пресла́вных чуде́с Твои́х, Влады́чице, и мно́гаго Тво­е­го́ к челове́ком сострада́ния: еди́ным бо прикоснове́нием к ико́не Тво­ей немощны́я врачу́еши, и издале́че, в со́ниих и виде́ниих, к ней тре́бующих Тво­е­го́ заступле́ния призыва́еши.

Вода́ освяще́нная и еле́й от лампа́ды ико́ны Тво­ея́ святы́я неду́ги неисце́льныя, Богоро́дице Де́во, врачу́ют и о́ныя с ве́рою прие́млющим во исцеле́ние и спасе́ние быва́ют; сего́ ра́ди Тя, Цели́тельницу, ублажа́ем, и чуде­са́ Твоя́, от ико́ны Тво­ея́ явле́нная и присноявля́емая, сла́вим.

Расто́ргни плени́цы на́ших грехопаде́ний, изба́ви от ро́ва стра́стнаго жития́, и да́руй свобо́ду рабо́м Твои́м, Богоро́дице, да сконча́ем про́чее живо­та́ на́шего в ми́ре и покая́нии, упова́юще насле́дити ве́чную сла́ву.

Зря́ще на Твою́, Богороди́тельнице, ико́ну, мо́лим Тя, яко Ма́терь Све́та незаходи́маго, отже­ни́ от нас мрак страсте́й Того́ све́тлостию, да, просве́щшеся, воспое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла­ва: Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, приста́нище, Ты ра́дость печа́лию погруже́нным, боля́щим Ты исцеле́ние и покро́в всем, к Тебе́ прибега́ющим, Влады́чице, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

И ныне: Тя, Богоневе́сто Чи́стая, недосто́йнии раби́, сла́вим, лобыза́юще бре́нными уст­ны́ о́браз Твой святы́й, и Тебе́ мо́лимся со слеза́ми: спа­си́ нас от лю́тых грехопаде́ний, да изба́вимся от ве́чныя му́ки.

Кондак, глас 6

Бысть чре́во Твое́ свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Хри­ста́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Икос

Ка́ко отве́рзу бре́нная уста́ и вос­пою́ Небо одушевле́нное, Де́ву Мари́ю, от Нея́же нам воз­сия́ Со́лнце мы́сленное, Христо́с, просвеща́яй вся́каго челове́ка? Недоуме́ет бо ум мой, безгла́сием язы́к связу́ется. Но к чуде́с вино́вней Тоя́ ико́не зря́ще, а́нгельски воспое́м, глаго́люще: ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище благода́ти; ра́дуйся, чуде́с неизсле́димая пучи́но. Ра́дуйся, всем ве́рным Боже́ственное услажде́ние; ра́дуйся, скорбя́щим всера́достное весе́лие. Ра́дуйся, оби́димым ско́рое избавле́ние; ра́дуйся, в жите́йстем мо́ри спаси́тельное окормле́ние. Ра́дуйся, обурева́емым страстьми́ ти́хое приста́нище; ра́дуйся, ору́жие, во бра́ни мы́сленней проти́вныя поража́ющее. Ра́дуйся, мо́лние, попаля́ющая диа́вола; ра́дуйся, вра­чев­ство́, боле́зни вся́ исцеля́ющее. Ра́дуйся, ми́ро благово́нное все­му́ миру́; ра́дуйся, горо́, вся осене́нная Божество́м. Ра́дуйся, Де́во, всех благи́х вино́вная ве́рным; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Неисповеди́мое чуде́с мо́ре ве́мы Тя, Богоро́дице, па́че бо ума́ и сло́ва о́ными Ты просла́вилася еси́. Тем ны́не, я́ко Ма́терь Бо́жию, в пе́снех Тя сла́вим, раби́ Твои́, благода́рственно.

Живоно́сный исто́чниче, Богоро́дице Де́во, зно́ем страсте́й пали́мую мою́ ду́шу напои́ благода́тными струя́ми Сы́на Тво­е­го́, и усла­ди́ го́ресть се́рдца мое­го́ зре́нием свята́го о́браза Твоего́.

Непосты́дную предста́тельницу нам даро­ва́, ико́ну Ма́тери Сво­ея́, и́же Ея́ зря́ще, весели́мся и уми́льно зове́м: помо­зи́, Влады́чице, всем, и от всех злых спа­си́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Тобо́ю вси спаса́емся и от нахожде́ний диа́вольских свобожда́емся. Тя Бог пока­за́ нам засту́пницу и Твою́ честну́ю ико́ну нам даро­ва́, Е́йже вопие́м: Влады́чице, помо­зи́, и от всех злых челове́к спа­си́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Сла­ва: Не умолчи́м, Влады́чице, чуде­са́ Твоя́, я́ко Свое́ю честно́ю ико́ною всех спаса́еши и стра́ждущих от бед избавля́еши, неду́жным цель­бы́ подае́ши, и нас от всех злых спа­си́ и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

И ныне: Пе́ние от недосто́йных раб при­и­ми́, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, и не отри́ни мене́ от Сво­е­го́ пречи́стаго лица́, но спа­си́ от злых всех и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Песнь 8

Ирмо́с: Отро­ки благочести́выя в пещи́ Рож­де­ство́ Богоро́дичо спас­ло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Прииди́те, вси ве́рнии, воспое́м Пречи́стую Де́ву Мари́ю и честно́му Ея́ о́бразу поклони́мся, вопию́ще от се́рдца: ра́дуйся, Гаврии́лово благове́щение; ра́дуйся, Царя Хри­ста́ восприи́мши и на руку́ Свое́ю дер­жа́, я́ко со́лнце. Того́ моли́, Чи́стая, от злых спа­сти́ ду́шу мою́.

Боже́ственныя Тво­ея́ ико́ны свято́е явле́ние, я́ко со́лнце, воз­сия́ в сердца́х, луча́ всечестна́я просвеща́ет све́том Свои́м всех, вопию́щих Ей: ра́дуйся, блага́я на́ша предста́тельнице и ско́рая помо́щнице, славосло́вящих Тя, Пречи́стая, поми́луй нас.

Правове́рно чту́щи Тя, Цари́цу всех Бо́га, и Твое́й чу́дней ико́не святе́й лю́безно покланя́юся, вопию́щи: о, Бо́жия Ма́ти, спа­си́ от кле­ве­ты́ злых челове́к и изба́ви мя, славосло́вящаго Тя, и поми́луй.

Боже́ственней Твое́й ико́не покланя́емся, Богоро́дице Де́во, прося́ще от Тебе́ вели́кия ми́лости, ю́же да́руй рабо́м Свои́м, еди́на Чи́стая, и от вся́кия зло́бы изба́ви, и славосло́вящих Тя, Пречи́стую, поми́луй.

Сла­ва: Взира́ю на Боже́ственный о́браз Твой, и чту Влады́чню Бо́жию Ма́терь, и взира́ю на подо́бия пречи́стаго Ея́ лица́ зрак, покланя́юся и вопию́: Де́во Богоро́дице, чту́щих Тя, Многопе́тую, во ве́ки сохрани́.

И ныне: При­и­ми́ песнь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га, и спа­си́ всех, ве́рно покланя́ющихся святе́й Твое́й и чудотво́рней ико́не и вопию́щих Тебе́, Богороди́тельнице: моли́ся, Пречи́стая, Сы́ну Сво­е­му́, поми́ловатися от всех злых.

Песнь 9

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в есте­ство́, почита́ющее свяще́нное тор­же­ство́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Богоро́дице Пречи́стая, а́ще и многогре́шни суть лю́дие, в Твой святы́й храм притека́ющии, но я́коже Сын Твой спасе́ния ра́ди гре́шник от небе́с к нам прише́л есть, та́ко и Ты от небе́сных круго́в на моле́ния на́ша при́зри и проше́ний люде́й Твои́х не пре́зри, Всепе́тая.

Да утвержда́ется Правосла́вная ве́ра умноже́нием исцеле́ний от Тво­ея́ чудотво́рныя ико́ны, о Влады́чице, быва́емых, да прославля́ется в лю́дех Твое́ предста́тельство, па́че же над страстьми́ побе́дою увенча́й на́ша зде возноси́мыя Тебе́ моли́твы.

Твое́й чудотво́рней ико́не, Пречи́стая, покланя́яся и сию́ благогове́йно лобыза́я, о свои́х же грехопаде́ниих ужаса́яся, си́це реку́: а́ще подоба́ет мне их ра́ди ско́рби приима́ти, терпе́ния дар моли́твою Твое́ю мне низпосли́.

Оте́чество наше, Влады́чице, па́че всех стран зем­ли́ чудотво́рными ико́нами Твои́ми просвети́ла еси́, я́же, а́ки зве́зды небе́сныя, нощь земна́го жития́ на́шего освеща́ют и по пути́ пра́вому ходи́ти нас науча́ют.

Сла­ва: Мно́жеству люде́й, се́мо притека́ющему, мно́гая дарова́ния от чудотво́рныя ико́ны Бо́жия Ма́тере подаю́тся, от ни́хже лу́чшее есть, е́же в чу́вство покая́ния при­и­ти́ и на дея́ния блага́я устреми́тися. В сем у́бо по́мощь Твою́ яви́ мне, Пречи́стая.

И ныне: По́мощи Богоро́дицы Пречи́стыя, о бра́тие, мно́зи свиде́телие зде обрета́ются, на́шему же нераде́нию обличи́телие, те́мже чудотво́рней ико́не Влады́чицы предстоя́ще, к покая́нию те́плому устреми́м душ на́ших ше́ствие.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»

О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Тво­е­му́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостивно услы́ши нас: жен, дете́й, матере́й и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере сво­ея́ — Це́ркви Христо́вой и спасе́ния отпа́дающих, бра́тьев и сесте́р и сро́дник на́ших исце­ли́. О, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию при­ве­ди́ их. Умо­ли́ Сы́на Сво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Сво­ея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. При­и­ми́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблю­ди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помо­зи́ прой­ти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покро́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емые ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»

Цари́це на́ша Преблага́я, наде́ждо на́ша, Пресвята́я Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озло́бленных покро́ве. Зри́ше на́шу беду́, зри́ше на́шу скорбь: отвсю́ду искуше́ниями одержи́мы есмы́, а заступа́ющего несть. Ты у́бо Сама́ помо­зи́ нам, я́ко не́мощны, окор­ми́, я́ко стра́нны, наста́ви нас, я́ко заблу́дших, уврачу́й и спа­си́ нас, я́ко безнаде́жных. Не и́мамы ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех ско́рбных и обремене́нных. При́зри на нас, гре́шных и во озлобле́нии су́щих, покры́й нас Честны́м Твои́м Омофо́ром. Да изба́влени бу́дем от зол, обыше́дших нас, наипа́че же пия́нства. Да восхва́лим все­гда́ Пресвято́е и́мя Твое́. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки