Канон священномученику Иринею, епископу Сирмийскому (Сремскому)


6399c52121ed0982332256 - Канон священномученику Иринею, епископу Сирмийскому (Сремскому)

Минея, 27 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Се Ирине́а песносло́вит Ми́рко

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

С Небесе́ благода́ть исхода́тайствуй ми, свя́те Ирине́е,/ я́ко да возмогу́ достодо́лжно восхвали́ти твое́ на земли́ светоно́сное торжество́.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ предста́л еси́ суди́щу Про́ва беззако́ннаго,/ не убоя́вся претя́щаго муче́ния, возопи́л еси́ к нему́:/ Го́спода Иису́са не отве́ргуся/ и де́моном безу́мным не пожру́,/ ты же твори́, что ти го́де быва́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иринее о́тче Богоно́се,/ стоя́л еси́ до́блественно пред суди́щем, испове́дуя Христа́ Го́спода,/ Его́же Престо́лу ны́не предстоя́,/ моли́ о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прече́стно вои́стинну и Боже́ственно Бо́жие селе́ние,/ воспое́м благоче́стно Мари́ю Пречи́стую,/ прие́мшую Невмести́маго и Непостижи́маго.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ мя, Го́споди, си́лою Кре́стною/ и да́руй мне се́рдце чи́стое,/ да о Тебе́ хвалю́ся, Бла́же.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Бо́жиею дыха́я,/ оде́ялся еси́ Ду́ха си́лою, Ирине́е преблаже́нне,/ и победи́л еси́ вся ополче́ния, ю́же на Христа́ воздвиго́шася.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Име́я основа́ние Христа́, Ка́меня незы́блема,/ доброде́тельными же ви́ды удобре́н быв,/ сла́вою муче́ния, всеблаже́нне, освяти́вся,/ преше́л еси́ к люби́мому Го́споду, прича́стием обожа́ем, Богоприя́тне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не повину́вся веле́нию мучи́телеву,/ богоме́рзским и́долом не поже́рл еси́,/ но Христа́ до́блественно испове́дал еси́,/ Богоблаже́нне Ирине́е сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́м Твои́м, Пречи́стая Богоро́дице,/ мы, земноро́днии, от земли́ к высоте́ Небе́сней вои́стинну вознесо́хомся/ и а́нгельским ликостоя́нием причто́хомся.

Седален, глас 4

О́тче Ирине́е Богоблаже́нне,/ доброде́тельми твои́ми возсия́л еси́ в Сре́мстей стране́, я́ко вели́кое со́лнце,/ и, просвети́в ве́рных составле́ния,/ потреби́л еси́ страсте́й омраче́ние,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты была́ еси́ Сло́ва Боже́ственная ски́ния,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ и мене́, пе́рсть бы́вша, па́че всех оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Твоея́,/ и возвесели́ся се́рдце мое́ о Го́споде.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́н Человеколю́бец Христо́с Госпо́дь/ прия́т тя, я́ко Боже́ственное всесожже́ние,/ тем со А́нгелы ны́не лику́еши, Ирине́е, сла́вне му́чениче.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгелом равносе́льник быв,/ усе́рдно вшел еси́ на суди́лище, любо́вию Христо́вою разжига́ем,/ тем и терпели́вно пострада́в, Ирине́е преблаже́нне,/ му́ченически венча́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Просвеще́н быв Све́том Тро́ическим,/ служа́щия де́моном уве́рил еси́/ чествова́ти Бо́га и́стиннаго,/ кре́постию же Христо́вою укрепля́ем, яви́лся еси́ всех си́льнейши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́довы у́зы расто́ргши рождество́м Твои́м,/ расто́ргни плени́цы грехо́в мои́х, Богоневе́сто,/ и ра́дости вся испо́лни.

Песнь 5

Ирмос: Твои́м Све́том озари́ мой ум, Бо́же,/ молю́ся Тебе́,/ да мно́гую Твою́ воспою́,/ от но́щи у́треневав, благосты́ню.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Е́здя по пути́ за́поведей Христо́вых/ и кипя́ Боже́ственным раче́нием, о́тче Ирине́е,/ вся плотски́я боле́зни и муче́ния ра́достно претерпе́л еси́.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Светолу́чными Ева́нгелия сия́нии просвеще́н,/ не поколеба́лся еси́ мук волна́ми,/ ниже́ претя́щей сме́рти, му́чениче Христо́в Ирине́е,/ тем неизрече́нныя сла́вы Боже́ственныя сподо́бился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Непоколеби́мыя ве́ры огне́м/ изсуши́в му́тныя пото́ки злочести́вых веле́ний Про́ва беззако́ннаго,/ вшел еси́ в незаходи́мый же́ртвенник та́ин,/ я́ко таи́нник неизрече́нных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Млеко́м пита́еши Пита́теля всех,/ рожде́ннаго без тли из пречи́стаго Твоего́ чре́ва/ и челове́ки, тле́ю сокруше́нныя, па́ки назида́юща.

Песнь 6

Ирмос: Из чре́ва а́дова/ во́пля моего́ услы́шал еси́ глас мой/ и изба́вил еси́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

О́тче Ирине́е всеблаже́нне,/ целому́дренно житие́ твое́ соверши́л еси́/ и, врага́ победи́в, ко Христу́ преше́л еси́,/ Его́же моли́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ки.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Священнотаи́нниче, Ирине́е му́чениче,/ ты священноде́йствовал еси́ Бо́жие Ева́нгелие/ и Боже́ственная уче́ния све́тло запеча́тствовал еси́ му́ченическою свое́ю кро́вию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ле́потный Христо́в таи́нник неизрече́нных та́ин был еси́,/ себе́ же сама́го страда́нием лепоподо́бно прине́сл еси́ Тому́ же́ртву прия́тну,/ и же́ртва твоя́, сла́вне, на же́ртвенник Небе́сный вознесе́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иста́явшую мою́ мы́сль пла́менем греха́/ кропле́нием ми́лости Твоея́ напо́й, Де́во Ма́ти, и возжжи́ се́рдца моего́ уга́сший свети́льник.

Кондак, глас 1

Многоболе́зненных мук искуше́ния претерпе́л еси́,/ но непрекло́нен умо́м пребы́л еси́,/ мече́м же усече́н и в реку́ вве́ржен,/ ре́чныя струи́ освяти́л еси́,/ сего́ ра́ди восхваля́ем тя, о́тче Ирине́е,/ воспева́юще свяще́нную и мироспаси́тельную па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмос: О́троки ороси́вый в пещи́/ и Де́ву сохрани́вши ро́ждшую Тя по рождестве́,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ору́жник Христо́в яви́лся еси́, блаже́нне,/ отри́нув тве́рдостне мучи́теля нече́стие,/ тем и Христо́с возмзди́ тя за терпе́ние,/ угото́вав тебе́ жили́ще Небе́сное, иде́же ны́не воспева́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Влады́ки твоего́ раче́нием насла́ждся,/ мирску́ю любо́вь пренебре́гл еси́/ и муче́ния венце́м, о́тче, украси́лся еси́, те́мже взыва́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́го Христо́во на ра́ме твое́м усе́рдно нося́,/ поко́й обре́л еси́ в души́ свое́й,/ и вме́сто тесноты́ обре́л еси́ широту́ ра́дования,/ и в ра́йстей сла́дости с му́ченики восклица́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ храм и свяще́нное жили́ще Сло́ва су́щи,/ и бу́ди нам прегреше́ний очище́ние.

Песнь 8

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы,/ в пе́щь вве́ржени, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ты ничто́же предпоче́т на земли́, о́тче Ирине́е,/ Христу́ после́довал еси́, злочести́вому Про́ву сопротивля́яся,/ и, за и́стину пострада́в, вопия́л еси́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́твами и посто́м плотска́я мудрова́ния умертви́в,/ ре́вностию же ве́ры распаля́ем,/ прине́слся еси́, о́тче, Бо́гу же́ртва прия́тна, воспева́я:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Испове́данием Христа́ показа́лся еси́ адама́нта тверде́йший/ и к мучи́телю взыва́л еси́:/ не устраша́юся сме́рти, ни мук ви́да, ниже́ жру де́моном,/ Бо́га Еди́наго, в Тро́ице познава́емаго, чту,/ Ему́же всегда́ песносло́влю:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кля́твы прароди́тельныя изба́вльшеся, Пречи́стая,/ благослове́ние Тобо́ю получи́хом./ Те́мже Тя благослови́м, и велича́ем, и любо́вию ублажа́ем.

Песнь 9

Ирмос: Тя, ши́ршую Небе́с, Богоро́дице,/ и све́тлшую со́лнца,/ пе́сньми велича́ем.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́достно пое́м по́двиги твоя́, о́тче Ирине́е,/ ю́же за Христа́ па́че естества́ претерпе́л еси́,/ тве́рдым по́мыслом проти́вяся Про́ву злочести́вому./ Те́мже тя в пе́снех велича́ем.

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ко Го́споду любо́вь огнепа́льную име́л еси́,/ добро́тою же Боже́ственною наслажда́ем,/ ра́дуяся, соверши́л еси́ по́двиг твоего́ муче́ния,/ сего́ ра́ди в пе́снех тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огне́м Боже́ственным распаля́ем,/ ю́зи и многоплете́нныя му́ки до́блественно претерпе́л еси́/ и не прине́сл еси́ че́сти истука́нным,/ тем тя ве́рою ублажа́ем и в пе́снех велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́тчее Сло́во и прему́дрость несказа́нно ро́ждшая, Де́во Всенепоро́чная,/ души́ моея́ лю́тую я́зву уврачу́й и се́рдца боле́знь укроти́.

Светилен

Сия́нием Небе́сным озаря́ем,/ Христо́вою си́лою укрепля́ем,/ му́жеским нра́вом к му́кам устреми́лся еси́,/ испове́дая Бо́жие свято́е И́мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сия́нием от Тебе́ па́че ума́ Возсия́вшаго/ озари́ на́ша мы́сли, Всенепоро́чная,/ и по́мыслов душетле́нных ума́ли тьму́,/ я́ко да пое́м Тя, Влады́чице.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer