Канон священномученику Клименту Анкирскому, Многострадальному


p1b7v0rnr910tg14lrcee1nn851m3 - Канон священномученику Клименту Анкирскому, Многострадальному

Минея, 23 Января, Канон

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

С го́рними ли́ки я́ко иере́й и я́ко му́ченик сла́вен Христу́ предстоя́, приле́жно моли́ получи́ти осия́ния твоего́ восхваля́ющим тя́. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Просте́ртыя по́двиги по земли́ препроводи́в, преподо́бне, Ца́рствия небе́снаго сподо́бился еси́ вене́ц прия́ти и ве́чную жи́знь и неразори́мую. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изба́влен стра́стию Безстра́стнаго, страда́нием потща́лся еси́ к Нему́ востещи́, подража́тель бы́в я́ве страсте́й Его́, а́нгелов ссе́льниче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преиспещре́нна добро́тою доброде́телей, Богома́ти Пречи́стая, Бо́га и́стиннаго доброде́тель зачала́ еси́ на́м, исто́чник благи́х источа́юща. 

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Красны́ прине́сл еси́ плоды́, розга́ жизноно́сныя бы́в Лозы́, и, сия́ му́ченическими украси́в блиста́ньми, Спа́су все́х освяти́л еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Па́вла яви́лся еси́ подража́тель, всю́ вселе́нную претека́я, всеблаже́нне, креще́нием богоде́льным и кро́вию кропле́ния освяща́я испове́дания твоего́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́сть непоро́чна, я́коже Ты́, Всечи́стая Богоро́дице: еди́на бо от ве́ка Бо́га и́стиннаго и все́х Соде́теля, Бо́га Сло́ва, па́че сло́ва родила́ еси́. 

Седален, глас 8

От Анки́ры звезду́ богосия́нную, Каппадо́ков похвалу́, благоче́стно Кли́мента почти́м, многострада́льнаго му́ченика, свяще́нников сла́ву, преподо́бных похвалу́, си́рых предста́теля, ни́щих побо́рника, и́же и, пострада́в в два́десять осьмо́е ле́то, мно́гия просвети́, и оте́чество освяти́ многострада́льный му́ченик, мо́лится же Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ блажи́м, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, а́нгельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Обте́к всю́ зе́млю, просте́рл еси́ подвиго́в ро́згу, страда́льческое иска́пая ра́дование и благово́ния сла́дость, страстоте́рпче всеблаже́нне. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́рт зря́ще твоего́ страда́ния, ра́н цве́ты, блаже́нне, твои́х, ра́дующеся, пожина́ем и разли́чными чудесы́ чу́вства обвеселя́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дне́ бы́л еси́ сы́н, чу́дне, и Све́та Невече́рняго, непреста́нно озаря́емь Трисо́лнечным Све́том и сия́нием пропове́дания. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́е Всечи́стая, чистоты́ бы́вши прия́телище вмести́тельное Боже́ственнаго вселе́ния, душе́вную мою́ скве́рну и окаля́ние истреби́. 

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́ны, всему́дре, терпя́ многоле́тныя и должа́йшия, многострада́телен бы́л еси́, ны́не же нетле́ннаго блаже́нства сла́дость насле́довал еси́ ве́чнующую. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́ру, я́ко анки́ру тве́рдую, и наде́жду, и любо́вь основа́ние положи́в, Честне́й Тро́ице себе́ возложи́л еси́ хра́м освяще́н, о́тче всебога́те. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богоукра́шенный сопру́г пресве́тлый подвиза́ся на три́знищи страда́ния, прие́м ве́чную жи́знь, со а́нгелы лику́ет и сра́дуется. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасти́ хотя́ от тли́ истле́вшее челове́ческое естество́, Зижди́тель и Госпо́дь во утро́бу очище́ну Святы́м Ду́хом всели́вся, неизрече́нно вообрази́ся. 

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Зако́нно пострада́вше, венцы́ от руки́ Влады́чния прия́сте, даро́в разли́чных раздая́ния, и благода́ть исцеле́ний, и ве́рных врачева́ти неду́ги. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Житие́ боже́ственное, подвиго́в пробавле́ние, ра́н изпростре́ние, благоле́пия венча́ние та́йное, и добро́ты диади́ма, и оде́жда нетле́ния тебе́ бы́ша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всечи́стая Влады́чице, ро́ждшая земны́м ко́рмчия Го́спода, страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́. 

Кондак, глас 4

Лозы́ бы́л еси́ честна́я розга́ Христо́ва, многострада́льне Кли́менте всехва́льне, я́влься, со стра́ждущими же взыва́л еси́: Ты́ му́чеников, Христе́, све́тлое ра́дование.

Икос

От младе́нства свяще́нно воздое́ннаго, ро́згу лозы́ Царя́ Христа́, пе́сньми почти́м ве́рно: то́й бо яви́ся весе́лием и́стинно и добро́тою че́стен, в му́ках и страда́ниих непрекло́нен, во свяще́нстве воображе́н иера́рх и о́бщник Бо́жия Ца́рства, и́дольская бо ка́пища и я́рость мучи́телей в ничто́же вмени́в, на три́знищи Еди́наго ра́достию Спа́са испове́дуя: Ты́ му́чеников, Христе́, све́тлое ра́дование.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Заре́ю муче́ния вселе́нную уясни́л еси́, воспева́я Христу́ мы́сли и души́ чистото́ю: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же отце́в на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Твои́х исправле́ний свяще́ннейшее торжество́, небе́сным све́том сия́ющо, озаря́ет зову́щия: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же отце́в на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрости прему́дрыя, Де́во, Ма́ти была́ еси́, вся́ му́дре пра́вящия есте́ственною бла́гостию. Благослове́н, Всечи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва. 

Песнь 8

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже, не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́вшеся светле́йшии на земли́ свети́льницы, озаря́ете тве́рдь, всебога́тии, честны́я Це́ркве, на небесе́х же сия́нием страда́ния ва́шего перворо́дных торжество́, весели́теся, вопию́ще: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

С весе́лием ра́достную твои́х подвиго́в па́мять ны́не пра́зднуем: я́коже бо безпло́тен, претерпе́л еси́ ра́н треволне́ния, но вме́сто си́х ве́чнующую пи́щу досто́йно восприя́л еси́, воздая́ние бога́тное, — Го́спода по́йте, дела́, — взыва́я, — и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во упещре́нную и пресве́тлую оде́жду ты́ сла́вы оде́явся вме́сто ду́ха, пребога́те, лю́таго уны́ния, вме́сто му́к а́нгельское пребыва́ние премени́л еси́, прие́м Жи́зни Присносу́щныя, — Го́спода по́йте, дела́, — зовы́й, — и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Присносу́щнаго Роди́теля Соприсносу́щное Сло́во и Сразумева́емое, напосле́док же веко́в вопло́щся от Де́вы, челове́ческий ве́сь богосоде́ла зра́к, Себе́ по Ипоста́си неслия́нно соедини́в, Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем. 

Припев: Священному́чениче Кли́менте, моли́ Бо́га о на́с.

Ба́нею светови́днаго креще́ния соверши́вся, и свяще́нства ма́стию, и му́ченическою кро́вию омы́вся, блаже́нне, укра́шен, ра́дуяся, восте́кл еси́ к небе́сным во́инством, богоблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́х му́чеников вене́ц — Сло́во Бо́жие, венце́м дарова́ний украси́ тво́й святы́й ве́рх, чу́дне, пра́вды незаходи́мое Со́лнце, Его́же ра́ди по́двиги до́лгия, ра́дуяся, претерпе́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сы́н и Сло́во Бо́жие Безнача́льное, вопло́щся, Сы́н Де́вы быва́ет благоволе́нием Отца́ и Ду́ха Боже́ственнаго соде́йством, ве́сь обнови́ истле́вший мо́й зра́к, я́ко Всеси́лен. 

Светилен

Я́коже Па́вел апо́стол, зе́млю обте́кл еси́ всю́, и до́лгими твои́ми по́двиги просте́рл еси́, Кли́менте, ро́згу, и мре́жею ве́ры уловля́еши Агафанге́ла, соо́бщника и сму́ченика, блага́го веща́ния тезоимени́тнаго страда́льца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ мое́ заступле́ние, Пречи́стая, и кре́пкое прибе́жище, Ты́ и предста́тельница, и покро́в, и к Тебе́ припа́даю, зовы́й: от бе́д мои́х изба́ви мя́, я́ко Ра́дость ро́ждшая, и от огня́ исхи́ти ве́чнаго, Де́во, на Тя́ наде́ющагося.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки