Канон святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому


p1b8ed2gge149ko3m1fjni075dm6 - Канон святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому

Минея, 30 Января, Канон

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Ко́е благодаре́ние, ко́е противовоздая́ние, подоба́ющее на́шим, челове́цы, принесе́тся от на́с благоде́телем, и́миже ко е́же до́бре бы́ти наставля́емся?

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Вити́йстии язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся́ слове́с си́ла ны́не в вину́ да сподви́гнутся еди́ну и, честву́юще взаи́м, да почту́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сво́йственнаго у́бо и́м не терпя́ху, дабы́ что́ стяжа́ти на земли́, небому́дреннии, храни́телие же яви́шася о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, о́бщее любоче́стие, Всенепоро́чная, на́шего естества́, вси́ сла́вим, уста́ еди́ны бы́вше и еди́но согла́сие соверши́вше.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Труба́ вели́кая Це́ркве, свети́льник, просвеща́яй вселе́нную, пропове́дник, веща́нием объе́мляй вся́ концы́, великоимени́тый Васи́лий сподвиза́ет собра́ние сие́.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Све́тел от жития́ и веще́й, све́тел от слове́с и уче́ний, во все́х пресиява́я па́че все́х, я́коже друго́е па́че зве́зд со́лнце, многопе́тый Богосло́в дне́сь блажи́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Се́ све́т ми́ра ми́ру све́тит, се́ земли́ со́ль зе́млю услажда́ет, се́ дре́во жи́зни безсме́ртия плоды́ предлага́ет, Златоу́стый святы́й. И́же умре́ти не хотя́щии, прииди́те, наслажда́йтеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся́ от небытия́ в бытие́ Сотвори́вый и естество́ Да́вый коему́ждо бы́вших, То́йже и да́нная естества́ прелага́ти ве́сть, я́коже хо́щет. Отону́дуже и слы́шимо е́сть, я́ко и Де́ва ро́ждши, — кто́ не удиви́тся?

Седален, глас 8

Вели́кия свети́льники светоза́рныя, Це́ркве столпы́ неразори́мыя согла́сно да восхва́лим, и́же до́брых наслажда́ющиися и слове́с те́х, ку́пно и благода́ти: прему́драго Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лия с Григо́рием све́тлым Богосло́вом. К ни́мже и возопии́м, от се́рдца зову́ще: святи́телие тревелича́йшии, моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ду́шу мою́, Де́во, смире́нную, бу́рею жития́ искуше́ний ны́не я́ко кроме́ управле́ния бы́вшую, потопля́емую волна́ми, грехо́в бре́менем я́вльшуся преиспо́лнену и во дно́ а́дово приити́ бе́дствующу, предвари́, Богоро́дице, моли́тв Твои́х ми́лостию, тишину́ подаю́щи и бе́д изыма́ющи. Приста́нище бо Ты́ еси́ небу́рное, моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми́: Тя́ бо и́мам наде́жду, недосто́йный ра́б Тво́й.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни а́нгел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Разу́мливы от ни́жния му́дрости бы́вше, правле́ние, пресла́внии, от Боже́ственныя стяжа́сте, те́мже, я́ко рабы́ню, сию́ о́ной всему́дре покори́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любому́дрии, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся и глаго́лати научи́теся вси́, и́же словесе́м чудя́щиися, дея́ния опа́сству и виде́ния отту́ду обуча́ющеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко по́зден до́ждь, напоследи́ бы́вый, у́тренний, во́д и веко́в Соде́тель, во чре́во Твое́ ука́нув, Всенепоро́чная, во вре́мя прохлажда́яй оскудева́ющия.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Ты́ исто́чник Твои́х дарова́ний испи́ти весьма́, Человеколю́бче, да́л еси́ святы́м, ума́лен ника́коже истоща́нием, ми́р же ве́сь упои́в и́же от чре́ва и́х боже́ственными пото́ки.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Что́ ми зла́то? Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство? Ды́мове, расходя́щиися по возду́ху: вся́ да исче́знут, вся́ да прено́сит ве́тр. Мне́ бога́тство еди́но многорачи́тельно — учи́телей тро́ица вити́йствующая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

То́чит река́ нетле́нную пи́щу и Боже́ственное питие́, то́чит а́лчущим безсме́ртное бра́шно и жа́ждущим нетле́нное питие́, вода́ жива́ во ве́ки и содержа́щая жи́вы пию́щия: вси́ многотеку́щия жи́зни насы́титеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Име́яше кре́пость на ны́ зло́ба, но не в коне́ц: изнемо́же бо по Де́ве, в кре́пости Си́льнаго ро́ждшей, подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго в зло́бе умертви́вша.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна мя́ мно́га грехо́вная окружа́ет, и вопию́ Ти, проро́ка подража́яй: от тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Сво́йства в Тро́ице три́ сбогосло́вите: нерожде́ние Отца́, Сло́ва же рожде́ние и Ду́ха исхожде́ние Сама́го.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Дне́сь до́му сему́ светоявле́нное спасе́ние: два́ бо и три́ со́бранныя Христо́с, во и́мя Свое́ почеству́яй, посреде́ прису́тствует си́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неиспы́танна земна́я глубина́ к небе́сной высоте́, но от земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́с небе́сное жела́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́в Тя́ исто́чник, Де́во, и вину́ та́ин иму́ще, трие́ богоглаго́льницы но́выми предложе́ньми новоле́пное прили́чествует нарече́ние.

Кондак, глас 2

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, ве́рх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: труды́ бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Икос

Кто́ дово́лен своя́ устне́ разве́рзти и подви́гнути язы́к к ды́шущим огне́м си́лою Сло́ва и Ду́ха? Оба́че толи́ко рещи́ дерзну́: я́ко все́ преидо́ша челове́ческое естество́ си́и трие́ мно́гими и вели́кими дарова́ньми, дея́нием же и виде́нием, по обоему́ све́тлы превозше́дше. Те́мже зело́ вели́ких даро́в ты́я сподо́бил еси́, я́ко ве́рныя Твоя́ служи́тели, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Побежда́ется, блаже́ннии, и отбега́ет я́же пре́жде непостоя́нная де́рзость ересе́й: во́ск же, растаява́емый от лица́ огня́, любоде́ичное же вся́кое уче́ние показу́ется, ва́шим приража́ющееся огнедохнове́нным веща́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лжи́вых у́бо уклони́шася е́ллинских буесло́вий, увеще́ние же томи́тельство, е́же в челове́цех, еди́но избра́ша, под ни́мже и́стину си́и трие́ утверди́вше, си́це ве́сь со́нм ве́рных побежда́ют словесы́ и увещева́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В Тебе́ вся́ко прорече́ние воспочи́ и коне́ц прия́ше удивля́ющее глаго́лющия: из Тебе́ же светле́е и прорече́ний чудеса́ то́чат, Чи́стая, му́дрыя явля́юща сказа́тели.

Песнь 8

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Разумева́ем благоче́стно и прославля́ем единоче́стно Еди́но Естество́, безмерномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу, вся́ сия́ словесы́ пра́вящую лу́чшими. Та́ко бо сла́вити трие́ богоно́снии преда́ша, с ни́миже покланя́емся Ей во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Соедини́шася трие́ богопропове́дницы, соедини́вшии Тро́ицу и Неразде́льное во все́х соблю́дшии, Боже́ственным естество́м: еди́ну от Тоя́ восприя́ша неразде́льную сла́ву, в похвале́ние еди́но созыва́ющую превознося́щия Ю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прие́м, е́же по на́м, возда́в же Свое́ Благоде́тель, соде́я то́кмо, не пострада́ же, Де́во: твори́т бо, но не в тле́ние устроя́ет, па́че же и стражда́ во́лею, стра́стию стра́сти реши́т, я́коже трие́ отцы́ на́с тайноуча́т.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Се́ ва́ше де́лание и па́ства, за ю́же велича́йшия боле́зни претерпе́сте, во еди́но соше́дшеся, ку́пно же три́ вы́ соприе́мше, о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее соедине́ние.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Не обоюдоо́стрый ме́чь благода́ть, но трео́стрый на ра́тников тоя́ предлага́ет: еди́н небокова́нен ме́чь, треми́ крепостьми́ изощре́н, при́сно побо́рствуяй по Трисия́нном Еди́ном Божестве́.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Ва́ше жи́тельство на небесе́х бя́ше, пресла́внии, и пло́ть нося́щих во ве́ки нескве́рну, в ни́хже всесоверше́нне ны́не живу́ще, су́щим на земли́ на́м пребыва́ющим вы́шняя моли́те и мы́слити, и де́яти.

Припев: Святи́телие Христо́ви, моли́те Бо́га о на́с.

Богородичен: Тесни́т мя́ широта́ Твои́х вели́чий, Влады́чице, подавля́ющи сло́во от ча́стости, и пресла́вно ми́ случа́ется е́же недоумева́тися от благомо́щества, те́мже толи́ко Тя́ Возвели́чившаго сла́вим.

Светилен

Три́ светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́чь от Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, преесте́ственно сме́шены, богоно́сныя восхва́лим отцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́та прия́телища, светолу́чныя мо́лнии, Васи́лия ны́не Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва, Златоу́стаго Иоа́нна, да восхва́лим вси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́нственное Божество́, О́тче, Сы́не и Ду́ше, мольба́ми Васи́лия, Григо́рия и Иоа́нна и Пречи́стыя Богоро́дицы да не отлучу́ся Твоея́ сла́вы.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer