Канон святителю Арсению I Сербскому


Святитель Арсений I Сербский, архиепископ

глас 6

Пе́снь 1

Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне́ во спасе́ние, Се́й мо́й Бо́г, и просла́влю Его́, Бо́г отца́ мое­го́, и воз­не­су́ Его́: сла́вно бо просла́вися. 

При­пев: Святи́телю, о́тче Арсé­ние, моли́ Бо́га о на́с.

Бо́же Спа́се мо́й, отве́рзи мои́ устне́ и язы́к мо́й уяс­ни́, я́ко да вос­пою́ па́мять иера́рха Тво­е­го́, его́же на зем­ли́ удиви́л еси́ сла́вно сла́вити Тя́: сла́вно бо просла́вися.

И́же превы́шняя держа́щи, в небе́сная се́ла водворя́ше тя́ му́дрость Бо́жия, де́тели дарова́ний тебе́ воздаю́щи, го́рних все́льника сотворя́ет, Го́споду пою́ща: сла́вно бо просла́вися.

Боже́ственная краси́лища, веселя́ще свяще́ннаго тво­е­го́ зра́ка, в вы́шняя вселя́ют поко́ища, к Боже́ственней трапе́зе, Го́споду пою́ща: сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Окова́нных Свободи́теля, Богоро́дице, и те́мных Просвети́теля чре́во Твое́ пречи́стое вме­сти́. Его́же рождество́м и́дольския ле́сти свобо́ждшеся, И́стинную навыко́хом воспева́ти Бо́жию Ма́терь.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвер­ди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́н Свя́т еси́ и Госпо́дь. 

Просвеще́ние де́тели тво­ея́ Боже́ственных каса́яся, от земны́х к па́мяти возво́дит вы́шняго жела́ния, пре­во­дя́ от тли́ в жи́знь неконе́чную.

Па́мять твоя́ пребыва́ет, святи́телю, и кро́тость се́рдца тво­е­го́ в ро́д и ро́д, се́й уподобля́еми, боже́ственныя тво­ея́ сла́вы насыща́ющеся, досто́йно тя́ воспева́ем.

Пре́йде се́нь зако́на, изнемо́гши, де́лом благовествова́ния тво­е­го́, Христо́с И́стина, сия́ющи, вся́ просвеща́ет, ве́рою па́мять твою́, святи́телю, пра́зднующия.

Богоро́дичен: Све́та Боже́ственнаго Заря́ из чре́ва Тво­е­го́ про­сия́, ве́рных благоуха́юща: Сего́ благово́ние получи́вше, омраче́ния свободи́хомся Тобо́ю, Богоро́дице Пречи́стая.

Седа́лен, гла́с 4

Дне́сь иера́рха па́мять воз­сия́ на́м, солнцеобра́зно луча́ми сия́ющи, све́та явле́ние все́м простира́ет, и все́м велегла́сно вопие́т и глаго́лет: прииди́те, жела́емых наслади́мся.

Богоро́дичен: Те́плое заступле́ние су́щих в беда́х, и помо́щницу на́шу, и к Бо́гу премене́ние, Е́юже тли́ изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Возсия́вый све́т и Просвеще́й у́тро, пока­за́ тя де́нь, освяще́нне о́тче Арсе́ние, уче́нием Боже­ства́ Его́, вся́ к све́ту Того́ возводя́щаго. И́мже просвеща́ема духо́вная твоя́ ча́да, па́мять твою́ пра́зднуем.

Жития́ архиере́йства тво­е­го́ о́бразы, сопе́рника не иму́ще, без свиде́телей облича́ют тя́: плотска́я бо духо́вным покори́в, отхожде́нием свои́м в небе́сная всели́ся, иде́же ликовству́я, преблаже́нне Арсе́ние, све́том Боже́ственным про­све­ти́ любо́вию пою́щия тя́.

Чуде́с, и́хже сподо́бился еси́ от Влады́ки тво­е­го́, преподо́бне, зря́ще, боже́ственная твоя́ ча́да, духо́вныя сла́дости насыща́емся, тя́ предста́теля иму́ще к Нему́, прича́стия Боже́ственнаго сподо́би на́с улучи́ти, мо́лимся.

Богоро́дичен: Чре́во де́вственное но́сит, Еде́мская две́рь отверза́ется, а́бие ве́рных со́нмы дерза́юще вхо́дят, и́стинную Богоро́дицу ве́рно восхваля́ют, Рожде́нному от Нея́ зову́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ми́р мно́г лю́бящим Тя́, Хри­сте́, и но́щь просвеще́ния в пи́щи слове́с Твои́х: сего́ ра́ди от но́щи у́тренююще, про́сим ми́лости от Тебе́, Человеколю́бче. 

Вседе́тельная и всемогу́щая му́дрость, и си́ла Влады́чня, стол­па́ и́стинна тя́ пресвяще́ннаго сотво́рши, до́м созда­ла́ е́сть, Боже́ственныя огра́ды Его́ наполня́ющь и ерети́ческая шата́ния прогоня́ющь, Арсе́ние преблаже́нне, те́м тя́ восхваля́ем.

Возсия́в от небе́с благоле́пие Вы́шняго, приме́сом святи́тельства обло́ж тя́, небе́сныя трапе́зы состо́льника сотво­ри́, ны́нешняго же пода́теля ве́рным пока­за́, свяще́нне, вопию́ща: про́сим ми́лости от Тебе́, Человеколю́бче.

Светоли́тия Боже́ственнаго испо́лнившися, пресвяще́нная твоя́ гла­ва́ сла́дости язы́ка удержа́ти не возмо́же: а́ще бо и в землена́я сни́де, но ду́хом в небе́сная дости́же, о́тче Арсе́ние, ми́р испро­си́ душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Пра́дедняя кля́тва разреши́ся и прама́терняя боле́знь исцели́ся, Пречи́стая, чре́ва Тво­е­го́ Рождество́м: безсе́менно бо заче́нши, Сло́во роди­ла́ еси́. Ему́же приле́жно моли́ся спа­сти́ ны.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Возопи́х все́м се́рдцем мои́м к Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ от а́да преиспо́дняго, и воз­ве­де́ от тли́ живо́т мо́й. 

Боже́ственныя сла́вы путеше́ствия де́лы явля́юще, земна́я прово́дят с весе́лием, небе́сная же ра́дуются, прие́млюще ду́хом пресвяще́ннаго Арсе́ния.

Благослове́н пло́д богоприя́тный, Боже́ственнаго Ду́ха де́тельми сия́я, и преиспо́дняя мрачи́т, в тор­же­ство́ иера́рха собира́ющияся просвеща́ет вои́стину: гряди́те, ве́рнии, просвети́мся.

Гра́дняго ше́ствия тече́ние провосхища́я, ве́дяй предстои́т Арсе́ний, зовы́й: гряди́те, ча́да, стра́ху Госпо́дню научи́теся, я́коже рече́ Госпо́дь: я́ко кро́ток е́смь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим.

Богоро́дичен: Иско­ни́ проро́чествия о Тебе́ прореко́ша, ны́не же на Тебе́ испо́лнишася, Пречи́стая: о́в бо Тя́ руно́ про­на­ре­че́, на него́же сни́де Сло́во Бо́жие, ны́не же Ты́, Де́во, роди­ла́ еси́ Го́спода.

Конда́к, гла́с 2

В пи́щи слове́с твои́х, богоно́се Арсе́ние, разу́мно ча́да твоя́ пита́я, язы́ком хва­ля́, устна́ми же пе́ние при­но­ся́, веща́нием зовы́й: Хри­сте́, Ты́ еси́ Све́т неизрече́нный.

И́кос:

Сла́дкое твое́ веща́ние в послу­ше­ство́ прихо́дит, громо́вными о́бразы простира́яся, в добропослуша́ние ну́дит, неизрече́нныя ра́дости о́бщники увещава́я: прииди́те, ча́да, глаго́ля, возвели́чите Го́спода со мно́ю. Его́же сла́дости насыща́ющеся, в небе́сная се́ла водвори́мся и све́тлости сподо́бимся, веща́нием зову́ще: Хри­сте́, Ты́ еси́ Све́т неизрече́нный.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до, в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене, во гро́бе ме́ртв бездыха́нен полага́ется во спасе́ние на́с пою́щих: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. 

А́ще и земна́я превосхо́дит, вы́шним каса́яся, благода́тию духо́вною с си́ми совокупля́яся, неизрече́нныя ра́дости наполня́ет, сы́ны све́та сотворя́ет, пою́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Жите́йская уныва́ют и боже́ственная красу́ются, небе́сная торжеству́ют, архиере́йский тво́й ду́х прие́млюще, земна́я попра́вша и в небе́сных лику́юща, с весе́лием поя́ху: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Де́тели боже́ственнаго тво­е­го́ ду́ха разширя́юще вхо́ды, боже́ственная ча́да твоя́ веду́т в живо́т. И́хже, жела́юще, про́сим: моли́ о на́с, пресвяще́нне Арсе́ние.

Богоро́дичен: Две́рь Тя́ заключе́нную наре­че́ проро́к, Чи́стая, ю́же никто́же про́йде, то́кмо Бо́г еди́н, отверза́я на́м па́ки еде́мския вхо́ды, ве́рно сла́вящим Тя́, Богоро́дице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и, совоку́плени и́мже, не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Све́том Боже́ственным озаря́ема, благоуха́нием цвету́щи, свяще́нная па́мять твоя́, Арсе́ние, просвеща́ет ве́рныя, созыва́ющи вопи́ти: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Жела́емых сы́тости боже́ственная твоя́ ча́да напо́лнитися прося́ще, благоукраше́нною твое́ю па́мятию прохлажда́еми, и, веселя́щеся, ве́рно пою́т Просла́вльшаго па́мять твою́, иера́рше, взыва́юще: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Па́мять твоя́ ве́чная, архиере́е, кро́тость и смире́ние се́рдца тво­е­го́ возвеща́ющи, в ню́же собира́еми, просвеще́ния Боже́ственнаго хода́тайством твои́м наде́ющеся получи́ти жела́емых, весе́лием зову́ще: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Неоску́дныя то́ки милосе́рдия источа́ющи призыва́ющим Тя́, Влады́чице, и пе́сньми хва́лящих Тя́, Чи́стая, не оста́ви моля́щихся Тебе́, Ца́рствия Сы́на Тво­е­го́ сподо́би, вопию́щия ве́рою: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте, высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем. 

Тече́ньми пре­мине́ землена́я твоя́ жи́знь, и небе́снаго тя́ селе́ния не оста́ви, и́бо не потче́ся нога́ пло́ти тво­ея́, дрема́ния ду́х тебе́ не одо­ле́, храня́щу тя́ Бо́гу. Те́мже моли́ за ны́ Го́спода, пресвяще́нне о́тче Арсе́ние.

Небе́снии ли́цы ра́дуются, мы́ же, землени́и, славосло́вим: де́монская кре́пость исче­зе́, пресвяще́ннаго тво­е­го́ ду́ха вы́спрь ви́дяще водворя́ема в небе́сная селе́ния, о хва́лящих тя́ моли́, свяще́нне Арсе́ние.

Тро́ичен: Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ве́рою покланя́емся, Тричи́сленное Еди́нство сла́вяще и с любо́вию воспева́юще, глаго́лем: моли́твами иера́рха Тво­е­го́ Арсе́ния, поми́луй и сохра­ни́ вся́ ны́.

Богоро́дичен: Дре́вним преступле́нием вве­де́ в па́губу пра́баба есте­ство́ земно́е: Рож­де­ства́ же Тво­е­го́ чревоноше́нием, Пречи́стая, па́ки к Бо́гу примири́хомся. Его́же сла́вяще, Тебе́, Де́во, велича́ем.

Свети́лен

Святи́телю преста́вльшуся, собра́шася наро́ди погреб­сти́ те́ло его́, а́нгели же веселя́щеся, приима́ху ду́шу его́, вселя́ющуюся во святы́я дворы́.

Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом от вра́г наве́та рабы́ Твоя́ сохра­ни́, Чи́стая, вся́ ны́ невре́дны, Тя́ бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ско́рбех.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки