Канон святителю Евстафию I, архиепископу Сербскому


p1art4lnmh1lbehl7104p1ehj11ti4 - Канон святителю Евстафию I, архиепископу Сербскому

Минея, 4 Января, Канон

Глас 3

Песнь 1

Ирмос: Су́шу глубороди́тельную зе́млю со́лнце наше́ствова иногда́: я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́ лю́дем пешомореходя́щим и богоуго́дно пою́щим: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Прему́дрость Бо́жия Всемо́щная, все́льшися в тя́, о́тче, от пеле́н назна́мена тя́ благода́тию духо́вною и наставля́я, те́мже все́х исправля́еши и науча́еши пе́ти си́це: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Крепи́теся и мужа́йтеся проти́ву неви́димых бра́ней вра́жиих, Госпо́днею по́мощию утвержда́яся и глаго́ля: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́зум восприе́мше небе́сный, весели́теся, земноро́днии, процвете́ бо цве́т от земна́го ко́рене, светя́щу Богосия́нному све́ту, и, богоуго́дно взыва́юще, рце́м: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из чре́ва пре́жде денни́цы рожде́нное от Отца́ Преве́чное Сло́во Бо́жие возсия́ на́м из Тебе́, Браконеиску́сная, и роди́ся, Богоро́дице, науча́я святы́я Своя́ воспева́ти: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́ние на Тя́ наде́ющихся, утверди́, Го́споди, Це́рковь, Ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́рвенца показа́ тя́ Госпо́дь ста́ду Своему́ пе́рвенствовати, преосвяще́нна архиере́я, е́же стяжа́ Свое́ю Кро́вию.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Малоу́мным па́ки возвраща́я зе́льныя по́мыслы, ко исправле́нию яви́ тя́ Госпо́дь, преосвяще́нне о́тче Евста́фие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Земли́ ве́рных Свои́х яви́ тя́ Бо́г Сло́во ко исправле́нию благоче́стных дея́ний, святи́телю преблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Деви́ческаго чре́ва яви́лся еси́, Со́лнце Пра́ведное, озаря́яй земны́х чу́вствия и наставля́яй вои́стинну к позна́нию Своего́ Божества́.

Седален, глас 8

Повеле́нное та́йне, Боже́ственная прие́мь в ра́зуме свое́м, покро́в возжеле́л еси́ небе́снаго жития́, ско́ро прии́де, взе́мый кре́ст на ра́мо, глаго́лал еси́ непреста́нно все́м: Преклони́вый схожде́нием небеса́ и пло́ть взе́мь от Де́вы, все́х велегла́сно зове́т спасти́ся, вопи́ти же и глаго́лати: сла́ва неизрече́нней Твое́й ми́лости, Еди́не Преми́лостиве.

Песнь 4

Ирмос: Покры́ла е́сть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́, из Киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нныя Ма́тере, в хра́ме Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нец руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Покры́ла е́сть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́, из Киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нныя Ма́тере, в хра́ме Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нец руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

На Него́ же упова́л еси́, святи́телю, из мла́да бо во́зраста, ра́дуяся же, я́ко еле́нь, восте́кл еси́ на го́ру святу́ю, земна́я вся́ в ми́ре оста́вил еси́, прилепи́вся зако́ну Творца́ и Влады́ки исполне́нием за́поведи Боже́ственнаго хоте́ния, Ему́же, святи́телю, ра́достно вопие́ши: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́дел еси́, святи́телю, Сло́во Безнача́льное, пло́тию к на́м прише́дшее и вся́ челове́ки спа́сшее, са́м бо вся́ мирска́я ни во что́же вмени́л еси́, усе́рдно вопия́ ко Го́споду: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́дети херуви́мом и серафи́мом невозмо́жно от Деви́ческия кро́ве пло́ть Заи́мствовавшаго и к на́м Прише́дшаго, научи́ все́х с любо́вию вопи́ти Ему́: Свя́т еси́, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га, от а́нгел сла́вы дориноси́ма, — о, окая́нный, — вопия́ше, — а́з! Прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та невече́рня, и ми́ром влады́чествующа.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нный смы́сл изуча́я, пло́ти уго́дия и похоте́ния удали́л еси́ непреста́нным ру́к твои́х воздея́нием и ча́стым коле́н преклоне́нием, о́тче богому́дре, с ра́достию воспева́еши си́це: Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мо́й, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующаго.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Прему́дрость Бо́жия, избра́вшая гони́теля Па́вла в сосу́да Себе́, изыма́ющая от земли́ убо́га и посажда́я на престо́ле бога́тем, прови́дя и тебе́, святы́й архиере́ю Бо́жий Евста́фие, избра́л[а] е́сть в па́стыря и наста́вника все́м лю́бящим Христа́, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Очи́стив ду́шу и те́ло от скве́рны, преподо́бна, пра́ведна и незло́бива учи́теля себе́ показа́л еси́, о́тче блаже́нне, си́рых пита́тель, оби́димых помо́щник и странноприи́мец бы́л еси́, те́мже со дерзнове́нием вопие́ши: Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мо́й, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тнаго в ле́то родила́ еси́, Браконеиску́сная, де́вство и рождество́ сопря́гши па́че ума́, да челове́ка обожи́ши, па́че естества́ и ра́зума, Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние, е́же лю́дем прии́де от Бо́га: Христе́, Ты́ — Бо́г мо́й.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Сио́на доше́л еси́, блаже́нне, и, гро́б Госпо́день усе́рдною любо́вию облобыза́в, о ка́мень претыка́ния ника́коже потка́лся еси́, благода́тию Бо́жиею сохраня́емь.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Сы́ны челове́ческия сотворя́я сына́ми Бо́жиими, потща́лся еси́, блаже́нне, покланя́тися Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бра́нь и бу́ря от вселука́ваго врага́ воздвиза́ется на ны́, ча́д твои́х, но я́ко име́я ко Христу́ дерзнове́ние, пода́ждь ста́ду твоему́ благостоя́ние, я́ко тезоимени́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тнаго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице, неизрече́нно Сы́на — Емману́ила, чу́дно воздои́ла еси́ от сосе́ц Твои́х во спасе́ние все́м ве́рным.

Кондак, глас 6

Свы́ше благода́ть прие́мь от Бо́га, во святи́тельское подо́бие обле́клся еси́ и от у́ст твои́х благоче́стно все́х научи́л еси́ покланя́тися Тро́ице Единосу́щней. Те́мже па́мять твою́ чту́ще, прославля́ем Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Икос

На престо́ле сла́вы седя́щаго Бо́га возжеле́в всеусе́рдно, к Нему́ приве́л еси́ ве́рное ста́до твое́ и процве́л еси́ в дому́ Госпо́дни, я́ко фи́никс, умножа́я и возвыша́я, я́коже ке́др, ча́да твоя́, кро́тостию и смире́нием научи́в и́х воспева́ти и сла́вити Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Песнь 7

Ирмос: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившия, и в Де́ву нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м, благоче́стно пою́ще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Авраа́мли же́ртвы подража́в, о́тче Евста́фие, я́коже о́н Исаа́ка, та́ко ты́ твою́ ду́шу прине́сл еси́ Христу́ в же́ртву чи́сту и непоро́чну, благоче́стно воспева́я: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Ро́да зе́мна изба́вити, грехи́ сластолюби́вых очища́я воздея́нием ру́к, всено́щным бде́нием, слеза́ми мно́гими, церко́вною слу́жбою и ча́стым воздыха́нием прося́ о ни́х Го́спода, Ему́же благоче́стно воспева́еши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Гро́б тво́й нетле́нна тя́ соблю́л е́сть Бо́жиим манове́нием, ра́ди утвержде́ния в ве́ре ста́да твоего́, те́мже, ра́ку твою́ целу́юще, зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́тчею во́лею, осене́нием Ду́ха Свята́го прия́ла еси́ Сы́на Бо́жия, Пречи́стая, неизрече́нно поне́сши Его́, родила́ еси́, Ему́же ве́рно вопие́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши, пла́менем же неврежде́ни, Боже́ственную пе́снь поя́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Лю́дие твои́, предзря́ще тя́ свяще́нна, возлюби́ша твоего́ уста́ва смире́ние и кро́тость, испо́лненную Боже́ственнаго уче́ния, от медото́чных усте́н пе́сненно вопию́т: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Се́ Жи́знь и Све́т все́м Христо́с прибли́жися, воздая́ кому́ждо по дело́м: нечести́вым осужде́ние, благочести́вым благода́ть и сла́ву, велегла́сно вопию́щим Ему́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По успе́нии твое́м, свяще́нне о́тче Евста́фие, пресели́лся еси́ в го́рний Иерусали́м, на́м же оста́вль мо́щи своя́, те́мже вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ Де́ва, я́коже проро́к глаго́лаше, во чре́ве прия́ и роди́ Сы́на Емману́ила, е́же е́сть с на́ми Бо́г, на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́, Ему́же, ве́рнии, вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: В зако́не се́ни и писа́ний о́браз ви́дим, ве́рнии: вся́к му́жеский по́л, ложесна́ разверза́я, свя́т Бо́гу. Те́м перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сы́на, первородя́щася Ма́терию неискусому́жно, велича́ем.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Дре́вле разумева́емей Же́ртве, зако́ном принося́щейся, ю́же Бо́жий архиере́й прино́сит, Госпо́дня преда́ния па́мятствуя, возно́сит хле́б и вино́ во оставле́ние грехо́в, все́м я́сно сказу́ет испове́дание ве́ры во Христа́ Го́спода.

Припев: Святи́телю, о́тче Евста́фие, моли́ Бо́га о на́с.

Возда́ждь ми́, — Бо́гу вопия́ше святи́тель, — прича́стия да́ра, е́же вопи́ти Тебе́ во Ца́рствии Твое́м и испо́лнитися ми́ Твоего́ весе́лия и в Тебе́ пребыва́ти; те́мже, хва́ляще, велича́ем Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свяще́ннаго пропове́дателя вои́стинну и Бо́жия рачи́теля, гряди́те, обстоя́ще честну́ю ра́ку на́шего учи́теля, усе́рдно воспои́м благода́ть Бо́жию, я́же в не́м пребыва́ет, велича́юще Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́ше обы́чая, неизрече́нно, Де́во Богоро́дице, Христа́ родила́ еси́, Его́же ны́не умоли́ изба́витися на́м от нахожде́ния пога́ных ага́рян и от вся́каго вре́да и междоусо́бныя бра́ни, да Тя́ непреста́нно, и́стинную Богома́терь, велича́ем.

Светилен

Свяще́нная и светоно́сная, па́че ума́ светле́йшая, о́тче Евста́фие, па́мять твоего́ успе́ния, ю́же све́тло пра́зднуем, возсия́ на́м дне́сь: сего́ ра́ди сла́вим просла́вльшаго тя́ Го́спода, да́вшаго ти́ благода́ть такову́ю, е́юже огражда́еши ста́до твое́.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer