Канон святителю Никифору, патриарху Константинопольскому, на перенесение мощей


Минея, 13 Марта, Канон святителя

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Грехо́в гро́бом лю́те содержи́ма мя/ безсме́ртным манове́нием Твои́м и благоутро́бною Твое́ю возста́ви дла́нию/ и оживи́, Ще́дре, я́ко всеси́лен.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Ро́дная доброде́телей соверше́нства четвероча́стно стяжа́в/ и, я́ко на колесни́цу, вшед, Богоно́се,/ в коне́ц Боговиде́ния взя́лся еси́ от дея́ния.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Ты, жи́зни нетле́нныя вкуси́в,/ от ча́ши, преподо́бне, Боже́ственныя пил еси́ тре́звенное пи́во,/ тем и му́дрости прия́телище был еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отгна́н быв престо́ла, и сла́вы, и па́ствы твое́й/ руко́ю ну́жною, преподо́бне, е́реси яротле́нных звере́й,/ ны́не к твое́й огра́де вшел еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́тчее Сло́во сло́вом зачала́ еси́, и па́че сло́ва родила́ еси́,/ и по рождестве́ па́че естества́ и сло́ва/ Де́ва, я́ко пре́жде рождества́, па́ки пребыла́ еси́.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́н грех,/ и страх Твой всади́/ в се́рдца нас, пою́щих Тя.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Ору́жием Креста́ защити́вся,/ Боже́ственное воображе́ние Влады́ки напису́я,/ покланя́ешися благоче́стно, оте́ческим после́дуя уче́нием.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Па́ства, па́стыря тя жела́ющи, ту́ю по и́мени зову́щаго/ и во́лки отгоня́ща жезло́м ве́ры,/ к тебе́ притека́ет, му́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́коже дре́вле Ио́сифа Боже́ственнаго целому́дреннаго те́ло Изра́иль прено́сит,/ та́ко ны́не Це́рковь Христо́ва ра́ку моще́й твои́х почита́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Храм и свяще́нное жили́ще Сло́ва су́щи, Богоро́дице,/ прегреше́ний очище́ние, Пресвята́я, бу́ди ми, Присноде́во.

Седален, глас 3

Побе́дами венча́л еси́ Це́рковь,/ пре́лесть отгна́в злосла́вия,/ победоно́сец су́що быв,/ и освяща́еши ми́ра концы́ пренесе́нием святы́х моще́й твои́х,/ о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́ пе́рсть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми, очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Киво́т свяще́ния, из него́же исто́чник исцеле́ний почерпа́ем,/ ра́ка твой бы́сть чту́щим тя.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Е́реси отгна́л еси́ и па́ствы огра́ду утверди́л еси́,/ уче́нии Боже́ственными огради́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По до́лгу почита́ем твои́х моще́й, блаже́нне, мирополо́жницу,/ я́ко жи́зни точа́щую благово́ние ве́рным.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мы́сленный Тя рай, я́ко жи́зни дре́во прие́мшую,/ во чре́ве, Де́во, Христа́,/ тем, Тя чту́ще, прославля́ем.

Песнь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Врази́ посрамля́ются, ересенача́льницы с ни́ми неи́стовятся,/ твою́ ра́ку зря́ще, Богому́дре,/ ве́рне почита́емую от царя́ и всея́ па́ствы твое́я.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нная твоя́ ра́ка де́монов лука́выя ду́хи, я́коже стра́шный бич, отгоня́ет/ и побе́ду на ты́я, Ники́форе,/ сла́вы Боже́ственныя от Бо́га прие́млет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со́вести горни́ло, огне́м ду́ха воспале́но,/ я́ко зла́то, ве́рою тя показа́ све́тло,/ ерети́чествующих облича́я ме́рзость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́вшися, Чи́стая, наи́тием Пресвята́го Ду́ха,/ Бо́га сосце́ма дои́ши и Сего́ держи́ши объя́тии,/ всю тва́рь дла́нию содержа́щаго.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валяяся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

За ве́ру стра́сти претерпе́л еси́,/ оте́ческих ра́ди честны́х преда́ний изгна́ния поне́сл еси́,/ и́миже сла́ву стяжа́л еси́ пречестну́ю.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Тверда́ ве́ра твоя́ и противле́ние мучи́телей безу́мие поколеба́,/ столп же о́гнен был еси́ честне́й Це́ркви, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко све́тлых би́сер и ка́мения, му́дре, па́че светле́йши,/ ра́ку и пе́рсть Це́рковь твоя́ иму́щи,/ правосла́вия венце́м удобря́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нный о́браз рождества́ Твоего́ язы́цы земноро́дных и А́нгелов честву́ют,/ Тя, тва́рей, Влады́чице, вы́шшую всех, сла́вяще.

Кондак, глас 1

Лик патриа́ршеский святу́ю твою́ па́мять/ хвала́ми и пе́сньми, Ники́форе, честву́ет,/ в преложе́нии бо прия́т ду́шу твою́, сла́вне./ Тем дне́сь честна́я Це́рковь, велича́ющи Христа́ Царя́,/ сла́вит Еди́наго Человеколю́бца.

Песнь 7

Ирмос: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственною си́лою нетле́нны соблюдо́шася погреба́тельныя ри́зы,/ и ко́сти твоя́ Боже́ственным манове́нием сопряже́ния не отреши́шася, блаже́нне,/ нечи́стых духо́в разсыпа́ют злоу́мие./ Мы же вопие́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Стека́ются лю́дие, ца́рь же благочести́вый и сано́вных мно́жество,/ и, возло́жше сла́вную твою́ ра́ку на вы́ях, Богоприя́тне,/ я́коже киво́т пресвя́т, дорино́сят и пою́т:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственный храм Сло́ва ученико́в да прии́мет ве́рно,/ апо́столов собесе́дника и му́чеников сожи́теля,/ патриа́рхов степе́нь и отце́в соседа́теля,/ благослове́н еси́, – вопия́, – Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зря Моисе́й купину́ неопали́му, пре́жде горя́щу огне́м в Сина́и,/ Ма́ти Пречи́стая, прообразу́ющу ложесна́ Твоя́:/ О́гнь бо заче́нши Боже́ственный, не опали́лася еси́,/ но родила́ еси́ све́та Соде́теля, Бо́га и Челове́ка.

Песнь 8

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

В приста́нище жи́зни от мно́гих треволне́ний дости́гл еси́, о́тче, Ду́ха ве́тром,/ и бре́мя до́брое немо́кренною ного́ю твое́ю спасл еси́,/ и ны́не наслажда́ешися та́мошния тишины́.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Гроб ви́дяще, ве́рнии, в но́вый же́ртвенник прия́т,/ в не́мже Боже́ственная соверша́ются всесожже́ния ве́рно/ и вну́трь мертвеца́ свяще́ннейшаго, Чудодетеля и Бо́га превозно́сим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуется ста́до све́тло,/ пра́зднует мона́хов све́тлый лик,/ и ве́рных царе́й благочести́вая порфи́ра, и вся́кое си́льных торжество́/ в честно́м моще́й твои́х пренесе́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́вом Сло́во во утро́бе,/ вся́ческая сло́вом соста́вльшаго, заче́нши безсе́менно, Богороди́тельнице,/ Чи́стая Де́во, па́че сло́ва родила́ еси́./ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

О твое́м торжестве́ и боле́знех твои́х, о́тче, А́нгельская сликовству́ют мно́жества,/ Пресвята́го Го́спода благода́рственно сла́вяще,/ и мир свы́ше нам испроша́ют,/ ве́рно чту́щим твоя́ мо́щи.

Припев: Святи́телю о́тче Ники́форе, моли́ Бо́га о на́с.

Моще́й твои́х благода́ть я́ко че́стно врачевство́ да бу́дет не́мощем на́шим,/ и моли́тва, всехва́льне, очисти́лище всем,/ и к Бо́гу пу́ть и во́ждь/ ве́рою и любо́вию чту́щим тя, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Победи́тельными всеору́жии ве́рныя защити́в, Всецарю́,/ руко́ю Твое́ю ве́рныя на ва́рвары укрепи́,/ и Твою́ Це́рковь, я́ко тве́рдое основа́ние ве́рных,/ преподо́бнаго моли́твами православящую, сохрани́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко кре́пкое предста́тельство, я́ко наде́жду, и сте́ну, анки́ру,/ и покро́в тверд, и необори́мое утвержде́ние,/ и небу́рное приста́нище, и еди́но прибе́жище, Чи́стая,/ стяжа́вше Тя вси, спаса́емся, Всепе́тая.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer