Канон святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому


p1bbo1t8ph1e32rjdk221ign6553 - Канон святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому

Минея, 11 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Целому́дрия пою́ тезоимени́таго и́скренню же́ртву. Кир Феофа́на

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Целому́дренно преплы́л еси́ целому́дрия пучи́ну,/ ве́тры духо́вными направля́емь,/ и собра́л еси́ мно́го бога́тства,/ му́дрости дарова́ния, о́тче Софро́ние.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко А́нгел был еси́ Христо́ва воскресе́ния/ и председа́тель Боже́ствен, Боже́ственнаго гро́ба,/ обогати́вшаго исто́чником безсме́ртия, Христа́,/ воздви́гшаго паде́ние ро́да на́шего.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тлостию слове́с твои́х и ума́ острото́ю мир уясни́л еси́,/ богосло́вив я́сно Триипоста́снаго Божества́ Существо́,/ Еди́ницу Тричи́сленную, о́тче Софро́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глаго́л веща́ние твое́ и уче́ний благознамени́тая гу́сль протече́ земны́я концы́,/ та́инству строе́ния сло́ва учащая, о́тче Софро́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сый естество́м несозда́нен, и Отцу́ соприсносу́щен,/ и време́н превы́шший, и преве́чный,/ из Тебе́, Влады́чице, зиждемь,/ и под ле́том я́ко Челове́к быва́ет, спаса́я челове́ка.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ не́сть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Утвержда́ема па́лицею слове́с твои́х, преподо́бне,/ стремле́ния злочести́вых и богобо́рных ересе́й/ отража́ет, отгоня́щи, Це́рковь Христо́ва.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Поборствовав по честне́м, Богоно́се, пропове́дании,/ показа́лся еси́ победи́тель по́мощию Ду́ха,/ му́дре укрепля́емь, о́тче Софро́ние.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Умертви́в все тле́емое пло́ти сладостра́стие,/ нетле́нную ду́шу благоче́стием оживи́л еси́/ и сию́ показа́л еси́ Боже́ственный орга́н.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богосло́вный, и кра́сный, и мед отечный язы́к твой/ сло́ва ре́ки источа́ет, богоприя́тне,/ Боже́ственная уче́ния всем излива́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, ро́ждшую Бо́га, Богоро́дицу сла́вим,/ Рождеству́ Твоему́ именова́нием сличествующе/ и зва́ния по обоему́, Пречи́стая Влады́чице.

Седален, глас 4

Словесы́ украси́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ де́лы соблю́д е́же по о́бразу Бо́жию, Софро́ние преподо́бне,/ просия́ бо в ми́ре, е́же в тебе́ целому́дрие,/ благода́ть уче́ний облиста́ющая всем,/ любо́вию пра́зднующим, о́тче, па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́но Безнача́льное Существо́ в Трех Ипоста́сех/ сво́йствы соверше́нными ты, о́тче, му́дре пропове́дал еси́,/ разделя́емое непресеко́мо, совокупляемо же неслия́нно/ во́лею еди́ною и Божество́м.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Име́я целомудренну мы́сль и ум целомудрейший,/ не смеше́ние мудровал еси́, о́тче, ни преложе́ние,/ ниже́ слия́ние соедине́нных непрело́жно/ двои́х есте́ств во еди́ном Христе́ Единоро́днем, всеблаже́нне.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Просвеща́емь Боже́ственне просвеще́нием Ду́ха,/ лю́тое неи́стовство Несто́риево разори́л еси́/ то́южде во́лею и ра́зумом/ и́же соедине́ние пропове́давшаго Христо́ву обою́ естеству́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пи́рра попали́л еси́, Богому́дре, огне́м уче́ний твои́х,/ отметающа два бы́ти Христо́ва хоте́ния/ разли́чными существы́, я́же по себе́,/ де́йства же вку́пе сугу́ба, о́тче преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́лася еси́ па́че всего́ А́нгельскаго благоле́пия,/ я́ко ро́ждши сих, Отрокови́це,/ Творца́ же и Го́спода, от Твои́х пречи́стых крове́й воплоща́ема,/ избавляющего вся, Того́ сла́вящия.

Песнь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твое́й, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Честно́е воскресе́ние и Гроб жи́зни неукло́нною любо́вию зря,/ Боговиде́ния поче́рпл еси́ тайноуче́ния/ и ве́рным препо́дал еси́, святи́телю, сия́ния.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Вся́чески возлюби́л еси́ еди́наго Блага́го, разже́гся заре́ю мы́сленною,/ и исто́чник возлюби́л еси́ нетле́ния,/ виде́ньми, всему́дре, к Нему́ простира́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Храм жив и одушевле́н был еси́ Бо́жий,/ умертви́вся всем, су́щим на земли́,/ сло́ва трапе́зу оби́льную стяжа́в, преподо́бне, и свети́льник ве́ры.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во двою́ разумева́ема существу́, Христа́,/ Сы́на Единоро́днаго Бо́жия, Безнача́льнаго пло́ть бы́вша,/ па́че сло́ва родила́ еси́, Богома́ти Присноде́во.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тно излия́ся благода́ть Ду́ха Всесвята́го, Богому́дре, во устна́х твои́х,/ те́мже веща́ние твои́х слове́с ре́чным подо́бится тече́нием.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко фи́никс, в До́му Госпо́дни процве́л еси́, благопло́дием слове́с/ и чи́стым житие́м наслажда́я се́рдца, святи́телю, ве́рно чту́щих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Умерщвля́ется живи́тельным ору́жием слове́с твои́х ерети́ческий собо́р/ и сверепое ополче́ние богобо́рец, закалаемо,/ умерщвля́ется уче́ний твои́х мечи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Богоро́дице, чи́стое рождество́ Твое́,/ и́мже спаса́емся вси сме́рти сете́й и лю́таго греха́/ и уз а́довых избавля́емся.

Кондак, глас 8

И́же Боже́ственною ре́вностию подви́гся/ и и́стинных повеле́ний устне́ распросте́р,/ церко́вная основа́ния благоузако́нив/ и та́мо су́щим мона́шеским соста́вом преда́в,/ прему́дрый в Патриа́рсех Иерусали́мский Софро́ние,/ всему́драя словеса́ во свет изве́л еси́,/ и́миже наставля́еми, зове́м ти:/ ра́дуйся, све́тлая правосла́вных похвало́.

Песнь 7

Ирмос: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Свы́ше манове́нием, ерети́ческим языкобо́лием противля́яся, му́дре,/ победоно́сец быв, вопия́л еси́, веселя́ся:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Весь возложе́н Бо́гу, по́стных садоде́лательства прелетая, му́дре,/ цветни́к твои́ми насади́л еси́ доброде́телей поуче́ньми,/ Бо́гу, Су́щему в Вы́шних, освяти́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зако́ну повину́йся Христо́ву,/ твоего́ худо́жества бога́тство тре́бующим/ благоче́стно, Богому́дре, разда́л еси́, воспева́я:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освяти́вши ду́шу и предочистивши те́ло,/ наи́тием на Тя Свята́го Ду́ха, Всенепоро́чная,/ Вы́шняго Си́лу во утро́бе Твое́й заче́нши, родила́ еси́ безсе́менно.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Иера́ршескаго священноде́йства ми́ром освяти́лся еси́ благода́ти,/ иде́же яви́ся ми́ра спасе́ние,/ архиерействовав, всему́дре о́тче Софро́ние, зовы́й:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Прему́дрость почита́я лу́чшую, венце́м благода́тей венча́лся еси́,/ сла́ву неувяда́ему и бога́тство неотъе́млемо,/ прему́дрости, сла́вне, дар прие́м/ и, Го́спода по́йте, – зовы́й, – и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Священноле́пно, священнотайнниче, в Боже́ственную пра́вду оде́явся,/ упра́вил еси́, всеблаже́нне о́тче, праведнейшими Влады́чне ста́до словесы́ и дея́нии,/ Го́спода по́йте, – науча́я, – и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Великоле́пно и па́че сло́ва/ Сло́во, Отцу́, о́тче, Собезнача́льно, сло́во тебе́ дарова́,/ словеса́ развращающо, и языкобо́лия слабящо ересе́й,/ Го́спода по́йте, вопия́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святолепный показа́лася еси́ храм Сло́ва,/ всю тва́рь освяща́ющаго, гора́ ту́чная свята́я,/ гора́ пресве́тлая, Благослове́нная Влады́чице, еди́на всепе́тая./ Тем Тя, Богома́ти, пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя го́ры Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупивши разстоя́щаяся естества́,/ тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Рече́ния, из усте́н твои́х Боже́ственных происхо́дят, Богоглаго́ливе,/ благочести́вых мы́сли услажда́ют благода́тию,/ я́коже сот, ка́плющий разуме́ний благоле́пие.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Вну́трь Небе́сных незаходи́мых живе́ши, Богоглаго́ливе, у всех Влады́ки и Царя́,/ иде́же лику́ют А́нгельский све́тлости и святы́х во́инства.

Припев: Святи́телю, о́тче Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Жи́знь проходя́, о́тче, на земли́ А́нгельскую,/ А́нгельскаго на Небесе́х сподо́бился еси́ блаже́нства,/ иде́же Христа́ моли́ спасти́ся всем, пою́щим тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́коже ароматами фиа́лы,/ лани́те твой, Богому́дре, на́рда пистикии многоце́нны,/ прему́дрости испо́лнь яви́ся алава́стр,/ Те́ло Христо́во честно́е ароматствуя твои́ми уче́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́блак Тя лего́к, Де́во, Иса́ия зря́ше:/ на Тя бо Госпо́дь наше́д, низложи́ вся рукотворе́нная/ и Свое́ разуме́ние Тя пою́щим яви́л е́сть.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer