Канон святому мученику Николаю Болгарскому


Минея, 17 Мая, Кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Но́ваго му́ченика побе́ду воспева́ю, Сло́ве.

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Несозда́ннаго всех Соде́теля, И́же дре́вле в мо́ри чудоде́йствовавшаго/ и всю си́лу фарао́ню пото́пльшаго,/ му́чеников же в страда́ниих благода́тию укре́пльшаго, совоку́пно воспои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Огненным твои́м по Христе́ искуше́нием чи́ны преми́рных А́нгел удиви́л еси;/ мы же, восхваля́юще кре́пкое твое́ страда́ние, мо́лим тя:/ испроси́ нам соверше́нное избавле́ние у Го́спода, я́ко просла́вися.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́лия прему́дрость Бо́га на́шего:/ ве́дый созда́ний существо́ пре́жде быти́я/ и ви́дев твоея́ души́ бо́дренное к Нему́ стремле́ние,/ многострада́льным иску́сом изъяви́ жития́ твоего́ исправле́ние, и́мже просла́вися.

Припев: Святи́и трие́ му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

А́ще и многомяте́жно жития́ мо́ре,/ но долувлеку́щая страсте́й мечта́ния, до́блии страда́льцы, терпе́нием попра́ша,/ и ти́хому приста́нищу себе́ возложи́ша,/ и произволе́нием муче́ния град Софи́йский просла́виша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́мский род, к Твоему́ притека́яй покро́ву, Пречи́стая Де́во,/ я́ко си́льна, в кре́пости предвари́ и вся́ких душевою́ющих напа́стей изба́ви,/ ми́лостива су́щи, я́ко Ма́ти Взе́млющаго грехи́ ми́ра.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Го́рькаго муче́ния многоте́сную проше́д стезю́,/ широ́каго же и па́губнаго уклони́вся пути́,/ ны́не Ца́рствия Небе́снаго селе́ние, я́ко труда́ возме́здие,восприя́л еси́/ и со а́нгельскими си́лами ликова́ние.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Очеса́ устреми́в души́ твоея́ к жела́нию бу́дущих,/ несмуще́нне к страда́нию поте́кл еси́,/ его́же ра́ди безсме́ртия венце́м от Христа́ увяза́лся еси́, Нико́лае,/ и я́ко красе́н победи́тель Ему́ предста́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Маловре́менную сла́ву земна́го жития́, я́ко мно́гаго су́етства испо́лненную, презре́л еси́,/ страда́ти же па́че по Христе́ изволя́я, и, ка́мением за Него́ побие́н быв,/ сын и насле́дник Ца́рствия яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Умре́ти по Христе́ восхоте́вше, присносла́внии,/ мирска́я пристра́стия и боя́знь жесто́каго муче́ния не поколеба́ша ва́шея ве́ры основа́ния,/ те́мже ны́не, в де́лех жела́ния ва́шего все́льшеся, при́сно ра́дуетеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ни песка́ морска́го исчести́ кто мо́жет,/ ни глубины́ изсле́дити бе́зднам,/ ни Твои́м косну́тися та́инством, Богоро́дице,/ вся бо преми́рныя си́лы превосхо́диши че́стностию./ Те́мже по вели́чию мы́шцы Своея́ снабди́ рабо́в умерщвле́нных,/ ве́рою Сы́ну Твоему́ при́сно покланя́ющихся.

Седален, глас 8

Прему́дростию па́че слове́с,/ от не́мощи в си́лу по Бо́зе дерзнове́нием к дея́нию себе́ возве́л еси́;/ к виде́нию же восте́к Боже́ственных позна́ний/ и высоту́ дости́г соверше́ннаго богосло́вия тве́рдаго ка́мене ве́ры,/ мглы грехо́вныя а́бие от души́ прогна́л еси́ и дерзну́л еси́ к супоста́том,/ и́же ка́мением ри́зу души́ твоея́ испра́ша/ и подо́бника тя Влады́це твоему́ показа́ша,/ от Едо́ма восходя́щу оброщвле́нну48 оде́ждею и червле́ну от Восо́ра./ Те́мже кро́вию восхо́д получи́л еси́ Ца́рствия Бо́жия/ и неизрече́нная восприя́л еси́ блага́я,/ страстоте́рпче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость и О́тчее Сло́во в Тебе́ непреме́нно воплоти́ся во обои́х существа́х кра́йним смотре́нием/ и воста́ви естество́, па́дшее преступле́нием,/ многосмра́дныя скве́рны мир свободи́в./ Того́ моли́ со дерзнове́нием, Ма́ти Чи́стая,/ дарова́ти безме́стным дея́нием исправле́ние/ и ту́нею бла́гостию грехо́м оставле́ние./ Ми́лостива бо еси́ Тя пою́щим/ и вско́ре отвраща́еши сугу́бых враго́в наве́ты./ Те́мже потщи́ся от всего́ се́рдца Тебе́ вопию́щим,/ согреше́ний проще́ние да́рующи,/ Тя бо и́мамы наде́жду, раби́ Твои́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́спода,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Челове́к сый, сверхчелове́ческая дости́гл еси́, сла́вне Нико́лае,/ исто́чник бо кро́ве и струи́ страда́ния по Христе́ излия́в/ и непостижи́мыя высоты́ косну́вся,/ неизрече́нных ны́не наслажда́ешися благи́х,/ с му́ченическими ли́ки ра́дуяся.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Его́же трепе́щут бе́здны и преиспо́дняя,/ не стерпе́л еси́ ага́ряны злочести́выми в тварь своди́тися,/ де́лом па́че, не́жели сло́вом, кре́пость мудрова́ния своего́ уверя́я,/ го́рькия бо сме́рти не убоя́вся,/ всех ужаси́л еси́ терпе́нием свои́м и Бо́гови присво́ился еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Напа́дшия тя ме́рзости злоче́стия совле́кся/ и вся преоби́дев маловре́менная,/ Христа́ по существу́ Бо́га бы́ти на суди́щи злочести́вых испове́дал еси́/ и добро́ту прекра́сныя твоея́ души́ в терпе́нии твое́м стяжа́ти потща́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изве́стнаго раче́ния вожделе́вше, присносла́внии му́ченицы,/ ве́чнующаго весе́лия и николи́же ско́рбными прило́ги та́емаго,/ вконе́ц горя́щею любо́вию му́ки усво́исте/ и, ны́не в преми́рная жили́ща все́льшеся,/ с Небе́сными ли́ки при́сно весели́теся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Ма́ти Бо́жия,/ Его́же во пло́ти Христа́ породила́ еси́,/ непрело́жна пребы́вша си́лою Божества́ и де́йством,/ Того́ приле́жно со все́ми святы́ми моли́ грехо́м на́шим да́ти соверше́нное разреше́ние/ и пре́жде конца́ жития́ на́шего исправле́ние.

Песнь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Коль неизсле́дованная насле́дия получи́л еси́ терпе́нием, Нико́лае,/ я́же земны́х ни о́ко ви́де, ни у́хо слы́ша,/ ниже́ на се́рдце челове́ку взыдо́ша когда́,/ но, муче́нием измени́вся, широту́ неизглаго́ланную дости́гл еси́ весе́лия и незаходи́маго све́та.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгельскою любо́вию вои́стинну ко Христу́ распала́емь/ и жела́ние к подо́бию простира́я,/ о́браз честна́го первообра́зия, я́коже сокро́вище, в не́дрех скрыл еси́/ и написа́ние ца́рския печа́ти,/ во́инство же своея́ ве́ры Царю́ своему́ возложи́в, кровь свою́ по Нем пролия́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

По́двига твоего́ терпе́ние изве́стно всем показа́/ и наде́жду твою́ несолга́нну яви́ Христо́с,/ на Него́же упова́л еси́, Нико́лае;/ сего́ ра́ди ве́рнии ужаса́ются, малоду́шнии:/ отку́ду кре́пость ра́зуму подаде́ся ти,/ а́ще не Призва́вшим тя к страда́нию, присносла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Оте́ческаго до́ма возвраще́ния/ и, я́же на три́знищи, побе́дных по́честей жела́юще,/ ели́цы до́брыя па́мяти су́ще незабы́тливи,/ ва́ия взе́мше, цве́ты доброде́телей, му́чеников усря́щим, хвалу́ Бо́гови возсыла́юще,/ их ра́ди всем нам да́рующему ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Раб Твой аз и сын рабы́ни Твоея́, держа́вная всех Цари́це,/ за неусыпа́ющую мольбу́ я́же к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ приими́ моего́ се́рдца сокруше́ние и оче́с сле́зы,/ моля́щи рожде́ннаго от Тебе́ Судию́,/ я́ко да десны́я ча́сти сподо́бит мя в день Суда́.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Быв умерщвле́н, неве́рие зде́шних непщева́ше тя погреши́ти благонаде́ждия путь/ и в мо́ри погруже́нна волна́ми отчая́ния,/ но ты, я́коже Ио́на из чре́ва ки́това, малоденству́я, воззва́в,/ от Го́спода Бо́га твоего́ услы́шан был еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Его́ призыва́ющим Ско́рый Послу́шатель Бог тебе́ в волне́нии жре́бий возложи́,/ в пучи́ну страда́ний самоизво́льне вве́ргнутися,/ но, я́коже по Бо́зе жив от них изше́д,/ градово́м пропове́дуеши спасе́ния покая́ние му́ченическим терпе́нием твои́м.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Де́лом по́двига твоего́ леня́щимся/ проре́кл еси́ не отчаява́ти своего́ спасе́ния,/ но от пре́жних злых отступа́ти и смире́ние лобза́ти:/ страда́нием бо твои́м чу́дный яви́лся еси́ пропове́дник благода́ти позна́ния,/ кровь твою́ неща́дно за Христа́ пролия́в, Нико́лае.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

У́бо тве́рдость терпе́ния ва́шего, Гео́ргие,/ земны́ми вещми́ изобрази́ти немо́щно кому́ николи́же:/ в безду́шных адама́нта, в одушевле́нных же се́рдца ва́шего ничто́же крепча́йше,/ вели́ким бо упова́нием с Гео́ргием други́м и Никола́ем сла́вным преидо́сте отсю́ду, ра́дующеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еда́ ли когда́ не вско́ре явля́ешися взира́ющим на си́льный Твой покро́в, Влады́чице ми́ра?/ Ины́я бо наде́жды несть спасе́ния рабо́м Твои́м по Бо́зе,/ зане́ вы́сшую Тебе́ дарова́ сла́ву Рожде́йся из Тебе́/ и прекланя́ется проше́нию Твоему́, Тебе́ то́кмо хотя́щей.

Песнь 7

Ирмос: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле,/ от богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху:/ Пребоже́ственный отце́в и наш Бо́же,/ благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Всели́в в ду́шу твою́ трие́х, и́же в Вавило́не, отроко́в терпе́ние, присносла́вне,/ превозше́л еси́ я:/ ти́и бо позна́вше, прореко́ша себе́ избавле́ние,/ ты же проста́го страда́ния и сме́рти произво́лил еси́, зовы́й:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Отда́в Бо́гу плоть свою́,/ дар соверше́н себе́ вручи́л еси́, многострада́льне;/ по сме́рти же те́ло твое́ огню́ преда́вше злочести́вии,/ я́ко зла́то в горни́ле, очи́стиша/ и нам всесожже́ние Боже́ственное оста́виша, пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Сокруше́н ка́мением исхо́д твой неве́рным вмени́ся/ и безу́мие им смерть твоя́ возмне́ся,/ но упова́ние твое́, безсме́ртия испо́лнено, яви́л еси́/ и страда́ния о́браз всем показа́лся еси́, пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пою́щих вас и ве́рою покланя́ющихся честны́м ва́шим страда́нием/ ду́ши спасти́ и мир умири́ти моли́теся, святи́и му́ченицы,/ я́коже бо све́та ко тьме ра́знствие,/ си́це выспрь от нас возлете́сте, зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обрела́ся еси́ в ро́дех челове́ческих, Богома́ти Присноде́во,/ еди́на До́брая и Преблаже́нная,/ пло́тски объя́вшая и воздои́вшая Его́же трепе́щет вся тварь;/ Того́ приле́жно моли́ упова́ющим на Тя ве́чных благ не погреши́ти.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Е́же к тебе́ на́шего любле́ния не забу́ди, присносла́вне Нико́лае,/ та́мо ны́не водворя́яся, иде́же шум пра́зднующих му́ченик и А́нгел,/ но, я́коже сам измени́лся еси́ лу́чшею жи́знию,/ моли́ся преме́ншимся нам недале́че тебе́ яви́тися, пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Вели́ким страда́нием и кро́ве излия́нием о́гненный столп целому́дрия яви́лся еси́,/ разреши́ша бо ся земна́го естества́ омраче́ния/ и све́тел храм себе́ очи́стил еси́ Пресвято́му Ду́ху,/ Его́же ны́не соверше́ние в себе́ позна́в, зове́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Адама́нтски кровь свою источи́л еси́, не посрами́в упова́ния своего́,/ но восте́кл еси́ в соверше́нную к Царю́ всех высоту́,/ Его́же приле́жно моли́ ка́плей слез на́ших не отврати́тися,/ с пла́чем и се́тованием Ему́ зову́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́же ны́не пра́зднуем,/ честна́я па́мять ва́ша у́тро яви́ся духо́внаго и при́снаго весе́лия гра́ду ва́шему,/ в не́мже пострада́вшие, вели́ких и ди́вных сподо́бистеся,/ но и вся подсо́лнечная ва́ше му́дрое терпе́ние ублажа́ет, воспева́ющи:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Весе́лие ве́чное и ра́дость ми́ру ро́ждшая, возвесели́ ду́ши на́ша,/ я́ко да в тишине́ се́рдца богоуго́дни всегда́ яви́мся,/ за́поведь Сы́на Твоего́ соверша́юще,/ И́же в не́мощь на́шу нас ра́ди обо́лкся,/ си́льных нас в кре́пости Боже́ственней соде́ла.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Си́льных в сло́ве и кре́пких держа́вою прови́дев злове́рие, Нико́лае,/ и ме́рзость вмени́в с ни́ми вселе́ние,/ сла́дце па́че восприя́л еси́ сме́ртию ско́рою избежа́ти тех злово́ния/ и, ка́мением побие́н, ко Христу́ восте́кл еси́, ра́дуяся.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Лжу тще́тну вмени́в ага́рян пре́ния,/ не уве́девших смотре́ния Бо́жия, ни та́йны позна́вших,/ но усты́ ху́льными глаго́лавших на Бо́га непра́вду,/ Христа́, Бо́жию си́лу и Прему́дрость, пред ни́ми испове́дал еси́/ и Его́ ра́ди стра́шныя всем сме́рти не ужа́снулся еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

О́ком мы́сленным разсмотре́в привре́менная,/ я́ко вся се́ни и сну подо́бна,/ сме́рти же не убоя́вся, но па́че бла́го вмени́в, е́же по Христе́ во́лею умре́ти,/ с Ним просла́вился еси́ и стра́шен сме́рти показа́лся еси́,/ сию́ попра́в во́льным терпе́нием, подо́бяся Влады́це своему́.

Припев: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́ру не на́гу показа́л еси́ Бо́гу твоему́, Нико́лае,/ па́че же сопря́гл еси́ ей дела́ пра́вды терпе́нием:/ что бо си́льнейше твои́х муче́ний и что приболе́зненно па́че сме́рти,/ на ню́же ты укрепи́вся во́льным произволе́нием,/ Го́сподеви обе́ты своя́ в де́лех ве́ры прине́сл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Е́же о́ко не ви́де, ни у́хо слы́ша,/ ни на се́рдце челове́ка взы́де угото́ванное вам возме́здие,/ его́же ра́ди до́брыми преложе́ньми во́льную по Христе́ смерть восприя́сте,/ и ны́не, со А́нгелы водворя́ющеся, при́сно мо́лите Христа́ Бо́га на́шего,/ да сопричте́мся ва́шему ликостоя́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́ще и согреша́ем, раби́ Твои́, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ но оба́че, Твои́ми хода́тайствы объе́мши,/ моли́ Сы́на Твоего́, да не вконе́ц разгори́тся на нас я́рость Его́,/ ино́го бо Бо́га не ве́мы, ра́зве Того́, смире́ннии,/ ниже́ крепча́йшия по́мощи и́мамы, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра.

Светилен

Посеще́ния от преми́рныя сподо́блься сла́вы, великому́чениче Нико́лае,/ и муче́ние терпе́нием победи́в,/ А́нгелы удиви́л еси́ и бе́сы посрами́л еси́/ простото́ю нра́ва Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Покажи́ ско́ро си́лу Твою́, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и кре́пость дел Твои́х на нас, под кров Твой прибега́ющих,/ ничто́же бо сопротивля́ется вла́сти Твое́й, Влады́чице Всемогу́щая.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer