Канон святому равноапостольному Николаю Японскому


p1b8h00i3ilee6bbtr6d3guo3 - Канон святому равноапостольному Николаю Японскому

Минея, 3 Февраля, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Житие́м а́нгельскаго, нра́вом апо́стольскаго челове́ка Бо́жия, свети́льника, горя́щаго све́том Христо́вым, Росси́йския земли́ порожде́ние, Отца́ Небе́снаго сы́на возлю́бленнаго уве́де тя́, Нико́лае святи́телю, страна́ Япо́нская.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

И сло́вом и де́лом научи́л еси́ япо́нския лю́ди сла́вити вели́чия Бо́га твоего́, милосе́рдие и любо́вь лю́дем явля́ющаго, и сотвори́л еси́ на земли́ пред Ни́м вся́ку пра́вду, сего́ ра́ди успе́ние твое́ со святы́ми и предстои́ши Животворя́щей Тро́ице, Нико́лае равноапо́стольне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́сь существо́м твои́м бы́л еси́ ра́вен апо́столом, в се́рдце твое́м стяжа́л еси́ Свята́го Ду́ха Бо́жия, сего́ ра́ди источи́л еси́ сло́во жи́зни ве́чныя, в житии́ твое́м явля́я в себе́ о́браз ве́ры и пра́вды и кро́тости, испроси́ и на́м сию́ благода́ть, Нико́лае, апо́столом ра́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́, Пречи́стая, служи́тельница спасе́ния ве́чнаго, сочета́ла бо еси́ вочелове́чением естеству́ земноро́дных Сы́на Бо́жия, Еди́наго Хода́тая Бо́га и челове́ков, Христа́ Иису́са, сего́ ра́ди вся́кое дыха́ние хва́лит Тя́, Тобо́ю бо Творе́ц и Влады́ка Небе́сный на зе́млю прии́де.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́ние ве́рных и похвало́, и нетле́ния Исто́чниче, и благи́х Прошениода́вче, Христе́, в любви́ Твое́й утверди́ мя́.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Па́ствы Бо́жия храни́тель, япо́нских христиа́н учи́тель, апо́стольских нра́вов ревни́тель бы́л еси́, Нико́лае святи́телю, с дерзнове́нием Влады́чнему Престо́лу предстоя́ во све́те невече́рнем, моли́ся о все́м ми́ре.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

О́браз плодоно́снаго дре́ва явля́еши на́м, Нико́лае равноапо́стольне, укорени́лся бо еси́ в Ева́нгелии Ца́рствия Бо́жия, возраста́л еси́ в благоче́стии и дости́гл еси́ соверше́нства, плоды́ же моли́тв и трудо́в твои́х явля́ет страна́ Япо́нская в сыне́х и дще́рех Це́ркве Христо́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ни во что́ же вмени́л еси́ ю́ность во́зраста твоего́ и стремле́ния ея́, свяще́нне Нико́лае, егда́ пла́мень Боже́ственный разжже́ твою́ ду́шу, жела́ние се́рдца твоего́ исполня́я и приобща́яся апо́стольскому по́двигу, Ева́нгелие ве́чное благовеству́я в Япо́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И Де́ва, и Непоро́чная Ма́ти Спаси́теля ми́ра, Твою́ пода́ждь по́мощь рабо́м Твои́м, изба́ви моли́твами от бе́д и вся́каго греха́ Твоя́ лю́ди во е́же причаща́тися благода́ти Небе́сней в земно́м житии́ и ви́дети сла́ву Небе́сную в жи́зни ве́чней.

Седален, глас 7

Ю́ность твою́ Христу́ да́л еси́ и освяти́л еси́ всего́ себе́, апо́столом ра́вный, Нико́лае сла́вне, све́том Бо́жиим сия́я, бы́л еси́ свети́льник, на высоте́ поста́вленный, указу́ющий пу́ть ве́чныя жи́зни, к не́й же чрез пучи́ну жите́йскаго мо́ря мно́гия сыны́ и дще́ри твоя́ приве́л еси́ в стране́ Япо́нстей.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Покро́ве христиа́ном и Блага́я Помо́щнице на земли́, Засту́пнице ми́ра, Богоро́дице Мари́е, утверди́ моли́твами Твои́ми Це́рковь Сы́на Твоего́ в стране́ Япо́нстей и во все́м ми́ре и спаси́ лю́ди Твоя́ от вся́каго зла́.

Песнь 4

Ирмос: Приклони́л еси́, Христе́, снизхожде́нием Твои́м Небеса́ в ра́зуме и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́. Те́м вси́ вопие́м: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Роди́лся еси́ к жи́зни а́нгельстей и отве́ргл еси́ ми́р и вся́ я́же в не́м зла́я, восхоте́в сла́вити то́чию Бо́га, мона́х изря́дный бы́л еси́ и, свяще́нством укра́шен, я́ко апо́стол, пожи́л еси́ в стране́ Япо́нстей и приве́л еси́ ко Христу́ лю́ди мно́ги.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

О́браз вои́стину Христо́в бы́л еси́, Нико́лае, святи́телю и апо́столе, зе́млю хла́дну возде́лал еси́ ра́лом любве́ Ева́нгельския, в моли́тве и труде́х пребыва́я, се́ял еси́ се́мя спаси́тельнаго благове́стия и пожа́л еси́ жа́тву во сто́ кра́т. Ны́не Це́рковь Япо́нская, тобо́ю насажде́нная, све́тло красу́ется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́т Восто́ка свы́ше прине́сл еси́ восто́ку да́льнему в Япо́нстей стране́, Нико́лае равноапо́стольне, и возже́гл еси́ све́т се́й в сердца́х япо́нских люде́й и согре́л еси́ и́х любо́вию Христо́вою, са́м бы́в, я́ко о́гнь, пред Бо́гом горя́щий, моли́ся о ча́дех твои́х, моли́ся ми́р и любо́вь утверди́ти в ми́ре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Ма́ти Бо́жия, неразлу́чна еси́ от Сы́на Твоего́, Ему́ же предстои́ши в сла́ве Небе́сней и земноро́дных не оставля́еши, моли́твам и́х вне́млеши и моля́щихся Тебе́ посеща́еши, ве́даеши бо челове́ческия ско́рби серде́чныя.

Песнь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющий Тя́.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Еле́ем любве́ испо́лнил еси́ сосу́д твоего́ се́рдца, апо́столом ра́вный Нико́лае, егда́ избра́л еси́ многотру́дное жи́тельство в стране́ Япо́нстей дале́че от сро́дник, дале́че от друго́в твои́х, дале́че от земли́ твоея́, насажда́я Це́рковь Христо́ву, Бо́гом утвержда́емый.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Тру́д и боле́знь возложи́л еси́ на себе́, Бо́гом зва́нный, Нико́лае святи́телю, и ско́рби мно́гия претерпе́л еси́ и всего́ себе́ пре́дал еси́ по́двигу апо́стольскому и сотвори́л еси́ себе́ же́ртву жи́ву твоему́ Го́споду, Его́же сло́во благовести́л еси́ лю́дем япо́нским.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иерусали́ма Небе́снаго взыску́я, отше́л еси́ от преде́л оте́ц твои́х и от земли́ твоея́, Авраа́му подо́бяся, и обре́л еси́ обетова́ния зе́млю, иде́же не поко́й и весе́лие, но ско́рби мно́ги прия́л еси́, ра́дуяся, я́ко ни́ва церко́вная произраща́ет Бо́гу но́выя лю́ди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вселе́нная храни́тся Твои́м заступле́нием, Богоро́дице Мари́е, Пречи́стая Ма́ти Де́во, любве́ Бо́жия изря́дное вмести́лище, избра́нная от все́х родо́в, во е́же послужи́ти спасе́нию ми́ра, вся́ язы́цы Твои́м благосе́рдием посеща́еши и мо́лишися дарова́ти спасе́ние все́м живу́щим на земли́.

Песнь 6

Ирмос: Ве́чер, и у́тро, и полу́дне хва́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, услы́ши гла́с на́ш.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Я́сно пропове́дал еси́ Триеди́наго Бо́га, любо́вь Свою́ излива́юща на все́ созда́нное, наипа́че же челове́ка, его́же приобщи́ Боже́ственней жи́зни вочелове́чение Единоро́днаго Сы́на Бо́жия, Ему́же после́дующе, восприе́млем возрожде́ние водо́ю и Ду́хом, е́же Це́рковь твори́т во И́мя Отца́ и Сы́на и Всеблага́го Уте́шителя.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Весе́лия се́рдце твое́ исполня́шеся, прие́мля мно́гия труды́ и ско́рби, ве́дал бо еси́, я́ко вся́к, после́дуяй Христу́ Спа́су, прие́млет кре́ст и по Не́м и́дет. Животворя́щий Кре́ст си́лою мно́гою утверди́ тя́, сло́вом и житие́м возвеща́юща все́м, я́ко мо́жем вся́ во укрепля́ющем на́с Иису́се.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́стинный па́стырь, свети́льник в ми́ре, све́т во тьме́ пребыва́ющим, путево́ждь не иму́щим духо́внаго зре́ния бы́л еси́, Нико́лае, да спасе́ши лю́ди, Бо́гом тебе́ вруче́нныя, все́м вся́ бы́л еси́, сего́ ра́ди и ра́вен апо́столом нарече́н еси́ в Це́ркви Христо́ве и причте́н еси́ предстоя́щим Боже́ственному Престо́лу А́гнца, закла́ннаго за ве́сь ми́р.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лицу́ Твоему́ бога́тии лю́дстии предстоя́т и мо́лятся, Влады́чице, и сла́вят Тя́ и Сы́на Твоего́, Его́же родила́ еси́ ра́ди спасе́ния ми́ра и избавле́ния от ско́рби, быва́ющия в лю́дех ра́ди гре́х и́х, подае́ши все́м прибега́ющим к Тебе́ ра́дость на земли́ и ра́дость ве́чную, Ты́ бо еси́ Ра́дость все́х ра́достей.

Кондак, глас 4

Стра́нника и прише́льца прия́т тя́ страна́ Япо́нская, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае, в не́й же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чужда́го, оба́че теплоту́ и све́т Христо́в источа́я, прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя, и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву, о не́й же ны́не моли́ся, и тебе́ бо сы́нове ея́ и дще́ри взыва́ют: ра́дуйся, па́стырю до́брый на́ш.

Икос

Яви́лся еси́, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае, в стране́ Япо́нстей, нося́ в себе́ о́браз вои́стину Христо́в, любо́вию побежда́я сопроти́вныя, низлага́я и́дольскую пре́лесть, утвержда́я и созида́я Бо́жию Це́рковь, порожда́я водо́ю и Ду́хом сы́ны и дще́ри Ца́рствия Бо́жия. Ны́не ча́да твоя́, о ни́х же мо́лишися, сохраня́юще ве́ру Христо́ву, к тебе́ взыва́ют: ра́дуйся, па́стырю до́брый на́ш.

Песнь 7

Ирмос: В пе́щи о́троки неопа́льны соблю́дшаго и о́гнь угаси́вшаго воспое́м, глаго́люще: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́дость се́рдцу твоему́ бы́сть, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае, егда́ рожда́л еси́ Бо́гу в купе́ли Креще́ния лю́ди но́выя и егда́ сы́нове противле́ния от зло́бы к любве́, от тьмы́ ко све́ту, от неве́рия к ве́ре прехожда́ху и быва́ху но́вы апо́столы пре́жде гони́телие.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Апо́стольски любо́вь твою́ яви́л еси́, егда́ врага́, я́ко дру́га, прия́л еси́, Савабе, хоте́вша тя́ умертви́ти, и плени́л еси́ его́ и́стиною в послуша́ние Христо́во и наре́кл еси́ того́ Па́вла, и сотвори́л еси́ его́ христиа́нина и свяще́нника Бо́га Вы́шняго, и́же благове́стник Ева́нгелия пребы́сть до сме́рти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́дети лю́ди япо́нския, Христу́ приведе́ны, пла́менне жела́л еси́, ра́вный апо́столом Нико́лае, сего́ ра́ди ле́та мно́га пребы́л еси́ та́мо, науча́яся му́дрости страны́ тоя́, и Боже́ственныя глаго́лы преложи́л еси́ в разуме́ние ча́дом твои́м на язы́к и́х, ны́не, предстоя́ Престо́лу Влады́чню, о ни́х моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естества́ уста́вы побежда́ются в Тебе́, Ма́ти Де́во, и́бо рожде́ние Твое́ от непло́дных роди́телей пресла́вно е́сть, и Сло́во пло́ть бы́сть в чре́ве Твое́м, и по сме́рти Твое́й гро́б и умерщвле́ние не удержа́ста Тя́, но Сы́н Тво́й пресели́ Тя́ в пренебе́сная, иде́же мо́лишися Ему́ с равноапо́стольным Никола́ем о вселе́нней.

Песнь 8

Ирмос: Избави́телю все́х, Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти; вся́ дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Никола́е святи́телю, апо́столе и пра́ведниче, бы́л еси́ ве́рен да́же до сме́рти Христу́ Спа́су, призва́вшему тя́ в вертогра́д Сво́й, подвиза́лся еси́ Его́ ра́ди, да сочета́вши ве́тви ди́вия с Лозо́ю Боже́ственною, ны́не, ви́дяще те́ плодонося́щия, велича́ем и благослови́м Его́ во ве́ки.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Апо́стола вои́стину по́двигом, А́нгела житие́м, нра́вом отца́ чадолюби́ва, такова́ ве́даша тя́ лю́дие япо́нстии, и́хже возлюби́л еси́ па́че, не́жели самаго́ себе́, и те́х ра́ди ле́та мно́га отда́л еси́ благове́стию в ни́х Ева́нгелия и возде́лал еси́ сердца́ и́х, я́ко ни́ву плодоно́сну, ны́не в ра́дости ве́чней о ни́х непреста́нно моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Па́влу верхо́вному, наро́дов учи́телю, подража́л еси́, Нико́лае Богоно́сне, себе́ отве́ргся, все́м вся́ бы́л еси́, презира́я вся́ бе́ды и напа́сти, учи́л еси́ лю́ди япо́нския зако́ну Христо́вы любве́ сло́вом и де́лом твои́м, Спа́су все́х помоли́ся, да утверди́т виногра́д, в не́мже труди́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отрокови́це Богоневе́сто Мари́е, родила́ еси́ Иису́са Спа́са, обнови́вшаго ми́р и всего́ обветша́вшаго челове́ка, Свои́м воплоще́нием взя́вшаго Себе́ естество́ на́ше, Кро́вию безгре́шною омы́вшаго грехи́ на́ши и Воскресе́нием вхо́ды ве́чныя жи́зни отве́рзшаго на́м.

Песнь 9

Ирмос: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное в Тебе́ соверша́ется я́вственно та́инство, Де́во Пречи́стая, и́бо Бо́г из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие. Те́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Собо́ру святы́х соприча́стник, подви́жник благоче́стия и ве́ры, возвести́тель глаго́лов ве́чныя и́стины, пропове́дник спасе́ния ты́, свя́те Нико́лае, предстои́ши на Небесе́х в жи́зни безсме́ртней твоему́ Спа́су, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем япо́нским.

Припев: Святы́й равноапо́стольне о́тче Никóлае, моли́ Бо́га о на́с.

Тро́ица Свята́я избра́ тя́ я́ко сосу́д живоно́сный, питие́ жи́зни ве́чныя нося́щий все́м жа́ждущим пра́вды Бо́жия, и напои́л еси́ сы́ны и дще́ри твоя́ и́стинным Богове́дением, и напра́вил еси́ стопы́ и́х путе́м спаси́тельным и крести́л еси́ и́х во И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Оте́ц и учи́тель, моли́твенник и наста́вник лю́дем па́ствы твоея́ бы́л еси́, свя́те Нико́лае, равноапо́стольне первосвяти́телю Це́ркве Япо́нския, сего́ ра́ди сердца́ мно́гих привле́кл еси́ ко Христу́ и улови́л еси́ и́х мре́жею любве́ Его́, моли́ся о все́х, да бу́дут всегда́ с Ни́м во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ли́ствием смоко́вным препоя́сана бы́сть иногда́ Е́ва ра́ди грехопаде́ния, Ты́ же, ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными благоле́потами ра́ди послуша́ния во́ле Небе́снаго Отца́, прама́терь кля́твы и сме́рти изба́вила еси́ и родила́ еси́ Жизнода́вца ро́ду челове́ческому.

Светилен

Осия́ све́т Небе́сный тя́, челове́ка земна́го, и просвети́ся се́рдце твое́, и все́ житие́ Христо́м утверди́ся, да после́дуеши Ему́ неукло́нно путе́м спаси́тельным не то́кмо са́м, но приведе́ши к Нему́ и лю́ди мно́ги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мо́лимся Тебе́, Небе́сный О́тче, про́сим Тя́, Сы́не Безнача́льне, взыва́ем к Тебе́, Ду́ше Пресвяты́й, озари́ на́с све́том и́стины и любо́вию Твое́ю, я́коже Никола́я, Япо́нскаго апо́стола, да вку́пе с ни́м предста́нем во Ца́рствии ве́чнем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́ждо не иму́щих наде́жды, Прибе́жище все́х су́щих в жите́йстей бу́ри, Ма́ти Госпо́дня Непоро́чная, услы́ши все́х прибега́ющих к Тебе́ и по́мощи у Тебе́ прося́щих, не и́мамы бо ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, не и́мамы ины́я по́мощи.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer