Канон святым мученицам Агапии, Ирине и Хионии


63f8c631311d8278113863 - Канон святым мученицам Агапии, Ирине и Хионии

Минея, 16 Апреля, Кано́н, творе́ние Ио́сифово

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Благода́ть мне с Небесе́, му́ченицы Госпо́дни, исхода́таите,/ ва́ше восхваля́ющему на земли́ светоно́сное торжество́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Расто́ргше пристра́стие плотски́х соу́з Боже́ственным Ду́хом,/ Христу́ де́вы связа́шася любо́вию Богоразу́мною.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Напра́вил еси́ ко приста́нищем, Спа́се, Небе́сным де́вы Твоя́,/ проше́дшия немо́кренно мук непостоя́нную пучи́ну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Телесы́ чи́стыми от Де́вы Отрокови́цы возсия́вшему Сло́ву угоди́вше де́вы,/ Сим веселя́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ражда́еши несказа́нно, Его́же Оте́ц неизрече́нно роди́,/ и сосцы́ пита́еши вся́ческая пита́ющаго, Влады́чице.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ту́чами Боже́ственнаго Ду́ха напая́еми/ кла́сы му́ченическия, Боже́ственным де́ланием де́вы процвето́ша.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Па́че ви́димых неви́димая возлю́бльше,/ ви́димыя и неви́димыя враги́ побори́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огня́ не ужасо́стеся, разгара́еми Ду́ха Боже́ственным огне́м,/ те́мже исцеле́ний Боже́ственную ро́су источа́ете.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Расто́ргни прегреше́ний мои́х лю́тое рукописа́ние, Влады́чице,/ Я́же у́зы разре́шшая а́довы безсе́менным рождество́м Твои́м.

Седален, глас 8

Уневе́стившеся Го́сподеви боголе́пно,/ я́коже дар кровь и заколе́ние Тому́ принесо́сте, страстоно́сицы отрокови́цы,/ и черто́г Боже́ственный досто́йно улучи́сте,/ просвеще́ния неизрече́ннаго непреста́нно исполня́еми./ Те́мже, святу́ю и честну́ю ва́шу па́мять творя́ще духо́вно,/ Спа́са прославля́ем и ве́рно взыва́ем:/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость и Сло́во в Твое́м чре́ве заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия,/ ми́рови родила́ еси́ мир Содержа́щаго/ и во объя́тиих понесла́ еси́ вся Нося́щаго,/ Пита́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Деви́це, и ве́рно сла́влю Тя,/ изба́витися ми от прегреше́ний, и в День Суда́,/ егда́ предста́ти и́мам пред лице́м Созда́теля моего́,/ Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми:/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Теле́сных жела́ний жела́нием Боже́ственным отлучи́вшеся,/ оби́телища Ду́ха Христо́вы де́вы соде́лашася.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Согла́сием Богому́дрым на проти́внаго ополчи́вшеся, побе́ду Боже́ственную прия́сте/ и венце́в Боже́ственных сподо́бистеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свяще́нно, я́коже незло́биви води́стеся а́гницы, пожре́тися, всечестны́я,/ не вопию́ще, ни зову́ще,/ но произволе́нием умерщвля́еми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоща́ема Го́спода родила́ еси́, Госпоже́, всея́ тва́ри,/ Его́же моли́ изба́вити мя, Всесвята́я,/ от о́бласти вра́жия кова́рства.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

У́треневаша вку́пе ко Христу́, Све́ту незаходи́мому, де́вы Богому́дрыя/ и па́че сия́ния со́лнечнаго озари́шася.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

У́ды му́жески отда́сте к му́кам,/ му́чивше томи́теля терпе́нием, страстоте́рпицы досточу́дныя.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Цвет свяще́нен му́чеником показа́стеся,/ благово́ние Боже́ственнаго ра́зума Це́ркви подаю́ще, всехва́льнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глаго́лы ва́шими велехва́льный онеме́,/ терпе́нием же победи́ся/ и потребле́нию отпуще́н бысть, прехва́льнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Коне́ц ми благ прибы́ти, Отрокови́це, моли́,/ я́ко да избе́гну жду́щих мя безконе́чных мук и спасу́ся.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́:/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Претерпе́вше плотски́я боле́зни и о́гненное томле́ние му́жески,/ Христо́вы страстоте́рпицы и неве́сты Ага́пия, и Хиони́я, и Ири́на/ прия́ша вене́ц благоле́пен и неиждива́емую сла́ву с му́ченики.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Влачи́мы по земли́, я́коже ка́мение,/ испроверго́сте, де́вы, пре́лести зда́ние все си́лою Сло́ва,/ к Це́ркви возведо́стеся Святе́й предстоя́ти ра́достно Владу́щему все́ю тва́рию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Исцеле́ния ра́ка Хиони́и, и Ири́ны, и Ага́пии то́чит,/ от исто́чника напая́ема бога́тно Уте́шителя, и уставля́ет боле́зни,/ напоя́ет же благоче́стно приступа́ющих сердца́ благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ме́ртвость ко́жных риз Ада́м отло́ж/ воплоще́нием Твоего́ Сы́на, Богоро́дице Де́во,/ во оде́жду Боже́ственныя сла́вы облече́ся,/ сла́вя Тя ра́достно, я́ко Ма́терь Бо́жию Всенепоро́чную.

Кондак, глас 4

Кре́пко ду́шу, Ири́но, ополчи́ла еси́ ве́рою,/ я́ве лука́ваго посрами́вши,/ и ко Христу́ привела́ еси́ тьмы люде́й мно́жества, блаже́нная,/ и, порфи́ру от крове́й нося́щи,/ со А́нгелы ны́не весели́шися.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ни звере́й ди́виих наи́тия, ни клоко́чущаго стремле́ния огня́ непостоя́ннаго,/ ни удо́в отсече́ния, ни боле́зней многообра́зных/ Христо́вы отрокови́цы устраши́шася доблему́дрыя.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Иму́ще о́ко серде́чное ко спаса́ющему Бо́гу и Царю́, а́гницы Христо́вы/ отлучи́шася ко всему́ вра́жию ополче́нию и победи́ша му́жески.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ми́лостив бу́ди Твои́м рабо́м, Преблаги́й,/ мольба́ми Хиони́и, и Ири́ны чи́стыя, и честны́я Ага́пии,/ грехо́в проще́ние их ра́ди нам подава́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Все жела́ние, де́вы, стяжа́вше ко еди́ному Влады́це,/ жите́йскую красоту́ вмени́сте, я́ко сон, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́, Чи́стая, живу́щий, молю́ Тя, во мне грех/ и жизнь мя улучи́ти сподо́би нестаре́емую,/ Я́же Живо́т ро́ждшая и умори́вшаго зми́я.

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Нау́чшеся Боже́ственным пресла́вно, во вре́мя подвиго́в нрав му́жески восприя́ша/ Христо́вы а́гницы, тве́рдо пострада́вше.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Помраче́н пия́нством гони́тель мра́чнаго греха́,/ сме́ху до́лжен явля́шеся,/ Христо́вы же де́вы, я́ко свет, показа́шася.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Цевни́ца, глася́щи я́ве Бо́жию песнь испове́дания Боже́ственнаго,/ и сведе́ния, и ве́ры показа́стеся вои́стинну, де́вы отрокови́цы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Утве́рждшеся любо́вию Влады́ки,/ утвержде́ния вся диа́воля низложи́сте, страстоно́сицы Христо́вы,/ и ны́не ублажа́етеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́бразы нося́щи дре́вле Твоего́ рождества́,/ ю́ноши не опаля́ет, Де́во Ма́ти, пещь,/ я́коже ни утро́бу Твою́ Огнь Боже́ственный.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Напра́вистеся, де́вы, к Боже́ственным приста́нищем окормле́нием Христа́ Бо́га на́шего,/ напа́сти преше́дше свире́пых волн.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко зве́зды, я́ко свещи́, сия́юще,/ Ири́на, и Ага́пия, и Хиони́я/ просвеща́ют вселе́нныя бога́тно вся концы́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Совокупи́стеся с ли́ки Безпло́тных,/ безпло́тныя враги́, с пло́тию до́блественне, страстоно́сицы, победи́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Па́мять ва́ша Боже́ственными просвеще́на светови́дными, страстоно́сицы, дарова́нии,/ мы́сли просвеща́ет восхваля́ющих вас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехо́м ду́шу мою́ уврачу́й,/ Я́же Преблага́го Сло́ва поро́ждшая.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer