Канон святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям Словенским


Минея, 11 Мая, Канон святых

Глас 3

Песнь 1

Ирмос: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вши мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Во́ды мяте́жа мирска́го прейти́ недоумева́я, преподо́бне Мефо́дие,/ оста́вил еси́ вся кра́сная ми́ра сего́/ и, во а́нгельстем о́бразе на неви́димыя вра­ги́ во́инствуя,/ Бо́гу еди́ному порабо́тал еси́, ра́достно воспева́я:/ Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Избра́нный сосу́д от пеле́н показа́лся еси́, Кири́лле блаже́нне,/ ю́ношеских шата́ний чужд яви́вся и Му́дрость Боже́ственную возлюби́в,/ те́мже Святы́я Правосла́вныя Це́ркве уче́нием просвеще́н,/ и сам мно́гим учи́тель и просвети́тель был еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вода́ми уче́ний ва́ших ороси́вшася,/ слове́нския стра­ны́ да́же додне́сь Влады́це Хри­сту́ пло­ды́ благоприя́тны прино́сят./ Сего́ ра́ди ублажа́ет вас Свята́я Це́рковь, зову́щи:/ от бед изба́вите нас, уго́дницы Христо́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Во́ды грехо́вныя внидо́ша до души́ моея́, Влады́чице,/ и в тиме́нии страсте́й углебо́х,/ к Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная,/ нечи́стых помышле́ний волне́ние утиши́/ и ми́рное устрое́ние ми да́руй.

Песнь 3

Ирмос: И́же от несу́щих вся приведы́й,/ сло́вом созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,/ в люб­ви́ Твое́й утвер­ди́ мене́.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Глаго́л Госпо́день, я́ко – и́же по Мне ити́ хо́щет, да во́зьмет крест свой, –/ слу́хом се́рдца тво­е­го́ услы́шав, преподо́бне Мефо́дие,/ крест и́ноческаго жития́ возложи́в на ра́мо твое́, после́довал еси́ Христу́,/ Его́же моли́, да и мене́, хла́днаго, в люб­ви́ Свое́й утверди́т.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

И́же дре́вле Иа́кову в со́ннем виде́нии ле́ствицу, к небе­си́ возводя́щую, показа́,/ Той и тебе́, свя́те Кири́лле, еще́ о́троку су́щу, в ди́внем сне Софи́ю де́ву обручи́:/ се же бысть Престо́лу Его́ приседя́щая Прему́дрость,/ Я́же в люб­ви́ Всевы́шняго утвер­ди́ тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же от не су́щих вся Приведы́й, и вас, отцы́ досточу́днии,/ от чре́ва ма́терия освя­ти́ в сосу́ды избра́нная Себе́,/ во е́же про­не­сти́ И́мя Его́ пред язы́ки;/ те́мже честну́ю па́мять ва́шу соверша́юще, мо́лим вас, Кири́лле и Мефо́дие,/ вла́ющийся ум наш во испове́дании пра́выя ве́ры утверди́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Я́же ми́рови мир пода́вшая/ и Нача́льника тиши­ны́ ро́ждшая,/ укро­ти́ во́лны страсте́й мои́х, Чи́стая,/ и на ка́мени мя безстра́стия утверди́.

Седален, глас 4

Прииди́те, просвети́тели на́ша велегла́сно хвала́ми почти́м:/ ти́и бо язы́ки слове́нския, гла́дом сло́ва Бо́жия погиба́вшия,/ ма́нною уче́ния Богому́драго напита́ста/ и преложе́нием Благове́стия сы́на Гро́мова на сро́дную им бесе́ду,/ я́ко луче́ю со́лнечною, просвети́ста,/ от нея́же и мы озаре́ние прие́мше, благода́рственно воззове́м:/ ра́дуйтсся, Кири́лле и Мефо́дие присносла́внии.

Песнь 4

Ирмос: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди:/ Единоро́днаго бо Тво­е­го́ Сы́на/ за нына смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Положи́л еси́ хране́ние за́поведей, я́ко ка́мень краеуго́лен,/ на не́мже созида́я хра́мину души́ тво­ея́, преподо́бне Мефо́дие,/ Ду́ха Свята́го селе́ние сотвори́л ю еси́;/ аз же, селе́ние гре­ха́ сый, к тебе́ припа́даю, всеблаже́нне,/ очи́сти мя росо́ю моли́тв твои́х, да зову́, благодаря́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Даждь ми, да разуме́ю, что есть уго́дно Тебе́, Влады́ко, –/ взыва́л еси́, блаже́нне Кири́лле,/ егда́ со ю́ным царе́м в науче́ние кни́жное вдан был еси́./ Сего́ ра́ди, ку́пно со вне́шним любому́дрием,/ Ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жия свы́ше прия́л еси́,/ земну́ю же му́дрость ни во что́же вмени́л еси́, зовы́й:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Положи́л еси́ любо́вь к Зижди́телю тво­е­му́, я́ко печа́ть, на се́рдце твое́м, всеблаже́нне./ Сего́ ра́ди земну́ю обру́чницу и сла́ву ми́ра сего́ отри́нул еси́, Кири́лле,/ и, я́ко пти́ца, от се́ти ловя́щих бе́гая,/ в ти́хое приста́нище и́ночествующих дости́гл еси́/ и в ри́зу ра́дования обле́клся еси́, воспева́я со Мефо́дием:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Положи́в беззако́ния и непра́вды моя́ пре­до мно́ю,/ ви́жду, я́ко па́че пес­ка́ морска́го умно́жишася./ К Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная,/ стру́пы души́ моея́ исцели́,/ да зову́ к Ро́ждшемуся от Тебе́, благодаря́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от А́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше, – аз!/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня,/ и ми́ром Влады́чествующа.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко крин благоуха́нный, в пусты́ни процве́л еси́, преподо́бне Мефо́дие,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием ду́шу твою́ украша́я,/ и, на зем­ли́ равноа́нгельно пожи́в,/ ны́не со А́нгелы све́тло созерца́еши Све́та Невече́рня/ и ми́ром Влады́чествующа.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

От А́нгел сла́вы дориноси́мому моля́ся в пусты́ни, Кири́лле,/ ну́ждею в Ца́рствующий град возвраще́н был еси́/ и са́ном свяще́нства украси́лся еси́,/ да путь спасе́ния челове́ком пока́жеши,/ све́том уче́ния просвеща́я и Безкро́вную Же́ртву о всех при­но­ся́ Све́ту Невече́рнему/ и ми́ром Влады́чествующу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко кла́дязь прему́дрости неисчерпа́емый, яви́лся еси́, Богоно́се Кири́лле,/ егда́ в сарацы́ны на препре́ние ху́лящих Пресвяту́ю Тро́ицу от царя́ по́слан был еси́:/ не возмого́ша бо му́тными вода́ми злоуче́ния потопи́ти тя,/ Све́том Невече́рним свы́ше озаря́ема.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Я́ко дре́во непло́дное, сый,/ ка́ко не ужаса́юся гро́знаго посече́ния, о окая́нный аз!/ Ско́ро при­те­цы́ ко Богоблагода́тней, душе́ моя́:/ а́ще бо не Она́ засту́пит тя,/ узре́ти не и́маши Све́та Невече́рня и ми́ром Влады́чествующа.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Пет­ра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Се, я́ко пучи́на морска́я, есте­ство́ Бо́жие есть,/ непостижи́мое умо́м и неизрече́нное глаго́лы, –/ рекл еси́ ко ага́ряном, прему́дре Кири́лле, –/ ту́ю бо пучи́ну кро­ме́ свята́го Ева́нгелия преплы́ти хотя́щий потопля́ются, не ве́дуще пе́ти:/ я́ко Пет­ра́ ны, Упра́вителю, спаси́.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

В бе́здне ра́зума лжеиме́ннаго угле́бшии ага́ряне/ та́йно яд сме́ртный предложи́ша тебе́;/ реки́й же во Ева́нгелии Христо́с:/ я́ко а́ще что сме́ртно испие́те, не вреди́т вы, –/ соблю­де́ тя це́ла и с че́стию в Ца́рствующий град возврати́./ Ты же, царе́м и патриа́рхом досто́йно ублажа́емь,/ не превозне́слся еси́ и взыва́ти не преста́л еси́:/ я́ко Пет­ра́ мя, Упра́вителю, спаси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дре́вле реки́й Боже́ственный Дух:/ отдели́те Ми Варна́ву и Са́вла на де́ло, на не́же призва́х их;/ подо́бне и вас, отцы́ преподо́бнии,/ в слове́нския стра­ны́ посла́ти повеле́,/ и та́ко лю́дие, во тьме и се́ни сме́ртней седя́щии,/ све́том уче́ния ва́шего просвети́вшеся, воззва́ша:/ я́ко Пет­ра́ ны, Упра́вителю, спасл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, тре́петом одержи́мь есмь, ужаса́яся всеконе́чнаго потопле́ния./ Те́мже моль­бу́ при­но­шу́ Ти, Пренепоро́чная:/ поми́луй стра́стную мою́ ду́шу,/ про­стри́ ру́ку Твою́, я́ко Блага́я,/ и, я́ко Пет­ра́ спа­се́ Сын Твой,/ та́ко мя, Упра́вительнице, спаси́.

Кондак, глас 3

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных писа́ний преложе́нием исто́чник Богопозна́ния нам источи́вших,/ из него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих/ и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.

Икос

В доброде́тели просия́вшия пропове́дники благоче́стия,/ и́стинныя стол­пы́ и основа́ния Це́ркве,/ тру­бы́ Боже́ственныя Христо́вых догма́тов,/ Богоно́сныя отцы́ Мефо́дия и Кири́лла, прииди́те, ве́рнии, восхва́лим:/ ти́и бо, мрак неве́рия от нас отгна́вше/ и е́реси нече́стия огне́м Ду́ха попали́вше,/ преложе́нием писа́ний род слове́нский из ди́вия ма́слины в благопло́дную премени́ша,/ и Боже́ственным Креще́нием в ве́ру Христо́ву приведо́ша,/ и вселе́нную всю мно́жеством чуде́с испо́лниша./ Того́ ра́ди днесь а́ки венцено́сцы предстоя́т Вседержи́телю Бо́гу, к ни́мже возопии́м:/ отцы́ Боже́ственнии и равноапо́стольный,/ предста́тельством ва́шим да́руйте всем племено́м слове́нским в правове́рии тве́рдость и единомы́слие,/ те́пле моля́щеся о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Пре́жде о́бразу злато́му, перси́дскому чти́лищу,/ о́троцы не поклони́шася,/ трие́ пою́ще посре­де́ пе́щи:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Пре́жде еди́н со Еди́ным пребыва́я,/ ду́шу твою́, я́ко рай богонасажде́нный, сотвори́л еси́, Мефо́дие,/ та́же на про́поведь апо́стольскую ку́пно с Богому́дрым Кири́ллом шед,/ во страна́х слове́нских потруди́лся еси́,/ иде́же, я́ко о́троцы, огне́м нече́стия неопаля́еми, воспева́ете:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Иуде́и и сарацы́ны препре́л еси́, прему́дре Кири́лле,/ и стра­ну́ Хаза́рскую святы́м Креще́нием просвети́л еси́, у́зников мно́жество свобожда́я,/ и в пусты́ни безво́дней во́ду сла́ную в сла́дкую преложи́л еси́./ Лю́дие же, спасе́ннии тобо́ю, воспева́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сосу́ди избра́ннии бы́сте, отцы́ преподо́бнии, про­не­сти́ И́мя Госпо́дне пред язы́ки,/ сего́ ра́ди и и́ны стра­ны́ слове́нския возжеле́ша све́том уче́ния ва́шего озари́тися./ Вы же предсуди́сте сла́дость безмо́лвия на труд апо́стольский премени́ти,/ да мно́жайшия Хри­сту́ приобря́щете и ку́пно с ни́ми воспое́те:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Сосу́д полн страсте́й еемь, Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ и сме́рти о́ныя после́дния и о́гненнаго преще́ния страшу́ся./ Но Ты, Пречи́стая, спа­си́ мя, погиба́ющего,/ кре́постию препоя́ши дух мой,/ да плени́цы грехо́вныя расто́рг, благода́рственно воспою́:/ Изба́вителя плене́нных ро́ждшая, благослове́на еси́.

Песнь 8

Ирмос: Веще́ственнаго огня́ пла́мень/ невеще́ственным увяди́ша Богозри́мии о́троцы, и поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Невеще́ственным све́том благода́ти вы́ну озаря́емь,/ прия́л еси́ сан свяще́нства, блаже́нне Кири́лле,/ и споспе́шествующу тебе́ Ду́ху Свято́му, пис­ме­на́ слове́нская изобре́л еси́,/ да богодухнове́нных книг на сро́дную им бесе́ду преложе́нием лю́дие просвети́вшеея, воспою́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Господа.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Пе́рвее сы́на Гро́мова неземны́я глаго́лы: в нача́ле бе Сло́во, –/ я́ко ве́ры на́шея глави́зну возгреме́ли есте́, отцы́ всехва́льнии./ Те́мже псалти́рь сладкогла́сную на глаго́лы слове́нския преложи́ли есте́,/ е́юже и ны́не Свята́я Це́рковь, веселя́щися, взыва́ет:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Невеще́ственным сокро́вищем обогати́сте нас, отцы́ досточу́днии:/ Боже́ственная бо Литурги́я на язы́це слове́нстем нача́тся от вас соверша́тися./ Сея́ благода́ти и мы додне́сь прича́стницы су́ще, воспева́ем Бо́га, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Огнь искуше́ний и напа́стей злых обы́де мя,/ к Тебе́ прибега́ю, Богоро́дице Де́во:/ не пре́зри, Чи́стая, моле́ний раба́ Твоего́,/ от одержа́щих мя лю́тых изба́ви,/ да, благословля́я, бла­го­слов­лю́ Тя и пре­воз­не­су́ и́мя Твое́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тебе́, неопали́мую купи­ну́ и Святу́ю Де́ву,/ Ма́терь Све́та и Богоро́дицу,/ наде́жду всех нас, велича́ем.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Тебе́ по достоя́нию восхвали́ти кто возмо́жет, Мефо́дие всесла́вне?/ По́двиги и тру­ды́ твоя́,/ я́же апо́стольски спасе́ния ра́ди люде́й заблу́ждших подъя́л еси́, Кири́лле, кто изочте́т?/ Па́че же мы, ва́ми сла́вити Бо́га Вы́шняго на сро́днем нам язы́це научи́вшеся,/ единому́дренно и вас с Ним велича́ем.

При­пев: Святи́и равноапо́стольнии Кири́лле и Мефо́дие, моли́те Бо́га о нас.

Тебе́, Кири́лле блаже́нне, я́ко уже́ де́ло соверши́вшу и тече́ние сконча́вшу,/ бысть извеще́ние свы́ше о кончи́не твое́й,/ е́же прии́м, ра́достно воспе́л еси:/ о ре́кших мне, вни́дем во дво­ры́ Госпо́дни, возвесели́ся дух мой./ Та́же вожделе́в, в Го́рняя душе́ю возне́слся еси́,/ иде́же с Небе́сными си́лами Тро́ицу Единосу́щную вы́ну велича́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Це́ркве Мора́вския епи́скопство прие́м, преподо́бне Мефо́дие,/ мно́гия тру­ды́ и по́двиги, ве́ру святу́ю возвеща́я, подъя́л еси́,/ мно́гия беды́ и изгна́ния претерпе́л еси́,/ ны́не же ку́пно со святы́м Кири́ллом в Вы́шних ра́дующеся, моли́теся о нас,/ да мы я́ко засту́пники и хода́таи на́ша вы́ну вас велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Превы́шшая А́нгел и Херуви́м честне́йшая,/ предста́тельством святы́х Кири́лла и Мефо́дия, на на́ше смире́ние умилосе́рдися, мо́лим Ти ся,/ из глу­би­ны́ грехо́вныя воз­ве­ди́ и ве́чнаго осужде́ния нас изба́ви,/ да ку́пно с ни́ми Тебе́, Ма́терь Све́та и Богоро́дицу, наде́жду всех нас, велича́ем.

Светилен

Учи́тели святи́и,/ па́мять ва́шу све́тло пра́зднующе,/ мо́лим вас всеусе́рдно:/ язы́ки, и́хже сокро́вищем благове́стия обогати́сте,/ на ка́мени испове́дания Христо́ва утверди́те,/ и соблюди́те в ми́ре живо́т наш.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки