Молитва мученице Людмиле, княгине Чешской

(1 голос5.0 из 5)

О свята́я уго́днице Христо́ва, му́ченице княги́ня Людми́ло, первоуго́днице че́шския страны́ и сто́льнаго гра́да Пра́ги украше́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице, се мы, многогре́шнии, смире́нно припа́дая, мо́лим тя, не попусти́ нам поги́бнути в ти́не грехо́в на́ших, но вознеси́ о нас моле́ние ко Го́споду, да поми́лует нас и да́рует нам покая́ние. О преблага́я ма́ти Людми́ло, не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо и преста́вилася еси́ от нас в Небе́сныя оби́тели. Вку́пе ж и со святы́м му́чеником и вну́ком твои́м Вячесла́вом, егда́ подрасте́ о́трок Вячесла́в, оте́ц его́, твой же сын, по обы́чаю того́ вре́мени испроси́ епи́скопа и иере́ев со всем при́чтом церко́вным призва́ть на него́ благослове́ние Бо́жие. Епи́скоп, отслужи́в в Це́ркви Пресвяты́я Богоро́дицы, поста́ви о́трока на ступе́ни хра́ма и благослови́ его́ та́ко: Го́споди Бо́же Иису́се Христе́, благослови́ сего́ Отрока, я́коже благослови́л еси́ пра́ведных Твои́х, Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова, и венча́й его́, я́коже венча́л еси́ правове́рных царе́й, равноапо́стольных Константи́на и Еле́ну.

Та́ко же и ты, свята́я прама́терь его́, испроси́ и нам гре́шным Бо́жие благослове́ние на ча́да на́ша и на всех нас, да и мы многогре́шнии возблагодари́м Го́спода за подая́ние Его́ благода́ти. Да ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ вели́кое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.