Молитва перед выходом из дома


Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Аудио:

 

Отрица́юся тебе́, сатано́, горды́ни твое́я и служе́ния тебе́, и сочета́юся Тебе́, Христе́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

(И осенить себя кре́стным зна́мением).

Иные молитвы

Аудио:

 

Огради́ мя́, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя́ от вся́каго зла́.

Го́споди, напра́ви ко бла́гу пу́ть мо́й.

Го́споди, благослови́ все́ мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.

(И осенить себя кре́стным зна́мением).