Молитвы мироносице равноапостольной Марии Магдалине


Равноапостольная Мария Магдалина

Тропарь, глас 1*

Хри­сту́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми прие́млем.

Пере­вод: За Хри­стом, нас ради от Девы рож­ден­ным, досто­чти­мая Мария Маг­да­ли­на, после­до­ва­ла ты, Его пове­ле­ния и зако­ны соблю­дая. Пото­му, в сей день все­свя­тую твою память празд­нуя, мы гре­хов про­ще­ние по молит­вам тво­им получаем.

Кондак, глас 3*

Предстоя́щи, пресла́вная, у Кре­ста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими,/ и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи,/ сие́ в похва­лу́ приноша́ше глаго́лющи:/ что сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли.// Сла́ва держа́ве Твое́й.

Пере­вод: Пред­стоя, пре­слав­ная, у Кре­ста Спа­си­те­ля с ины­ми мно­ги­ми жена­ми, и Мате­ри Гос­под­ней состра­дая, и сле­зы про­ли­вая, при­но­си­ла то в похва­лу, и воз­гла­ша­ла: «Что это за необы­чай­ное чудо? Все тво­ре­ние Дер­жа­щий постра­дать бла­го­во­лил. Сла­ва силе Твоей!»

Молитва 1‑я*

О, свята́я мироно́сице, равноапо́стольная Магдали́но Мари́е! Ты те́плою любо́вию свое́ю ко Хри­сту́ Бо́гу попра́ла еси́ злы́я ко́зни вра́жия и обре­ла́ еси́ безце́нный би́сер, Хри­ста́, и дости́гла еси́ Ца́рства Небе́снаго. Сего́ ра́ди к тебе́ припа́даю и умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем вопию́ ти, аз, недосто́йный: при́зри с высо­ты́ Небе́сныя на мя, бори́маго грехо́вными искуше́нии, виждь, коль мно́гими гре­хи́ и бе́дами на всяк день враг запина́ет мя, ища́ моея́ поги́бели. Сла́вная и всехва́льная учени́це Христо́ва Мари́е! Умо­ли́ возлю́бленнаго тобо́ю и возлюби́вшаго тя Хри­ста́ Бо́га, да пода́ст ми оставле́ние мно́гих мои́х прегреше́ний, укрепи́т мя благода́тию Свое́ю тре́звенно и бо́дренно ше́ствовати путе́м святы́х за́поведей Его́ и да соде́лает мя благоуха́нный храм Ду́ха Свята́го, да та́ко в ми́ре непосты́дно сконча́ю многотру́дное житие́ мое́ на зем­ли́ и вселю́ся во све́тлыя и блаже́нныя оби́тели рая́ Небе́снаго, иде́же ты со все́ми святы́ми вы́ну ра́достно славосло́виши Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, Сы́на и Ду́ха Всесвята́го. Ами́нь.

Молитва 2‑я*

О, свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу хода́таице, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ свое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно тех свободи́лася еси́, и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да вы́ну во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́нии серде́ц на́ших ве́рно послу́жим еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу, я́коже Тому́ обеща́лися есмы́. Ты па́че всех благ земны́х сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи, но и мно́жество люде́й от тьмы язы́ческия ко Хри­ста́ чу́дному све́ту приводя́щи; то ве́дуще, про́сим тя: испро­си́ нам у Хри­ста́ Бо́га благода́ть просвеща́ющую и освяща́ющую, да, е́ю осеня́еми, преуспева́ем в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех люб­ве́ и самоотверже́ния, да неле́ностно тщи́мся служи́ти бли́жним в их ну́ждах духо́вных и теле́сных, па́мятующе приме́р тво­е­го́ человеколю́бия. Ты, свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею про­тек­ла́ еси́ житие́ на зем­ли́ и ми́рно отшла́ еси́ во оби́тели Небе́сныя, моли́ Хри­ста́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́бит нас непреткнове́нно соверши́ти стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча и в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш, да та́ко и в свя́тости на зем­ли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на Небе­си́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную, воспои́м Еди́но Боже­ство́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Минея. 22‑е июля.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки