Молитва мироносице равноапостольной Марии Магдалине

(1 голос5.0 из 5)

О свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу хода́таице, мы, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ твое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно от тех свободи́лася еси́: и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да всегда́, во всем житии́ на́шем, де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́ньми серде́ц на́ших ве́рно послу́жим Еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу на́шему. Ты па́че всех благ земны́х Сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию ду́шу свою́ пита́ющи и мно́жество челове́к от тьмы язы́ческия ко Христа́ чу́дному све́ту приводя́щи. Сия́ у́бо ве́дуще, мо́лим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть, просвеща́ющую и освяща́ющую нас, да Ею осеня́еми, в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех же любве́ и самоотверже́ния преуспева́ти бу́дем, и бли́жним служи́ти неле́ностно потщи́мся, твоего́ человеколю́бия о́браз па́мятующе. Ты, о свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею житие́ на земли́ прете́кши, во оби́тели Небе́сныя ра́дующися отшла́ еси́: моли́ у́бо Христа́ Спа́са, да и нас сподо́бит стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча непреткнове́нно соверши́ти и в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше сконча́ти, да та́ко во свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную и воспои́м Еди́но Божество́, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.