Молитва равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям Словенским

(1 голос5.0 из 5)

О пресла́внии язы́к слове́нских учи́телие и просвети́телие, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле! К вам, я́ко ча́да ко отце́м, све́том уче́ний и писме́н ва́ших просвеще́ннии и в ве́ре Христо́ве наста́вленнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Аще бо и заве́т ва́ших, я́ко ча́да непокори́вая, не соблюдо́хом, и о угожде́нии Бо́гу, я́коже учи́сте, небрего́хом, и от единомы́слия и любве́, ю́же слове́ном, я́ко бра́тиям в ве́ре и по пло́ти, до́бре завеща́сте, отпадо́хом: оба́че, я́коже дре́вле в житии́ ва́шем неблагода́рных и недосто́йных не отвраща́сте тщи, но благи́ми за зла́я воздава́сте, та́ко и ны́не гре́шных и недосто́йных чад ва́ших моли́твы не отврати́те, но я́ко ве́лие иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду, при́лежно Того́ моли́те, да наста́вит и обрати́т нас на путь спасе́ния, ра́спри же и раздо́ры, посреде́ единове́рных бра́тий возника́ющия, да умири́т, отпа́дшия па́ки во единомы́слие приведе́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ во Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви соедини́т. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднича ко благосе́рдию Влады́ки, а́ще и о гре́шных лю́дех приноси́ма быва́ет. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных чад ва́ших, и́хже грех ра́ди па́ства ва́ша, ва́ми собра́нная, враждо́ю разделя́ема и собла́зны от инове́рных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же ея́ слове́сныя, разсеява́емы от волко́в мы́сленных, восхища́ются: дади́те у́бо нам моли́твами ва́шими о правосла́вии ре́вность, да е́ю возгрева́еми, оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, уста́вы и обы́чаи церко́вныя ве́рно соблюда́ти потщи́мся, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м, и та́ко в житии́ богоуго́днем на земли́ преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с ва́ми вку́пе Влады́ку всех, в Тро́ице Еди́наго Бо́га, просла́вим во ве́ки веко́в. Ами́нь.