Канон на обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всей России, чудотворца


Святитель Алексий Московский, всея Руси чудотворец

Минея, 20 Мая, Кано́н. Творе́ние Питири́ма, епи́скопа Пе́рмскаго

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Отве́рзи ми устне́ благода́тию Твоего́ Божества́, Христе́,/ и, озари́в, просвети́ ду́шу же и се́рдце несумне́нною ве́рою воспе́ти/ обре́тение честны́х моще́й святи́теля Твоего́ Алекси́я. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

От уст недосто́йных, и от се́рдца нечи́ста,/ и от недости́жнаго ума́ на́шего/ приими́ ма́лое хвале́ние, святи́телю Алекси́е,/ воспе́ти обре́тение честны́х моще́й твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу же Существо́м пропове́дал еси́, святи́телю,/ и от Тоя́ незави́стныя да́ры прия́л еси́,/ и исцеле́ния разли́чная подава́еши ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Язы́ков ча́яние дре́вле Тобо́ю дарова́ся, Пречи́стая Богоро́дице:/ Ты бо Христа́ родила́ еси́, от рова прегреше́ний возводя́ща во тлю попо́лзшияся/ и от бед избавля́юща Тя велича́ющия. 

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Смиреному́дрия нра́вом и о́браза кро́тостию А́нгельскому житию́ подо́бяся,/ нескве́рно и непоро́чно те́ло твое́ соблю́л еси́,/ преосвяще́нный о́тче, святи́телю Алекси́е. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко звезда́ многосве́тлаго со́лнца, от гро́ба возсия́ша,/ от мно́гих лет сокрове́ны, честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ чуде́с лучи́ испуща́юще и исцеле́ния всем подаю́ще. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́достию у́бо возра́довашася вси моско́встии наро́ди,/ архиере́й вели́кий со святи́тели, и христолюби́вии кня́зи,/ и церко́вное все совокупле́ние,/ егда́ обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи, ничи́мже вреди́мы, святи́телю Алекси́е. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Свет всему́ ми́ру,/ просвети́ на́ша помышле́ния, Пречи́стая Влады́чице,/ и неразу́мия мглу дале́че отжени́, еди́на Богоблаже́нная. 

Седален, глас 1

Па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х наста́ нам све́тло пра́зднество,/ пречу́дный святи́телю Христо́в, Алекси́е прехва́льне,/ в ню́же чуде́с благода́ть прия́л еси́ от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ разли́чныя неду́ги от челове́к отгони́ти, и от уз избавля́ти,/ и оби́димых от лют изыма́ти./ Те́мже зове́м: изба́ви нас от враг на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́, ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́рственныя пе́сни принесе́м Христу́ Бо́гу на́шему,/ такова́го святи́теля дарова́вшему Це́ркви Свое́й,/ пречестно́е удобре́ние и гра́ду Москве́ вели́кое утвержде́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко Ааро́н незло́бием, Ду́ха благода́тию, сла́вне,/ в ри́зу свы́ше обле́клся еси́ преподо́бия и пра́вды/ и, предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ о нас непреста́нно,/ святи́телю Алекси́е. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко лу́ча светоза́рнаго со́лнца, от гро́ба нам взы́де, святи́телю,/ озаря́я всех, ве́рою почита́ющих обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ Богоблаже́нне Алекси́е. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дости нам хода́таица яви́лася еси́,/ я́ко прие́мши исполне́ние всего́ Божества́, Всенепоро́чная./ Тем вси, ра́дуйся, А́нгелово велегла́сно зове́м, Богора́дованная. 

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха моли́тва твоя́ поспешеству́ема:/ егда́ у́бо це́рковь паде́ся, образо́в, и́же в ней, святы́х ничи́мже вреди́,/ я́ко ни пра́ху прикосну́тися им,/ та́ко и ны́не сохраня́й град твой от сопроти́вных враг. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Всем христиа́ном в беда́х помо́щник и гра́ду Москве́ ве́лий засту́пник,/ неду́гующим врач безме́здный,/ и су́щим в ну́ждах и ско́рбех гото́вейший уте́шитель,/ и хода́тай те́плый ко всех Царю́, Христу́ Бо́гу. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На земли́ положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́, святи́телю Алекси́е,/ дух же возлете́ на Небеса́, со апо́столы же и святи́тели и со А́нгелы ликовству́я,/ Святе́й Тро́ице предстои́ши:/ моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́, свя́те. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Та́йны Твоея́ глубина́, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгельския чи́ны удивля́ет,/ и честна́я Твоя́ ико́на бе́сы смуща́ет и прогоня́ет,/ мы же покланя́ем Ти ся, ве́дуще Тя, Бо́жию Ма́терь. 

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Христо́вою си́лою обле́клся еси́, Алекси́е прему́дре,/ и священноде́тель и́стинен показа́лся еси́, Бо́жиим сия́нием просвети́вся,/ я́ко от окри́на, честны́я твоея́ ра́ки исцеле́ния разли́чна неоску́дно подае́ши/ пра́зднующим ве́рно честны́х твои́х моще́й обре́тение. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Вседе́тельнаго Ду́ха пресве́тлыми луча́ми осия́емь при́сно,/ от разли́чных искуше́ний, и бед, и скорбе́й, обдержа́щих нас,/ я́ко Христо́в уго́дник, о́тче, изба́ви рабы́ твоя́,/ светоно́сное твое́ торжество́ всегда́ соверша́ющих ве́рно, святи́телю Алекси́е. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́сно пропове́дал еси́ еди́нство Тро́ицы,/ и нему́дрых сердца́ в ра́зум приве́л еси́,/ и ро́ждшему Сло́во сопресто́льно/ Богоразу́мием и́стинным ра́вно славосло́вив./ Тем, в Небе́сных селе́ниях водворя́яся, от бед нас избавля́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая сия́ние сла́вы О́тчи, Де́во Богоро́дице Всепе́тая,/ просвети́ ду́ши пою́щих Тя:/ Твое́ю бо благода́тию нетле́нны сохране́ны бы́ша честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ разли́чныя дарова́ния источа́юща ве́рою чту́щим па́мять его́. 

Кондак, глас 8

Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Икос

Похва́лим ны́не святи́теля пе́сньми, Росси́йскаго па́стыря и учи́теля,/ и благоче́стно притеце́м к ра́це моще́й его́,/ и почерпе́м дарова́ния, я́ко от исто́чника исцеле́ний./ Ю́же обстоя́ще ны́не, ра́достно весели́мся/ и, усе́рдно обше́дше, светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ чудотво́рче святи́телю Алекси́е,/ чудесы́ обогаща́й всех нас соде́янием благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

От светоно́сныя десни́цы прие́м благода́ть чуде́с,/ ве́рою прося́щим, о́тче, исцеле́ния разли́чная подава́еши,/ святи́телю Христо́в Алекси́е, благоче́стно пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Гроб, иде́же положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́,/ сокруше́н бы́сть от мно́гаго ка́мения, егда́ распаде́ся це́рковь,/ моще́м же твои́м ника́коже прикосну́ся./ И́хже мы зря́ще, неизрече́нно светя́щихся, ра́достно зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В Трие́х Ипоста́сех Богонача́льных/ держа́ву Отца́, равноде́тельна Сы́на и Ду́ха богосло́вил еси́,/ и Той тя просла́ви, и засту́пника тя показа́ нам, зову́щим ти:/ изба́ви нас, свя́те, от всех зол, находя́щих на ны. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя Засту́пницу, Чи́стая Богоро́дице, стяжа́хом,/ и на Тя вси наде́жду возложи́хом,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ спаси́ нас, Всенепоро́чная, и изба́ви моли́твами Твои́ми от обдержа́щия ско́рби и мяте́жа/ и лю́тых напа́стей и бед. 

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

На Небесе́х чи́ни А́нгельстии лику́ют,/ и на земли́ ве́рных собо́ри све́тло пра́зднуют/ обре́тение честна́го твоего́ телесе́, святи́телю Алекси́е,/ пе́сньми сла́вяще Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Вонми́ и услы́ши глаго́лы на́ша, святи́телю Христо́в Алекси́е,/ и спаси́ Святе́йшаго Патриа́рха на́шего,/ град же и лю́ди изми́ от вся́каго зла,/ пою́щия и превознося́щия Христа́ во ве́ки вся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Единонача́льная Тро́ица, все́ми влады́чествующая, Я́же тобо́ю воспева́емая,/ сим одари́ тя манове́нием Боже́ственным,/ це́ло и нетле́нно свяще́нное твое́ те́ло сохрани́,/ сла́вящих бо Ю прославля́ет во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не умолчи́м никогда́же велича́ти и глаго́лати заступле́ние Твое́, е́же твори́ши,/ утиша́ющи мяте́ж, прибега́ющим к покро́ву Твоему́, Богома́ти,/ и наде́жду тве́рду иму́щим Тя во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными вой Тя ублажа́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Со апо́столы и святи́тели Влады́чню престо́лу и с ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ моли́ изба́вити нас от печа́лей, находя́щих на ны:/ я́ко бо о́гнь, паля́щ и разжизающ, лю́тый пла́мень, обходя́щий нас,/ от него́же изба́ви ны, святи́телю Алекси́е прему́дре, да тя ублажа́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́ся звезде́ подо́бно, светоно́сивей подо́бие о́браза твоего́,/ духо́вными луча́ми просвеща́я се́рдца ве́рных,/ Богоразу́мия же све́том лучи́ чуде́с испуща́еши/ и исцеле́ния подава́еши, святи́телю,/ пра́зднующим любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В Трие́х Богонача́льных Ипоста́сех Еди́н Сый Бог, сла́вимый всегда́/ и ца́рство име́яй непреме́нно,/ всемо́щною твое́ю десни́цею шата́ния враг нечести́вых, и братоуби́йц вы́и низве́рзи/ под но́зе во́инству на́шему. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ди вси Тя ублажа́ют ны́не, Пречи́стая Богоро́дице, и всяк град и страна́,/ ору́жие, и заступле́ние, и забра́ло Тя иму́ще,/ хва́лятся Тобо́ю, я́ко кре́пость их ро́ждшую, Влады́ку всех, Христа́ Бо́га,/ си́лу иму́щаго непобеди́мую. 

Светилен

Прииди́те вси, ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х,/ вели́каго святи́теля Алекси́я пе́сньми свяще́нными похва́лим,/ Росси́йскаго свети́льника и учи́теля, и А́нгельским чино́м ссе́льника,/ и моли́твенника те́пла ко Го́споду о чту́щих па́мять его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя,/ Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся:/ моли́ся о нас ко из Тебе́ ро́ждшемуся/ невре́дны нас да́же до конца́ сохрани́ти,/ прири́щущих к покро́ву Твоему́.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer