Канон праведному Иоанну Русскому


Праведный Иоанн Русский

Минея, 27 Мая, Канон святому

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Пресве́тлым озаря́емь све́том Со́лнца пра́вды,/ просвеще́ние испроси́ мне, омраче́нному,/ воспе́ти твое́, Богосве́тле, светоза́рное торжество́. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

У́ды вся умертви́в, му́дре,/ в чи́стом се́рдце твое́м име́л еси́ Христа́,/ умертви́вша и сте́рша главу́ зми́я/ и от я́да того́ изба́вльша челове́ческое естество́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В зако́не Госпо́дни поуча́яся,/ был еси́, я́ко дре́во, е́же благи́й плод свой даде́ во вре́мя свое́,/ прия́л бо еси́ по кончи́не, достосла́вне, благода́ть врачева́ти призыва́ющия тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, Всепе́тая Присноде́во, испове́дающии Богоро́дицу,/ утвержде́ние и предста́тельство и́мамы/ и, прибега́юще к Тебе́, бу́ри жите́йския и искуше́ний избавля́емся. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Просия́ свято́е житие́ твое́, блаже́нне, во Аси́и и озаря́ет све́том чуде́с,/ но проси́ и нам благода́ти е́же хоте́ти и е́же де́яти блага́я,/ чту́щим па́мять твою́. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Не дал еси́ сна очи́ма твои́ма,/ до́ндеже успи́л еси́, достохва́льне, безчи́нная двиза́ния востаю́щая на дух пло́ти/ твои́ми ко Го́споду всено́щными моле́нии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Непобеди́мою си́лою Креста́ Христо́ва де́монская победи́в устремле́ния,/ яви́лся еси́ вино́вник спасе́ния мно́гих,/ помо́щник сый притека́ющих к моще́м твои́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго У́гля,/ велича́ем Тя, Богоро́дице, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ния на́шего. 

Седален, глас 4

Был еси́ пле́нник на земли́, Богому́дре, вся́ко озлобле́ние претерпева́я,/ доброде́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, прине́сл еси́ Бо́гу,/ Его́же моли́ дарова́ти согреше́ний очище́ние чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты прибе́жище на́ше еси́, и си́ла, и утеше́ние, Богоро́дице Пречи́стая,/ се бо И́же всех Госпо́дь, ро́ждься от Тебе́,/ Де́ву Боже́ственную Тя соблюде́ по рождестве́/ и Небесе́ и земли́ Цари́цу сотвори́,/ тем Тя вси недосто́йными усты́ сла́вим.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́шу свою́ украси́л еси́, плотско́е умертви́в мудрова́ние,/ те́мже Небе́сных красо́т еси́ зри́тель. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Пра́веден был еси́ и незло́бив,/ и́стинен же и непоро́чен,/ ве́рен и богочести́в, прехва́льне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственным смире́нием возвыша́емь,/ врага́ смири́л еси́, блаже́нне,/ на Небеси́ и на земли́ сла́вен я́влься. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаса́й ста́до Твое́, Ма́ти Бо́жия, безвре́дно от вся́каго зла,/ Тя бо во обстоя́ниих и́мамы избавле́ние. 

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Неблагоро́ден раб по те́лу сотво́рься,/ благоро́ден нрав в души́ име́л еси́, прече́стне,/ все твое́ жела́ние на Бо́га Всеви́дца возложи́л еси́. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Богоуго́дно тече́ние свое́ на земли́ соверши́вшу ти,/ со благоугоди́вшими Бо́гу ны́не лику́еши,/ моля́ся о почита́ющих преставле́ние твое́, Богоизбра́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чу́до зри́тся на тебе́, сла́вне,/ ка́ко по преставле́нии соблюда́ется неруши́мо, благово́нно и целе́бно те́ло твое́/ судьба́ми Просла́вльшаго Тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Испо́лни уста́ на́ша хвале́ния Твоего́, Госпоже́,/ и покажи́ ны други́й десятостру́нный псалти́рь/ очище́нием сугу́быя чувств пятери́цы. 

Песнь 6

Ирмос: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко крин благово́нен, израсти́ тя Росси́я,/ и, я́ко ши́пок красе́н, был еси́ посреде́ те́рния ага́рянскаго,/ облагово́нившей тя благода́ти Бо́жией. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко фи́никс процве́т, благода́ти тезоиме́нне,/ сла́достию плодо́в услажда́еши чу́вства ве́рных,/ я́ко кедр несокруши́м, я́влься бу́рею напа́стей и искуше́ний. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко многоце́нное сокро́вище, в земли́ кры́ющееся,/ мо́щи своя́ яви́л еси́ благочести́вым в виде́нии,/ и те́ми неду́ги врачу́еши,/ подая́ от Бо́га освяще́ние лобыза́ющим Тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Ма́ти всех даро́в Пода́теля яви́лася еси́,/ сад многоцве́тен и рай сладкоды́шущ,/ плода́ми Ду́ха ущедря́ющ и благода́тьми облагоуха́ющ пою́щия Тя. 

Кондак, глас 8

Вчестне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о тебе́ Росси́я,/ во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м твои́м ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго пле́на и по́стнических подвиго́в,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́ Бо́жия благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

Икос

Ка́ко по достоя́нию восхва́лим тя, доблему́дре,/ по́двиги твои́ми стра́сти умертви́вша,/ плоть порабо́тивша ду́ху и врага́ победи́вша?/ Кто, слы́шав вели́кое твое́ терпе́ние и смире́ние, не удиви́тся?/ Е́же ко всем кро́тость и беззло́бие, к скорбя́щим сострада́ние,/ к су́щим в беда́х и неду́зех поможе́ние./ В невече́рнем у́бо дни Ца́рствия Бо́жия, с пра́ведными пра́ведно наслажда́яся,/ моли́ся о чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

Песнь 7

Ирмос: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

День пра́зднственный соверша́ем днесь блаже́ннаго успе́ния твоего́, светоза́рне,/ в не́мже свети́льник нося́, полн еле́я благи́х дел,/ вшел еси́ в све́тлый черто́г и Жениху́ душ вопие́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́шу удобри́в, Богому́дре, ра́лом моли́твы,/ воздержа́ние посе́яв и ороси́в е слеза́ми,/ пожа́л еси́ кла́сы чистоты́, и пра́ведности,/ и с пра́ведными взыва́еши укре́пльшему тя Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́х ду́ши, пра́ведных лик и безпло́тных умо́в ополче́ние/ прия́ша тя, сликовству́юща им, досточу́дне,/ нетле́нным одея́нием сла́вы укра́шенна и с ни́ми пою́ща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Тя, Влады́чице, наде́жду мою́ от души́ возложи́х всю/ и ча́ю от Тебе́ Боже́ственнаго утеше́ния,/ благода́тную по́мощь ниспосли́ ми,/ стезю́ показу́я, к Небеси́ возводя́щую, во е́же пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Святе́йших и Животворя́щих Та́ин возжеле́вшу тебе́, прехва́льне, приобщи́тися при исхо́де,/ принесе́ни бы́ша во я́блоце,/ и́хже прия́в, воспари́л еси́ к Небе́сным. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Добро́ту Созда́теля, ю́же зрел еси́ зде, я́ко в зерца́ле и гада́нии,/ ны́не, преше́д к Вы́шним, ясне́йше зри́ши/ разре́шшимся тебе́ зерца́лом, Богоблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тече́ния сла́дкая исцеле́ний иска́пают по́тове твои́ и ско́рби твоя́ –/ ра́дование с ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м/ во сла́ву Христа́ Бо́га на́шего. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святе́йший хра́ме Спа́са на́шего,/ пресла́вный Его́ престо́ле, превысо́кое Не́бо и Раю́ слове́сный,/ отве́рзи нам, Преблагослове́нная Богороди́тельнице, ра́йския две́ри. 

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тство некра́домое собра́в, е́же ни червь, ни тля тлит,/ и, я́коже не́кий корабле́ц, отплы́в от земли́,/ приста́нища всепоко́йнаго и блаже́нства ве́чнаго дости́гл еси. 

Припев: Святы́й пра́ведный Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных наслажде́ние и свет немерца́ющ обрести́ сподо́бился еси́,/ иде́же нас помяни́, воспева́ющих тя, всехва́льне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

С со́нмом пра́ведных и всех святы́х лику́я, приснопа́мятне,/ моли́ всех Созда́теля и Бо́га,/ да сподо́бит спаса́емых ча́сти па́мять твою́ пра́зднующих. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приими́, Влады́ко, хода́тайство о нас Ма́тере Твоея́/ и его́же просла́вил еси́, Иоа́нна пра́веднаго,/ и́хже мольба́ми не лиши́ нас благи́х Твои́х,/ угото́ванных лю́бящим Тя. 

Светилен

Ди́вное узре́вше зна́мение, ужасо́шася омраче́ннии ага́ряне:/ свет бо блиста́ше, иде́же бе погребе́н Иоа́нн,/ и а́бие возвести́ша сие́ ве́рным,/ и́же, откопа́вше гроб, с ра́достию обрето́ша/ нетле́нное, и благоуха́нное, и цельбоно́сное пра́веднаго те́ло,/ Христа́ Бо́га о нем велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет благода́ти Рождество́м Твои́м возсия́, и просвети́ всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ А́нгелов похвало́ и челове́ков всех спасе́ние,/ непреста́нными гла́сы Тя велича́ющих.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки