Канон преподобной Евфросинии Суздальской


Преподобная Евфросиния (в миру Феодулия) Суздальская, княжна

Минея, 18 Сентября, Кано́н святы́я

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Све́том моли́тв твои́х озари́ нас,/ с любо́вию приступа́ющих святу́ю па́мять твою́ воспе́ти,/ преподо́бная ма́ти. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Испро́шена моли́твами и от чре́ва ма́терия избра́на бы́вши,/ всю себе́ в же́ртву Христу́ Бо́гу принесла́ еси́/ и сосу́д избра́н боже́ственных даро́в яви́лася еси́, блаже́нная. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сохрани́ти хотя́щи де́вство Христу́ Жениху́ и послуша́ние соблюсти́ роди́телем,/ моли́твенно воззва́ла еси́ к Богоро́дице/ и Той хода́тайством жела́нное устрое́ние жи́зни улучи́ла еси́, пресла́вная. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всего́ мя спаса́ет Сло́во Пребоже́ственное,/ из чре́ва Твоего́ воплоти́тися благоволи́вшее,/ Чи́стая Ма́ти Де́во. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Свобо́ду получи́вши от бра́ка Бо́жиим смотре́нием,/ кра́сному добро́тою Христу́ обручи́лася еси́ произволе́нием/ и, Тому́ усе́рдно порабо́тавши,/ ны́не в Небе́сных оби́телех Того́ утеша́ешися оби́льно. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Небе́сная возлюби́вши, вся кра́сная ми́ра сего́ оста́вила еси́, преподо́бная,/ и, во оби́тель все́льшися, неле́ностными труды́ по́стничества Бо́гу угоди́ла еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всено́щными стоя́нии твои́ми/ безпло́тным Ангелом подо́билася еси́,/ тех споспе́шники иму́щи в твои́х непреста́нных к Бо́гу моли́твах. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: При́зри на не́мощь рабо́в Твои́х, Всепе́тая Богоро́дице,/ и изба́ви нас от скры́тых сете́й врага́/ и губи́теля душ на́ших. 

Седален, глас 3

Пасо́ма от Го́спода, Сего́ овча́ яви́лася еси́ кро́тко,/ сопроти́вныя полки́ побежда́ющи,/ и, сконча́вши по́двиг боже́ственный свой,/ в Небе́сную огра́ду всели́ся, Евфроси́ние преподо́бная,/ Бо́га приле́жно моля́щи дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́гими обдержи́мии напа́стьми,/ к Тебе́ прибега́ем, Влады́чице Чи́стая:/ покры́й нас покро́вом Твои́м/ и моли́твами Твои́ми от страсте́й и бед спаси́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Бо́дренным о́ком ума́ твоего́/ в зре́нии неви́димаго Бо́га вы́ну пребыва́ла еси́, блаже́нная:/ Его́же лицезре́нием ны́не наслажда́ющися,/ моли́ уны́ния дрема́нию оттрясти́ся от оче́й на́ших. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным сло́вом и благода́тию Свята́го Ду́ха воспита́вшися,/ на высоту́ доброде́телей востекла́ еси́, преподо́бная ма́ти,/ и́хже стезе́ю ше́ствовати и нас укрепи́ моли́твами твои́ми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огне́м Боже́ственнаго стра́ха попали́вши страсте́й те́рние/ и теплото́ю Уте́шителя согре́вшися,/ была́ еси́ безстра́стия зерца́ло,/ его́же прича́стники и нас покажи́ хода́тайством твои́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Омраче́нныя грехми́ ду́ши на́ша просвети́, Пречи́стая,/ и во све́те за́поведей Сы́на Твоего́ и Бо́га ходи́ти научи́ ны. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нося́щи крест свой,/ после́довала еси́ позва́вшему тя Го́споду бо́дренно,/ свети́льник и́нокиням бы́вши в житии́ твое́м, пресла́вная ма́ти. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

В терпе́нии, послуша́нии и во́ли своея отрече́нии те́сный путь соверша́вши,/ ны́не в простра́нных селе́ниих обита́еши,/ в ни́же доспе́ти и нас устро́й. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вся кра́сная ми́ра сего́ попра́вши,/ бу́ди нам помо́щница,/ изнемога́ющим в боре́нии с пре́лестьми ве́ка сего́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Присноде́ву пое́м Тя, Богоро́дице:/ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови ро́ждши,/ пребыла́ еси́ Де́ва. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гими по́двиги плотска́я умертви́вши стремле́ния,/ и нас, подража́ти тебе́ в по́стничестве возжела́вших,/ те́сным путе́м твои́м ше́ствовати умудри́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Воздержа́ние, моли́тву и любо́вь стяжа́вши, преподо́бная,/ и́ноческаго жития́ о́браз яви́лася еси́,/ в не́мже преуспе́ти и нам посо́бствуй хода́тайством твои́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Послуша́ния труды́ преше́дши и все́ми доброде́тельми украси́вшися,/ жезл настоя́тельства прия́ла еси́ во оби́тели и́ночестей,/ ны́не же венце́м сла́вы увенча́на еси́:/ сего́ ра́ди ублажа́ем тя, преподо́бная. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же Бо́га Сло́ва Изба́вителя ми́ру пло́тию ро́ждшая,/ изба́ви, мо́лимся, от сете́й вра́жиих ду́ши на́ша,/ Богороди́тельнице Чи́стая. 

Кондак, глас 2

Де́вства чи́стый сосу́д/ еле́ем моли́твы и любве́ испо́лнивши,/ неугаси́мый свети́льник в се́рдце свое́м возжгла́ еси́, преподо́бная,/ с ни́мже бо́дренно в сре́тение Небе́снаго Жениха́ изше́дши,/ в черто́г Того́ пресве́тлый прия́та была́ еси́,/ иде́же ны́не водворя́ющися с ли́ки А́нгелов и святы́х,/ моли́ся, мо́лимся, Христу́ Бо́гу,// ча́сти дев юро́дивых изба́витися нам.

Икос

Де́вство возлюби́вши, сохране́ния того́ испроси́ла еси́ у Присноде́вы/ и, к земно́му ше́ствующи жениху́, Небе́снаго сре́тила еси́,/ Ему́же уневе́стившися, вся жите́йская оста́вила еси́/ и, притру́дное соверша́вши по́стническое житие́,/ в небе́сный черто́г прия́та бы́ти сподо́билася еси́,/ иде́же ны́не с ли́ки А́нгелов и святы́х водворя́ющися, моли́ Христа́ Бо́га/ сотвори́ти и нас прича́стники блаженныя ча́сти твоея́.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Восте́кши на высоту́ доброде́телей/ и безстра́стным во пло́ти житие́м А́нгелом уподо́бльшися,/ рая́ сла́дости насле́дница бы́ти сподо́билася еси́, взыва́ющи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Сия́ющи све́том безстра́стия,/ от страсте́й моли́твами твои́ми избавля́еши/ притека́ющих к тебе́ моли́твенно, преподо́бная, взыва́ющих:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Престо́лу предстоя́щи Вседержи́теля,/ избавле́ние от бед и скорбе́й моли́твами твои́ми/ испроси́ нам, чту́щим па́мять твою́, да взыва́ем:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во Богоро́дице, хода́тайством Твои́м/ исцели́ на́ша теле́сныя не́мощи и душе́вныя неду́ги,/ да Тебе́ ра́достно воспое́м:/ ра́дуйся, Благода́тная. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

За́поведи Го́спода внима́ющи,/ трезве́нием и бо́дренностию вся наве́ты и ко́зни врага́ препобеди́ла еси́,/ от ни́хже и нам изба́витися моли́твами твои́ми сподо́би. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Щито́м ве́ры и шле́мом упова́ния вооружи́вшися,/ по́лчища вра́жеская отрази́ла еси́ моли́твами твои́ми от оби́тели,/ и ны́не нас храни́ти не преста́й хода́тайством твои́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Срамны́х страсте́й совлещи́ся ру́бищ,/ в кра́сныя же доброде́тели ри́зы облещи́ся/ сподо́би нас моли́твами твои́ми. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Чи́стая,/ нас, к Тебе́ усе́рдно прибега́ющих,/ от страсте́й и бед свободи́ моли́твами Твои́ми. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нечистота́ми грехо́вными оскверне́нных нас убели́,/ блаже́нная Евфроси́ние, моли́твами твои́ми,/ к покая́нию подви́гши ожесте́вшия ду́ши на́ша. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нестяжа́нием упраздни́вшися,/ безбе́дно преплыла́ еси́ жите́йское мо́ре, преподо́бная,/ его́же треволне́ний изба́витися сподо́би и нам, чту́щим па́мять твою́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

То́ки слез твои́х огнь страсте́й угаси́ла еси́, блаже́нная,/ и́хже жже́ния изба́ви и нас моли́твами твои́ми. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бу́ди нам прибе́жище, стена́ и покро́в, Пречи́стая Де́во,/ да Тя с безпло́тными ли́ки непреста́нно велича́ем. 

Светилен

Свети́льник нога́м на́шим бысть житие́ твое́, преподо́бная,/ ему́же после́дующе,/ невече́рняго Све́та безбе́дно дости́гнем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ту́чами слез твои́х о́гненное опале́ние стра́сти попали́ла еси́/ и река́ яви́лася еси́ дарова́ний, наполня́ема Ду́хом.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки