Канон преподобной Евфросинии, великой княгине Московской


Преподобная Евфросиния (в миру Евдокия) Московская

Минея, 7 Июля, Кано́н преподо́бныя

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Мое­го́ ра́зума омраче́ние твои́ми моли́твами отже­ни́, преподо́бная Евфроси́ние,/ да вос­хва­лю́ сла́вную и светоно́сную твою́ па́мять,/ поя́ Боже́ственную песнь.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко река́ многово́дная, ты, сла́вная Евфроси́ние,/ благода́ти Боже́ственными струя́ми, напои́ла еси́ ве́рных со́нмы,/ вопию́щия Бо́гу песнь побе́дную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственными сия́ньми ду́шу твою́ озари́вши,/ сладостра́стие пло́ти попали́ла еси́ воздержа́нием кра́йним,/ воспева́ющи Хри­сту́ Бо́гу песнь побе́дную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Све́тлыми луча́ми Тво­е­го́ Сы́на, Богоро́дице,/ про­све­ти́ омраче́нную мою́ ду́шу,/ страсте́й смуще́ние отже­ни́, Твои́ми, Чи́стая, хода́тайствы.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Испо́лншися, му́драя ма́ти Евфроси́ние, Боже́ственнаго Ду́ха,/ дом яви́лася еси́ Его́/ и, чад твои́х по пло́ти оста́вльши и Бо́гу прилепи́вшися,/ Тому́ воспева́ла еси́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

От повеле́ния Боже́ственнаго я́влься тебе́, Архистрати́г Михаи́л/ осия́ тя луча́ми све́та Небе́снаго и удер­жа́ язы́к твой,/ да изве́стно сотвори́т всем явле́ние свое́ тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На го́ру высо́кую доброде́телей возжела́вши вни́ти, преподо́бная,/ по явле́нии тебе́ Архистрати́га оста́вила еси́ вре́менную княже́ния сла́ву/ и, в созда́нную тобо́ю оби́тель укло́ньшися, Хри­сту́ Бо́гу воспе́ла еси́:/ Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Се ле́ствица, ю́же ви́де ино­гда́ Иа́ков утвержде́ну на земли́,/ на не́йже утвержда́шеся Бог,/ Светоно́сная Пречи́стая Богоро́дица, Присноде́вствующая.

Седален, глас 5

До́блественне Бо́гу рабо́тавши,/ злоко́зненнаго вра­га́ низложи́ла еси́/ и в терпе́нии мно́зе земно́е житие́ препроводи́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ и ны́не ра́достно предстои́ши Престо́лу Госпо́дню, моля́щися о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Всенепоро́чная Ма́ти, возсия́й ми лучу́,/ и раз­же­ни́ мрак безме́рных мои́х грехо́в,/ и лука́выя по́мыслы отже­ни́, Де́во, от се́рдца мое­го́ оскверне́ннаго.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Посто́м и моли́твою, преподо́бная Евфроси́ние, себе́ очи́стивши,/ вся све́та испо́лнилася еси́/ и дом Свята́го Ду́ха показа́лася еси́.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Бде́нии и поще́нием, бу́дущаго ра́ди воздая́ния,/ лю́те плоть твою́ умерщвля́ла еси́, блаже́нная Евфроси́ние,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Облиста́ема сла́вою кра́сных жития́ тво­е­го́ исправле́ний,/ яви́лася еси́, я́ко меч обою́ду о́стрый, ссека́ющий де́монская ухищре́ния,/ Боже́ственною си́лою укрепля́ема.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Свети́льник всесве́тлый, Боже́ственная трапе́за,/ Бо́жие селе́ние, киво́т и жезл процве́тший/ ми́ру Ты показа́лася еси́, Ма́ти Де́во.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию оза­ри́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Светопода́тельными благода́ти блиста́ньми,/ осиява́й вся ны, преподо́бная ма́ти,/ и тьму отже­ни́ искуше́ний и грехо́внаго омраче́ния.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Тебе́ вси засту́пницу и́мамы, преподо́бная ма́ти на́ша Евфроси́ние:/ не преста́й у́бо о нас моли́ти Го́спода,/ да не лише́ни бу́дем Черто́га Его́ Небе́снаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко звез­да́ светоза́рная, показа́лася еси́, ма́ти Евфроси́ние,/ блужда́ющих во мра́це путеводя́щая,/ во искуше́ниих и вра́жиих наве́тех ско́рая и наде́жная помо́щница.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Добро́та Иа́ковля, ю́же воз­лю­би́ Бог/ и в Ню́же всели́тися изво́ли Сло́во Бо́жие,/ земны́х сла́ва и гре́шных прибе́жище Ты еси́, Богоро́дице Чи́стая.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Тво­е­му́ прите́к, вопию́ Ти:/ воз­ве­ди́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Возсия́вши, я́ко со́лнце, богосия́нными луча́ми, преподо́бная Евфроси́ние,/ струи́ излива́еши исцеле́ний всем,/ похваля́ющим твоя́ по́стническия тру­ды́ и ди́вныя по́двиги.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ублажа́ем и чтим твою́ па́мять святу́ю и мо́лим тя при́сно:/ помя­ни́ и нас, ма́ти Евфроси́ние, у Престо́ла всех Царя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ то́кмо узре́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, трети́цею/ напи́санный о́браз я́вльшагося тебе́ Архистрати́га,/ и а́бие разреши́шася у́зы язы́ка твоего́,/ и просла́вила еси́ Го́спода, творя́щаго ди́вная чудеса́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Вся хоте́нием соста́вивый Бог и содержа́й вся́ческая словом,/ Твои́ма рука́ма держи́тся, Пречи́стая,/ И́же Боже́ственным Существо́м неопи́санный.

Кондак, глас 2

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Икос

Прииди́те, по́стническое сосло́вие и чисто­ты́ усе́рднии храни́телие,/ пе́сньми духо́вными воспои́м преподо́бную Евфроси́нию,/ кра­со­ты́ ми́ра сего́ возненави́девшую, вре́менную княже́ния сла́ву оста́вльшую,/ во оби́тели, е́ю созда́нней, о́браз мона́шествующим показа́вшую,/ мно́гими бде́нии и посто́м те́ло свое́ удручи́вшую,/ и мно́гих ра́ди по́двигов еще́ в житии́ сем дар исцеле́ний от Бо́га прия́вшую,/ и по сме́рти исцеле́ния неоску́дно источа́ющую всем,/ с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й ея́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля уве­ща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ева́нгельским словесе́м вне́млющи,/ крест свой на ра́мена твоя́ восприя́ла еси́/ и Хри­сту́ после́довала еси́, преподо́бная Евфроси́ние, Тому́ непреста́нно взыва́ющи:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Добро́ты тле́ющия, Евфроси́ние, небрег­ла́ еси́, бу́дущаго ча́ющи воздая́ния,/ и прия́ла еси́ сла́ву нестаре́ющую Небе́снаго блаже́нства и весе́лия ве́чнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

То́ки чуде́с излива́еши, и подае́ши исцеле́ния теле́сных боле́зней,/ и ду́ши исполня́еши Боже́ственнаго весе́лия/ ве́рою почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ве́лие соде́яся на Тебе́ та́инство, Де́во Ма́ти:/ Сын Бо́жий из Тебе́ воплоти́ся и Челове́к бысть./ Ему́же, веселя́щеся, пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Хри­сте́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

В зако́не Бо́жием ча́сто поуча́ющися/ и в за́поведех Бо́жиих безпоро́чно ходя́щи,/ дом Ду́ха Свята́го была́ еси́, блаже́нная Евфроси́ние./ Те́мже по сме́рти твое́й не отлу­чи́ тебе́ Госпо́дь ли́ка преподо́бных, с ни́ми же ны́не Бо́гу пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Кро́тостию ко всем зе́млю кро́тких насле́довала еси́,/ нищелю́бием и ми́лостынями поми́лование от Бо́га улучи́ла еси́,/ чистото́ю се́рдца и целому́дрием Бо́га зре́ти сподо́билася еси́,/ Ему́же со все́ми святы́ми пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум твой к Бо́гу ча́сто возводя́щи и добро́ту ве́чнаго поко́я смотря́ющи,/ плотски́я стра́сти ду́ху покори́ла еси́/ и, и́ноческим о́бразом украси́вшися,/ ве́чное блаже́нство улучи́ла еси́, пою́щи Хри­ста́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Бо́жия и несеко́мая гора́ яви́лася еси́, Де́во,/ от нея́же отсече́ся ка́мень краеуго́льный – Христо́с,/ И́же сокру­ши́ кре́пость и́дольскую и две́ри отве́рзе Ца́рствия Небе́снаго.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком нерозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Не тер­пя́ лука́вый враг твои́х всено́щных бде́ний и зе́льнаго воздержа́ния,/ сла́вы же земны́я и кра́сных ми́ра сего́ презре́ния,/ клевета́ми и злоре́чием воз­му­ти́ ду́шу чад твои́х со служи́тели их,/ ты же, преподо́бная, Бо́га ра́ди поноше́ния кле­ве­ты́ с терпе́нием ве́лиим понес­ла́ еси́,/ Бо́гу себе́ вруча́ющи.

При­пев: Преподо́бная мáти Ефроси́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ кра́йнее изможде́ние те́ла тво­е­го́ обличи́ла еси́ пред ча́ды твои́ми,/ кле­ве­ты́ вся́чески клеветнико́м отмща́ти воспрети́ла еси́, Бо́гу себе́ предаю́щи,/ И́же и просла́ви тя чуде́с дарова́нии, блаже́нная Евфроси́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Твои́х по́двигов прия́ла еси́ венцы́/ и ны́не с преподо́бных ли́ки на Небесе́х при́сно ра́дуешися,/ помина́й у́бо и нас, преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ да моли́твами твои́ми сподо́бимся улучи́ти Небе́снаго Ца́рствия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Посо́бствуеши ве́рным во бране́х, Пресвята́я Влады́чице,/ те́мже и стране́ на́шей на вся сопроти́вныя даждь побе́ды,/ да Тя вы́ну велича́ем.

Светилен

Избе́гла еси́ ко́зней вра­га́ иско́ннаго,/ возгнуша́вшися всея́ его́ и ми́ра сего́ пре́лести,/ и пре­ш­ла́ еси́ в Небе́сныя черто́ги,/ иде́же ны́не лику́еши со все́ми преподо́бными.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Богоро́дице Де́во,/ неве́дущии Тя не и́мут ви́дети Све́та,/ ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цветовая схема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки