Канон преподобной Марии Египетской


Преподобная Мария Египетская

Минея, 1 Апреля, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Скве́рну прегреше́ний очи́сти смире́нныя моея́ души́, Твое́ю ми́лостию, Христе́,/ мглу и омраче́ние страсте́й отжени́ моли́твами преподо́бныя Твоея́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Страстьми́ плотски́ми оскверни́вши душе́вное благоро́дие,/ воздержа́нием па́ки, о честна́я, твой ум просвети́ла еси́,/ туча́ми слез твои́х ду́шу уясни́вши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Еги́пта страсте́й избе́гла еси́, я́ко от грехо́вна исто́чника,/ и, фарао́на изба́вльшися лю́таго оскверне́ния, безстра́стия ны́не зе́млю насле́довала еси́,/ и со А́нгелы лику́еши при́сно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зря́щи Твою́ ико́ну, Влады́чице, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и ро́ждшагося Сло́ва от Твоея́ пречи́стыя, Де́во, утро́бы,/ и пору́чницу Тя к Сему́ те́пле про́сит пресла́вная. 

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Возсмерде́шася душе́вныя и согни́шася твоя́ ра́ны,/ но исто́чником слез твои́х сия́ омы́ла еси́ те́пле. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Побежде́ни бы́ша тобо́ю де́монстии полцы́,/ и страстна́я взыгра́ния слеза́ми ура́нила еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко у́тренний о́блак и я́коже ка́пля, ка́плющи, была́ еси́/ всем, пролива́ющи во́ды покая́ния спаси́тельнаго. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя Предста́тельницу, Чи́стая, и спасе́ние, и кре́пость иму́щи,/ Креста́ свята́го дре́ву, честна́я, поклони́ся. 

Седален, глас 8

Взыгра́ния вся плотска́я обузда́вши боле́зньми по́стническими,/ му́жественное показа́ла еси́ души́ твоея́ мудрова́ние,/ Креста́ бо возжеле́вши о́браз ви́дети, себе́, приснопа́мятная, ми́ру распя́ла еси́,/ отону́дуже и к ре́вности жития́ непоро́чнаго усе́рдно воздви́гла еси́ себе́,/ всеблаже́нная, Мари́е пресла́вная./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Удали́лася еси́, бежа́вши, су́щих в ми́ре и сла́дких всех,/ еди́на же Еди́ному чи́сто приобщи́лася еси́/ кра́йним воздержа́нием и терпе́нием дел твои́х. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Теле́сная движе́ния и разжже́ния воздержа́нием пои́стинне изсуши́ла еси́,/ отону́дуже ду́шу украси́ла еси́, Мари́е всесла́вная,/ Боже́ственными виде́нии и де́тельми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Доброде́тельною твое́ю си́лою, слеза́ми и посто́м кра́йним,/ моли́твою же и ва́ром, зимо́ю и нагото́ю/ прия́телище была́ еси́ Свята́го Ду́ха че́стно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Твое́й ико́не прибе́гши, и из Тебе́ Рожде́ннаго, Мари́е Де́во,/ Тобо́ю ны́не обре́те жи́знь безсме́ртную, в раи́ лику́ющи. 

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой свет/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

В след Христа́ после́довала еси́, ра́дующися,/ нося́щи крест свой на ра́ме, Мари́е,/ и де́моны ура́нила еси́. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Показа́ла еси́ нам покая́ния лечбу́,/ показа́ла еси́ и стезю́,/ веду́щую па́ки к жи́зни неги́блющей. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты бу́ди ми, честна́я, засту́пница непобеди́ма/ и изба́ви страсте́й мя, боле́зни же вся́кия/ мольба́ми твои́ми ко Го́споду. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Твою́, Влады́чице Чи́стая, ико́ну взира́ше,/ Тебе́ всегда́ моля́щися,/ страсте́й напа́дания преподо́бная посрамля́ше. 

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

По́том грехо́вную скве́рну омы́ла еси́,/ к нетле́нней же сла́ве твое́ю мы́слию смотря́ющи,/ ны́не обрела́ еси́ благопло́дие боле́зней твои́м, сла́вная. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Всем гре́шником, Мари́е, житие́ твое́ о́браз показа́ся,/ безме́рно согреши́вшим,/ в житии́ воста́ти и скве́рну очи́стити слеза́ми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уще́дри смире́нную мою́ ду́шу, Человеколю́бче,/ ю́же оскверни́х, де́я нечи́стая хоте́ния пло́ти моея́,/ но Ты мя преподо́бныя моли́твами поми́луй. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ю твое́ю душе́ю и се́рдцем возлюби́ла еси́ от Де́вы рожде́ннаго Бо́га Сло́ва,/ Жива́го и воплоще́нна,/ глас тебе́, преподо́бная, прине́сша. 

Кондак, глас 4

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко Христу́,/ Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь/ Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́./ Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние/ и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Икос

Зми́я, дре́вле во Еде́ме запе́ншаго Е́ве пре́лестию дре́ва,/ низве́ргла еси́ в ров Дре́вом Кре́стным, сла́вная Мари́е,/ и, отбе́гши сла́сти, чистоты́ возжела́ла еси́,/ отону́дуже и с де́вами сподо́билася еси́ вну́трь черто́га вни́ти твоего́ Влады́ки,/ с си́ми наслади́тися досто́йно./ Того́ у́бо приле́жно моли́,/ я́ко да мно́гих грехо́в разреше́ние пода́ст/ и Своея́ жи́зни нас сподо́бит со А́нгелы при́сно ра́доватися.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ско́рбную и те́сную ше́ствовавши стезю́ я́ве,/ добро́тою доброде́телей уясни́вши ду́шу,/ Небе́сную дости́гла еси́ жи́знь неконча́емую,/ иде́же Свет безконе́чный е́сть Христо́с. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Я́же в ми́ре попра́вши вре́менная вся,/ ны́не лику́еши со все́ми во́инствы А́нгельскими, воспева́ющи:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Кова́рства вра́жия и ору́жия оскуде́ша вся/ кре́пким посто́м и моли́твою твое́ю, преподо́бная, и слеза́ми,/ и ны́не у́бо отго́нятся и страсте́й настоя́ния, Мари́е честна́я. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно я́же Бо́га безпло́тна поро́ждши вои́стинну/ и Де́ва пребы́вши пои́стинне,/ Твое́ю си́лою, Всечестна́я, отгна́ла еси́ страсте́й и де́монов во́инства. 

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́сь сия́нием доброде́телей озари́вши ум, Мари́е сла́вная, Бо́гу бесе́довавши,/ пло́ть бо истни́вши посто́м мно́гим и по́мыслом благочести́вым, пе́ла еси́, ра́дующися:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Креста́ зна́мением себе́ огради́вши,/ Иорда́нския нога́ми немо́кренными твои́ми во́ды преплы́вши, Мари́е, ве́рно/ и Небе́снаго Христа́, Те́лу и Кро́ви Его́, прича́щшися, –/ ны́не отпуща́еши рабу́ Твою́, –/ рекла́ еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свяще́нник Боже́ственный Зоси́ма, таи́нник благода́ти,/ быстрину́ я́ко ви́де тя Иорда́нскую, сла́вная, преше́дшу немо́кренными нога́ми,/ стра́хом и тре́петом одержи́мь быв, ра́дуяся, поя́ше:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Пренескве́рная, тлю и скве́рну всю оттрясе́,/ и облече́ся, Влады́чице, в ри́зу безсме́ртну,/ и Тобо́ю Твоему́ Сы́ну преподо́бная вопия́ше:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ны́не нетле́нною и Боже́ственною вои́стинну пи́щею насыща́ема/ и Све́том наслажда́ющися мы́сленным и Невече́рним в Небе́сных се́лех,/ иде́же А́нгельстии чи́ни о нас Бо́га мо́лят. 

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́вы теку́щия и тле́нныя же возгнуша́вшися, Мари́е,/ сла́ву и жи́знь насле́довала еси́ блаже́нную./ Христа́ моли́ о соверша́ющих твою́ всесвяту́ю па́мять всегда́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́ждь мою́ ско́рбь, преподо́бная, и стена́ние се́рдца,/ ви́ждь тесноту́ жи́зни моея́,/ спаси́ мя от греха́ моего́/ и ду́шу мою́ уще́дри твои́ми хода́тайствы ко Го́споду. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Чи́стая Богоро́дице, гре́шников спасе́ние,/ приими́ мольбу́ сию́,/ изба́ви мя от грех мои́х,/ Твоему́ Сы́ну прибега́юща,/ моли́твами преподо́бныя Твоея́. 

Светилен

О́браз покая́ния нам даде́ся, Мари́е,/ твои́м бо те́плым умиле́нием возврати́ побежде́ние,/ Засту́пницу стяжа́вши Богоро́дицу Мари́ю,/ с Не́юже о нас помоли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет возсия́вший безле́тный от Отца́ пре́жде век/ в ле́то ны́не напосле́док из Тебе́, Де́во, яви́ся на спасе́ние ми́ра,/ к Нему́же не преста́й о лю́дех Твои́х моля́щися.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки