Канон преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому Чудотворцу


Преподобный Макарий Жабынский, Белевский, иеросхимонах

Минея, 22 Января, Кано́н свято́му

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щщееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ Препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Госпо́дь, Царь Сла́вы, прославля́ющия Его́ просла́вити обетова́,/ на тебе́ же, преподо́бне, обоя́ устрои́шася,/ я́коже бо ты просла́вил еси́ Го́спода в житии́ твое́м,/ си́це и тя просла́ви тобо́ю просла́вленный Госпо́дь. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Вели́кий а́нгельский о́браз прия́л еси́,/ кра́йняго смире́ния не оста́вль в житии́ твое́м,/ с ли́ки же а́нгельскими на Небеси́ ны́не лику́еши./ За ны у́бо помоли́ся, о́тче,/ а́нгельскими хвала́ми Препросла́вленному Го́споду. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Труда́ми насади́л еси́,/ слеза́ми моли́твенными ороси́в, я́ко сад Бо́жий, оби́тель твою́, преподо́бне./ Приими́ у́бо и на́ша сле́зы умиле́ния/ и ходата́йственно вознеси́ я к Престо́лу Препросла́вленнаго Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Богоро́дице о нас помоли́ся, о́тче преподо́бне,/ да умоли́т Сы́на Своего́ поми́ловати нас,/ сла́вно да просла́вися в ми́лости Свое́й Препросла́вленный Госпо́дь. 

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Процвела́ есть Жабы́нская пусты́ня/ за моли́твы избра́нника Твоего́, Го́споди, преподо́бнаго пустынножи́теля Мака́рия,/ в не́йже да обря́щем утеше́ние,/ здра́вие же и спасе́ние заступле́нием преподо́бнаго. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Чуде́с дарова́нием благоволи́ Госпо́дь тя просла́вити, смире́ннаго/ и мно́го лет я́ко бы забве́ннаго,/ да немощны́м нам пода́ст благовре́менную по́мощь/ и ве́ре на́шей оскудева́ющей укрепле́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богоно́се о́тче Мака́рие,/ Бо́гу непреста́нный о нас был еси́ моли́твенник/ и Пресвята́го Уте́шителя Ду́ха в се́рдце твое́м носи́л еси́./ Но у́бо воздви́гни от сна грехо́внаго/ и от искуше́ния диа́вольскаго огради́ ны, моля́щияся тебе́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Блага́я, моли́ о нас/ и на́ша недосто́йныя моли́твы принеси́ ко Престо́лу Блага́го Сы́на Твоего́,/ и Твои́м да бу́дет сомоли́твенником о нас Мака́рий преподо́бный. 

Седален, глас 4

На тве́рдем ве́ры ка́мени утвержде́н сый,/ в безмо́лвии подвиза́яся, тече́ние по́стничества до́бре сконча́л еси́/ и мздовоздая́ние от Христа́ прия́л еси́,/ Ему́же ны́не моли́ся, всеблаже́нне,/ в ве́ре и доброде́телех нас утверди́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты покро́в мой от напа́стей вра́жиих, Влады́чице,/ Ты свет се́рдцу моему́,/ печа́льми жите́йскими омраче́нному, при́сно буди́, Богоро́дице, и спаси́ мя.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́таи, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

От Де́вы Пречи́стыя на зе́млю прише́л еси́, во е́же спасти́ нас, Го́споди,/ и от спасе́нных вели́кое мно́жество просла́вил еси́,/ да не то́кмо Тя у Престо́ла Твоего́ славосло́вят,/ но и о нас хода́тайствуют./ Ве́руем убо, я́ко в со́нме том пресве́тлом/ предста́тельствует о нас преподо́бный оте́ц наш Мака́рий. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

От оте́чества на́шего взят был еси́ в Небе́сное Ца́рствие, о́тче преподо́бне./ Не забу́ди у́бо чад твои́х, избра́нниче Бо́жий Мака́рие,/ еще́ прише́льствующих на земли́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Буди́ с на́ми, о́тче наш Мака́рие,/ да с тобо́ю дерзнове́нно Бо́га Отца́ просла́вим,/ Сы́на превознесе́м и Свято́му Ду́ху покло́нимся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С Богоро́дицею, вслед Ея́, мы́слию во свята́я вни́дем/ и к Ней во смире́нии притеце́м, в покая́нии зову́ще:/ Спаси́тельнице, спаси́ нас. 

Песнь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/приведе́ние и́мамы. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Но́щи неве́дения преше́дшей прибли́жися день спасе́ния,/ и Свет ми́ру возсия́ – Христо́с Госпо́дь./ К Сему́ у́бо ны́не, моли́твами преподо́бнаго Мака́рия,/ от грехо́вныя но́щи приведе́ние и́мамы. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Но́щию в петлоглаше́ние,/ и́мже Госпо́дь прише́ствие Свое́ второ́е назна́менова,/ к тебе́ Госпо́дь прии́де ду́шу твою́ прия́ти, преподо́бне,/ моли́твами же твои́ми вложи́ в ду́ши на́ша па́мять сме́ртную. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Нощь многоле́тняя пре́йде,/ в ню́же бе под спу́дом па́мять твоя́, о́тче наш,/ но сия́ ны́не яви́ся, светя́щи всем,/ я́же в твое́й хра́мине суть,/ в ню́же мы, ве́рою и любо́вию влеко́ми, приведе́ние и́мамы. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не бо́йся, ма́лое ста́до,/ я́ко благоизво́ли Оте́ц ваш да́ти вам Ца́рство, глаго́лет Госпо́дь./ И не изнемо́же глаго́л сей у Го́спода,/ уже́ бо дости́же заве́щаннаго Ца́рства па́стырь наш,/ да привлече́т с собо́ю все ста́до свое́ моли́твами Богоро́дицы. 

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́лся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Бе́здна милосе́рдия Бо́жия бе́здну грехо́в на́ших да превозмо́жет,/ ничесо́же от нас взыску́ющи, ра́зве слез покая́ния умиле́ннаго,/ о сем помоли́ся за ны, преподо́бне о́тче наш. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

От бе́здны грехо́вной помози́ нам, Бо́же, возни́кнути,/ моли́твами преподо́бнаго Мака́рия сподо́би ны пре́жде конца́ пока́ятися/ и Твои́х Боже́ственных Тайн прича́стником бы́ти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сла́вим Тя, Свята́я Тро́ице,/ и диви́мся бе́здне милосе́рдия Твоего́ к нам, мно́го согреша́ющим./ Но еще́ долготерпи́ о нас, Бо́же наш,/ до́ндеже пока́емся со слеза́ми,/ при́сно помина́юще после́дняя своя́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стую чи́сто почти́м/ и устыди́мся пред лице́м Ея́ скве́рнаго жития́ на́шего, о́тче преподо́бне!/ Ты у́бо наста́ви ны досто́йно чти́ти Ма́терь Бо́жию Пречи́стую. 

Кондак, глас 8

Житие́ чи́стое, терпе́ние, кро́тость и любо́вь нелицеме́рну,/ воздержа́ние соверше́нное,/ умиле́ние Боже́ственное,/ ве́ру же и наде́жду и́стинну и милосе́рдие стяжа́в,/ равноа́нгельно, Мака́рие, на земли́ пожи́л еси́/ и на Небеси́ Бо́гови с ли́ки Безпло́тных предстои́ши./ С ни́ми же, свя́те, моли́ся/ мир Росси́стей Це́ркви дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Икос

А́нгельски на земли́ пожи́вша,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия, прииди́те, лю́дие, соше́дшеся, восхва́лим,/ си́це к нему́ реку́ще:/ ра́дуйся, на земли́ пожи́вый небе́сно; ра́дуйся, во пло́ти, а́ки безпло́тен, подвиза́выйся./ Ра́дуйся, стра́сти до конца́ умертви́вый и безстра́стия дости́гнувый;/ ра́дуйся, ду́шу твою́ дарова́ньми Ду́ха Свята́го испо́лнивый./ Ра́дуйся, оби́тель возгради́вый и и́ноков собра́вый;/ ра́дуйся, па́стырским жезло́м твои́м во огра́ду Небе́сную ты́я упра́вивый./ Ра́дуйся, гра́да Беле́ва похвало́;/ ра́дуйся, пусты́ни твоея́ непоколеби́мое утвержде́ние./ Ра́дуйся, при́сно моля́щийся Господеви мир Росси́йстей Це́ркви дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым о́троком ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Сый благослове́нный Христо́с Бог наш/ да изба́вит нас огня́ гее́нскаго,/ со слеза́ми покая́нными о сем помо́лимся./ Кто же ны́не даст очесе́м на́шим исто́чник слез,/ а́ще не ты, о́тче, блаже́нство пла́ча позна́вый в житии́ твое́м. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Высо́кий пла́мень неве́рия и нече́стия возно́сит беззако́ннующий./ Но мы сохрани́ти ве́ру потщи́мся,/ убежи́м нече́стия, убои́мся пла́мене гее́нскаго,/ ко Христу́ притеце́м и у Него́ с Мака́рием блаже́нство улучи́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, Христе́ Бо́же наш!/ Сотвори́ в нас оби́тель, по обетова́нию Твоему́,/ с Преблагослове́нным и Препросла́вленным Твои́м Отце́м и со Святы́м Ду́хом,/ жи́зни и утеше́ния Пода́телем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Влады́чице, и ра́дость нам пода́ждь, от бед спаси́,/ в ми́ре Це́рковь Сы́на Твоего́ сохрани́/ и умоли́, да благослови́т я́ко достоя́ние Свое́. 

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

В телеси́ А́нгела, почти́м Мака́рия, блаже́нству тезоимени́таго,/ и, подража́я его́ житию́ во Христе́,/ поне́ еди́наго от блаже́нств Ева́нгельских дости́гнути потщи́мся. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Огнь искуше́ний грехо́вных пали́т мя,/ но стра́ждущую мою́ ду́шу ороси́ росо́ю благода́ти Христо́вой/ и твои́ми моли́твами, блаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Да пребу́дет благослове́ние твое́ Богоуго́дное во И́мя Пресвяты́я Тро́ицы/ на оби́тели твое́й, и на земли́ оте́чествия твоего́,/ и на всех, тебе́ усе́рдно призыва́ющих, о́тче преподо́бне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Доны́не и во ве́ки блажи́м Тя, вси ро́ди, Свята́я Богороди́тельнице./ Спаси́ нас, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. 

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Со а́нгельскими чи́нми, хва́лящими Го́спода,/ и с Богоро́дицею Того́ хвали́ти сподо́бился еси́,/ сподо́би же и нас, преподо́бне о́тче наш,/ да с тобо́ю Го́спода сла́вим и Богоро́дицу велича́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя во свята́я святы́х зря́ще, удиви́шася./ Мы же диви́мся,/ ка́ко во святы́й храм, труда́ми твои́ми созда́нный на ме́сте, ва́рвары разоре́нном,/ чудотво́рною ико́ною Свое́ю вни́де Пречи́стая,/ Ю́же, я́ко Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бо́га Отца́ просла́вим, тебе́, Богоно́сному отцу́ на́шему, после́дующе,/ Боже́ственнаго Сы́на возвели́чим,/ да с Ним и всыновле́ние О́тчее прии́мем,/ Свято́му Ду́ху поклони́мся, да научи́т ны моли́тися, я́коже подоба́ет,/ да и Сам, вопия́ в душа́х на́ших,/ укрепи́т нас к Бо́гу сыно́вне вопи́ти: А́вво, О́тче! 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Ра́досте на́ша!/ Пребу́ди с на́ми, я́ко да и Госпо́дь, И́же с Тобо́ю, в нас пребу́дет./ Собери́ во двор церко́вный о́вцы расточе́нныя,/ отпа́дшия возврати́ к соедине́нию,/ просвети́ омраче́нных неве́рием,/ да вси вку́пе Тя, Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем. 

Светилен

Светоза́рна свети́льника ве́ры, во стране́ на́шей возсия́вша/ и со́лнца светле́йше чудесы́ свои́ми нас просве́щша,/ Мака́рия преподо́бнаго, блаже́нству тезоиме́ннаго, пе́сньми восхва́лим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ от А́нгела ра́дость прии́мшая,/ ра́дуйся, Влады́чице, и спаси́ на Тя упова́ющия.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer