Канон священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси


Священномученик Ермоге́н, патриарх Московский и всея Руси

Минея, 17 Февраля, Святителя канон, егоже краегране́сие: Вонми́, земле́, гла́су святи́теля Ермоге́на: свята́я и Богом люби́мая Русь не поги́бнет.

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще:/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́дущии воскликнове́ние, по́йте и велича́йте святи́теля вели́каго/ и, взира́юще на кончи́ну его́, подража́йте ве́ре его́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Оби́лие благода́ти обита́ет в раце моще́й твои́х, святи́телю Ермоге́не,/ ея́же ра́ди прославля́ем тя, я́ко новоя́вленна чудотво́рца, и про́сим исцеле́ний.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

На́чало прему́дрости – страх Госпо́день, научи́вый и тя, святи́телю,/ рабо́тати Го́сподеви с тре́петом и ра́доватися пред лице́м Его́./ Даждь и нам по моли́тве твое́й положи́ти сие́ нача́ло благо́е.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Многи ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь./ По словеси́ сему́ бысть житие́ твое́, святи́телю./ И се ны́не ра́дуешися на Небесе́х/ и ра́дуеши всех, чту́щих па́мять твою́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Испыта́яй свиде́ния Бо́жия был еси́, святи́телю,/ в зако́не бо Христо́ве поуча́лся еси́ день и нощь,/ и оправда́ния Госпо́дня пра́ва суть,/ в селе́ния бо пра́ведных всели́ тя Госпо́дь.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

За́поведи Госпо́дни от ю́ности возлюби́л еси́/ и преда́ния святы́х оте́ц да́же до сме́рти соблю́л еси́, святи́телю,/ и ны́не с ни́ми сопрославля́еши Бо́га,/ егоже моли́, да спасе́т тобо́ю ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егоже возлюби́л еси́ и Ему́же ре́вностно порабо́тал еси́,/ ны́не с ли́ки святы́х воспева́вши и мо́лишися за ны.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́твеннице те́плая, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ приими́ мольбы́ от нас, приле́жно призыва́ющих и моля́щихся Тебе́:/ покры́й страну́ на́шу Правосла́вную покро́вом Твое́я бла́гости.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ле́та дре́вняя помяну́х, и поучи́хся во всех де́лех твои́х, святи́телю,/ и обрето́х ве́дение, ка́ко жити в ми́ре сем,/ от святы́х оте́ц и от жити́й святы́х вразумля́лся.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Епи́скоп му́дрый лю́дем был еси́, святи́телю,/ уподо́бился еси́ му́жу, смотря́щу лице́ бытия стра́ны Правосла́вныя/ в ле́тописех дре́вних, я́коже в зерца́ле,/ поуча́ющуся прему́дрости Правосла́вия во днех дре́вних.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей Ру́си./ Госпо́дь посмее́тся враго́м на́шим./ Госпо́дь засту́пник наш./ Сию́ пра́вду живописа́л еси́, святи́телю,/ поуча́я ро́ды родо́в, я́ко летопи́сец Правосла́вныя Ру́си.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Лю́дие, поучи́теся, лю́дие, умили́теся,/ вразумля́юще себе́ самех в пе́ниих и пе́снех духо́вных,/ ими́же просла́вил есть святи́тель Ермоге́н За́ступницу ро́да на́шего.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Аще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии./ Сию́ и́стину внуша́л еси́, святи́телю, стра́жем земли́ на́шея,/ да не осуетя́тся помышле́нии свои́ми и да не всу́е мяту́тся.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нник це́ркве Святи́теля Никола́я был еси́, Ермоге́не,/ и, возгрева́я дар, живы́й в тебе́,/ ве́лию любо́вь Богома́тере стяжа́л еси́,/ Е́юже от сла́вы в сла́ву да́же до Небесе́ влеко́м был еси́/ и в селе́ниих пра́ведных всели́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уподо́бился еси́ купцу́, многоце́нен би́сер обре́тшу,/ егда́ ико́ну Богома́тере от земли́ подъя́л еси́, я́ко сокро́вище благода́ти,/ ни́щия ду́хом обогаща́ющее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сказа́ние чуде́с Твои́х, Богоро́дице,/ е́же написа́ святи́тель Ермоге́н во сла́ву ико́ны Твое́я Каза́нския,/ воздвиза́ет всю Русь Правосла́вную при́сно прибега́ти к Тебе́ во всех обстоя́ниих и приле́жно моли́ти:/ Пресвята́я Богоро́дице, помога́й нам.

Седален, глас 8

Возше́д на высоту́ Небе́сную и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с,/ пресве́тел вои́стину яви́лся еси́ Правосла́вней Ру́си па́стырь, нам в напа́стех сый предста́тель непобеди́м./ Те́мже пресла́вно враги́ победи́в, лжу иносла́вия отгна́л еси́/ и страну́ Правосла́вную спасл еси́ от поги́бели, Ермоге́не./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святи́телю Ермоге́ну подража́юще,/ почти́м пресве́тлую ико́ну Богома́тере, я́ко исто́чник неисче́рпаемый исцеле́ний,/ и ублажи́м Ма́терь Бо́га Вы́шняго я́ко Де́ву и Еди́ну в же́нах, без семе́не ро́ждшую Бо́га пло́тию.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Возвести́те во языцех дела́ Бо́жия,/ я́же яви́л нам есть Госпо́дь Вседержи́тель от ико́ны Свое́я Ма́тере, –/ рекл еси́, святи́телю, –/ да не реку́т язы́цы: где есть Бог их, в Него́же ве́руют?/ и да заградя́тся уста́ их.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́та бысть земле́ю, но не удержа́нна, ико́на Пречи́стыя,/ да бу́дет во утвержде́ние новопросвеще́нным, блужда́ющим же во тьме неве́дения, во открове́ние све́та И́стины,/ я́коже му́дрствует о сем святи́тель Ермоге́н.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ты еси́ изря́дное пе́ние чуде́с Пренепоро́чныя,/ ты еси́ утвержде́ние немощствующих в ве́ре,/ ты еси́ просвеще́ние омраче́нных тьмо́ю неве́рия, и пое́т тя дух мой.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

И́го благо́е и бре́мя ле́гкое подъя́л еси́, Ермоге́не,/ егда́ о́браз А́нгельский восприя́л еси́,/ да прииде́ши в во́зраст му́жа соверше́нна.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Тебе́, оде́ющагося моли́твою, я́ко ри́зою,/ добро́детелей подви́жника, Спа́сова оби́тель ви́дя, зело́ ра́довася:/ гряде́т бо священноархимандри́т обнови́ти оби́тель и утверди́ти благоче́стие.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ермола́ю тезоимени́тый, усоверши́лся еси́,/ Ермоге́ну же, сожи́тельствуя, уподо́бился еси́/ и се, я́ко свети́льник немерца́яй, поставля́ешися на све́щнице Каза́нския це́ркве.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лепо есть прему́дрому нему́дрыя просвеща́ти,/ си́льному о Го́споде не́мощныя укрепля́ти,/ лепо есть святи́тельствовати Ермоге́ну, вся мо́гущему о Христе́ Иису́се.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Госпожу́, Цари́цу и Влады́чицу,/ заступа́ющу всех нас, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющих,/ пое́т Тя святы́й Ермоге́н,/ с ни́мже приими́ и на́ша моле́ния и спаси́ ду́ши на́ша.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ра́зве Тебе́, ино́го не вемы.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ был еси́ в Каза́ни, неве́дущия и́стиннаго Бо́га просвеща́л еси́/ и рабо́тати Еди́ному Бо́гу науча́л еси́./ Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися, прие́мля награ́ду благове́стника Христо́ва.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Бо́жиею по сла́ве ди́вных во святы́х Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана поревнова́л еси́, Ермоге́не,/ и, тех моли́твами вспомоществу́емый, в оби́тели святи́телей пресели́лся еси́,/ предстоя́ Еди́ному Пастыренача́льнику, Его́же моли́ спасти́ся всем нам.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ми́луя, нака́зывал еси́ и, наказу́я, ми́ловал еси́, святи́телю,/ и се́ю му́дростию огражда́л еси́ от волко́в хи́щных/ новопросвеще́нная ча́да твоя́ и вся о́вцы твоя́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Опло́том был еси́ Правосла́вию,/ немощны́я в ве́ре огражда́л еси́/ и к попече́нию о спасе́нии страны́ во Христе́ Иису́се царя́ Фео́дора призы́вал еси́,/ указу́я стране́ спаси́тельное преображе́ние.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Град Москва́ и с ним вся Русь пла́кася го́рько,/ самозва́нну повели́телю воцари́вшуся и в нече́стие обле́кшуся,/ ты же еди́н, я́ко кре́пкий побо́рник, сему́ нече́стию противоста́л еси́/ и ве́ру Правосла́вную со дерзнове́нием испове́дал еси́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ермоге́на испове́дника,/ и́же не у́боя́ся преще́ния сме́ртнаго и слове́с жесто́ких от нечести́ваго врага́,/ пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На Него́же, ра́дующеся, взира́ют чини́ А́нгельстии и вси святи́и,/ Тому́ предстои́ши ны́не, Ермоге́не,/ и я́ко испове́дник хода́тайствуеши при́сно за Русь Правосла́вную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́мово воззва́ние, Пренепоро́чная Де́во,/ с Тобо́ю Госпо́дь и Тобо́ю с на́ми Бог,/ разуме́йте сие́, язы́цы, и покаря́йтеся.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Собо́ра освяще́ннаго избра́нием и Бо́жией во́лею/ возше́л еси́, святи́телю, на престо́л патриа́ршия вла́сти,/ да спасе́ши Русь, напа́стьми мно́гими обурева́ему.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́ры нелицеме́рныя испове́дание непоколеблемое/ начерта́л еси́, святи́телю, руко́ю твое́ю/ и сию́ ве́ру пред лицем всея Це́ркве в собо́ре Успе́ния Пречи́стыя испове́дал еси́,/ да узрит вся Русь ка́мень и́стинныя ве́ры,/ на не́мже сози́ждется и утверди́тся в Правосла́вии.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Язы́к твой – трость кни́жника скоропи́сца,/ имже загради́шася уста́ гре́шнича и уста́ льстиваго,/ и усмири́ся мяте́ж нечести́вых.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Тьму лжи разгоня́я сло́вом и́стины/ и на борьбу́ с изме́нниками Правосла́вное во́инство благословля́я,/ изне́сл еси́ на сто́гна гра́да Москвы́ покро́в от чудото́чных моще́й царе́вича Дими́трия,/ да возвести́тся пра́вда Бо́жия, и да укрепи́тся страна́ Правосла́вная.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Аще покаетеся, – рекл еси́, святи́телю, – спасе́ни бу́дете,/ и укрепи́тся си́лою Бо́жиею страна́ Российская.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко дре́во при исхо́дищих вод,/ был еси́ у Престо́ла благода́ти, святи́телю,/ осеня́я прохладою́ утеше́ния и многопло́дием пра́вды Правосла́вную Русь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И пропове́дуеши, и облича́еши, и призыва́еши,/ и мо́лишися, и моли́тися во всех хра́мех повелева́еши, святи́телю,/ о спасе́нии и о умире́нии страны́ Правосла́вныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, Упова́ние христиа́ном,/ покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ Русь,/ прибега́ющу ко Твоему́ заступле́нию.

Кондак, глас 6

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь,/ да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не,/ мало́душие от серде́ц люде́й твои́х отгоня́я/ и на о́бщий по́двиг вся призыва́я./ Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и страну́ на́шу утверди́л еси́,/ да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

Икос

Прииди́те, правосла́внии людие,/ пе́сньми ублажи́м пресве́тла свети́льника Це́ркве Росси́йския,/ непоколеби́ма столпа́ ве́ры Православныя,/ тепла́ моли́твенника и предста́теля за зе́млю на́шу,/ крепка́ стоятеля проти́ву враго́в,/ стро́гаго обличи́теля на преда́телей и разори́телей Правосла́вныя страны́,/ добраго па́стыря, ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́вша/ и сего́ ра́ди венце́м сла́вы от Го́спода венча́нна,/ к нему́же припа́даем, ве́рою и любо́вию зову́ще си́це:/ ра́дуйся, вели́кий в иера́рсех Росси́йских святи́телю Христо́в о́тче наш Ермоге́не.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не/ о́бразу злато́му не поклони́шася,/ но посреде́ пе́щи о́гненней, ороша́еми,/ песнь воспева́ху, глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Огне́м лю́тыя зло́бы опаля́ема,/ пе́щи о́гненней уподо́билася есть Правосла́вная Русь во дни разоре́ния и мятежа́ лю́таго,/ си́лою же слове́с твои́х, святи́телю, ороша́ема,/ и до днесь пое́т правосла́вно:/ отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Оте́ц всея Ру́си в дни ско́рби и обстоя́ний яви́ся святи́тель Бо́жий Ермоге́н,/ сего́ ра́ди призыва́йте его́ и по́йте с ним И́мени Всевы́шняго:/ отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́теся, и пости́теся, и измени́теся в но́ваго челове́ка,/ оде́яна в доброде́тели Боголю́бия и благоче́стия,/ да пода́ст всем нам Госпо́дь мир и любо́вь,/ земли́ на́шей кре́пкое едине́ние, стране́ побе́ду на враги́ и одоле́ние.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Любо́вию к оте́честву согрева́яйся и ре́вностию по ве́ре па́че огня́ разгора́яйся,/ попаля́л еси́, святи́телю, те́рния грехолюби́ваго мятежа́,/ обновля́я и утвержда́я обветша́вшее житие́.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Юнцы́ ту́чнии, самозва́нцы мяте́жнии,/ ца́рие инозе́мнии и изме́нницы нечести́вии одержа́ша Русь,/ пред лице́м же твое́я пра́вды, святи́телю, исчезо́ша, я́ко дым от огня́,/ да весели́тся Пра́восла́вная Русь о Го́споде, и да торжеству́ет Пра́вославие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бо́гови рабо́тницы и тебе́ помо́щницы бы́ша святи́тели Христо́вы:/ Филаре́т Росто́вский, Ефре́м Каза́нский, Феокти́ст Тверски́й и Галактио́н Су́ждальский,/ и́миже во всю зе́млю изы́де сло́во твое́, Ермоге́не святи́телю, и в концы́ Ру́си ве́щание твое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же в напа́стех, и в ско́рбех, и в боле́знех, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ прииди́те к Засту́пнице Усе́рдней, Ма́тери Го́спода Вы́шняго,/ Та бо исцели́т вы, и уте́шит, и упоко́ит.

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пе́щи,/ со огне́м пламень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ми́лостыни мно́ги твори́л еси́ лю́дем, святи́телю,/ егда́ бога́тии обнища́ша ми́лостию и сребролю́бия ра́ди не внима́ху, е́же помощи́ неиму́щим,/ ты же рекл еси́ ке́ларю Се́ргиевой оби́тели Авраа́мию,/ и жи́тницы отверзо́шася, и а́лчущии насы́тишася, и благослови́ша Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и пе́нится жите́йское мо́ре,/ аще и бесну́ется, воздвиза́емо напа́стей бу́рею,/ не потопи́ти ему́ корабля́ Иису́сова:/ на ка́мени бо ве́ры и пра́вды стои́м./ Та́ко рекл еси́, святи́телю, и бысть та́ко,/ и се торжеству́ют правосла́внии и благословя́т Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко до́брый ко́рмчий, приве́л еси́, святи́телю, кора́бль Росси́йский к ти́хой при́стани Правосла́вныя Це́ркве,/ и се страна́ на́ша осоля́ется благода́тию Свята́го Ду́ха и благословля́ет Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Рекл еси́, святи́телю, боя́щимся Го́спода:/ не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́лил есть Оте́ц Небе́сный дарова́ти нам одоле́ние враго́в и мир./ Та́ко ве́ровал еси́ и та́ко по ве́ре восприял еси́./ И се Свята́я Це́рковь ра́дуется о правосла́вии страны́ на́шея и благословля́ет Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Уничижи́ша тя возстаю́щии на тя,/ мета́юще прах и песо́к в лице́ твое́, да не преща́еши изме́нником и мяте́жником./ Ты же вся претерпе́л еси́ пра́вды ра́ди, благословля́я Го́спода.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Свята́я и Бо́гом люби́мая Русь не поги́бнет, –/ рекл еси́, святи́телю, изме́нником, и преда́телем, и всем враго́м на́шим:/ всу́е тружда́етеся, аще не Госпо́дь созида́ет,/ пока́йтеся и благослови́те Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не ве́даем, ка́ко и нарещи́ вас,/ – рекл еси́, святи́телю, мяте́жником и изме́нником,/ отступи́ли бо есте́ от Бо́га, отпа́ли от Собо́рныя и Апо́стольския Це́ркве,/ забы́ли есте обе́ты Правосла́вныя ве́ры на́шея:/ стоя́ти до сме́рти за дом Пресвяты́я Богоро́дицы, за ве́ру Правосла́вную и Оте́чество./ Пока́йтеся, и обрати́теся, и благослови́те Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Е́же о нас испо́лнив смотре́ние Бо́жие/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ носи́ла еси́ во чре́ве от Ду́ха Свята́, Пренепоро́чная, и родила́ еси́ нам всех Бо́га,/ Его́же вся дела́ Госпо́дня пою́т и превозно́сят во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Пречи́стей Влады́чице вве́рил еси́, святи́телю, Правосла́вное во́инство,/ и стоя́ти за ве́ру неподви́жно да́же до сме́рти благослови́л еси́,/ и боя́тися Еди́наго, на Небесе́х Живу́щаго, научи́л еси́,/ сего́ ра́ди со испове́дники правосла́вныя пра́вды ра́дуешися.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Окая́нныя изме́нники анафема́тствовал еси́,/ правосла́вным же во́ином и всем ревни́телем Правосла́вия/ ми́лость от Го́спода Бо́га и от своего́ смире́ния благослове́ние препода́л еси́, святи́телю,/ и́мже бысть побе́да и одоле́ние на враги́ и всея Ру́си спасе́ние,/ тебе́ же вене́ц от Бо́га, я́ко строи́телю святы́я жи́зни.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Глас о́гненныя ре́вности о спасе́нии Оте́чества не вя́жется,/ аще и заключа́ется во хра́мине пусте, я́ко во гро́бе,/ сего́ ра́ди и запове́дал еси́ ученику́ твоему́, Диони́сию игу́мену,/ и и́ноком оби́тели свята́го Се́ргия огласи́ти всю Русь Правосла́вную,/ да воздви́жется спаси́тельная брань во сла́ву Святы́я Це́ркве/ и во утвержде́ние страны́ Росси́йския,/ ю́же возлюби́л еси́ и о нейже мо́лишися Бо́гу.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

И первопресто́льник Апо́стольския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры,/ и вторы́й Златоу́ст во обличе́ние грехолюби́вых и мяте́жных,/ и строи́тель Правосла́вныя страны́ был еси́, святи́телю,/ и за сие́ произволе́ние темни́цею и гла́дом му́чим был еси́,/ и, прия́в от Бо́га неувяда́емый вене́ц, с му́ченики весели́шися.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Бо́гу на́шему тобо́ю сла́ва,/ Тебе́ же, священному́чениче Ермоге́не, довле́ет ра́доватися во све́те лица́ Его́/ и непреста́нно моли́тися, да не поги́бнет Русь Свята́я, но да бу́дет да́же до конца́/ свет во открове́ние язы́ков Правосла́вныя пра́вды.

Припев: Священному́чениче Ермоге́не, моли́ Бо́га о на́с.

Нищ и боля́й есмь аз, святи́телю,/ и во смире́нии свое́м припада́ю к цельбоно́сным моще́м твои́м, исцеле́ния тре́буя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Его́же возлюби́л еси́, Ему́же ду́шу пре́дал свою́ еси́,/ и ны́не предстои́ши со дерзнове́нием я́ко му́ченик./ Моли́ Бо́га о нас, свя́тый священному́чениче Ермоге́не.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя испове́дуем, я́ко Ма́терь Го́спода Вы́шняго,/ и, невозвра́тну наде́жду иму́ще на Тя,/ мо́лимся Тебе́ умиле́нною душею и сокруше́нным се́рдцем:/ всем поле́зная дару́й, и вся спаси́, Богоро́дице Де́во,/ Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Светилен

Во све́те Правосла́вия, его́же ревни́тель был еси́, святи́телю Ермоге́не,/ зрим Свет И́стины, в немже полнота́ дарова́ний Ду́ха,/ ра́дуемся о Го́споде и велича́ем озари́вшаго тя Све́том присноживо́тным.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́терь Незаходи́маго Све́та,/ осиява́ющую Русь покро́вом Матерняго заступле́ния,/ пе́сньми велича́ем я́ко светле́йшую Го́рних во́инств.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer