Канон святителю Григорию Богослову, архиепископу Константинопольскому (2‑й)


Святитель Григорий Богослов, Назианзин, Младший, Константинопольский ,архиепископ

Минея, 25 Января, Ин кано́н, творе́ние Ко́смы мона́ха

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Похва­лу́ Богови́дец Моисе́й Изра́илю предвозглаша́ет,/ начина́ет же Мариа́м прему́дрым жена́м песнь побе́дную:/ Изба́вителю Бо́гу вси воспои́м.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Изба́ву началоро́днаго, о на́ших же страсте́х/ кровь Богото́чную, стал еси́, в же́ртву принося́,/ и ны́не ве́рным, Григо́рие всему́дре, Бо́га пода́ждь нам удобопримири́тельна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Скрижа́ли Богоначерта́нныя, во мрак Моисе́й вшед, прия́т не́когда,/ ты же, во уме́ поста́вив Богоприя́тную трапе́зу,/ приле́жно Бо́га умоли́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Хотя́ за благоутро́бие Свое́ от сме́рти и тли па́ки воззва́ти есте­ство́ челове́ческое,/ Пребоже́ственный, Де́во Всенепоро́чная, в чи́стую утро́бу Твою́ всели́ся.

Песнь 3

Ирмос: Пре́жде зача́тия честна́го Саму́ила/ несомне́нно Бо́гу обеща́вши священнома́ти А́нна,/ ны́не ра́дующися, пое́т с на́ми:/ утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

И́же пре́жде изы́тия из утро́бы ро́ждшей тя/ был еси́ предвозвеще́н, преподо́бне о́тче,/ пронарече́ние нося́ досто́йное, священнонача́льниче прему́дре./ Вседу́шно, – ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же пре́жде да́же изво́лити лука́вая,/ супру́жницу и споспе́шницу избра́л еси́/ изъявле́ньми Боже́ственными – Богови́дную чисто­ту́ и целому́дрие, побо́рниче ве́рных./ Веселя́щеся, – ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Е́вы прама́тере испра́вила еси́ пре́жде бы́вшее поползнове́ние,/ прие́мши в Себе́ низве́рженныя восправля́ющее Сло́во О́тчее/ непобеди́мою си́лою, Ма́ти Де́во.

Седален, глас 8

Отве́рз уста́ сло́вом Бо́жиим,/ отры́гнул еси́ прему́дрость, пропове́дниче Све́та,/ и мудрова́ние Боже́ственное вселе́нней все́ял еси́,/ отце́в вои́стинну утверди́л еси́ догма́ты,/ по Па́влу яви́лся еси́ ве́ры побо́рник./ Тем и А́нгелов сограждани́н еси́ и сих собесе́дник яви́вся, блаже́нне,/ Богосло́ве Григо́рие, моли́ Хри­ста́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Помышле́ньми попо́лзся лука́выми, во глу­би­ну́ впадо́х грехо́вную/ и, сте­ня́, зову́ Ти от се́рдца, Всечи́стая:/ на мне уди­ви́ бога́тую ми́лость,/ и Тво­е­го́ благоутро́бия безме́рную пучи́ну,/ и щедро́т Твои́х неисчи́сленное бога́тство/ и даждь ми покая́ние и прегреше́ний проще́ние, да любо́вию зову́ Тебе́:/ моли́ Хри­ста́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти мне,/ Тя бо наде́жду име́ю, раб Твой.

Песнь 4

Ирмос: С чу́дным став Авваку́мом/ на Боже́ственней твое́й стра́жи, Григо́рие,/ и Су́щаго на ра́мех Херуви́мских позна́в,/ всеми́рнаго был еси́ возвести́тель спасе́ния, при́сно зовы́й:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Близ явля́ющимся и пред Бо́гом стоя́щим чинонача́лием подо́бяся, всему́дре,/ я́же вы́шше тех умо́м облета́я,/ во глу­би­ну́ же не дости́гл еси́ превысоча́йшее стоя́ние,/ отто́ле бога́тство нося́ челове́ком неотъе́млемое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В непостижи́мый вшед мрак/ и, я́ко из пеще́ры ка́менны, узре́в за́дняя,/ срастворе́нное веще́ственное Невеще́ственному Естеству́,/ и несли́тнаго смеше́ния был еси́ сказа́тель, Христо́в уго́дник,/ Того́ рабо́м Его́ умоля́ет бы́ти ми́лостива.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Гора́ показа́лася еси́ Ты мы́сленная,/ от нея́же отсече́ся неизрече́нно честны́й Ка́мень,/ истня́я мра́чныя пре́лести о́браз/ и просвеще́нием благода́ти озаря́я ве́рою при́сно вопию́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Угль горя́щий, и́же Иса́ииным устно́м Серафи́м при­ло­жи́ не́когда,/ клеще́ю взем и приложе́н: он же, очище́н, – пра́вде научи́теся, – всем пропове́даше.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Все­му́ огню́ Боговиде́ния, всеблаже́нне Григо́рие, присту́пль,/ чистото́ю ума́ же и души́/ несы́тне самору́чно Трисия́нный поче́рпл еси́ Свет Равнови́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Заря́ми объя́т Трисо́лнечнаго озаре́ния,/ от облиста́ния же разжже́н и Боже́ственными луча́ми ум освеща́я,/ и противосия́тельныя лучи́ всем изблиста́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Свет от Све́та,/ О́тчее Единоро́дное Сло́во Безнача́льное прие́мши, Ма́ти Де́во,/ дверь Све́та я́ве была́ еси́,/ пра́вды Со́лнце всем возсия́вши.

Песнь 6

Ирмос: И́же в по́нте подъ­емый заключе́ние/ убежа́нием бу́ри и верже́нием жре́бия/ и усты́ ят быв морска́го зве́ря, невреди́м пребы́в,/ но вопия́ше Ио́на:/ к Тебе́ живо́т мой да взы́дет, Христе́.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Потопле́н ра́зумом не быв, и до дна испыта́в глу­би­ны́ Бо́жия,/ и отто́ле би́сер поче́рп ты Влады́це,/ и молча́ние, я́коже сло́во, Григо́рие, положи́л еси́ всеизря́днейше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Моли́твою́ чи́стою свере́пеющееся ути́шил еси́ мо́ре/ и, стра́нных оплева́в слове́с слати́ну,/ ты Вла­ды­це, я́ко Небе́сная ка́пля, лю́ди вер­ныя испра́вил еси́, Григорие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Непости́жное челове́ческими по́мыслы та́инство, Ма́ти Бо́жия,/ неизрече́ннаго и стра́шнаго рожде́ния Твоего́:/ Ты бо, Де́во, всех Твор­ца́ ро́ждши, Де́ва пре­бы­ла́ еси́.

Кондак, глас 3

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т, твои́ми ча́ды:/ ра́дуйся, о́тче,/ Богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Икос

От Богосло́вныя и высо́кия му́дрости твоея́/ испо́лни мой ум, убо́гий и стра́стный,/ я́ко да вос­пою́ житие́ твое́, о́тче:/ не могу́ бо сло́ва при­не­сти́ тебе́, а́ще не ты пода́си ми кре́пость сло́ва,/ и ра́зум, и му́дрость, я́ко да от твои́х твоя́ при­не­су́ тебе́,/ и от бога́тства доброде́телей твои́х отту́ду обря́щу вину́,/ и увенча́ю честну́ю и святу́ю твою́ гла­ву́, с ве́рными взыва́я:/ ра́дуйся, о́тче, Богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Песнь 7

Ирмос: Проидо́ша, я́ко черто́г,/ пе́щный пла́мень нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие ино­гда́ о́троцы святи́и, показа́вшеся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Непра́ведных иге́монов пред суди́щами став, Григо́рие,/ ерети́чествующих огня́ люте́е ды́шущая стремле́ния благоче́стием соже́гл еси́,/ Тро́ице вопия́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро́ицу Всесвяту́ю – догма́тов благочести́вых, Григо́рие, нему́тный Исто́чник,/ от усте́н излия́вый на зе́млю, цветоно́сну, жесто́кую напая́я, показа́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Умерщвля́ется пра́отец, я́ко безвре́менне сада́ вкуси́вый;/ Ты же безконе́чную Жизнь, о Де́во, прозя́бшая,/ в раи́ сего́ обита́ти возста́вила еси́,/ Богороди́тельнице Чи́стая Благослове́нная.

Песнь 8

Ирмос: И́же пи́щею не оскверни́вшиися о́троцы ца́рския тра́пезы/ во огнь, ра́дующеся, внидо́ша не́когда/ и, в пла́мени ороша́еми,/усе́рдно поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Вавило́нскаго, о́тче, пла́мене превозвы́сився и па́че того́ благоче́стием распали́вся,/ Тро́йческий неботаи́нник показа́вся и пропове́дник, вопие́ши:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Напа́стныя разли́чне, о́тче, и желе́зныя пе́щи огнь угаша́я,/ удо́бно напа́стей произше́д, к Небе­си́ возлете́л еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: 3латови́дный свети́льник/ Твое́ знамени́тельне явля́ше Боже́ственное Рож­де­ство́, Непоро́чная Чи́стая:/ Ты бо Свет Непристу́пный ми́рови возсия́ла еси́, Ему́же вопие́м:/ по́йте, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: И́же вы́шнюю глу­би­ну́ Боже́ственнаго непостиже́ния благоче́стно отве́рз,/ ум, я́ко из ка́мене, необъя́тный/ Богонача́льныя возвы́сил еси́ Тро́ицы, всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

И́же худу́ю оде́жду зако́ннаго расто́рг писа́ния/ и, ю́же в не́м, Боже́ственную добро́ту/ и та́инственную Боже́ственных Ду́ха нам истолкова́в писа́ний,/ треблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

При­пев: Святи́телю, о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о на́с.

Го́рним лико́м сочи́слен сый, преподо́бне о́тче,/ и́бо с ни́ми во ве́ки водворя́ешися./ О твое́й па́стве моль­бы́ тво­ри́ к Бо́гу, всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же Боже́ственным научи́вся/ от Боже́ственнаго и па́че ума́ вдохнове́ния, преподо́бне о́тче,/ и к тех та́инственно соверши́вся ненауче́нному соедине́нию безме́рным твои́м жела́нием,/ всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ты вмести́лище, Чи́стая, Боже́ственнаго необъя́тия, вы́шше есте­ства́ была́ еси́,/ я́ко Бо́гу плоть заи́мство́вавшая, и Твои́х де́вственных не разве́рзшему ложе́сн,/ вне­гда́ ражда́ти без се́мене, Тя велича́ем.

Светилен

Меч слове́с твои́х и си́ла сего́ язы́ки отсе­че́ неве́рных до конца́,/ я́ко вещь бо терно́вную, тех попали́л еси́ безбо́жная новосече́ния,/ Тро́ице научи́л еси́ покланя́тися боголе́пно,/ Григо́рие Богосло́ве.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: С Богома́терию и Де́вою Мари́ею/ и Васи́лием, всему́дре, предстоя́й Вели́ким Непристу́пней Тро́ице,/ мир ми́ру, тиши­ну́ Це́ркви и нам спасе́ние испро­си́, ны́не восхваля́ющим тя,/ Богосло́ве архиере́ю Григо́рие, ри́торе церко́вный.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки