Канон святителю Ионе Новгородскому


Святитель Иона Новгородский

глас 4

Минея, 5 Ноября, Кано́н свята́го

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ Рож­дей­ся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное пото­пи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное вос­пою́ пе́ние.

При­пев:

Избра́ тя благода́ть, о́тче, от утро́бы ма́тере твоея́/ поста́вити тя проро́ка лю́дем свои́м,/ хода́тайствовати ко Го́споду о спасе́нии ми́ра/ и оставле́нии неве́ждеств их, блаже́нне.

При­пев:

Руко́ю вели́каго архиере́я Ио́ны/ со и́же о не́м собо́ра свяще́нных муже́й судо́м/ прие́млеши пома́зание архиере́йства, Ду́хом воздвиза́емь, Ио́но,/ и па́стырь вели́кому гра́ду, свяще́нне, полага́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Блаже́ннаго Михаи́ла сбы́стся на тебе́ прорече́ние,/ не вне́шнюю бо на тебе́ нище­ту́ зря́ше,/ но вну́треннее преспе́яние души́ тво­ея́ духо́вными оче­сы́ смотря́я,/ а́ще и еще́ о́трочищу ти су́щу, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пресве́тлая све­ще́ Со́лнца сла́вы,/ души́ моея́ огнь, угаше́нный при́сно уны́нием, возжзи́,/ Боже́ственных дел еле́ем, Пречи́стая, напая́ющи,/ да ве́рою и любо́вию при́сно Тя сла́влю, Богороди́тельнице.

Песнь 3

Ирмос: С высо­ты́ снизше́л еси́ во́лею на зе́млю/ превы́шше вся́каго нача́ла/ и смире́нное возне́сл еси́/ из а́да преиспо́дняго/ есте­ство́ челове́ческое,/ несть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

При­пев:

От ю́ности тво­ея́ Боже́ственное просвеще́ние, Ио́но, на тебе́ сия́ше,/ я́коже преподо́бный прови́де, и́же ми́ру юро́д, Бо́гу же прему́др:/ я́ко Бо́гу избра́н еси́ из чре́ва ма́тере тво­ея́, свяще́нне.

При­пев:

Мир усмири́ся моли́твами твои́ми, иера́рше, во твое́м епи́скопстве,/ но, я́ко тогда́, и ны́не Бо́жие человеколю́бие умо­ли́ приле́жно/ в ми́ре утверди́тися ми́ру, Ио́но.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пло­ды́ Го́споду нача́ток дел твои́х прине́сл еси́,/ пло­ды́ же зем­ли́ моли́твами твои́ми умно́жил еси́./ И ны́не моли́, блаже́нне, зем­ли́ на́шей плодоно́сие при́сно подава́ти,/ яко благопослу́шна тя име́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Е́вину дре́внюю кля́тву,/ Хри­ста́ ро́ждши, Ма́ти Чи́стая, пресве́тло разреши́ла еси́,/ И́же всех венчава́ющаго благослове́ньми:/ не́сть бо, Пречи́стая, па́че Тебе́, ины́я Помо́щницы.

Седален, глас 1

Пло­ды́ слове́сныя при­но­ся́, му́дре Ио́но, Го́сподеви,/ восхваля́я архиере́и с преподо́бными Его́ пе́сньми,/ с ни́миже в зем­ли́ живы́х ра́дуешися,/ я́ко сла́ву их возлюби́л еси́./ Те́мже с ни́ми, о́тче свяще́нне, о нас, восхваля́ющих тя,/ не преста́й моля́ Царя́ Небе́снаго/ и Спа́са все­го́ ми́ра Хри­ста́, Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Проро́цы Тя я́сно провозвести́ша, Отрокови́це, Ма́терь Бо́жию,/ и Апо́столи Боже́ственнии в ми́ре пропове́даша, и мы́ ве́ровахом./ Те́мже вси́, благочестному́дренне почита́юще, воспева́ем Тя/ и Богоро́дицу вои́стинну при́сно имену́ем.

Песнь 4

Ирмос: Люб­ве́ ра́ди, Ще́дре, Тво­е­го́ о́браза/ на Кре­сте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя и хвале́ние.

При­пев:

Боже́ственнаго Предте́чи, вели́каго Иоа́нна, храм свяще́нный воздви́гл еси́,/ я́ко ве́рен, ду́шу тому́ и те́ло в снабде́ние71 возлага́я, о́тче свяще́нне.

При­пев:

Я́ко рачи́тель и подража́тель тепл Крести́телю Госпо́дню показа́лся еси́,/ те́мже в хра́ме его́, его́же тому́ созда́л еси́, те́ло твое́ полага́еши,/ и во дво­ры́ его́ прия́тися жела́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возлюби́л еси́, архиере́ю, свяще́нных муже́й/ пе́сньми восхваля́ти свяще́нныя их па́мяти,/ я́ко рачи́тель добро́ты их и подража́тель дея́ний Боголюбе́зных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Име́я Тя Помо́щницу, кого́ убою́ся когда́ или устрашу́ся?/ Кто́ же, хотя́ ско́рбная наве­сти́ рабу́ Твоему́,/ и не устраши́тся Тебе́, Пречи́стая,/ и не паде́т под но́зе?

Песнь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Тво­ея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

При­пев:

Приноси́мое я́ко че́стно возложе́ние Бо́гу/ и освяще́нно первопресто́льником Росси́йским, Ио́ною,/ твое́ свяще́нное па́стырства возведе́ние,/ я́ко пасу́щу ти Госпо́дни лю́ди, Ио́но святи́телю,/ преподо́бием и кро́тостию.

При­пев:

А́ще и на преставле́ние митрополи́том Ио́ною зово́м саме́м погреб­сти́ его́,/ отре́кся еси́ ста́рости ра́ди при­и­ти́, Ио́но свяще́нне,/ оба́че обеща́лся еси́ ему́/ ви́дети того́ по свое́м преставле́нии во све́те Христо́ве.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пе́сньми поче́л еси́ па́мять иера́рха, Ио́ны митрополи́та,/ и хвала́ми, я́ко досто́йно, ублажи́л еси́ того́:/ сам ны́не, иера́рше Ио́но, прича́ствуеши похвала́м его́/ и по сотворе́нию тво­е­му́ к бли́жнему восприе́млеши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Низ­ло­жи́, Влады́чице, враго́в мои́х шата́ние, Пренепоро́чная,/ Тя́ бо и́мам и Предста́тельницу, и наде́жду, и по́мощь кре́пкую./ Ты́ мя соблю­ди́, Чи́стая, наве́та вра́жия, избавля́ющи ла́яния тех.

Песнь 6

Ирмос: Пучи́ною жите́йскою/ дея́ньми мои́ми снидо́х во а́д,/ но, я́ко от ки́та Ио́на, та́ко вопию́:/ из глу­би­ны́ зо́л воз­ве­ди́, молю́ся,/ Сы́не Бо́жий и Сло́ве.

При­пев:

При­льпе́ любо́вию душа́ твоя́ к Госпо́дню Крести́телю, святи́телю Богоблаже́нне,/ те́мже те́ло твое́ честно́е в честне́м хра́ме его́ нетле́нно/ во мно́га ле́та соблюде́но яви́ся.

При­пев:

Кра­со­та́ гове́ния тво­е­го́ е́же ко Го́споду/ при­вле­че́ благода́ть благоле́пию души́ тво­ея́, свяще́нне,/ и воз­ве­де́ тя Вели́кому Нову́гра́ду отца́ и первопресто́льника,/ Госпо́дня свяще́нства преподо́бна показа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Просла́ви тя Госпо́дь, Ио́но,/ те́ло тво́е соблю­де́ во мно́га ле́та нетле́нно,/ явля́я тя о́бщника раб Свои́х, и́хже подража́тель в житии́ бы́л еси́,/ сим и по сме́рти досто́йно соублажа́ешися, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Всесвята́я Де́во, Предста́тельнице и покро́ве всех ве́рных,/ предста́ни и изба́ви ны враг на́ших нападе́ния,/ и от вся́кия ско́рби, и Стра́шнаго Суда́ испыта́ния,/ да ве́рою при́сно пою́ Тя.

Кондак, глас 4

Свы́ше прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ хода­тай­ство­ва­ти Бо́гу и челове́ком,/ яко архиере́й возноше́ние вознося́,/ и мир лю́дем твои́м снося́,/ и оби́лие плодо́в, Ио́но блаже́нне;/ ты́ бо еси́ Вели́каго Нова́гра́да похвала́/ и су́щих о нем ра́дость.

Икос

Похва́лим досто́йно ны́не иера́рха,/ я́ко от чре́ва ма́тере сво­ея́ избра́н Бо́гу во освяще́ние,/ и, о́грочищ еще сый,/ пронарече́н во архиере́йство гра́ду сво­е­му́ от Бо́га./ Те́мже не от челове́к произведе́н архиере́й,/ но свы́ше пронарече́н и Духом пома́зан,/ священноде́йствуя Богоприя́тно,/ и умире́ние, и тиши­ну́ моли́твами свои́ми да́рует,/ и оби́лие плодо́в./ То́й бо Вели́каго Нова́гра́да слава/ и всех, и́же о нем, ра́дость.

Песнь 7

Ирмос: Авраа́мстии ино­гда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев:

Зи́ждеши Боже́ственному И́мени/ бога́тною руко́ю в пусты́нях уда́лено, Ио́но,/ свяще́нныя хра́мы вели́ких Богоуго́дник,/ Боже́ственных архиере́й с преподо́бными.

При­пев:

Но́ву оби́тель составля́еши вели́ких трие́х иера́рх/ и мона́шестей чер­те́ благоути́шно приста́нище, о́тче,/ ме́стным же удале́нием обруча́я им безмо́лвие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Виногра́д насажда́я Бо́гу,/ огра́ду свяще́нную, вино́ износя́щую веселя́щее,/ в свяще́нных хра́мех Боже́ственное пе́ние,/ И́же в Тро́ице Еди́ному, хвали́му и благослови́му Бо́гу оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Еди́ну Всесвяту́ю, Еди́ному Бо́гу вселе́ние еди́но пречи́сто,/ от Иоаки́ма и Анны ражда́ему, свяще́нным хра́мом почита́я,/ я́ко в не́м воспева́ти всепе́тое Де́вы Рождество́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рож­де­ство́ Богоро́дичо спас­ло́ есть:/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

При­пев:

Кро́ткое и молчали́вое нра́ва тво­е­го́ восприе́м, Госпо́дь, блаже́нне,/ поста́ви тя па́стыря лю́дем Свои́м,/ на кого́ бо при́зрит?/ Но на кро́ткаго и молча́щаго, трепе́щущаго слове́с Его́.

При­пев:

Уста́ вдов благослови́ша тя,/ заступле́ния от Тебе́ сподо́бльшеся, иера́рше блаже́нне,/ благоугожда́ющаго Бо́гу, по непоро́чному И́ову,/ и оби́димыя от наси́лия изима́ющаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лю́дие твои́, священнонача́льниче преподо́бне,/ се́товаху сирот­ства́ сво­е­го́ в твое́м к Бо́гу отше́ствии,/ до́браго па́стыря своего́,/ ны́не же свяще́нною па́мятию твое́ю возра́довашася вся́ческая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: На Тя́ всю наде́жду спасе́ния мое­го́ возложи́х, Богома́ти Неискусобра́чная,/ и Тя́ призыва́ю при́сно на помо́щь:/ спа­си́ мя от напа́стей и печа́ли врага́,/ раз­ре­ши́ плени́цу зол мои́х и Суда́ мя исхити́.

Песнь 9

Ирмос: Сотво­ри́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ низ­ло­жи́ бо си́льныя со престо́л/ и воз­не­се́ смире́нныя Бог Изра́илев,/ в ни́хже посе­ти́ нас Восто́к с высоты́,/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

При­пев:

Блаже́ннаго Евфи́мия престо́л насле́довал еси́, свяще́нне Ио́но,/ я́ко подража́тель доброде́телей его́ был еси́/ и, пе́сньми сего́ ублажи́в па́мять изря́дно,/ сам ны́не обществу́ешися хвала́м его́,/ я́ко соводворя́ешися ему́ во Све́те незаходи́мем.

При­пев:

В зе́млю кро́тких со архиере́и досто́йно всели́лся еси́,/ иера́рше Ио́но, кро́ткаго Учи́теля учениче́./ Тому́ предста́ни о нас, пою́щих па́мять твою́,/ и испро­си́ нам собла́знов оставле́ние, и шу́ия ча́сти в день Суда́ избавле́ние,/ и лю́тыя гее́нны72 , блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не изнемо́жет всяк глаго́л, и́же от Бо́га,/ убо́га тя и сиро­ту́ Оте́ц сиро́т прие́млет, Бог,/ и́же на престо́ле со кня́зи поса­ди́ тя,/ лю́дем Свои́м я́ко досто́йна па́стыря производя́,/ отца́ сирота́м и засту́пника вдова́м те́пла поло­жи́ тя, Ио́но блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Про­све­ти́, Чи́стая, любо́вию чту́щих Тя и велича́ющих,/ раз­ре­ши́ стра́сти на́ша./ Тем, Де́во, уста́ви бу́рю, лука́ваго собла́зны от сре́ды отжени́,/ ва́рвары поко­ри́ правосла́вным лю́дем моли́твами Твои́ми.

Светилен

Трисо́лнечнаго Све́та, сла́вы сия́нием, трие́х учи́телей све́том озари́вся,/ вся просвеща́еши, просия́в де́тельми и благода́тию, преподо́бне священнонача́льниче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́досте,/ христиа́н предста́тельнице, Де́во, Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́вши ны, спа­си́ от ве́чнаго муче́ния.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки