Канон святителю Митрофану, епископу Воронежскому


Святитель Митрофан (в схиме Макарий) Воронежский

Минея, 7 Августа, Кано́н свята́го

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла́ избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

От мно́гих зол мно́гаго уны́ния испо́лнены,/ к тебе́ прибега́ем, святи́телю Христо́в Митрофа́не,/ и от Тебе́ ско́рыя по́мощи и заступле́ния ны́не тре́буем. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Страсте́й нас бра́ни смуща́ют,/ па́стырю преподо́бне,/ ты же умири́ нас твои́м благоприя́тным к Бо́гу хода́тайством. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От бед и скорбе́й нас, чудотво́рче святы́й, изба́вив,/ му́жественное в доброде́телех преспе́яние всем да́руй,/ да вси о тебе́, свяще́ннейший Митрофа́не, ра́дуемся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́тву на́шу приими́, Пречи́стая,/ и моли́твою Твое́ю всемо́щною изба́витися нам от враг ви́димых и неви́димых,/ от грехо́в же и вся́кия му́ки,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Человеколю́бца Бо́га. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Покрови́теля жи́зни на́шея/ и моли́твенника к Бо́гу почита́ем тя,/ присносла́вный о́тче наш Митрофа́не:/ на стезю́ нас покая́ния напра́ви,/ архиере́ев красото́ и ве́рных утвержде́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́лим душе́вное на́ше смуще́ние/ и тьму бесо́вских наважде́ний в нас разори́ти:/ тебе́ бо, свя́те, даде́ся благода́ть Свята́го Ду́ха/ злы́я ду́хи прогоня́ти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неду́гующе те́лом, неду́гуем и душе́ю, Богоблаже́нне,/ ты же не оста́ви нас во гресе́х на́ших поги́бнути,/ но в них же и сам я́ко челове́к искуша́емь был еси́/ и нам, искуша́емым, ны́не помози́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся А́нгелов во́инства,/ Предте́че Госпо́день,/ апо́столов двоенадеся́тице,/ святи́и вси с Богоро́дицею,/ сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся нам. 

Седален, глас 2

Во святи́тельстве благоче́стно пожи́л еси́, святи́телю Богоявле́нне,/ лю́ди к Богоразу́мию сло́вом и де́лом наста́вил еси́/ и Бо́гу до конца́ угоди́л еси́./ Сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́, о́тче Митрофа́не, почти́лся еси́,/ я́ко прича́стник Бо́жия благода́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́чеников, проро́ков, апо́столов,/ иера́рхов, преподо́бных и святы́х всех от ве́ка пра́ведных/ похвала́ Ты еси́, Пречи́стая,/ те́мже Тя мо́лим:/ моли́ся с ни́ми ко Го́споду, да спасе́т ду́ши на́ша.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Пла́мень погаси́ в нас плотски́х обурева́ний и нечи́стых на́ших помышле́ний,/ да пла́мени гее́нскаго огня́/ твои́ми моли́твами, Митрофа́не, изба́вимся. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́шу и помышле́ние к тебе́ простира́ем, святи́телю Богоизбра́нне:/ согре́й на́шу ве́ру и любо́вь я́же к Бо́гу,/ да, зако́ну Его́ усе́рдно после́дующе,/ пре́йдем по́прище на́шего спасе́ния непреткнове́нно. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Столп кре́пости стяжа́вше тя от Бо́га,/ от ви́димых и неви́димых враго́в огражда́емся тобо́ю безбе́дно;/ те́мже тя вси по до́лгу, Митрофа́не, ублажа́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Черто́же Незаходи́маго Све́та, Де́во,/ не́смы досто́йны черто́га Небе́снаго грехо́вныя ра́ди вины́;/ ты же, Богороди́тельнице,/ ра́ди обнаже́ннаго на Кресте́ сла́дкаго Твоего́ Сы́на и Блага́го на́шего Го́спода,/ покры́й стыд лица́ на́шего и спаси́ нас. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́лим ти ся и вопие́м всеусе́рдно:/ испо́лни, Боговдохнове́нне, весе́лия живо́т наш,/ покрыва́я нас кре́пким покро́вом защище́ния твоего́/ от гла́да, я́звы и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко мо́жеши, о́тче, а́ще хо́щеши. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Мрак на́ших заблужде́ний и жите́йския го́рдости/ све́тлостию святы́х моли́тв твои́х, Митрофа́не, прожени́,/ да по́мощию твое́ю грехо́в оставле́ние прии́мше,/ ми́лость у Христа́ Бо́га обря́щем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На одре́ не́мощи и уны́ния низлежа́щу ми,/ пода́ждь ру́ку по́мощи, па́стырю Боговозлю́бленне,/ и не оста́ви мя лише́нна бы́ти твоего́ спаси́тельнаго благода́тию Свята́го Ду́ха посеще́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чисте́йшая еси́ па́че А́нгельских чино́в,/ от Не́йже Исто́чник святы́ни воплоти́ся нас ра́ди,/ да освяти́т естество́ челове́ческое,/ моли́твами Твои́ми, Богоро́дице,/ изба́ви нас от тиме́ния нечи́стых на́ших дея́ний и неподо́бных глаго́ланий. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Гра́ду твоему́ засту́пник бу́ди/ и па́ствы твоея́ храни́тель,/ гра́ды же и стра́ны чту́щих любо́вию па́мять твою́/ необори́мым моли́тв твои́х предста́тельством огради́,/ да вси тобо́ю, Богому́дре Митрофа́не, хва́лимся. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко защи́тника тя от Бо́га ве́дуще,/ власть на дусе́х нечи́стых ве́лию иму́ща,/ мо́лим от зла́го де́йствия злых духо́в/ на́ши ду́ши сохрани́ти безнаве́тны. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По до́лгу блажа́т тя ве́рнии,–/ ра́дуйся, Митрофа́не,– зову́ще:/ ты бо вои́стинну Росси́йстей Це́ркви ра́дование и похвала́,/ и тя чту́щим на вся враги́ одоле́ние, досточу́дне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Го́ру Тя мы́сленную и Ле́ствицу Иа́ковлю проро́цы нарица́ют,/ Е́юже Бог к челове́ком сни́де,/ поги́бшую дра́хму взыска́ти хотя́,/ ю́же обре́т, па́ки к Небеси́ возво́дит./ Те́мже Тя вси я́ко Ма́терь Бо́жию правосла́вно велича́ем. 

Кондак, глас 8

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив,/ ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в,/ святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждою, я́ко вене́ц свяще́нства,/ и ны́не, всех Влады́це предстоя́,/ моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Икос

В пусты́ни высото́ю смиренному́дрия,/ я́ко ра́йский цвет, красу́яся,/ и на Воро́нежския Це́ркви престо́ле украси́лся еси́ высо́кими удобре́ниями, прему́дре,/ и́бо был еси́ иера́рх, о́браз ве́рным сло́вом и житие́м./ Те́мже и Бог я́ко уго́дника Своего́ вознесе́ тя,/ нетле́нием и чудесы́ в Це́ркви Свое́й прославля́я,/ да вси́ ве́рою зове́м ти:/ ра́дуйся, Воро́нежская похвало́, Митрофа́не приснопа́мятне.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Нас обнови́ти хотя́/ и на́шему спасе́нию, Спа́се, благопоспеши́ти,/ Ты но́ваго Це́ркви Свое́й воздви́гл еси́ свети́льника, Митрофа́на, к Тебе́ зову́ща:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Человеколю́бца Спа́са о нас, святи́телю Христо́в, умоли́/ разреши́тися нам от прегреше́ний на́ших и душе́вных скве́рн,/ да и мы Тому́ я́ко Всеси́льному Изба́вителю зове́м:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В сла́ву Бо́жию оде́янный/ святи́тель и чудотво́рец нам от Бо́га показа́лся еси́, Митрофа́не всехва́льне,/ да све́тлостьми чуде́с твои́х па́че со́лнечных луч озаря́емы,/ зове́м ди́вная тобо́ю Соверша́ющему:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́кая дарова́ния/ Тобо́ю от Го́спода прия́хом, Де́во Пречи́стая,/ сего́ ра́ди благода́рственное пе́ние прино́сим Ти и зове́м:/ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т Во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

К честны́м моща́м твои́м,/ я́ко к необори́мому покро́ву, прибега́юще,/ немо́лчнаго твоего́ хода́тайства, Богоно́се преподо́бне, про́сим:/ ты же не пре́зри и́же от Тебе́ тре́бующих по́мощи,/ но услы́ши и заступи́ всех, пою́щих тя/ и превознося́щих Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги/ си́лою моли́тв твои́х благода́тно пременя́я,/ премени́, о́тче Митрофа́не, вся́кое неможе́ние пою́щим тя/ и превознося́щим Христа́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пла́чущим ты сле́зы отира́еши, па́стырю преблаже́нне,/ и бе́дствующим подае́ши ру́ку спасе́ния от Бо́га,/ те́мже и нас у Престо́ла Влады́чня помяни́, ве́рою пою́щих тя/ и превознося́щих Христа́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Велича́ем Твое́ тве́рдое заступле́ние,/ испове́дуем Ма́терния Твоея́ моли́твы си́лу,/ благодари́м возвели́чившаго Тя Го́спода, ро́ждшагося от Тебе́, Богома́ти,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́нии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными Ли́ки Тя велича́юще. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ты, и́же в Дому́ Твое́м уго́дников Твои́х насажда́еши,/ я́ко ма́слины и я́ко ке́дры, Спа́се,/ Митрофа́на уго́дника Твоего́ моле́нием насади́ в нас доброде́тельное житие́,/ да во вре́мя свое́ принесе́м Ти плоды́ покая́ния. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Со А́нгелы, служи́телю Святе́й Тро́ице,/ Митрофа́не прему́дре, ра́дуйся,/ и нам, ве́рою блажа́щим тя,/ пода́ждь моли́твами твои́ми о Ду́се Свя́те ра́доватися. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Митрофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и не́мощны есмы́/ и премно́го согреша́ем, недосто́йнии,/ но не отступа́ем наде́жды мо́щнаго покро́ва твоего́, достосла́вне:/ ты же, Христу́ Бо́гу моля́ся,/ помози́ нам обрести́ всем с ли́ки пра́ведных стоя́ние в День су́дный. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшемуся,/ удиви́ моли́тв твои́х си́лу, чудотво́рче святы́й, Митрофа́не,/ и по да́нной тебе́ целе́б благода́ти/ нездра́вие мое́ во здра́вие премени́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние и ра́досте на́ша, Мари́е Богоневе́стная,/ покры́й нас честны́м Твои́м омофо́ром,/ да хва́лим непреста́нно и́мя Твое́/ и пое́м с Безпло́тными Ли́ки, Тя велича́юще. 

Светилен

Светоза́рна свети́льника ве́ры,/ Боже́ственно и пресла́вно от Светонача́льныя Тро́ицы возсия́вша/ и нас со́лнца светле́йше чудесы́ свои́ми просвети́вша,/ Митрофа́на, па́стыря блаже́нна, пе́сньми восхва́лим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ от А́нгела ра́дость прии́мшая;/ ра́дуйся, Влады́чице,/ и спаси́ на Тя упова́ющих.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки