Канон святителю Софронию Врачанскому, Болгарскому


Святитель Софроний Врачанский, Болгарский, епископ

Минея, 11 Марта, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Воспе́ти ми жела́ющу иера́рха Софро́ния, Го́споди,/ просвети́ мой ра́зум осия́нием Свята́го Ду́ха/ и да́руй ми свет прему́дрости Твое́я,/ да досто́йно воспою́ и возвели́чу и́мя его́. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Без отца́ и без ма́тере измла́да остався,/ ко Христу́ прите́кл еси́/ и, Того́ за́поведьми огражда́яся, злокозненного врага́ не убоя́лся еси́./ Си́рыя и ни́щия возлюби́в, наста́вил еси́ на пу́ть спасе́ния,/ помина́й и нас, гре́шных, святи́телю Софро́ние. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́тию Бо́жиею водим,/ Це́рковь Святу́ю возлюби́л еси́/ и, сан архиере́йский прие́м, па́стырь и́стинный яви́лся еси́ слове́снаго ста́да Христо́ва,/ наста́вник и учи́тель ве́ры быв, Софро́ние, о́тче наш./ Сего́ ра́ди вене́ц нетле́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Того́ моли́ о душа́х на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́га ага́рянскаго не терпя́ зре́ти/ и язы́к гре́ческий отри́нув из церкве́й,/ язы́ком слове́нским сло́во Христо́во пропове́дал еси́ ве́рующим./ Моли́ изба́витися и нам от и́га грехо́внаго и от наше́ствия иноплеме́нник. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Чи́стую, прииди́те вси, воспои́м,/ еди́ну, украси́вшую челове́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́нна,/ Де́ву же пребы́вшую неврежде́нну. 

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Бо́жиею, я́ко Илия́ проро́к, распаляем, иера́рше Софро́ние,/ обходя́ гра́ды и ве́си бо́лгарския,/ ве́ру Христо́ву пропове́дуя и обы́чаи ага́рянския в лю́дех искореня́я,/ не убоя́лся еси́ свире́паго врага́./ Моли́ изба́витися нам от неви́димых враг. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Нечести́вый враг на тя разгне́вася зело́, ища́ зле погуби́ти тя,/ но ты, бе́гая гне́ва его́, к Бо́гу дави́дски взыва́л еси́:/ изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя./ Изба́ви и нас, Го́споди, от вся́каго греха́ моли́твами святи́теля Твоего́. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Сугу́бую благода́ть архиере́йскаго служе́ния прие́м от Бо́га,/ усугу́бил еси́ по Бо́зе ре́вность твою́./ Усе́рдно ста́до твое́ пася и храня́,/ деви́цу от сластолюби́ваго агарянина спасл еси́,/ супру́гу ве́рному венча́л еси́ ю и научи́л еси́ я пе́ти:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Враг челове́ческий искони́ не терпя́ зре́ти тя, по Бо́зе житие́ иму́щу, блаже́нне,/ воздви́же на тя гоне́ния, я́ко на втора́го Па́вла, от сро́дников и лжебра́тии,/ сего́ ра́ди бе́гая, водвори́лся еси́ в де́брех и пещерех вратчанских,/ гла́дом и мра́зом мучим, ду́шу твою́ спасл еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́тлыми сия́ньми, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, озари́ мой ум,/ тьмо́ю лю́таго неразу́мия одержи́мый:/ я́ко улучи́в Боже́ственное просвеще́ние,/ вели́чия Твоя́ возвещу́, Присноде́во. 

Седален, глас 4

Я́ко заря́ у́тренняя с небесе́,/ возсия́ нам всечестна́я па́мять твоя́, святи́телю Софро́ние,/ ве́рных озаря́ющи и слове́нский род вку́пе созыва́ющи./ Те́мже и мы дне́сь согла́сно вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́,/ красне́йший Грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющ нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее души́ же и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно, со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Изба́вивый дре́вле Дании́ла проро́ка от че́люстей Льво́вых,/ та́ко и тебе́ изба́ви, о́тче Софро́ние, от султана нечести́ваго и сластолюби́ваго,/ хотя́щаго погуби́ти тя невинна су́ща./ Ве́лиим стра́хом обдержи́м, вопия́л еси́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Обходя́ зе́млю Болгарскую и утеша́я стра́ждущия лю́ди,/ ра́ны, бие́ния и в темни́це затворе́ния пра́вды ра́ди претерпева́я, Софро́ние блаже́нне,/ не отступи́л еси́ от ве́ры, Бо́гу тя укрепля́ющу,/ я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных./ Сего́ ра́ди, изба́влен, вопия́л еси́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Тя́жким страда́нием искуше́н был еси́, о́тче Софро́ние,/ и, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стился еси́,/ сего́ ра́ди досто́йно Вратчанский престо́л прие́м, жезл пра́вости в ру́це нося́,/ ста́до разу́мно упа́сл еси́ и вопия́л еси́, изба́влен:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

В моли́тве бо́дрствуя, святи́телю Софро́ние,/ не дал еси́ ве́ждома твои́ма дрема́ния и поко́й скраниа́ма твои́ма./ Непреста́нно Бо́гу моля́ся о избавле́нии ро́ду бо́лгарскому от и́га долговечнаго,/ си́це вопия́л еси́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возненави́деша тя ту́не 22 и погна́ша тя врази́ твои́,/ но ты, возлага́я на Го́спода печа́ль твою́, си́це вопия́л еси́:/ Го́споди, Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех, гоня́щих мя,/ я́ко не возда́х воздающим ми зла́я:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́лася еси́ па́че всего́ А́нгельскаго благоле́пия,/ я́ко ро́ждши всех, Отрокови́це, Творца́ же и Го́спода,/ от Твои́х пречи́стых крове́й воплоща́ема,/ избавля́ющаго вся, Того́ сла́вящия. 

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Ти́хое и необурева́емое приста́нище души́ твоея́ ища́,/ до Афо́на дости́гл еси́,/ слеза́ми и те́плыми моли́твами ду́шу свою́ очи́стив,/ па́ки во оте́чество свое́ возврати́лся еси́,/ взыска́ти и спасти́ хотя́ лю́ди заблу́ждшия./ Ко и́стинному све́ту приве́д вся,/ к Бо́гу, ра́дуяся, взыва́л еси́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко ла́стовица от ю́га, Паи́сию преподо́бному долетевшу,/ с ве́лиею ра́достию прие́м его́ и любому́дренно с ним бесе́довал еси́./ Исто́рию славяноболгарскую от него́ прие́м,/ прописа́в ю и к прочита́нию наро́ду бо́лгарскому отда́л еси́ ю./ Те́мже и мы, язы́ком свои́м к Бо́гу ны́не пою́ще,/ тебе́ при́сно ублажа́ем. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Столпи́ незыблемии Це́ркве Бо́лгарския показа́стеся, о Паи́сие преподо́бне и Софро́ние свяще́нне:/ уче́ньми и писа́ньми ва́шими зе́млю Болгарскую просвети́сте/ и лю́ди вся ко и́стинней ве́ре наста́висте./ Сего́ ра́ди ве́сь славянский род, любо́вию вас чту́ще, велича́ет. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Иера́рше Софро́ние, ты воздви́гл еси́ уче́ньми твои́ми лю́ди,/ во тьме́ неве́дения и се́ни сме́ртней седя́щия,/ сы́ны све́та сотвори́в я, пу́ть спасе́ния показу́я им./ Сего́ ра́ди венца́ Небе́снаго сподо́бился еси́,/ не преста́й моля́ся о душа́х на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не терпя́ зре́ти му́чиму бы́ти бо́лгарскому наро́ду от нечести́вых ага́рян,/ писа́нием и словесы́ о́гненными противоста́л еси́ им, не убоя́вся лю́таго преще́ния./ Ра́ны мно́ги и гоне́ния ве́ры ра́ди претерпева́я до́блестно,/ к Бо́гу взыва́л еси́:/ спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя ору́жие на враги́ предлага́ем,/ ско́рби вся́кия лю́тых обстоя́ний отрева́ем/ и возмуще́ния ерети́ческаго, Ма́ти Бо́жия, избега́ем. 

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Излия́ся благода́ть Свята́го Ду́ха во устна́х твои́х, иера́рше Софро́ние,/ ре́ки медото́чных слове́с из тебе́ потеко́ша,/ се́рдца ве́рных напая́ющи и све́том Ева́нгелия ду́ши всех просвеща́ющи./ Обновле́нный род славянский дне́сь лику́ет,/ Бо́га сла́вяще, тебе́ велича́ет. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Да воспое́м дне́сь ра́достно церко́внаго свети́льника, столпа́ ве́ры незы́блемаго,/ Правосла́вия учи́теля, благоглаго́ливаго пропове́дника благоче́стия, иера́рха Софро́ния,/ прославляющего Бо́га всех, смиреному́дренно да просла́вим от чи́ста се́рдца. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Проро́ческими очи́ма прови́дев ско́рое избавле́ние от и́га ага́рянскаго,/ до́брыми словесы́ лю́ди в це́рквах поуча́л еси́./ О́тай же зе́млю Болгарскую обходя́, му́дрыя писа́ния лю́дем раздава́я,/ Бо́жиею му́дростию озаре́н был еси́./ Не забу́ди и ны́не нас на земли́,/ любо́вию и ве́рою тя песносло́вящих. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко го́лубь чи́стый, пожи́л еси́ посреде́ гре́шник,/ ле́сть же ду́шу твою́ не прельсти́./ Пра́ведно поживе́, и пра́вда Бо́жия изба́ви тя от сме́рти./ К ве́чному животу́ преше́л еси́,/ со А́нгели на Небеси́ лику́еши при́сно,/ моли́ изба́витися нам от ве́чных мук. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко па́стырь преизря́ден яви́лся еси́, И́стинному Па́стырю после́дуя,/ ста́до слове́сное на па́жити тучныя изве́л еси́, пи́щею духо́вною напита́в./ Не оста́ви и нас, чту́щих тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Притеце́м, ве́рнии, в це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ и, ве́рно моля́щеся, возопие́м Ей:/ поми́луй, Влады́чице, Твое́ достоя́ние/ и от враг изба́ви нас моли́твами Твои́ми. 

Кондак, глас 3

Архиере́ев похвала́ и страда́льцев украше́ние быв,/ святи́телю Софро́ние,/ доброде́тельми просла́вився,/ возсия́л еси́, я́ко со́лнце,/ нас просвеща́я и грехо́вную тьму́ неве́дения отгоня́я./ Но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Икос

Се возшуме́ша врази́ твои́,/ лю́ди лука́вноваша и воздвиго́ша главу́ свою́ на тя, святи́телю Софро́ние,/ но не убоя́лся еси́ и, благода́тию Бо́жиею укрепляемь, си́це вопия́л еси́:/ да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́,/ да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я./ Главу́ врага́ злоко́зненнаго сокруши́в моли́твами твои́ми,/ ста́до твое́ сохрани́л еси́ неврежде́нно./ Те́мже тя ве́сь бо́лгарский наро́д сла́вит, воспева́юще твоя́ труды́ и страда́ния,/ Богому́дре Софро́ние, мир испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное прещенне му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Обходя́щу всю зе́млю Болгарскую,/ лю́ди, спящия от сна долговечнаго и́га, воздви́гл еси́./ И нас ны́не воздви́гни, святи́телю Софро́ние, от сна грехо́внаго,/ я́ко да возвели́чим возвели́чившаго тя Христа́, Бо́га на́шего. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Духо́вная уче́ния возлюби́в и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний упражня́лся,/ ум Бо́гу просветившу ти, я́ко фи́никс, в до́му Госпо́дни, процве́л еси́,/ благопло́дия слове́с насажда́я бога́тно в сердца́х ве́рно пою́щих ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́тию Бо́жиею просвеща́ем,/ я́ко со́лнце на небеси́, возсия́л еси́,/ те́плыми луча́ми озаря́я зе́млю и лю́ди,/ доброде́тели в се́рдца люде́й насажда́я./ Сего́ ра́ди научи́л еси́ я пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Бо́жиим манове́нием дре́вле Моисе́й Изра́иля изведе́ от рабо́ты еги́петския,/ вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, Софро́ние, о́тче наш,/ изводя́ лю́ди своя́ от рабо́ты ага́рянския,/ изба́ви и нас от фарао́на мы́сленнаго./ Те́мже тя пое́м во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко безпло́дную смоко́вницу, ду́шу мою́ не посецы́, Спа́се,/ но обогати́ ю стократными плоды́ духо́вными гобзованием щедро́т Твои́х./ Обогати́вый святи́теля Твоего́ доброде́тельми, Го́споди,/ изба́ви и нас ве́чных мук моли́твами его́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Светороди́тельнице Де́во,/ души́ моея́ стра́сти отжени́/ и да́ждь ми чи́сто зре́ти, Влады́чице,/ спаси́тельную добро́ту Возсия́вшаго неизрече́нно из Твое́й пречи́стыя утро́бы/ во свет язы́ков, Всепе́тая. 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Архиере́ю Бо́жию тя бы́ти ве́дяще,/ к Ве́чному Архиере́ю Безкро́вныя же́ртвы о людски́х неве́дениих приноси́л еси́,/ нас от грехо́в искупи́вшему./ Те́мже тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тства земна́я в ничто́же вмени́в,/ Ева́нгелие еди́но сокро́вище некра́домо име́л еси́./ Нищ сый, нището́ю нас обогаща́я благода́тию обнищавшего нас ра́ди и зрак раба́ прии́мшаго,/ Того́ пое́м и превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Бегающу Иа́кову гне́ва бра́та своего́, в зе́млю чужду́ю оты́де,/ та́ко и ты, страда́льче Софро́ние, в зе́млю Влашскую удали́лся еси́,/ бе́гая гне́ва ага́рянскаго, пе́снь спаси́тельную поя́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко пришле́ц на земли́ чужде́й быв,/ Иеремиевым пла́чем пла́кался еси́ о ста́де твое́м, Софро́ние, о́тче наш./ Кни́ги Богодухнове́нныя написа́в им, благи́ми словесы́ уте́шил еси́ их,/ Бо́жие избавле́ние от долговеко́внаго и́га обещава́я им./ Те́мже и мы ны́не, изба́вленнии, пое́м:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Плод, Пречи́стая, чре́ва Твоего́,/ И́мже, земни́и вси, кля́твы изба́вихомся, Благослове́нная Всечи́стая,/ несказа́нное чу́до, неве́домое слы́шание, всех же ве́рных спасе́ние. 

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Бо́жиим милосе́рдием дре́вний Изра́иль от еги́петскаго зла избежа,/ ны́не и бо́лгарский наро́д Бо́жиим промышле́нием от и́га ага́рянскаго изба́влен бы́сть./ Те́мже и мы ра́достно зове́м:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Илиино́ю обдержи́м быв, святи́телю Софро́ние,/ не устраша́лся преще́ния, ра́ны и гоне́ния,/ дерзнове́нно врага́ безбо́жнаго изобличил еси́/ и, в темни́це затворя́ем, к Бо́гу взыва́л еси́:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Софрóние, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́сненно дне́сь да почти́м иера́рха Христо́ва Софро́ния,/ от земли́ Бо́лгарския возсия́вшаго/ и пу́ть спасе́ния нам озаря́я луча́ми све́тлыми доброде́телей./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же наш,/ сподо́би и нас чи́стым се́рдцем сла́вити Тя во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Житие́ свое́ многострада́льное сконча́в на земли́,/ к Небе́сному Престо́лу возше́л еси́, нося́ ве́тви благоде́лания./ Тле́нными нетле́нная до́бре приобре́тши,/ Ца́рство Небе́сное от Христа́ прия́л еси́./ Того́ моли́ сподо́битися нам жи́зни ве́чныя моли́твами твои́ми. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ся нам из Тебе́, Богороди́тельнице, Пра́вды све́тлое Со́лнце,/ просвеща́ющее вся́ческая заре́ю Божества́,/ вопло́щся Вы́шний, Его́же ны́не воспева́ем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Светилен

Све́тло дне́сь пра́зднуем святу́ю па́мять твою́, иера́рше Софро́ние,/ зря́щу ти ны́не на Небеси́ свет лица́ Бо́жия:/ моли́ о нас, пою́щих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся:/ моли́ся о нас ко из Тебе́ Ро́ждшемуся,/ невре́дны нас да́же до конца́ сохрани́ти,/ притека́ющих к покро́ву Твоему́.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer