Канон святому апостолу Андрею Первозванному


Апостол Андрей Первозванный

глас 1

Минея, 30 Ноября, Кано́н пе́рвый

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глу­би­ны́ новосоде́лавшая.

При­пев:

Смути́вшуюся мою́ ду́шу помышле́нии же и словесы́/ очи́сти все́льшеюся в тя, пропове́дниче Христо́в Андре́е, Боже́ственною благода́тию,/ я́ко да чи́сте исто­чу́ ти пе́ние досто́йное.

При­пев:

Честно́е, Предте́ча Христо́в, свои́х ученико́в верхо́внейшее,/ от непло́дове прозя́бший, из Де́вы ро́ждшемуся Хри­сту́ препросла́вленному,/ Андре́я, ра́дуяся, приведе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Жела́нием и любо́вию неукло́нною доброде́тели степе́ней наче́н/ и восхожде́нию при́сно поуча́яся,/ от немощны́я си́лы к верхо́внейшей, Андре́е, си́ле дости́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче;/ ра́дуйся, ле́ствице и две́ре Небе́сная;/ ра́дуйся, све́щниче, и ста́мно злата́я, и горо́ несеко́мая,/ Я́же Жизнода́вца Хри­ста́ ми́ру Ро́ждшая.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не Ве́дый челове́ческаго суще­ства́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высо­ты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Тво­ея́, Человеколю́бче.

При­пев:

Прите́кл еси́, жа́ждею не зван, Андре́е,/ но самово́льне жи́зни ко исто́чнику, я́коже еле́нь,/ и всем, сего́ обре́т, пропове́дал еси,/ и, пив, напои́л еси́ нетле́ния вода́ми иста́явшия жа́ждею концы́.

При­пев:

Уве́дев есте́ственныя зако́ны, Андре́е досточу́дне,/ и о́бщника сро́дника прия́л еси́, вопия́:/ обрето́хом желае́маго и путесотвори́вшаго пло́ти рожде́ние,/ сказа́л еси́ ра́зум духо́вный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мре́жею сло́ва из глу­би­ны́ пре́лести улови́л еси́ слове́сныя ры́бы, апо́столе,/ и трапе́зе Христо́вей снедь чи́стую прине́сл еси́,/ просвеще́нныя благода́тию Я́вльшагося в подо́бии пло́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Бо́га заче́нши во утро́бе, Де́во, Ду́хом всесвяты́м,/ пре­бы­ла́ еси́ неопа́льна,/ поне́же Тя купи­на́, законополо́жнику Моисе́ю пали́му,/ несожже́нна я́ве пред­воз­ве­сти́, огнь прии́мшую нестерпи́мый.

Седален, глас 1

Я́ко Боже́ственнаго уче­ни­ка́ и первозва́ннаго всех Христо́вых ученико́в/ похваля́ем тя любо́вию, Андре́е апо́столе, и ве́рно вопие́м ти:/ изба́ви па́ству твою́, е́йже от Бога́ вве́рился еси́,/ вся́кия ско́рби, и нужд, и собла́знов, и вся́каго озлобле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ру́ки Твоя́, Честна́я, святы́я, ны́не просте́рши уми́льне,/ по́мощь нам от Свята́го пода́ждь/ и даждь безбе́дно жизнь соверши́ти сла́вящим Твое́ пресвято́е Рождество́/ и Тя, Влады́чице, напису́ющим, Отрокови́це, наде́жду и хвалу́.

Песнь 4

Ирмос: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву/ провозглаша́ше свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

При­пев:

Боже́ственная, истреби́тельная го́ршаго вседе́тельнаго и светоза́рнаго Ду́ха си́ла,/ в тя, Андре́е, все́льшися Боголе́пне,/ о́гненнаго язы́ка во о́бразе, неизрече́нных пока­за́ тя пропове́дника.

При­пев:

Не ору́жия ко мще́нию взя́ше плотска́я/ и к низверже́нию кре́пких тверды́нь вра́жиих, Андре́й всечестны́й,/ но, Христо́м огради́вся, при­не­се́, плени́в, язы́ки в послуша́ние.

При­пев:

Го́ру тя, ка́плющую разу́мное весе́лие,/ преесте́ственный Бог, осуществи́выйся е́же о нас, Андре́е, яви́,/ го́ры го́рькия де́монскаго возноше́ния потребля́ющую си́лою Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любо́вию соверша́ющия твою́ па́мять в пе́снех,/ от оби́льна да́ра Учи́теля тво­е­го́, Хри­ста́, Андре́е пребога́те,/ духо́внаго весе́лия вода́ми исполня́я не преста́й моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пое́м ве́лие и стра́шное Твое́ таи́нство,/ преми́рных бо утаи́вся чинонача́лий,/ на Тя при́сно Сый сни́де, я́ко дождь на руно́, Всепе́тая,/ на спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Тво­е­го́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ серд­ца́ про­све­ти́ све́том Тво­е­го́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

При­пев:

Восприя́л еси́, Его́же вожделе́л еси́, Андре́е апо́столе,/ в нетле́нных с Ним обита́в селе́ниих,/ трудо́в твои́х сно­пы́ пожа́в досто́йно,/ те́мже тя пе́сньми сла́вим.

При­пев:

Возлюби́л еси́ Влады́ку/ и Того́ во след бы́стро поте́кл еси́, стопа́ми Его́ к жи́зни наставля́емь/ и страсте́й Того́ нелжи́во, прече́стне Андре́е, да́же до сме́рти подража́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Напря́г тя, я́ко стре­лу́ си́льну, блаже́нне, испу­сти́ в весь мир Госпо́дь,/ ураня́я де́моны и злоче́стием уя́звленныя челове́ки врачу́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Веселя́тся Небе́сныя си́лы, зря́ще Тя,/ ра́дуются с ни́ми и челове́ческая собра́ния,/ Рождество́м бо Твои́м соедини́шася, Де́во Богоро́дице, Тя досто́йно сла́вяще.

Песнь 6

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́я,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спа­си́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

При­пев:

Мо́ре жите́йское препла́вая в ладии́ теле́сней,/ вся́ческая пра́вящаго, Хри­ста́, обре́л еси́ ко́рмчия, всеблаже́нне,/ и к Нему́, ра́дуяся, приста́л еси́, Андре́е всече́стне.

При­пев:

Ду́хи сло́вом прогоня́ются,/ неду́зи бе́гают, душе́вных же страсте́й мно́жество дале́че от неду́жных отгоня́ются/ да́нною тебе́ от Бо́га, Андре́е, благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко вол­на́ ти́хая, кро́тким ду́хом дви́жимь, блаже́нне,/ изсуши́л еси́ моря́ лука́вая многобо́жия Боже́ственными струя́ми/ и ре́ки Богозна́ния всем источи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая, ро́да на́шего пра́отцы,/ Еде́м восприе́мше Тобо́ю, его́же преступле́нием погуби́ша,/ Ты бо Чи́стая и пре́жде Рож­де­ства́ и по Рож­де­стве́ еси́.

Кондак, глас 2

Му́жества тезоимени́таго Богоглаго́льника/ и Це́ркве возсле́дователя верхо́внаго,/ Петро́ва сро́дника восхва́лим,/ зане́ я́коже дре́вле сему́ и ны́не нам воззва́:/ прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

Икос

Дре́вле у́бо Дави́д востяга́ет гре́шнаго, я́ко мене́,/ пове́дати Бо́жия благосло́вне оправда́ния,/ оба́че к ве́ре учи́т па́ки/ и слеза́ми мно́жайшими изглаго́льствует:/ днесь бо глас Его́ а́ще услы́шите,/ серде́ц не ожесточи́те, я́ко не́когда Изра́иль преогорчи́./ Наво́дит же про́чее во псалме́:/ Го́сподеви вся земля́246 воспо́йте,/ прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

Песнь 7

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спа­се́ три Превозноси́мый,/ мир обно­ви́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

При­пев:

Нелжи́во я́вственно испо́лнися обеща́ние Твое́, Христе́,/ бу́ри бо учени́к Твой Боже́ственнейший,/ сло́вом запреща́я, на кро́ткую тиши­ну́ преложи́,/ хва́льный отце́в Боже и препросла́вленный.

При­пев:

На у́мную Сио́на, апо́столе, взы́ти го́ру повеле́н,/ спасе́ния же прии́м ча́шу,/ ра́дуяся, подае́ши, пре­хо­дя́ сме́ртию к Боже́ственней жи́зни,/ хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

При­пев:

Тя слове́сную реку́ пока­за́ Боже́ственная вода́ жи́зни,/ преле́стныя ре́ки пото́ки изсуша́ющую, блаже́нне, пропове́дания/ и вопию́щия напая́ющую:/ хва́льный отце́в Бо́же и препросла́вленный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты земноро́ден сый, апо́столе, преесте́ственно чудоде́йствуеши,/ любо́вию бо сраствори́вся, Тому́ после́довал еси́, возлюби́вшему тя Христу́,/ хва́льный, воспе́вая, Бог и препросла́вленный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Тя Иа́ков, Богоро́дице, ле́ствицу проро́чески разуме́,/ Тобо́ю бо на зем­ли́ Превыша́емый яви́ся челове́ком и пожи­ве́, я́коже благоволи́:/ хва́льный отце́в Бог и препросла́вленный.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев:

Светоно́сная и веселотво́рная луча́ врачева́ний, Андре́е, Христо́в апо́столе,/ осиява́ет нас Боже́ственная па́мять твоя́, вопию́щих:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев:

Челове́ческое есте­ство́ получи́в, того́ превозше́л еси́ зако́ны,/ и ко А́нгельстей преше́л еси́ ски́нии, Андре́е апо́столе, и зове́ши:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев:

Е́же с высо­ты́ Ду́ха Бо́жия дохнове́ние тя пре́жде о́гненно просвети́,/ ри́тора, Богоглаго́ливе, показу́ет те́пла, вопию́ща, апо́столе, Хри­сту́ твоему́:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Светолу́чен, я́коже мо́лния, во свет язы́ков изше́л еси́,/ тьму неве́дения отго­ня́, и ве́рныя просвеща́я, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ра́дуйся, престо́ле сла́вы Бо́жия, ра́дуйся, ве́рных стено́,/ Е́юже Свет су́щим во тьме воз­сия́, – Христо́с, Тебе́ блажа́щим и вопию́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: О́браз чи́стаго рож­де­ства́ Твоего́/ огнепали́мая купи­на́ пока­за́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

При­пев:

Я́ко учени́к всеизя́щнейший,/ на Кре­сте́ хоте́нием распе́ншемуся Влады́це тво­е­му́ да́же до сме́рти после́дуя,/ возше́л еси́, ра́дуяся, на высо­ту́ креста́,/ идя́й ше́ствием на Небе­са́, блаже́нне апо́столе.

При­пев:

Дверь Еде́ма тебе́ отве́рзеся, и предложи́ся ле́ствица небе́сная,/ и прия́ша тя небе́сныя оби́тели,/ и предста́л еси́, ра́дуяся, апо́столе, Хри­сту́ Жизнода́вцу/ о ми́ре моли́твенник изя́щнейший.

При­пев:

Ра́вными просла́вился еси́ страда́ньми Учи́теля тво­е­го́, блаже́нне Андре́е всему́дре,/ кресто́м бо Боже́ственный коне́ц прия́л еси́ и прича́стием Бог был еси́./ Те́мже тя мо́лим о нас при́сно моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуяся, дво́ице всеизря́днейшая, на Небесе́х насле́довавши ны́не гражда́нство,/ назира́ете же венце́в произволе́ние,/ тех побежда́ющи си́лу, и Боже́ственных дарова́ний просвеща́ете светлостьми́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Из ко́рене Дави́дова про­зяб­ла́ еси́ проро́ческаго, Де́ва, и Богооте́ческаго,/ но и Дави́да я́ко и́стинно Ты просла́вила еси́,/ я́ко ро́ждшая проро́чествуемаго Го́спода сла́вы,/ Его́же пою́ще, досто́йне велича́ем.

Светилен

Сло́во Пребезнача́льное обре́т тя, всеблаже́нне,/ первозва́нна пока­за́ всех апо́столов, Андре́е приснопа́мятне,/ и, Сего́ стопа́м возсле́дуя, показа́лся еси́ путево́ждь заблу́ждших,/ к Небе́сному сия́ воз­во­дя́ Боже́ственному ше́ствию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Бо́га, Его́же роди­ла́ еси́, Де́во всенепоро́чная,/ моли́ о всех, благоче́стно Тя чту́щих, с первозва́нным Андре́ем/ улучи́ти Боже́ственнаго осия́ния Тво­е­го́ Сы́на/ и стоя́ния избра́нных и святы́х, и́бо мо́жеши, я́ко хо́щеши.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки