Канон святому апостолу Иуде, брату Господню


Апостол Иуда Иаковлев (Леввей, Фаддей), брат Господень

глас 5

Минея, 19 Июня, Канон апостола

Глас 5

Песнь 1

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою/ Христо́с истря­се́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную пе́снь пою́ща.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Таи́нниче Небе́сных, Иу́до всему́дре,/ уче­ни­че́ Спа́сов и о́бщниче и́стинный жи́зни,/ язы́к мой подви́гни и сло́во упра́ви на пе́ние твое́, всеблаже́нне.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Влеки́й Спа́сов яре́м, апо́столе,/ и браз­ду́ секи́й, и обновля́я благода́тию, се́мя се́ял еси́/ и мног плод прине́сл еси́ призва́вшему, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сло́ва вопло́щшагося обре́т Учи́теля/ и Сего́, Богови́дче, луча́ми просвеща́емь,/ был еси́ свет вторы́й,/ пе́рваго сия́ньми сообразу́яся, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ве́ра да пове́дуется то́кмо, а не сказа́ние,/ е́же па́че ума́ чуде́с, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ Непостижи́маго Бо́га Сло́ва роди­ла́ еси́, оболче́на в челове́чество.

Песнь 3

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Хри­сте́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утвер­ди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Взя́тся учени́к Христо́вых благоле́пие превы́ше вся́каго вели́чества:/ си́и бо бы́ша Ему́ дру́зи же и сво́йственнии, и сро́дницы,/ и сосне́дницы, и та́ин сказа́тели.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Иу́до, бра́тия твоя́ тя похваля́ют, бра́та я́вльшася/ и непщу́ема я́вльшагося пло́тию Сло́ва Преве́чнаго, от Присносу́щнаго возсия́вшаго,/ от нерожде́на Роди́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Умертви́в на зем­ли́ твоя́ у́ды, пожи́л еси́ с жи́знию всех Хри­ста́, пребога́те,/ и живоно́сныя жи́зни всей вселе́нней провозве́стник ты был еси́,/ глаго́лы живо́тныя пропове́дая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Се Ты па́че всех, Чи́стая, ублажи́лася еси́,/ пре­воз­ш­ла́ еси́ всех свя́тостию,/ всех превознесла́ся еси́/ и всех яви́лася вы́шши Небе́сных сил, Ма́ти Бо́жия бы́вши.

Седален, глас 2

Улови́в язы́ки апо́стол сла́вный/ и научи́в кон­цы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Хри­сте́ Бо́же,/ того́ ра́ди утвер­ди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным низ­посли́ благослове́ние Твое́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Боже́ственнаго есте­ства́ о́бщницы бы́хом Тобо́ю, Богоро́дице Присноде́во:/ Бо́га бо нам воплоще́нна роди­ла́ еси́./ Те́мже Тя по до́лгу вси благоче́стно велича́ем.

Песнь 4

Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/ Авваку́м, Хри­сте́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спа­сти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кий Спа́сов апо́стол явле́ния Ду́ха сподо́блен/ и возлю́блен бы́сть, зре́ния Его́ зарю́ и добро́ту ви́дев.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ти сый испо́лнен и даро́в, от Бо́га пода́нных, апо́столе,/ на спаси́тельное приста́нище тя песносло́вящия наставля́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Си́лою непобеди́мою Ду́ха Пресвята́го огражда́емь, служи́телю неизрече́нных,/ лука́вствия отгоня́еши ду́хи сло́вом благода́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Несказа́нно заче́нши, Всенепоро́чная, Твор­ца́ Тво­е­го́ и Бо́га,/ моли́ спа­сти́ ны от бед/ и душе́вное спасе́ние пода́ти пою́щим Тя, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмос: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ про­све­ти́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко еди́н Благоутро́бен.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Зако́на оста́вль се́ни, и́стины о́браз све́тло пропове́дал еси́,/ са́мую и́стину стяжа́в наста́вника.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ва повеле́ние исполня́я, апо́столе, язы́ки вся, уче́нии твои́ми науча́я, обте́кл еси́,/ и сих кре­стя́ Тро́ическим призыва́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

До́ждь небе́сный, я́ко роса́ свы́ше, Боже́ственное веща́ние твое́, Богопропове́дниче,/ мглу разо­ри́ многобо́жия еди́наго Бо́га пропове́данием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Умерт­ви́ стра́сти моя́, Богороди́тельнице,/ и ду́шу мою́, умерщвле́нную грехо́вными сластьми́, возста́ви,/ Ма́ти и́стиннаго Воскресе́ния.

Песнь 6

Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Хри­сте́, страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли воз­ве­ди́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Виде́ния уче́нием, жития́ дея́ньми све́тло, Христо́в апо́столе, сия́я,/ су́щия во глу­бине́ неве́дения просвети́л еси́.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Посыла́еши всем челове́ком све́тлое и уче́ния Ду́ха испо́лнено посла́ние,/ священноявле́нне пречу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богови́дец веща́ет Небе́сная,/ я́коже слове́сную не́кую Бо́жию сла́ву пове́дая/ нас ра́ди пло́тию Я́вльшагося и чудесы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пресвята́я Влады́чице Богома́ти,/ изба́ви мя тли и страсте́й смуще́ние утоли́,/ исто́чник безстра́стия ро́ждшая.

Кондак, глас 2

Тве́рдым умо́м избра́н учени́к ты яви́лся еси́/ и столп необори́м Це́ркве Христо́вы,/ язы́ком пропове́дал еси́ сло́во Христо́во,/ ве́ровати глаго́ля во Еди́но Божество́;/ от Него́же просла́вився, прия́л еси́ дар исцеле́ний,/ цели́ти неду́ги притека́ющих к тебе́,/ апо́столе Иу́до всехва́льне.

Икос

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника и держа́внаго и́стины побо́рника досто́йно восхва́лим,/ я́ко подо́бника Хри­сту́ и свиде́теля:/ стра́сти бо Его́ на те́ле му́жески прия́т,/ я́ко учени́к Сло­ве­се́ и апо́стол, Иу́до всехва́льный.

Песнь 7

Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень уга­си́, о́троки ороси́,/ согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Богови́дна ссу́щием Боже­ства́ бы́вша,/ вси Иу́ду воспое́м, согла́сно пою́ще:/ Бо́же, благослове́н еси́.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Духодви́жимый и Богодухнове́нный язы́к твой мир обра­ти́ Христо́вым пропове́данием,/ Ему́же вси пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дае́т тебе́ Небе́сное насле́дие Госпо́дь и престо́л пресве́тел,/ на не́мже почива́я, боже́ственне пое́ши:/ Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Усты́ и ра́зумом Тя Богоро́дицу Влады́чицу пропове́дуем, веселя́щеся:/ Бо́га бо роди­ла́ еси́, Ему́же вси пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тство язы́к и царе́й по́честь,/ благозва́ние восприя́л еси́, вопия́, апо́столе:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Всю зарю́ Уте́шителеву, блаже́нне, прия́л еси́ соше́дшую, зовы́й, сла́вне:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́щи тле́нныя возненави́дев, Небе́сных сла́ву производи́л еси́,/ пребыва́ющую ве́дый, апо́столе, те́мже вопия́л еси́:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Прииди́те, добро́ту Иа́ковлю воспои́м,/ Мари́ю Пречи́стую, согла́сно пою́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, лику́й:/ Де́ва име́ во чре́ве/ и ро́ди Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

При­пев: Святы́й апо́столе Иýдо, моли́ Бо́га о нас.

Облиста́вся, сла́вне, светоли́тий Ду́ха заре́ю,/ чуде́с блиста́ния па́че есте­ства́ всем испуща́еши, я́ко учени́к Емману́илев,/ Его́же велича́юще, тя, Богови́дче, ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со А́нгельскими чи́нми предстоя́ще, богови́днии самови́дцы/ и зри́тели Единоро́днаго, пло́тию обнища́вшаго нас ра́ди,/ Сего́ приле́жно ны́не моли́те спа­сти́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Я́ко ро́ждши, Пречи́стая, тва́ри Соде́теля, по все­му́ Роди́теля но́сиши нача́ло,/ несравни́тельно име́я превзя́тие и превознесе́нно./ Те́мже Рож­де­ству́ Тво­е­му́ покланя́ющеся, Тя прославля́ем.

Светилен

Тече́ние кра́сных твои́х ног, Иу́до апо́столе, возврати́в к ше́ствию Небе́сному,/ возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго./ Сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Стра́шнаго испыта́ния воспомина́ю час,/ мно́жество злых дел мои́х ужаса́ет и устраша́ет мя,/ но уще́дри, Пречи́стая, те́плою Твое́ю моли́твою и да́ждь ми спасе́ние:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки