Канон святому апостолу Матфию


Апостол Матфий

Минея, 9 Августа, Кано́н свята́го апосто́ла

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ скво­зе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Пе́сньми твое́ светоно́сное пою́щу, Матфи́е, ны́не торжество,/ с Небе­се́ ми зарю́ спасе́ния да́ти моли́ся.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Ве́лие со́лнце яви́лся еси́ Све́та Вели́каго, досточу́дне,/ с на́ми бо бы́вшу, бесе́довал еси́, нехода́тайственне, апосто́ле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зако́ном Влады́ки, блаже́нне, повину́йся,/ мре́жею уловля́еши тво­е­го́ язы́ка из глуби́ны́ неве́дения концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Все­го́ мя Спа́сает Сло́во Пребоже́ственное бла́гостию,/ восхоте́в из утро́бы Твое́я воплоти́тися,/ Чи́стая Ма́ти Де́во.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных/ и пое́т Тя дух мой.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Возмо́гл еси́, укрепля́емь живонача́льным, му́дре, манове́нием,/ кре́пкаго коры́сти восхи́тити и порабо́тити благода́тнию.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Любя́ Учи́теля,/ слу­жа́ того́ манове́нием вседе́йственным,/ от пре́лести спаса́еши челове́ки, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тя двоенадеся́тному чис­лу́ ученико́в ли́ка свята́го,/ вседе́йственный Дух исполня́юща, Богоглаго́ливе, избира́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Име́я Тя по́мощь,/ злых враго́в стремле́ния, Чи́стая, не ужаса́юся,/ име́я Тя Предста́тельницу, тех побежда́ю полки́.

Седален, глас 2

Улови́в язы́ки, апосто́л сла́вный,/ научи́ кон­цы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Хри­сте́ Бо́же./ того́ ра́ди утвер­ди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным низ­посли́ благослове́ние твое́,/ Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Тво­е­го́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих твое́ Бо́жество́.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Еди́но есте­ство́ Божества́,/ еди́но Ца́рство и госпо́дство возвеща́я, преблаже́нне,/ язы́ков ста­да́ улови́л еси́.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Наве­де́ тя Госпо́дь на мо́ре жития́, прему́дре,/ я́коже коня́, смуща́юща многобо́жия го́рькия во́ды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сло́вом Боже́ственным обнови́л еси́ олядене́вшая серд­ца́, сла́вне,/ все́яв благоче́стие, исти́ны позна́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Де́вства сосу́де и невмести́маго есте­ства́ селе́ние,/ ду́шу мою́ просвети́,/ омраче́нную мно́гими страстъми́.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Тво­е­го́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обра­ти́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Я́ко многопло́дну ло́зу, и́стинный тя про­ст­ре́ виногра́д,/ де́лающа грозд, пролива́юща вино́ спаси́тельное,/ его́же пи́вше, блаже́нне, одержи́мии неразу́мием,/ пре́лести пия́нство отверго́ша.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я лик блаже́нный,/ из него́же преда́тель себе́ отве́рг,/ приобре́те го́рькое удавле́ние, на Хри­ста́ воздви́г пя́ту,/ тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Соль Боже́ственна, вве́рглся еси́, блаже́нне, в мир, Матфи́е апосто́ле,/ гной пре́лести очища́я сла́дкими уче́нии,/ отго­ня́ боле́зни и отъе́мля я́звы душ и теле́с, прехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Безо́бразных риз и дре́вняго совлече́ся умерщвле́ния Ада́м, Де́во,/ пречи́стым Твои́м рождество́м, Богоневе́сто/ и во оде́жду свя́ту и и́стинну облече́ся,/ ника́коже оскверне́ну страстьми́.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глу­би­ны́ зол воз­ве­ди́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Бог был еси́ положе́н, едине́нием Боже́ственным обожа́емь,/ и, перводе́лательны от Бо́га лучи́ прии́м, ве́рныя просвети́л еси́/ и зе́млю от мглы и́дольския очи́стил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Се Тебе́ вмеща́ется, учени́ку, вся́ко прорече́ние свяще́нных проро́к:/ самови́дец бо быв, Его́же дре́вле провозвести́ша,/ служи́телю Матфи́е, подо́бник же и апосто́л.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Свяще́ние у́мное и неприкоснове́нно очисти́лище,/ све́щник злат и трапе́зу одушевле́ну,/ Хлеб носи́вшую живо­та́, Де́во, ве́рнии, Тя и́менуем.

Кондак, глас 4

Светоза́рное, я́ко со́лнце, во весь мир изше́дшее веща́ние твое́/ просвеща́ет язы́ческую Це́рковь благода́тию,/ чудоно́сче Матфи́е апо́столе.

Икос

Струю́ сло́ва пода́ждь ми, Го́споди, водно́е есте­ство́ соде́явый,/ и се́рдце мое́ укре­пи́, Благоутро́бне,/ и́же зе́млю утверди́вый сло́вом Твои́м,/ и про­све­ти́ мое́ помышле́ние, све́том, я́ко ри́зою, одева́яйся,/ да глаго́лю и пою́ подо́бная:/ досто́йно поче­сти́, Многоми́лостиве, Тво­е­го́ Матфи́я апосто́ла.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Ток изсуши́л еси́ пре́лести наводне́нием тво­ея́ Боже́ственныя му́дрости/ и пото́ком пи́щи напои́л еси́ ве́рою вопию́щия, сла́вне:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Си́лою Бо́га Всеси́льнаго изнемого́ша вра́жия кова́рства/ пред лице́м тво­е­го́, апосто́ле, ше́ствия/ и сокруши́шася го́ры же и хо́лми безбо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Се, Ю́же рече́ Де́ву Ду́хом вели́кий Иса́ия,/ во чре́ве Бо́га зача́т и ражда́ет, Ему́же пое́м:/ Го́споди Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Твор­цу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Уста́ Бо́жия быв, из горта́ни восхити́л еси́ человекоуби́йцы,/ и́хже лю́те пожре́ и снедь соде́ла свое́й зло­бе, му́дре,/ и ба́нею паки­бы­тия́ сих приве́л еси́ Го́сподеви, пою́щия непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Пре́лести меча́, зло́бы ору́жия, ору́жие быв Бо́жия Сло́ва, сла́вне,/ до кон­ца́ истни́л еси́ и́дольския тре́бы,/ стол­пы́ же и хра́мы Боже́ственною си́лою низложи́л еси́,/ хра́мы же Тро́ицы соде́лал еси́, вопию́щия:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Слове́сное яви́ся не́бо, пове́дуя Единоро́днаго сла́ву Бо́жию неизглаго́ланную,/ Матфи́й всему́дрый, мо́лния благода́ти, лове́ц заблу́ждших,/ све́щник Боже́ственнаго светозаре́ния, неизрече́нных таи́нник,/ того́ с весе́лием воспое́м согла́сно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Па́че есте­ства́ зача́ла еси́,/ па́че сло́ва роди́ла еси́ Соде́теля челове́ческаго естества́,/ быв­ша Челове́ка, Отцу́ неразлу́чна, Влады́чице Чи́стая./ Его́же пое́т вся тварь:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Дру́га тя рече́ Спас, того́ служа́ща повеле́нием, блаже́нне апосто́ле,/ и насле́дника Ца́рствия Сво­е­го́, в бу́дущий стра́шный день соседа́теля,/ Матфи́е прему́дре, двоенадеся́тых учени́к исполне́ние.

При­пев: Святы́й апóсто­ле Матфи́е, моли́ Бога о нáс.

Ве́трилом, блаже́нне, Кре­ста́ преше́д волну́ющееся мо́ре жития́,/ дости́гл еси́ ко приста́нищу поко́я и кра́йнему́ жела́нию/ и, ра́дуяся, ны́не предстои́ши со апосто́льским ли́ком,/ моля́ о нас Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́щник вои́стинну златоза́рен,/ свети́ло Ду́ха сия́ющее, яви́ся язы́к твой,/ попаля́ющ иноплеме́нная уче́ния, погаша́ющ огнь, му́дре, чужди́й,/ свет облиста́ющ во тьме неразу́мия спя́щим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Уста́вила еси́ еди́на в жена́х кля́тву первозда́нных, Богоневе́сто,/ Неопи́саннаго пло́тию ро́ждши опису́ема,/ обнови́ла еси́ преде́лы есте­ства́, Нескве́рная,/ разстоя́щая пе́рвее пресла́вным хода́тайством Твои́м соеди́нила еси́.

Светилен

Тече́ние кра́сных твои́х ног, Матфи́е апосто́ле,/ возврати́в к ше́ствию Небе́сному, возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго./ сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цветовая схема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки