Канон святым апостолам


a3uwvhrblqy - Канон святым апостолам

Канон апостолам, глас 4. Творение Феофаново.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

При­пев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственнии Уте́шителя орга́ни, возглаша́ющии Сего́ Боже́ственными все­гда́ дохнове́ньми, воспе́ша песнь нам, я́ко вои́стинну спаси́тельную, благосла́внии Христо́вы апо́столи.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

На одре́ ле́ности слежа́ща и в сме́рти грехо́вней неду́гом душе́вным лю́те иста́ема, посеще́ния мя, сла́внии Христо́вы самови́дцы, сподо́бите.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И́же сло́вом безслове́сие разреши́вше язы́ков, апо́столи, от безслове́сных дея́ний лю́те омраче́нное се́рдце мое́, Уте́шителя благода́тию просвети́те, апо́столи.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Де́ва по рож­де­стве́ нетле́нна пре­бы­ла́ еси́, нас ра́ди я́вльшагося на зем­ли́, па́че сло́ва ро́ждшая: Его́же приле́жно моли́, просвети́ти ду́ши на́ша.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Хри­сте́, зову́щи: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Град Твой, Бо́же, слове́сных рек Твои́х тече́ния учени́к, Влады́ко, свяще́нно возвеселя́ют.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Гра́ждане Небе́снии, сослуже́бницы мы́сленным чино́м, всесла́внии апо́столи, вся́кия нас ско́рби изба́вите.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Утверди́вый, Хри­сте́, слове́сная Твоя́ небе­са́, утвер­ди́ мя тех моли́твами на ка́мени Твои́х хоте́ний, я́ко благоутро́бен.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Я́ко Ма́ти Тя мо́лит с ли́ком учени́к, Го́споди, я́же Тебе́ чи́сто Роди́вшая: да́руй нам ми́лости Твоя́.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кре­сте́, Со́лнце пра́ведное, ста в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Наве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твоя́ избра́нныя, Человеколю́бче, злове́рия во́ды возмуща́ющия и всем ра́зум Твой и́стинный возвеща́ющия.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Зве́зды просвети́вше благоче́стием мы́сленную твердь церко́вную, сла́внии апо́столи, от но́щи неве́дения и прегре́шений изба́вите мя.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Явль­ше­ся я́коже стре́лы изощре́ни, апо́столи, вра́жия разжже́нныя стре́лы, зло́бы моея́ ны́не угаси́те, и помышле́ние мое́ утверди́те.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Ду́шу мою́, огорче́нную я́дом, сопроти́внаго угрызе́нием, де́йственным врачева́нием исце­ли́, моли́твами, Хри­сте́, Ро́ждшия Тя и свяще́нных апо́стол Твои́х.

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди мой, свет в мир прише́л еси́, свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Лозы́ живо́тныя процвета́юща гро́здие, напои́ша всех вино́м мы́сленнаго весе́лия, сла́внии апо́столи.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ко све́ту за́поведей Бо́жиих наста́вите, апо́столи, и́же во тме душе́внаго уны́ния безу́мно пребыва́ющия.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Изба́вите нас душе́вных прегреше́ний, и Суда́ бу́дущаго, и тли, и бед, апо́столи блаже́ннии.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Спа­си́ мя, Бо́же, я́ко человеколю́бец, спа­си́ мя мольба́ми неизрече́нно Тебе́ Роди́вшия, и всех Боже́ственных апо́стол Твои́х.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ребр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Па́стыря до́браго богоизбра́нная овча́та, разсе́янная по ми́ру, волко́в вся́ко зве́рство во о́вчую кро́тость ве́рою преложи́ша.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственнаго рая́ дре­ве­са́ добропло́дная, преокая́нныя души́ моея́ всенепло́дство во благопло́дие доброде́тельнаго нра́ва преведи́те, апо́столи.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Уя́звен бых сласте́й ору́жием и умро́х: и́же от Хри­ста́ прие́мши, сла́внии, благода́ть воскреша́ти ме́ртвыя, умерщвле́нную окая́нную мою́ ду́шу оживи́те.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Уто­ли́ души́ моея́ свире́пую бу́рю, Бо́же всех ще́дрый, мольба́ми ро́ждшия Тя Богоро́дицы, апо́стол же и му́ченик Твои́х.

Кондак, глас 2‑й

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели, верх учени́к Твои́х, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не све́дый серде́чная.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Тво­ея́, Го́споди.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Кре́постию всесвяты́я про́поведи, неле́стнии апо́столи Христо́вы, пре́лести зи́му разруши́сте и просвети́сте богоразу́мием ве́рных мудрова́ние.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ми́ро благоуха́нное источа́юще все­гда́, Боже́ственнии уче­ни­цы́, ми́ра у́мнаго благово́ния притека́ющих к вам испо́лните и злосмра́дныя стра́сти отжени́те.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Растле́вшаго мя плотски́ми безме́стии, Сло́ва нетле́ннаго сла́внии уче­ни­цы́, спаси́те мя пою́ща: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Тво­ея́, Го́споди.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Лик а́нгельский, лик му́ченик и апо́стол Твои́х, Сло́ве, мо́лят все­гда́ мно́гое благоутро́бие Твое́, Человеколю́бче: всех уще́дри Богоро́дицею, я́ко благоутро́бен.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, львов зия́ния в ро́ве затче́: о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Уста́ огнедохнове́нная Христо́ва, и́же бездве́рная уста́ загради́вше и спаси́тельное пропове́дание повсю́ду разсе́явше, от уст во́лка мы́сленнаго изба́висте вопию́щия: вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Воструби́те о́крест моея́ умерщвле́нныя души́, благогла́сныя тру́бы Христо́вы, апо́столи сла́внии, и от гро́ба отча́яния и уны́ния лю́таго сию́ воздви́гните, во е́же пе́ти: вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Мене́, зако́ны Твоя́, Хри­сте́, попра́вшаго ума́ развраще́нием, мене́, Влады́ко, блу́днаго, во глу­би­ну́ попо́лзшася и обы́чаю лука́вому при́сно рабо́тающа, не пре́зри ученико́в Твои́х мольба́ми.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мари́е, Гос­по­же́ вся́ческих, облада́ема мя от зми́я и согреша́юща все­гда́, сво­бо­ди́ моли́твами Твои́ми, и порабо́ти Хри­сту́, в житии́ чи́сте воспева́ти: вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся есте­ства́. Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ка́мение избра́нное положе́ннаго во гла­ву́ у́гла ка́мене, созда́сте всех ве́рных серд­ца́, ка́менем ве́ры вра́жия созда́ния, апо́столи, разве́ргше.

Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Реши́ти и вяза́ти от Хри­ста́ прие́мше власть, разреши́те зол мои́х соу́з, и к люб­ви́ Бо́жией привяжи́те, и Ца́рствия прича́стника Боже́ственнаго соде́лайте, апо́столи.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Боже́ственнии Влады́ки о́блацы, изсо́хшее мое́ се́рдце вся́ким лука́вым дея́нием, Боже́ственными ту́чами ны́не напо́йте и плодоно́сно покажи́те, апо́столи богоблаже́ннии.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Со святы́ми А́нгелы, с Боже́ственными апо́столы, со сла́вными му́ченики, Тво­е­го́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая, от бед изба́вити ду́ши на́ша.

Молитва

Влады́ко Го́споди, Твой есть день и Твоя́ есть нощь, Тебе́ вся тварь рабо́тает, и вся́кое дыха́ние сла́вит Тя. Аз же, окая́нный, все житие́ мое́ сконча́в блу́дно, стра́хом одержи́м есмь, я́ко помяну́х дни пе́рвыя, и до ны́не, в ня́же вся нечу́вственная сотвори́х зла́я. И того́ ра́́ди не и́мам к Тебе́ дерзнове́ния, я́ко беззако́ния моя́ вели­ка́, и безме́рни гре­си́ мои́, вра­зи́ же все­гда́ стужа́ют ми. Но, Го́споди мой, Го́споди, отве́рзый устне́ немо­му, и моя́ уста́ отве́рзи, да глаго́лю в моли́тве уго́дная Тебе́, се бо душа́ моя я́ко зем­ля́ безво́дная оста́, и не мо́жет приноси́ти от себе́ пло­да́. Но даждь ми от се́мене Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха, и напои́ мя росо́ю благода́ти Тво­ея́, да при­не­су́ Тебе́ плод покая́ния. Го́споди Иису́се Хри­сте́, хотя́й всем челове́ком спасти́ся, услы́ши моли́тву мою́, моли́твами святы́х апо́стол Твои́х, я́ко ти́и мо́лятся за ны, и аз те́ми у Тебе́ про­шу́ проще́ния, я́ко тех моли́твы при́сно послу́шаеши; моле́нием их спа­си́ мя, гре́шнаго, исце­ли́ боле́зни се́рдца мое­го́, уврачу́й стру́пы души́ моея́, раз­жжи́ утро́бы моя́; пла́мень стра́ха Тво­е­го́ да поя́ст те́рние грехо́в мои́х, и ду́шу мою́ любо́вию про­хла­ди́, к Тебе́ бо жела́ю и́стинному Све́ту, и Пода́телю све́та, у Тебе́ Еди́наго про­шу́ ми́лости: спа­си́ мя, насы́ти а́лчущую и напои́ жа́ждущую ду́шу мою́, от пото́ка безчи́сленнаго милосе́рдия Тво­е­го́, покры́й мя благода́тию Тво­е­го́ человеколю́бия от вся́каго зла, да Тобо́ю храни́м изба́влюся мно́гих сете́й лука́ваго, по вся дни на мя пропина́емых, и да не похва́лятся вра­зи́ мои́ о мне, рабе́ Твое́м, упова́ющем на Тя, и спа­си́ мя по ми́лости Твое́й. Да возда́м обе́ты моя́, до после́дняго издыха́ния ка́яйся о свои́х согреше́ниях, и просла́влю пресвя́тое и́мя Твое́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Справ­ка:

В тра­ди­ции Пра­во­слав­ной Церк­ви с древ­них вре­мен в раз­ные дни неде­ли (сед­ми­цы) за бого­слу­же­ни­ем вос­по­ми­на­ют­ся те или иные собы­тия или свя­тые – это назы­ва­ет­ся «сед­мич­ным бого­слу­жеб­ным кругом».
Со вре­ме­нем бого­слу­жеб­ная тра­ди­ция Церк­ви рас­про­стра­ни­лась на домаш­ние (келей­ные) молитвы.

  • Бого­слу­же­ние поне­дель­ни­ка содер­жит молит­во­сло­вия Небес­ным Силам, втор­ни­ка – Иоан­ну Предтече.
  • В сре­ду, пят­ни­цу и вос­кре­се­нье Свя­тая Цер­ковь вспо­ми­на­ет Еван­гель­ские собы­тия пре­да­тель­ства Спа­си­те­ля, Его Крест­ной смер­ти и Вос­кре­се­ния, соот­вет­ствен­но и бого­слу­жеб­ные тесты посвя­ще­ны Гос­по­ду и Пре­свя­той Богородице.
  • Суб­бо­та по тра­ди­ции день поми­но­ве­ния усоп­ших и осо­бо­го моле­ния всем свя­тым от века Богу благоугодившим.
  • В чет­верг совер­ша­ет­ся память свя­тых апо­сто­лов и свя­ти­те­ля Нико­лая Чудотворца.

См. “Бого­слу­жеб­ные круги”

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки