Молитвослов православного воина

 

Молитва воина ко Господу

Нерукотворенный убрус Господень
Аудио:

Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спа­сти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших. Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество. Воору­жи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

* * *

Молитва о воинах ко Господу

Аудио:

Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укре­пи́ си́лою Твое́ю стра­ну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни уми­ри́ и мир утвер­ди́. Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, про­сти́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Тво­е­го́ возда́й вен­цы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва великомученика Феодора Стратилата

Великомученик Фео́дор Стратилат

Аудио:

Го́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их! Бу́ди мне ми́лостив и соблю­ди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми и да не пора́дуется враг мой о мне. Предста́ни мне, Спаси́телю мой, в по́двизе сем за и́мя Твое́ свято́е. Ты мя укре­пи́ и утвер­ди́ и пода́ждь си́лу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою́ по люб­ви́ к Тебе́, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кре­сте́ ду́шу Свою́ за ны. Ами́нь.

* * *

Молитва мученика Евтропия Воина в ранах и страданиях

Аудио:

Бо́же Вседержи́телю, Благи́й и Ми́лостивый, Помо́щниче во у́зах и Пода́телю му́жественнаго терпе́ния в му́ках! Даждь нам терпе́ние в ра́нах сих и при­и­ди́ на по́мощь к нам, я́коже к рабу́ Тво­е­му́ му́ченику Фео́дору прише́л еси́ и помо́гл ему́, и всеси́льною Твое́ю по́мощию яви́ всем, я́ко мы вои́стину Тя еди́наго и́мамы Го́спода Спа́са и Тебе́ Еди́ному покланя́емся, сла́вяще Тя со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Молитвы святым

Архистратигу Божию Михаилу

Михаил Архангел, Архистратиг

Аудио:

Святы́й и вели́кий Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, низпрове́ргий с Небе­са́ диа́вола и во́инство его́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Свято́й Це́ркви и правосла́вному Оте́честву на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг ви́димых и неви́димых. Бу́ди Ангел Храни́тель, прему́др советода́тель и споспе́шник предводи́телем на́шим. Бу́ди вождь непобеди́м христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси, противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и Анге­ли Его́. Ами́нь.

* * *

Великомученику Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец

Аудио:

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! Умо­ли́ Человеколю́бца Бо́га, ско́рый помо́щниче всех призыва́ющих тя, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости и пода́ст правосла́вному Оте́честву на́шему и все­му́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние; да укрепи́т госуда́рство Росси́йское непременя́емым ми́ром и благоволе́нием; изря́днее же да огради́т нас святы́х Ангел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Ами́нь.

* * *

Благоверным князьям страстотерпцам Борису и Глебу

Благоверные князья Борис и Глеб

Аудио:

О, дво́ице свяще́нная, святи́и страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Хри­сту́ ве́рою чи́стою и любо́вию послужи́вшии, и кро­вь­ми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Бу́дите нам те́плии засту́пницы, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ния и внеза́пныя сме́рти. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, споспешеству́йте держа́ве Росси́йстей в побе́де на сопроти́вныя, я́коже не́когда благове́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, да несу́т росси́йстии во́ини страх враго́м и мир зем­ли́ на́шей, да ти́хое житие́ поживу́т лю́дие во вся́ком благоче́стии и прославля́ют Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

* * *

Благоверному князю Димитрию Донскому

Благоверный князь Димитрий Донской

Аудио:

О, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Дими́трие! Аще и не мно́зи бы́ша дни́е земна́го жития́ тво­е­го́, оба́че вели́к жре́бий прия́л еси́ от Соде́теля всех Го́спода, е́же просла́витися в зем­ли́ Росси́йстей и блаже́нство ве́чное на Небесе́х получи́ти. Услы́ши нас, моли́твенниче те́плый, предста́телю наш пред Го́сподем неусы́пный! Во дни ми́ра и в годи́ну нестрое́ний не оста́ви нас попече́нием твои́м. Научи́ ны поко́рны бы́ти Боже́ственному Промышле́нию, вся в житий на́шем ко бла́гу направля́ющему. Оте́чество на́ше моли́твами твои́ми от наше́ствий вра́жиих, раздо́ров и нестрое́ний защи­ти́ и укре­пи́ те́плым твои́м предста́тельством, да зна́менается на нас свет Лица́ Бо́жия, и тем наставля́еми, дости́гнем Ца́рства Пра́вды Христо́вы, неконча́емаго и ве́чнаго. Ами́нь.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки