Молитвы о воинах


 

О даровании мужества

Великомученику Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец
Аудио:
01:25

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Сво­е­го́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (име­на́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умо­ли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да все­гда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Священномученику Ермогену, патриарху Московскому

Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси

Аудио:
01:52

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче на́ш Ермоге́не! К тебе́, моли́твеннику те́плому и предста́телю пред Бо́гом непосты́дному, усе́рдно притека́ем, в ну́ждах и ско́рбех на́ших утеше́ния и по́мощи прося́ще. В дре́внюю годи́ну искуше́ний, вне­гда́ обыше́дше обыдо́ша стра­ну́ на́шу нечести́вии вра­зи́, Госпо́дь яви́ тя́ Це́ркви Свое́й стол­па́ непоколеби́ма и лю́дем росси́йским па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вша и лю́тыя во́лки дале́че отгна́вша. Ны́не у́бо при́зри и на ны́, недосто́йныя ча́да твоя́ (име­на́), умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тебе́ призыва́ющия. Кре́пость бо на́ша в на́с оску­де́ и вра́жия ловле́ния и се́ти обыдо́ша на́с. Помо­зи́ на́м, засту́пниче на́ш! Утвер­ди́ на́с в ве́ре святе́й: научи́ на́с все­гда́ твори́ти за́поведи Бо́жия и вся́ преда́ния церко́вная, от оте́ц на́м запове́данная. Па́стырем на́шим бу́ди архипа́стырь, во́ином во́ждь духо́вный, боля́щим вра́ч, печа́льным уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, все́м же благосе́рдный оте́ц и за вся́ те́плый моли́твенник я́ко да моли́твами твои́ми огражда́еми, непреста́нно воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь!

* * *

Мученику Иоанну Воину

Мученик Иоанн Воин

Аудио:
01:15

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши на́с, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за все́х зле́ стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и на́м побо́рник кре́пок на вся́ ви́димыя и неви́димыя вра­ги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по на́с посра́мятся вси́ явля́ющии на́м зла́я. Умо­ли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны́, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (име­на́), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

* * *

Святому благоверному князю Александру Невскому

Благоверный князь Александр Невский

Аудио:
02:21

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ тво­е­го́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глу­би­ны́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утвер­ди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в пол­ки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низ­ло­жи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Пред­стоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский

Аудио:
02:49

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на зем­ли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и да́р чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от на́с ду́хом люб­ве́ тво­ея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, на́м оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спа­сти́ рабы́ Его́ (име­на́), су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия: испро­си́ на́м от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий да́р, все́м и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на пу́ть и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся́ ны́ споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в де́нь стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же стра­ны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный гла́с Влады́ки Хри­ста́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное ва́м ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

* * *

О даровании победы в сражении

Аудио:
00:47

Да воскре́снет Бо́г и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящие Его́. Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут; я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Госпо́дь Бо́г благослове́н, поспеши́т на́м Бо́г спасе́ний на́ших. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев, То́й да́ст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м.

* * *

О победе на море

Апостолу Андрею Первозванному

Апостол Андрей Первозванный

Аудио:
02:02

Первозва́нне апо́столе Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Це́ркве после́дователю верхо́вный, всехва́льне Андре́е! Сла́вим и велича́ем апо́стольския тру­ды́ твоя́, сла́дце помина́ем твое́ благослове́нное к на́м прише́ствие, ублажа́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же за Хри­ста́ претерпе́л еси́, лобыза́ем свяще́нныя мо́щи твоя́, чти́м святу́ю па́мять твою́ и ве́руем, я́ко жи́в Госпо́дь, жи́ва же и душа́ твоя́, и с ни́м во ве́ки на небе­си́ пребыва́еши, иде́же и на́с любо́вию твое́ю не оставля́еши, я́коже возлюби́л еси́ отцы́ на́ша, егда́ Ду́хом Святы́м прозре́л еси́ зем­ли́ на́шея ко Хри­сту́ обраще́ние. Ве́руем же, я́ко мо́лиши и о на́с Бо́га, зря́ во све́те Его́ вся́ ну́жды на́ша. Та́ко сию́ ве́ру на́шу во хра́ме Твое́м испове́дуем, и Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́ мо́лим, да моли́твами твои́ми пода́ст на́м (име­на́) вся́ потре́бная ко спасе́нию на́с гре́шных; да я́коже ты́ а́бие по гла́су Го́спода оста́вль мре́жи твоя́, неукло́нно Тому́ после́довал еси́, си́це и ки́йждо от на́с не свои́х да и́щет, но е́же к созида́нию бли́жняго, и о го́рнем зва́нии да помышля́ет. Иму́ще же тя́ предста́теля и моли́твенника о на́с, упова́ем, я́ко моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский, чудотворец

Аудио:
01:54

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (име­на́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем пле­ну́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотво­ри́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу тво­е­му́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва блгв. кн. Александра Невского перед Невской битвой

Аудио:
01:34

Бо́же хва́льный и пра́ведный, Бо́же вели́кий и кре́пкий, Бо́же преве́чный, сотвори́вый не́бо и зе́млю и поста́вивый преде́лы язы́ков, и жи́ти и́м повеле́вый, не преступа́я в чужие ча́сти, и да́вый рабо́м Свои́м упова́ние – преве́чное Твое́ Сло́во, во е́же не боя́тися ма́лому ста́ду от убива́ющих те́ло; милосе́рдия же ра́ди неизрече́нныя ми́лости Тво­ея́, посла́л еси́ единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́ на спасе́ние и избавле́ние ро́да челове́ча. И ны́не, Влады́ко преще́дрый, слы́ши сло­ве­са́ варва́ра сего́, пре­гор­до хва́лящагося разори́ти святу́ю Твою́ Це́рковь, и потреби́ти ве́ру Правосла́вную, и пролия́ти кро́вь христиа́нскую: при́зри с небе­се́ и ви́ждь и посе­ти́ виногра́д Сво́й, суди́ оби́дящим мя́ и воз­бра­ни́ борю́щимся со мно́ю; при­и­ми́ ору́жие и щи́т и ста́ни в по́мощь мне́, да не реку́т вра­зи́ на́ши: где́ е́сть Бо́г и́х? Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш и на Тя́ упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

* * *

О сохранении жизни на поле брани

Ко Пресвятой Богородице

Владимирская икона Божией Матери

Аудио:
00:12

Ма́ти Бо́жия! Сохра­ни́ мя́ под покро́вом Твои́м. Ами́нь.

* * *

Св. Архистратигу Божию Михаилу

Михаил Архангел, Архистратиг

Аудио:
00:59

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй на́с, гре́шных, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния, сохра­ни́ на́с, рабо́в Бо́жиих (име­на́), от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, па́че же под­кре­пи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго, и сподо́би на́с непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в ча́с стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О, всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри на́с, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це се́м и бу́дущем, но сподо́би на́с та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великомученику Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец

Аудио:
01:25

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Сво­е­го́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (име­на́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умо­ли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да все­гда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

Икона Богородицы «Взыскание погибших»

Аудио:
01:08

Засту́пнице усе́рдная, благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к гре́шнейший; вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, всеблага́я и милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́ отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя́, ка́ющагося во злы́х де́лех мои́х, и обра­ти́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую, окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохра­ни́ и соблю­ди́ мя́ под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:59

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Об избавлении от плена

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Мирликийский

Аудио:
01:52

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (име­на́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем пле­ну́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотво­ри́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу тво­е­му́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святому великомученику Димитрию Солунскому

Великомученик Димитрий Солунский

Аудио:
01:19

Святы́й и сла́вный великому́ченице Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Пред­стоя́ со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испро­си́ у Него́ проще́ния согреше́ний на́ших, и о е́же изба́витися на́м от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни: моли́ благода́ть Его́, е́же уще́дрити гра́д се́й, (оби́тель сию́) и вся́кую стра­ну́ христиа́нскую: исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, ми́р, тиши­ну́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии: на́м же, чту́щим честну́ю па́мять твою́ (име­на́), испро­си́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Хри­сту́ Бо́гу зде́ творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти Его́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
02:59

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Икона Богородицы Умягчение злых сердец (Семистрельная)

Аудио:
00:55

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, Превы́сшая все́х дще́рей зем­ли́, по чисто­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на зем­ли́ перенесе́нных, при­и­ми́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохра­ни́ на́с под кро́вом Тво­ея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства ра́зве Тебе́ не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щая ко И́же из Тебе́ рожде́нному, помо­зи́ и спа­си́ ны́ моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́ному Бо́гу ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Богородицы Всех скорбящих Радость

Аудио:
03:33

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным все­гда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Тво­е­го́ возлю́бленнаго и Того́ на кре­сте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже у́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вон­ми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, пока­жи́ и уди­ви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Тво­е­го́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Тво­е­му́ хода́тайству и заступле́нию. При­и­ми́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Тво­е­го́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защи­ти́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и кле­ве­ты́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом все­гда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

Икона Богородицы «Одигитрия» Смоленская

Аудио:
01:41

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изве­ди́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спа­сти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умо­ли́, Влады́чице, спа­сти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Об успехе в ратном деле

Святому благоверному князю Александру Невскому

Благоверный князь Александр Невский

Аудио:
02:15

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ тво­е­го́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глу­би­ны́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утвер­ди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в пол­ки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низ­ло­жи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Пред­стоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

12 комментариев

 • yarinka, 19.04.2022

  Бла­го­да­рю от души! Божьей Бла­го­да­ти всем нам! Спа­си и Сохра­ни истин­ных рабов Твоих!

  Ответить »
 • р.Б. Вален­ти­на, 28.03.2022

  Спа­си, Гос­по­ди, Рос­сию и рус­ский народ. Запад люту­ет, скре­щет зуба­ми фашизм и капи­та­лизм не жале­ет бумаж­ной мас­сы для оружия.…

  Ответить »
  • Кирилл, 29.03.2022

   Раз­ве запад напал? Раз­ве он лишил жиз­ни тыся­чи бра­тьев и сестёр, раз­ве он лиши­ли кро­ва мил­ли­о­ны, раз­ве он сде­лал изго­ем неко­гда вели­кую державу?

   Ответить »
   • Нател­ла, 10.04.2022

    А чьё ору­жие, кто его поставляет?

    Ответить »
    • Кирилл, 19.04.2022

     Каж­дое суве­рен­ное госу­дар­ство поку­па­ет ору­жие у того, кого поже­ла­ет. Суще­ству­ют даже выстав­ки вооружений.
     Пред­ставь­те, что Вы при­шли в мага­зин и реши­ли ниче­го не поку­пать. Вы уве­ре­ны, что охра­на мага­зи­на име­ет пра­во избить или убить Вас за это?

     Ответить »
     • yarinka, 19.04.2022

      Срав­ни­ли…
      Види­мо, вы не в кур­се целост­но­сти собы­тий, начи­ная с 2014 года.. и даже ранее..

     • Кирилл, 19.04.2022

      Более, чем в кур­се… Пони­маю, что про­па­ган­да вну­ша­ет раз­лич­ные кон­спи­ро­ло­ги­че­ские тео­рии из серии “если бы, да кабы”, но луч­ше руко­вод­ство­вать­ся фак­та­ми, а не домыс­ла­ми. Факт состо­ит в том, что рядом с нами суве­рен­ное госу­дар­ство, у это­го госу­дар­ства есть орга­ны вла­сти и пре­зи­дент. Поку­ше­ние на тер­ри­то­ри­аль­ную целост­ность госу­дар­ства явля­ет­ся агрес­си­ей, захва­том, вой­ной, тер­ро­ри­сти­че­ской акцией.
      Если бы кого-то дей­стви­тель­но инте­ре­со­ва­ла участь неболь­шо­го коли­че­ства жите­лей сосед­не­го госу­дар­ства, то нуж­но было при­гла­сить их к нам. Постро­ить для них ком­форт­ное жильё, выдать земель­ные участ­ки, посо­бия для обу­строй­ства. Оче­вид­но, что такой путь был бы несрав­нен­но, во мно­го раз дешев­ле (во всех смыс­лах) того, что избран сейчас.

     • ep0204, 21.04.2022

      Кирилл, вы дей­стви­тель­но дума­е­те, что такие испы­та­ния сами собой выпа­ли на наш народ? И вино­ва­ты в про­ис­хо­дя­щем толь­ко те, кто не при­гла­сил, напал, не уго­во­рил и не постро­ил жилья для «суве­рен­ных» сосе­дей — т.е. неболь­шая груп­па людей?

     • Кирилл, 21.04.2022

      Фак­то­ров мог­ло быть мно­го, но из пес­ни сло­ва не выки­нешь, любая вой­на начи­на­ет­ся с напа­де­ния. Нет напа­де­ния — нет вой­ны. Про­стой и оче­вид­ный факт.

     • ep0204, 21.04.2022

      Вы рас­смат­ри­ва­е­те про­ис­хо­дя­щее толь­ко в одной плос­ко­сти — в мате­ри­аль­ной. Но мы то с вами нахо­дим­ся на пра­во­слав­ном пор­та­ле, поэто­му и смот­реть долж­ны шире и глуб­же. Тем более, что вы модер здесь и с вас спрос стро­же:). Если Бог попу­стил дан­ное испы­та­ние наше­му наро­ду, зна­чит мы небез­на­дёж­ны и у нас есть шанс осво­бо­дить­ся и очи­стить­ся от гря­зи и того мОро­ка в кото­рый нас погру­жа­ли послед­ние 30-ть. А вино­ва­ты в слу­чив­шем­ся, мы все (вы, я, рос­си­яне, укра­ин­цы), с наше­го мол­ча­ли­во­го согла­сия нас 30-ть лет сори­ли и разъединили.

     • Кирилл, 23.04.2022

      Нет, не в одной, для меня как раз важ­нее нрав­ствен­ная и духов­ная оцен­ка про­ис­хо­дя­ще­го. Ката­стро­фи­че­ское паде­ние наше­го наро­да нача­лось не в этом году, это лишь про­дол­же­ние мно­го­лет­не­го гибель­но­го пути. Я тоже очень наде­юсь, что в ито­ге мы смо­жем вый­ти из тупи­ко­во­го поло­же­ния, в кото­рое себя загна­ли. Толь­ко цена это­го (во всех смыс­лах) слиш­ком высо­ка, слиш­ком низ­ко при­шлось упасть.

 • Люд­ми­ла, 10.05.2020

  Помо­ли­лась в День 9 Мая! Это самое глав­ное в такой праздник.

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки