Молитвы о чревоугоднике и при чревоугодии


 

Тайная молитва для неумеренных в питании

(Чита­ет­ся уст­но после молит­вы на при­ня­тие пищи)

Господь Иисус Христос
Аудио:
00:22

Та́кже молю́ Тебя́, Го́споди, изба́ви мя от пресыще́ния, сластолю́бия и да́руй мне в ми́ре душе́вном с благогове́нием принима́ть ще́дрые дары́ Твои́, да вкуша́я их, полу­чу́ укрепле́ние сил мои́х душе́вных и теле́сных для служе́ния Тебе́, Го́споди, в немно́гий оста́ток мое́й жи́зни на земле́.

* * *

Молитва св. Иоанна Кронштадтского*

Аудио:
00:30

Го́споди, сладча́йшее Бра́шно на́ше, нико­гда́ же ги́блющее, но пребыва́ющее в живо́т ве́чный! Очи́сти раба́ Тво­е­го́ от скве́рны чревообъеде́ния, все­го́ плоть сотвори́вшегося и чу́ждого Ду́ху Тво­е­му́, и да́руй ему позна́ть сла́дость Тво­е­го́ животворя́щего духо́вного бра́шна, е́же есть Плоть и Кровь Твоя́ и свято́е, живо́е и де́йственное сло́во Твое́!

* * *

Св. Алексию, человеку Божию

Преподобный Алексий, человек Божий

Аудио:
00:54

О, Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е! При́зри ми́лостивно на нас, раб Бо́жиих (име­на), и про­стри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́, и испро­си́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, ми́рную и христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посра­ми́ упова́ния на́шего, е́же на тя, по Бо́зе и Богоро́дице, возлага́ем; но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние; да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святителю Игнатию (Брянчанинову)

564564654654654 - Молитвы о чревоугоднике и при чревоугодии

Аудио:
02:22

О, вели́кий и пречу́дный уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Игна́тие! Ми́лостиво при­и­ми́ моли́твы на́ша, с любо́вию и благодаре́нием тебе́ приноси́мыя! Услы́ши нас си́рых и безпо́мощных (име­на), к тебе́ с ве́рою и любо́вию припа́дающих и тво­е­го́ те́плаго предста́тельства о нас пред Престо́лом Го́спода Сла́вы прося́щих. Ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведника, Влады́ку умилостивля́ющая. Ты от лет младе́нческих Го́спода пла́менно возлюби́л еси́ и Ему́ Еди́ному служи́ти восхоте́в, вся кра́сная ми́ра сего́ ни во что́же вмени́л еси́. Ты отве́ргся себе́ и взем крест твой, Хри­сту́ после́довал еси́. Ты путь у́зкий и приско́рбный жития́ и́ноческаго во́лею себе́ избра́л еси́ и на сем пути́ доброде́тели вели́кия стяжа́л еси́. Ты писа́ньми твои́ми серд­ца́ челове́ков глубоча́йшаго благогове́ния и поко́рности пред Всемогу́щим Творцо́м исполня́л еси́, гре́шников же па́дших му́дрыми сло­ве­сы́ твои́ми в созна́нии сво­е­го́ ничто́жества и сво­ея́ грехо́вности, в покая́нии и смире́нии прибега́ти к Бо́гу наставля́л еси́, ободря́я их упова́нием на Его́ милосе́рдие. Ты николи́же притека́вших к тебе́ отверга́л еси́, но всем оте́ц чадолюби́вый и па́стырь до́брый был еси́. И ны́не не оста́ви нас, усе́рдно тебе́ моля́щихся и тво­ея́ по́мощи и предста́тельства прося́щих. Испро­си́ нам у человеколюби́ваго Го́спода на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное, утвер­ди́ ве́ру на́шу, укре­пи́ си́лы на́ша, изнемога́ющия во искуше́ниих и скорбе́х ве́ка сего́, согре́й огне́м моли́твы охладе́вшая серд­ца́ на́ша, помо­ги́ нам, покая́нием очи́стившимся, христиа́нскую кончи́ну живо­та́ сего́ получи́ти и в черто́г Спа́сов преукраше́нный вни́ти со все́ми избра́нными и та́мо ку́пно с тобо́ю покланя́тися Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Сим­фо­ния по тво­ре­ни­ям свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Кронштадтского.

См. ЧРЕВОУГОДИЕ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

  • Ната­лия, 01.02.2022

    Спа­си­бо боль­шое, дав­но иска­ла имен­но на пра­во­слав­ных сайтах.

    Ответить »
  • Ири­на, 04.06.2019

    Спа­си­бо

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки