Молитвы от поношений и непонимания


Псалом 53

Аудио:
0:42

 

Бо́же, во и́мя твое́ спа­си́ мя и в си́ле твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы у́ст мои́х: я́ко чу́ждии воста́ша на мя́, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се́ бо, Бо́г помога́ет ми́, и Госпо́дь засту́пник души́ мое́й: отврати́т зла́я враго́м мои́м: и́стиною твое́ю потре­би́ и́х. Во́лею пожру́ тебе́, испове́мся и́мени тво­е­му́, Го́споди, я́ко бла­го: я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя́ еси́, и на вра­ги́ моя́ воз­зре́ о́ко мое́.

Пере­вод: Боже! име­нем Тво­им спа­си меня, и силою Тво­ею суди меня. Боже! услышь молит­ву мою, внем­ли сло­вам уст моих, ибо чужие вос­ста­ли на меня, и силь­ные ищут души моей; они не име­ют Бога пред собою. Вот, Бог помощ­ник мой; Гос­подь под­креп­ля­ет душу мою. Он воз­даст за зло вра­гам моим; исти­ною Тво­ею истре­би их. Я усерд­но при­не­су Тебе жерт­ву, про­слав­лю имя Твое, Гос­по­ди, ибо оно бла­го, ибо Ты изба­вил меня от всех бед, и на вра­гов моих смот­ре­ло око мое.*

Молитва

Аудио:
1:46

 

Ве́чный Бо́же и О́тче! Да́руй мне Тво­е­го́ Ду́ха си́лы, да укрепи́т Он меня́ в не́мощи мое́й, да утверди́т и соде́лает непоколеби́мым, да́бы ни скорбь, ни гоне́ние, ни наго­та́ не отлуча́ли меня́ от люб­ви́ Твое́й, но да́бы я все преодолева́л ра́ди Возлюби́вшаго меня́. Да́руй, да во всем явля́ю себя́, как служи́тель Христо́в, с вели́ким терпе́нием в бе́дствиях, в ну́ждах, в те́сных обстоя́тельствах, в ра́нах, в темни́цах, в труда́х, в бде́ниях, в поста́х, с чистото́ю, с ве́дением, с долготерпе́нием, с доброто́ю, с Ду́хом Святы́м, с нелицеме́рною любо́вию, со сло́вом и́стины, с си́лою Бо́жиею; да после́дую Ему́ в че́сти и безче́стии, сре­ди́ порица́ний и похва́л; охо́тно с Ним и ра́ди и́мени Его́ допуска́я здесь руга́ться над собо́ю, и́бо Он, е́сли пребу́ду ве́рен до сме́рти, увенча́ет меня́ венцо́м жи́зни. Ами́нь.


* Сино­даль­ный перевод.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки