Молитва праведному Иоанну Русскому, исповеднику

(1 голос5.0 из 5)

О святы́й новоявле́нный уго́дниче Бо́жий Иоа́нне Ру́сский! По́двигом до́брым подвиза́яся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, е́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтем святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́й Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша, раб Бо́жиих (имена), и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́зней диа́вольских, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во Святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.