Молитва за скончавшихся вне своего отечества, за безродных и убогих


См. также: «Поминовение усопших».

Господь Иисус Христос

Аудио:
03:57

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, си́рых Защи́тниче, стра́нных Наста́вниче, пла́вающих Ко́рмчий, обурева́емых приста́нище, с путеше́ствующими путеше́ствующий, утеше́ние пла́чущих, ни́щих корми́телю! Мо́лим Тя́, Многоми́лостиве Го́споди, помяни́ во Ца́рствии Твое́м души́ усо́пших ра́б Твои́х (имена́), в ве́ре преста́вльшихся к Тебе́, но отше́дших в земли́ чужде́й, без ма́терняго Святы́я Твоея́ Це́ркви напу́тствия и благослове́ния. Приими́, Влады́ко, под Твое́ благоутро́бие рабо́в преста́вльшихся та́мо в ско́рби и печа́ли о свои́х при́сных и бли́жних, и́мже никто́же бе́ утеша́яй в стра́шный ча́с сме́рти, иде́же никто́же бе́ вознося́й Тебе́ те́плое моле́ние о благотишном прохождении и́х от сея́ привре́менныя жи́зни в ми́р го́рний. Те́мже у́бо мо́лим Тя́, Преблаги́й, мо́лим Тя́, вездесущий и присносу́щный Го́споди, воззри́ на си́х рабо́в Твои́х благосе́рдием Твои́м, прости́ и́м вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное, сло́вом и де́лом соде́янное и вся́, я́же в ве́дении и неве́дении. Умоля́ем Тя́ моли́твами и предста́тельством Ма́тере Твоея́, Пресвята́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и все́х святы́х, не погуби́ отше́дших к Тебе́ со беззако́нием и́х, но сотвори́ и́м ве́лию ми́лость Твою́, яви́ и́м Твое́ человеколю́бие и щедро́ты Твоя́, приведи́ и́х к ти́хому Твоему́ приста́нищу и водвори́ и́х в До́му Твое́м.
Еще́ мо́лимся о упокое́нии ду́ш усо́пших ра́б Твои́х [души́ усо́пшаго (-шия) раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́)] (имена́), отше́дших к Тебе́ безродными и никого́же от при́сных свои́х о себе́ моли́твенников иму́щими, ра́зве Святы́я Твоея́ Це́ркви; сего́ у́бо ра́ди мо́лим Тя́, Го́споди, приими́ и о си́х на́ше моле́ние: прости́ и́м вся́ согреше́ния и поми́луй и́х по вели́цей Твое́й ми́лости; всели́ и́х во Свято́м жили́ще Твое́м, да обря́щут в Тебе́ поко́й, я́ко в Спаси́теле и Искупителе ро́да челове́ческаго.
Го́споди! Го́споди! А́ще усо́пшия раби́ Твои́, и́же бы́ша в нищете́ и убо́жестве, за ча́шу студе́ныя во́ды, за укру́х хле́ба, за еди́ну ле́пту, поданныя и́м во и́мя Твое́, приноси́ли бы́ша Тебе́ моле́ния о на́с, проше́ния и благодаре́ния; а́ще сирые благословляли бы́ша благотворящую и́м ру́ку, моля́ся о ниспослании на́м бла́г Твои́х, того́ у́бо ра́ди мо́лим Тя́ ны́не, Христе́ Бо́же на́ш, и мы́ о ни́х: помяни́ у́бо во Ца́рствии Твое́м си́х, я́ко ме́ньших, по рече́нному Тобо́ю, бра́тий Твои́х; прости́ и́м вся́кое прегреше́ние во́льное и нево́льное, покры́й и́х Твои́м благоутро́бием и всели́ и́х во Святы́й черто́г Тво́й; и я́ко получавших зде́ на земли́ пропита́ние чрез призыва́ние свята́го Твоего́ и́мени, препита́й та́мо на небеси́ от ту́ка до́ма Твоего́ и да уте́шатся, и да насладя́тся нескончаемою ра́достию вси́ и́стинно плакавшие к Тебе́; водвори́ и́х со святы́ми Твои́ми, да вси́ ку́пно у Тебе́, Судие́ живы́х и ме́ртвых, соста́вят со́нмы избра́нных Твои́х, и та́ко да сла́вят, хва́лят и превозно́сят безпреде́льное Твое́ милосе́рдие в безпредельные ве́ки. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer