Я не вижу власти Бога на земле. Не всесилен ли Бог?