Канон святому великомученику и целителю Пантелеимону


Великомученик Пантелеимон целитель

глас 2

Минея, 27 Июля, Ка́нон свята́го

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Во глу­бине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть;/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Присту́пль усе́рдно ко Христу́,/ пре́жде сконча́ния, е́же о Хри­сте́, мерт­ве­ца́ пе́рвее воздви́гл еси́./ Ны́не же мя, пребога́те, умерщвле́на грехо́вным угрызе́нием,/ твои́ми моли́твами, о Пантелеи́моне, оживотвори́.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Воз­сия́, я́коже звез­да́, нося́ в ю́ности ста́ростный и Богому́дрый ра́зум,/ добро́тою же те́ла благоле́пие души́ стяжа́в,/ препросла́вленному Сло́ву яви́лся еси́ прекра́сен.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Умертви́вся ми́ру и во Хри­ста́, блаже́нне, оде́явся ба́нею Креще́ния,/ был еси богоно́сен орга́н и прия́телище де́йства Ду́ху,/ всем угожда́я, всех уврачу́я неду́ги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прему́дрость сест­ру́ себе́ притвори́в и прича́стник жи́зни ведо́м,/ от нея́ почти́лся еси́/ и венце́м дарова́ний украси́лся еси́,/ Боже́ственныя зари́, блаже́нне, облиста́я све́тлостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Благослове́ньми, Пресвята́я Чи́стая,/ есте­ство́, уда́лено преслуша́нием бы́вшее от Зижди́теля,/ Хри­ста́ ро́ждши, венча́ла еси́ и тле́ния свободи́ла еси́./ Те́мже, ра́дующеся, вси, ве́рнии, Тя ублажа́ем.

Песнь 3

Ирмос: Про­цве­ла́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утвердя́ся мое́ се́рдце.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Сло­ве­са́ Ду́ха услы́шав,/ был еси́ я́ко зем­ля́ до́брая и благопло́дная,/ прие́мый се́мя многоце́нно/ и роди́вый, треблаже́нне, спасе́ние душа́м.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Умертви́л еси́ мудрова́ние змии́на угрызе́ния и ду́шу оживи́л еси́,/ богодохнове́нно возроди́вся и Царю́ всех предстоя́.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Посрами́л еси́ безбо́жное мучи́телей повеле́ние и ко Хри­сту́ прите́кл еси́,/ вме́сто всех Сего́ стяжа́в,/ и был еси́, Богому́дре, вели́кий купе́ц.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ма́тере тво­ея́ благоче́стие возлю́бль, сла́вне,/ о́тчее же возненави́дел еси́ безбо́жие многомяте́жное,/ я́ко име́я ра́зум, лу́чшее избра́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Нося́й Боже́ственным манове́нием всю тварь, Госпо́дь/ на руку́ но́сится Твое́ю, Де́во./ Его́же ны́не моли́ изба́вити от бед пою́щия Тя.

Седален, глас 1

Ма́тернее благоче́стие соблю́л еси́, блаже́нне,/ о́тчее же нече́стие благоче́стно испра́вил еси́,/ сего́ ра́ди и благода́ть прия́л еси́ от Бо́га Вседержи́теля,/ врачева́ти немощству́ющих боле́зни, му́чениче сла́вне Пантелеи́моне,/ всех с ве́рою и любо́вию к тебе́ прибега́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Наде́ждо христиа́н, Всесвята́я Де́во,/ Его́же роди­ла́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Небе́сными си́лами/ дарова́ти отпуще́ние согреше́ний всем нам и исправле́ние жития́,/ ве́рою и любо́вию Тя сла́вящим.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ все­го́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

После́дуя Влады́це любо́вию,/ расточи́л еси́ бога́тство ни́щим,/ себе́ обнажа́я к страда́нию,/ е́же и проше́л еси́, ве́чныя наде́жды прови́дев.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Хвале́ния Бо́гу же́ртву прине́сл еси́, я́ве возгнуша́вся и́дольских треб,/ все же шата́ние нечести́вых, страстоте́рпче, попра́л еси́.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Снеда́емым за́вистию и гне́вом бори́мым,/ непобори́мую си́лу сим предста́вил еси́, му́чениче,/ и победи́л еси́ злочести́вое томле́ние, вооружи́вся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же ста́рца Симео́на рука́ми держи́мый,/ ста́рца тя глаго́лы, Пантелеи́моне, уло­ви́ к Боже́ственному разуме́нию/ и ко мно́гих спасе́нию и избавле́нию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ю́ныя и де́вы во след Тебе́ потеко́ша,/ Де́ву и Отрокови́цу Тя и Ма́терь зря́ще,/ еди́на бо обоя́ во еди́но собра­ла́ еси́ несказа́нно, Богоневе́сто.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Хри­сте́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ про­све­ти́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Ра́достно по́двиги подъя́л еси́ муче́ния, огражде́н си́лою Боже́ственною,/ и, терпе́нием тве́рдо муче́ния подъе́мля, ра́дуяся, вопия́л еси́:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

На по́двиг борь­бы́ вступи́в, блаже́нне, Боже́ственною си́лою превозмо́гл еси́/ безбо́жных нечести́вое тира́нство и неи́стовство идолослуже́ния,/ обле́кся во Хри­ста́, Судию́ и Венча́теля подвиго́в.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Ю́ношеско ты противле́ние име́я и тве́рдостию души́ возставле́ние стяжа́в,/ вся́ку я́зву до́блественне претерпе́л еси́,/ и му́жеским, блаже́нне, умо́м,/ благода́тию Боже́ственнаго Кре­ста́ укрепляемь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Несогла́сное отри́ну веща́ние заблу́ждших,/ Небе́сным уче́нием страда́лец и мно́гим спасе́нию пресла́вну бысть вино́вник,/ Твои́м де́йством, Хри­сте́, укрепля́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Рече́ния прему́дрых, и гада́ния вся, Препросла́вленная,/ и проро́к прорече́ния Тя прообража́ху проявле́нно напосле́док бы́ти Бо́жию Роди́тельницу,/ ины́я бо, ра́зве Тебе́, чи́стыя не зна́ем.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Тво­е­го́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

И́долы ле́стныя оплева́л еси́/ и возноси́мую пре́лесть упраздни́л еси́,/ чудоде́йствуя ди́вная и тво­ря́ исцеле́ния, Богому́дре.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Вене́чник показа́лся еси́, всеизря́дне,/ скво­зе́ бо огнь ты проше́л еси и во́ду,/ и, на коле­си́ протяза́емь,/ пресла́вно погуби́л еси́ безу́мныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мучи́телей суров­ство́ низложи́в,/ неудо́бь носи́мая бие́ния теле́сная душе́вною кре́постию,/ пострада́л еси́, Богому́дре, благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Содержа́й кон­цы́ зем­ли́, я́ко Бог,/ Твои́ми, рука́ми, Чи́стая, держи́тся описа́нием те́ла,/ И́же Боже́ственным зра́ком неопи́санный.

Кондак, глас 5

Подража́тель сый Ми́лостиваго/ и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Хри­ста́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отго­ня́ при́сно бор­ца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:/ спа­си́ ны, Го́споди.

Икос

Безсре́бреника па́мять, до́бляго страда́льца, ве́рнаго целе́бника,/ благоче́стно воспое́м, христолю́бцы, да прии́мем ми́лость,/ па́че же оскве́рншии, я́коже и аз, своя́ хра́мы,/ душа́м бо и те́лом, возлю́бленнии, исцеле́ния подава́ет./ Потщи́мся у́бо, ве́рная бра́тия, в сердца́х на́ших име́ти его́ кре́пость,/ избавля́юща от ле́сти вопию́щия:/ спа­си́ ны, Го́споди.

Песнь 7

Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ сре­ди́ пла́мене возопи́ша, и оро­си́ я́ А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Зако́нно страж­да́ и победи́в врага́,/ приста́нище благоути́шно су́щим в мо́ри, сла́вне, обурева́емым был еси́,/ свет же су́щим во тьме жития́,/ и пе́ти научи́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Блаже́н еси́, и доб­ро́ тебе́ есть ны́не, преблаже́нне,/ восприи́мшему пребога́тную и блаже́нную наде́жду твою́,/ угото́ванную ве́рою Го́сподеви зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́х ду́ши, и пра́ведных ли́цы,/ и Безпло́тных чи́ни А́нгельстии прия́ша слико́вника тя, блаже́нне,/ мече́м бо усе́чен быв во гла­ву́, пое́ши, ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ору́жие, е́же пре́жде дре́ва живо́тнаго нас отлучи́вшее,/ ны́не, обраща́емо, прие́млет зна́менавшияся Кро́вию, из ребр Сы́на Тво­е­го́ изше́дшею, Пренепоро́чная./ Благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Песнь 8

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Благоприя́тное тво­ея́ хи́трости душе́вное ослепле́ние о́тчее исцеля́ет,/ подаю́щее свет ве́рою, преблаже́нне, притека́ющим/ и ко Спа́су Хри­сту́ наставля́ющее.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

За Хри­ста́ закла́н быв, к ве́чней жи́зни премину́л еси́/ и Богозва́нен яви́лся еси́ именова́нием Бо́жиим, Богому́дре./ Тем почита́ем тя и превозно́сим Хри­ста́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вити́йское отложи́в лю́тое му́дрых глумле́ние,/ Христо́вым призыва́нием боле́зненных страсте́й коре́ния посека́еши,/ исцеля́я превознося́щия Хри­ста́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Безсме́ртия зарю́ ве́мы исто́чника Тя, Богоро́дице,/ я́ко ро́ждшую Сло́во Безсме́ртнаго Отца́, всех сме́рти избавля́ющаго,/ превознося́щих Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Преста́вился еси́, ра́дуяся, к жела́нию коне́чному,/ иде́же всели́вся, преблаже́нне, блаже́нный коне́ц прия́ти вои́стинну сподо́бился еси́,/ сый со Влады́кою твои́м во ве́ки безконе́чныя.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Жела́ние получи́л еси́ и люб­ве́ тво­ея́ исполне́ние,/ ка́плющей еще́ те́плей кро́ви, за Хри­ста́ излия́вшейся,/ от Него́же, ра́дуяся, прия́л еси́ вен­цы́ по́двигов твои́х.

При­пев: Свя­тый вели­ко­му­че­ни­че и целеб­ни­че Пан­те­ле­и­моне, моли Бога о нас.

Льво́в уста́ и звере́й зия́ния, я́коже Дании́л дре́вле, ты обузда́л еси́,/ весть бо стыде́тися, му́чениче, доброде́тели и безслове́сное естество́./ Те́мже тя, пресла́вне, соше́дшеся, ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бога́тную бла́гость тебе́ Христо́с да́рует,/ сокро́вище исцеле́ний нам да́руя/ и всеми́лостива изволе́нием тя пода́в вся́кому скорбя́щему,/ и приста́нище ти́хое, и предста́теля, и защи́тителя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Я́ко руно́, Всенепоро́чная, до́ждь Небе́сный во утро́бе заче́нши,/ нам роди­ла́ еси́ тиши­ну́ Даю́щаго/ я́ко Бо́га Того́ пою́щим/ и Тя, Всепе́тую Богоро́дицу, пропове́дающим.

Светилен

Ми́лостивную твою́ ду́шу прови́де Бог, Пантелеи́мона тя пропове́да,/ безсре́брено бо тре́бующим исцеле́ние источа́еши, свя́те,/ мучи́телей свире́пство терпе́нием твои́м победи́вый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Пантелеи́моне всему́дре, честны́х безсре́бреников свяще́нная красото́/ и Боже́ственных му́чеников великопобе́дная сла́во,/ свы́ше побе́ды испро­си́ правосла́вным, и ми́ру мир,/ и ве́рно сла́вящим тя, свя́те, спасе́ние,/ с Богоро́дицею о всех моля́ся.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки