Молитва Господня «Отче наш» на греческом языке (греч. Κυριακὴ προσευχή. Πάτερ Ἡμῶν)


Аудио:
01:30

Πάτερ ἡμῶν, Па́тэр имо́н, Отче наш,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, о эн дис урани́с, Иже еси на небесе́х!
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου, айасфи́то то о́нома́ Су, Да святится имя Твое,
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, элфэ́то и Васили́а Су, да прии́дет Царствие Твое,
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, йенифи́то то фэ́лима́ Су, да будет воля Твоя,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ос эн урано́ кэ эпи́ тис йи́с яко на небеси́ и на земли́.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον, Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион Хлеб наш насущный
δὸς ἡμῖν σήμερον, дос ими́н си́мэрон, да́ждь нам дне́сь,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, кэ а́фэс ими́н та офили́мата имо́н, и оста́ви нам до́лги наша,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, ос кэ ими́с афи́эмэн тис офилэ́тэс имо́н, якоже и мы оставляем должнико́м нашим,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, кэ ми́ исэнэ́нгис има́с ис пиразмо́н и не введи нас во искушение,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́. но изба́ви нас от лукаваго.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer