Царю Небесный на греческом языке (греч. Βασιλεῦ Οὐράνιε)


Аудио:

 
Гре­че­ский Тран­скрип­ция Цер­ков­но­сла­вян­ский
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Василе́ф Ура́ниэ, Пара́клитэ, то́ Пнэ́вма ти́с Алифи́ас, о Пан­да­ху́ Паро́н кэ́ та́ Па́нда Плиро́н, о Фисавро́с то́н Агафо́н кэ́ Зои́с Хориго́с, эль­фэ́ кэ́ ски́носон эн ими́н кэ́ кафа́рисон има́с апо́ па́сис кили́дос кэ́ со́сон, Ага­фэ́ та́с психа́с имо́н. Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки