Молитва миссионера


Господь Иисус Христос

Аудио:
01:28

Го́споди, Го́споди! Положи́вый ду́шу Свою́ за спасе́ние все́х челове́к!

Я́ко Господи́н жа́твы Твоея́, изведи́ мно́гих де́лателей на жа́тву Твою́!

Изведе́нным же да́ждь ду́х моли́твы, ду́х любви́ Твоея́, ду́х смире́ния, терпе́ния и ра́зума. Да́ждь и́м благовествова́ти си́лою мно́гою во исполне́ние Ева́нгелия Твоего́. Да укрепи́тся и возрасте́т жела́ние возжела́вших вспомоществова́ти на́м дела́ми любви́ благотворящей, да умно́жатся подо́бныя посо́бники на́ши. Благоде́ющим на́м возда́ждь Твои́ми благослове́ньми: живы́м пода́ждь здра́вие и благоде́нствие, усо́пших со святы́ми твои́ми в ве́чных селе́ниях упоко́й. Ненави́дящих и оби́дящих на́с прости́, Влады́ко Человеколю́бче, просвети́ и́х се́рдца, вразуми́ и́х умы́.

Все́м же на́м, кро́вию Твое́ю искупле́нным, веду́щим и еще́ не веду́щим Тя́, да́руй све́т ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́. Ускори́ призва́ти и соедини́ти все́х во еди́но ста́до Твое́ зде́сь на земле́ и пребы́ти с Тобо́ю во ве́ки неразлучны во све́те Отца́ Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́ же с Тобо́ю и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва вове́ки. Ами́нь.


См.: МИССИОНЕРСТВО

См. также: Свт. Николай Сербский. Молитвы миссионера, или как молиться за неправославных?

Комментировать

2 комментария

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer