Молитва миссионера


Господь Иисус Христос

Аудио:
01:28

Го́споди, Го́споди! Положи́вый ду́шу Свою́ за спасе́ние все́х челове́к!

Я́ко Господи́н жа́твы Тво­ея́, изве­ди́ мно́гих де́лателей на жа́тву Твою́!

Изведе́нным же да́ждь ду́х моли́твы, ду́х люб­ви́ Тво­ея́, ду́х смире́ния, терпе́ния и ра́зума. Да́ждь и́м благовествова́ти си́лою мно́гою во исполне́ние Ева́нгелия Тво­е­го́. Да укрепи́тся и возрасте́т жела́ние возжела́вших вспомоществова́ти на́м дела́ми люб­ви́ бла­го­тво­ря­щей, да умно́жатся подо́бныя посо́бники на́ши. Благоде́ющим на́м возда́ждь Твои́ми благослове́ньми: живы́м пода́ждь здра́вие и благоде́нствие, усо́пших со святы́ми твои́ми в ве́чных селе́ниях упоко́й. Ненави́дящих и оби́дящих на́с про­сти́, Влады́ко Человеколю́бче, про­све­ти́ и́х се́рдца, вра­зу­ми́ и́х умы́.

Все́м же на́м, кро́вию Твое́ю искупле́нным, веду́щим и еще́ не веду́щим Тя́, да́руй све́т ра́зума свята́го Ева́нгелия Тво­е­го́. Уско­ри́ призва́ти и соедини́ти все́х во еди́но ста́до Твое́ зде́сь на зем­ле́ и пребы́ти с Тобо́ю во ве́ки нераз­луч­ны во све́те Отца́ Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Ему́ же с Тобо́ю и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва вове́ки. Ами́нь.


См.: МИССИОНЕРСТВО

См. так­же: Свт. Нико­лай Серб­ский. Молит­вы мис­си­о­не­ра, или как молить­ся за неправославных?

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки