Молитва на исход души


Влады́ко Го́споди Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, И́же все́м челове́ком хотя́й спасти́ся и в ра́зум* и́стины приити́, не хотя́й сме́рти гре́шному, но обраще́ния и живота́: мо́лимся, и ми́ли ся Ти́ де́ем, ду́шу раба́ Твоего́ (и́мя) от вся́кия у́зы разреши́ и от вся́кия кля́твы свободи́, оста́ви прегреше́ния ему́, я́же от ю́ности, ве́домая и неве́домая, в де́ле и сло́ве, и чи́сто испове́данная, или́ забве́нием, или́ студо́м утае́ная. Ты́ бо еди́н еси́ разреша́яй свя́занныя и исправля́яй сокруше́нныя, наде́жда ненача́емым, моги́й оставля́ти грехи́ вся́кому челове́ку, на Тя́ упова́ние иму́щему. Ей, человеколюби́вый Го́споди повели́, да отпу́стится от у́з плотски́х и грехо́вных, и приими́ в ми́р ду́шу раба́ Твоего́ сего́ (и́мя) и поко́й ю́ в ве́чных оби́телех со святы́ми Твои́ми, благода́тию единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь**.


* В познание.

** Православный толковый молитвослов с краткими катихизическими сведениями. — СПб.: Синодальная Типография, 1907.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer