Молитва преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам

(1 голос5.0 из 5)

О преподо́бнии, богоно́снии, преблаже́ннии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане, зри́телие сла́вы Бо́жия в Небе́снем Ца́рствии! Не пре́зрите нас гре́шных в ну́ждах и ско́рбех на́ших, но ускори́те в по́мощь к вам прибега́ющим: приими́те воздыха́ние и сле́зы и вонми́те смире́нному моле́нию на́шему. Предстоя́ще же Небе́сному Царю́, о преблаже́ннии, моли́те бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния ва́шего и вся́кому гра́ду и стране́ низпосыла́ти оби́лие благ земны́х; нас же всех в ве́ре и доброде́телех утверди́ти, избавля́ти же при́сно от вожделе́ний грехо́вных и от нападе́ния ви́димых и неви́димых враго́в: оби́димыя защити́ти, боля́щия уврачева́ти, от томи́тельства злых духо́в свободи́ти, на мо́ри пла́вающия сохраня́ти, путеше́ствующим спутеше́ствовати и вся́кому ве́рному в ну́ждах спосо́бствовати: я́ко Того́ вси есмы́ творе́ние и Того́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.