Молитва Всем святым, от века Богу благоугодившим

(1 голос5.0 из 5)

Бо́же Святы́й и на святы́х почива́яй, Трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от Ангел воспева́емый и на земли́ от челове́к во святы́х свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом кому́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы у́бо апо́столы, Овы же проро́ки, Овы же благове́стники, о́вы же па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующу вся во всех, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными доброде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и о́браз нам до́брых подвиго́в свои́х оста́вивше, в ра́дости к Тебе́ преше́дшии, гото́ви су́ще, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти! Сих святы́х всех воспомина́юще и их богоуго́дное житие́ похваля́юще, Тебе́ Сама́го в них де́йствовавшаго восхваля́ем, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́рующе, приле́жно мо́лим Тя, Свя́те Святы́х: даждь нам гре́шным после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́лящим Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.